ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10

Saleh Hulusi Paşa

1864-cü ildə İstanbulda dünyaya gəldi. İstanbul liman rəisi Dilavər Paşanın oğludur. İlkin təhsilini aldıqdan sonra hərbiyyə məktəbi və Hərbi Akademiyanı bitirdi 1888 və ardından kapitan rütbəsinə yüksəldi. 1891-ci ildə hərbi təhsilini tamamlamaq ...

Vahid Musabəyov

Vahid Musabəyov 1864-cü il avqust ayının 1-də Qutqaşendə kəndli ailəsində doğulmuşdur. Pedaqoji təhsilini, qeyd etdiyimiz kimi, İrəvan Müəllimlər Seminariyasında almışdır. Burada o, rus və Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur nümayəndələri, ilk növbəd ...

İosif Qoslavski

İosif Vikentyeviç Qoslavski - polyak memar, mühəndis. Onu "Qafqazın Rastrellisi" adlandırırdılar. Rastrelli kimi Qoslavski də binaların əzəmətini romantizm və plastika ilə bacarıqla uyğunlaşdırırdı.

Səkinə Axundzadə

Səkinə xanım Mirzə Heybət qızı Axundzadə, ilk qadın dramaturq, yazıçı Mirzə Heybət Axundzadənin qızı. Səkinə xanım Azərbaycanın ilk qadın müəllimələrindəndir. Yazıçılıqla, o cümlədən dramaturgiya ilə də məşğul olmuşdu.

Usta Abdulla

Namazov Abdulla Rəhim oğlu 1865-ci ildə Göyçə mahalının Zod kəndində anadan olub. Məhz bu səbəbdən də Usta Abdulla xalq arasında, ədəbiyyatımızda anadan olduğu kəndin adı ilə Zodlu Abdulla kimi də tanınmışdır. Folklor toplayıcıları, ayrı-ayrı ədə ...

Arpad fon Degen

Flora velebitica - 4 vols. Prensa Académica, Academia de Ciencias de Hungría. 1936 - 1938. Magyar botanikai lapok Placas de botánicos húngaros. 1902. Nevezetesebb botanikai felfedezések a Balkán félsziget területéről Notables descubrimientos botá ...

Aslan bəy Qardaşov

Aslan bəy Əli ağa oğlu Qardaşov - İctimai-siyasi xadim," Əhrar” partiyasının liderlərindən biri. Zaqafqaziya Seyminin, Milli Şuranın, Azərbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur." Əhrar” fraksiyasının fəal təmsilçisi kimi Parlament iclaslarında fəal i ...

Ələsgər Abdullayev

Ələsgər Abdullayev 1866-cı ildə Şəkidə anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarından bənnalıq edərək pul qazanmışdır. Keştazlı Həşim Şəkidə olarkən təsadüfən Ə.Abdullayevlə tanış olur. O, Şəkidə olduğu müddətdə ona muğam dərsləri keçmiş, xanəndə kimi formala ...

Əlixan Bökeyxan

Qaynaqlar onun nəslinin Çingiz xanın nəvəsi Cuçi xana bağlı olduğunu yazırlar. Bökey xanın nəslindəndir. Onun doğum tarixi 1866-cı il, 1869-ci il, 1870-ci il kimi göstərilir. Rusya İmperyasının inzibati ərazi bölgülərinə görə Əlixan Nurmuhammed o ...

Qazi Bozqurd

Qazi Məhəmməd Bozqurd - azərbaycanlı şair. 1866-cı ildə Urmiyanın Quluncu kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan və türk dillərində şeirlər yazıb. O, Birinci Dünya müharibəsi və Qərbi Azərbaycanda ifrati millətçilik hərəkatı arasında, silahlı əsgər ...

Sultan Məcid Qənizadə

Sultan Məcid Murtuzəli oğlu Qənizadə) - Azərbaycanın tanınmış maarif xadimi, müəllim, yazıçı, tərcüməçi, jurnalist, bir sıra lüğətlər, dərsliklər, bədii əsərlər, felyetonlar müəllifi.

Aşıq Qasım

AŞıq Qasım 1867-ci ildə Şamxorun Qaracəmirli kəndində anadan olub və 1919-cu ildə buradaca dünyasını dəyişib. Şəmkirli Aşıq Hüseynin şagirdi olan Qasım dövrünün məşhur aşıqlarından imiş. Gəraylı, qoşma, təcnis və müxəmməslər yazan Qasım özündən s ...

Əşrəf bəy Tağıyev

Azərbaycanda Qarxunlu Əşrəf bəy soyadı ilə tanınan Əşrəf bəy Həsənbəy oğlu Tağıyev 1867-ci ildə Nuxa qəzasının Qarxun kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Tiflis gimnaziyasında oxumuşdu. 1908-ci ildə Yevlaxda ma ...

Halit Ziya Uşaklıgil

Halit Ziya Uşaklıgil Servet-i Fünunun demək olar ki, roman və həkayə yazarlarından ən məşhurudur.Ağır bir dili və üslubu vardır. Qərbli anlamdakı ilk romanları o yazmışdır. Realizmdən təsirlənmişdir.

İosif Ploşko

İosif Ploşko 1867-ci ildə Polşada anadan olmuşdur. 1897-ci ildə İosif Qoslavskinin dəvəti ilə Bakıya gəlmiş, Şəhər İdarəsində sahə memarı işləmiş, bir müddətdən sonra isə şəhər memarı vəzifəsini tutmuşdur. 1920-ci illərdə Ploşko Bakıda mühəndis k ...

Məhəmməd Tağı Ərəszadə

Dövrünün görkəmli din xadimi, tərcüməçi və publisist Axund Hacı Məhəmməd-Tağı Ərəszadə 1867-ci ildə Gəncə şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Məhəmməd-Tağı Ərəszadə Nəcəf şəhərində təhsil almışdır. Hacı Məhəmməd-Tağı Ərəszadə zəmanəsinin ...

Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubi

Hacı Əbdülkərim 1868-ci ildə Badikubənin Maştağa kəndində Hacı Əhməd bin Abbas bin Ağamirzə bin Şeyx İbrahim adlı bir şəxsin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Onun əsil adı Ağamirzədir. Xorasana təhsil almağa gedərkən rus hökuməti sənəd vermədiyind ...

Dinuzulu

Dinuzulu 1868-ci ildə anadan olub. Müstəqil zulusların sonuncu hökmdarı Keçvayonun oğludur. 1884-cü ildə atası rəqibi Zibebu ilə döyüşlərdə məğlub olduqdan sonra Dunuzulu burlarla ittifaqa girir və onların köməkliyi ilə Zibebuya qalib gələr. Əvəz ...

Ülviyyə Sultan

II Əbdülhəmidin ilk və ən sevimli övladı idi. Atasının şahzadəlik illərində Dolmabağça sarayında dünyaya gələn Ülviyyə Sultanın anası çərkəz əsilli Nazikəda xanım idi. Sarayda baş verən qəza nəticəsində hələ 7 yaşında ikən yanaraq faciəvi şəkildə ...

Bayraməli Abbaszadə

Bayraməli Abbaszadə 1869-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Sərab mahalının Dünni kəndində rəncbər ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini kənd mollaxanasında almış, ilk satirik şerini "Mirzə Gülzar", "Gülzari-Sərabi" imzaları ilə yazmışdır. Sərabd ...

Elza Lasker-Şüler

Elza Lasker-Şüler 1869-cu ildə, Wuppertal şəhərində, zəngin və yəhudi bir ailədə dünyaya göz açdı. O altı bacı-qardaşın ən kiçiyi idi. Hələ dörd yaşında ikən yazıb oxumağa başladı. Sonrakı illərdə məktəb həyatına özünü uyğunlaşdıra bilmədiyinə gö ...

Əfəndizadə Həbibullah Əfəndi

Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Şamaxıda rus-azərbaycan məktəbində bitirdikdən sonra 1885-cı ildə Türkiyəyə, atasının dostu Hacı Əhməd Paşanın yanına getmiş və orada yaşayıb təhsil almaq istədiyini söybmişdir, Hacı Əhməd ...

İbrahim Tahir

Təhsilini doğma şəhəri Şuşada almışdı. Köhnə üsullu məktəbdə ərəb, fars dillərinə yiyələnməklə bir sırada dövrün yenilikçi meyllərindən də kənarda qalmamışdı. XX əsrin əvvəllərindən etibarən müxtəlif imzalarla" Şərqi-rus”," İrşad”," Molla Nəsrədd ...

İsmayıl Mərziban

İsmayıl 1869-cu ildə anadan olmuşdu. Onun mənsub olduğu ailə Gilanın, Rəştin qədim əsilzadə soyuna bağlıdır.Mərziban soyadını da bu ayaqdan götürmüşdü. İsmayıl Mərziban Muaddəbəssəltənə və Əminülmülk ləqəblərini daşıyırdı. İsmayıl Mərziban orta t ...

Konstantin Borisoqlebskiy

Konstantin Arkadyeviç Borisoqlebskiy - memar, mülki-mühəndis, 1909-1913-cü illərdə Bakı şəhərinin baş memarı olmuşdur.

Malıbəyli Həmid

Malıbəyli Həmid, Ağdam) - XIX–XX əsr Azərbaycan müğənni-xanəndəsi və tarzəni, Qarabağ muğam məktəbinin nümayəndəsi.

Məhəmməd ağa Müctəhidzadə

Mirzə Məhəmməd ağa Mirzə Sədray oğlu 1869-cu ildə Şuşa şəhəridə doğulmuşdu. Ibtidai təhsilini atasından almışdı. Sonra mədrəsədə oxumuşdu. Tarix və təzkirə ilə maraqlanırdı. "Riyazün-aşiqin" adlı əsər yazmışdı. Bu kitab 1910-cu ildə İstanbulda ça ...

Nimtac xanım Səlmasi

Nimtac xanım Səlmasi 1869-cu ildə Cənubi Azərbaycanın Salmas bölgəsinin Ləkistan mahalının Sultan Əhməd kəndində anadan olmuşdu. Atası Məsudi-divan ləqəbli Məsud xan Ləkistanın sərkərdələrindən idi. Babası Hacı Vəzir Ləkistani Salmasın məşhur şəx ...

Şərəfuddin Amili

Əbdülhüseyn Şərəfuddin Musəvi Amili - Ərəb əsilli ilahiyyatçı-alim; Təbətəbai seyid. Şərəfuddin Amili təhsilini bitirib ictihad icazəsi aldıqdan sonra, Cəbəl-Amilə gəlir və oranın camaatı və böyük alimləri tərəfindən böyük tən-tənə ilə qarşılanmı ...

Abdulla bəy Məlikaslanov

Abdulla bəy Kərim bəy oğlu Məlikaslanov - Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının məzunu, Azərbaycan SSR Əməkdar Müəllimi.

Aşıq Qurban

Aşıq Qurban Aşıq Ələsgərin qardaşı Məşədi Salehin böyük oğludur. Aşıq Talıbın və başqa qohumlarının söyləməsinə görə Qurban simaca yaraşıqlı, mərifət-qanacağı ilə xalq içində hörmət qazanmış yaxşı bir aşıq olmuşdur. Gözəl səsə, bədahətən şer söyl ...

Azər İmaməliyev

XX əsrin əvvəllərindən ədəbiyyatımızda qəzəl janrını inkişaf etdirən şairlərdən biri də Məşədi Azər Hacı Məcid oğlu İmaməliyevdir. 1870-ci ildə təsis olunmuş, Bakı ədəbi mühitinin görkəmli şeir ustadlarını öz ətrafında toplayan "Məcməüş-şüəra" əd ...

Bala Məşədi

Bala Məşədi 1870-cu il Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Kərbəlayı Qasım kişinin 3 oğlan övladı olmuşdur. Bala Məşədi övladlardan kiçiyi olmuşdur. 1881-ci ildə Kərbəlayı Qasım kişinin ortancıl oğlunu quldurlar öldürür. 11 yaşında olan Bala Məşədi ...

Çarıqçı Bahadır

Çarıqçı Bahadır 1870-ci ildə Şuşa şəhərində yerləşən Saatlı məhəlləsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından çarıqçılıq sənətini öyrənən Bahadır Şuşa şəhərində kiçik dükan açmış, burada işləmişdir. Buna görə də o, "çarıqçı" ləqəbi ilə tanınmışdır. ...

Əbdüləli bəy Əmircanov

Əbdüləli bəy Əmircanov - Azərbaycan Milli Şurasının üzvü, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maliyyə naziri.

Əbülhəsən xan İqbali Azər

Əbülhəsən xan Musa xan oğlu 1870-ci ildə Qəzvin vilayətinin Əlvənd kəndində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Təbrizdə yaşamış, gənc yaşlarından istedadlı və muğamı dərindən bilən sənətkar kimi tanınmışdır. 1905-1911 illərdə İran ...

Həmdulla əfəndi Əfəndiyev

Həmdulla əfəndi Əfəndizadə - Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının fəal iştirakçılarından biri; Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin üzvü; Sovet dönəmində Quba üsyanının başçılarından biri. Həmdulla əfəndi məşhur alim və övliya şey ...

Luka Bıç

Luka Lavrentyeviç Bıç - sağ menşevik. "Yedinstvo" təşkilatının üzvü. 1917-1918-ci illərdə Kuban Xalq Respublikasının ilk sədri.

Məhəmməd bəy Şahmalıyev

Məhəmməd bəy ilk təhsilini Samuxda öz ailəsində alıb. O, 7 yaşınadək rusca bir söz belə bilməyib, ancaq atası təxminən 1877-də onu Tiflisə oxumağa göndərib və bundan sonra o, ruscanı mükəmməl mənimsəyib. Tiflisdə olarkən Məhəmməd bəyin, Şahmalıye ...

Mir Həsən Ağa Mir

Mir Həsən 1870-ci ildə Şuşada doğulmuşdur. Xurşidbanu Nətəvanın ikinci əri Seyid Hüseyndən olan ortancıl oğludur. O, Azərbaycan, fars və ərəb klassiklərinin əsərlərini mütaliə etmiş, həmin xəzinə əsasında şeirlər yazmışdır. Xurşidbanu Nətəvan irs ...

Mirzə Saleh Axundov (II)

Mirzə Saleh Axundov 1870-ci ildə Şuşa qəzasının Quzanlı obasında doğulmuşdu. O, ilk ibtidai təhsilini Quzanlı sakini, öz dövrünün gеniş dünyagörüşlü nümayəndəsi olmuş Axund Molla Hüsеynin yanında almışdır. O, burda ərəb əlifasında yazıb-oxumağı, ...

Mühiddin Akyüz

Mühiddin Akyüz - Mühiddin Paşa Türk hərbçi, diplomat, siyasətçi. Qurtuluş müharibəsində iştirak edən yüksək dərəcəli komandirlərdən biridir. Müharibədən sonra diplomat və millət vəkili kimi çalışmışdır.

Uilyam Morqan

Uilyam Morqan - voleybol oyununun banisi. 1870-ci ildə Nyu-Yorkun Lokport əyalətində dünyaya göz açmışdır. Əslən uelsli olan Morqan ABŞ vətəndaşı idi. O, 1892-ci ildə "Springfield" kollecində basketbol oyununun yaradıcısı Ceyms Naysimitlə tanışdı ...

Əbülfət Vəli

Əbülfət bəy Məmmədhəsən bəy oğlu 1871-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. Şuşa realnı məktəbini bitirmişdi. Əbülfət Vəli yüksək istedadlı, mütərəqqi düşüncəli bir aktyor, bacarıqlı rejissor və təşkilatçı idi; xalq arasında teatr sənətinin təbliği ...

Əliağa Həsənov

Ə.Həsənov 1871-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Bakı kommersiya məktəbini bitirmişdir. Təhsil illərində Əliağa Həsənov türk, ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Bakının ictimai həyatında fəal iştirak edən Ə.Həsənov şəhər Dumasının üz ...

Əmir bəy Nərimanbəyov

Əmir bəy Nərimanbəyov - ADR dövründə Bakı qubernatoru. Azərbaycan Cümhuriyyəti daxili işlər nazirinin əvəzi, general-mayor M.S. Ağabəyzadənin 2 sentyabr 1919-cu il tarixli əmri ilə Əmir bəy Nərimanbəyov 1-ci dərəcə üzrə aylıq məvacibi 3.600 manat ...

Taliya Flora-Karaviya

Taliya Flora-Karaviya, - yunan sənətçisi və Münhen Məktəbinin üzvü idi. Döyüş əsgərlərinin ən yaxşı eskizləri ilə tanındı. O, çox sayda rəsm və akvarelin müəllifidir.

Teymur bəy Sabir

Ədəbi ictimaiyyətimizə o qədər də bəlli olmayan şairlərdən biri də Teymur bəy Sabirdir. Teymur bəy Əliş bəy oğlu Nəsirbəyov 1871-ci ildə Şuşa şəhərində doğulmuşdu. İbtidai təhsilini molla yanında almış, sonra şəhər rus-tatar məktəbində oxumuş, Şu ...

Bəhram xan Naxçıvanski

Naxçıvanski Bəhram xan Əmənulla xan oğlu - Araz-Türk Cümhuriyyətinin görkəmli xadimlərindən biri, könüllü xalq dəstələrinin tərkibində tabor komandiri; Araz-Türk Cümhuriyyətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti ilə danışıqlar aparmaq üçün Ba ...

Edvin Çil

Edvin Çil, Chartham, Kent qraflığı – 19 sentyabr 1951, Sidney) - İngiltərə əsilli Avstraliya botaniki və mikoloqu.