ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11

Lüsyen Buva

Beynəlxalq Asiya Cəmiyyətinin üzvü 1889. M.F. Axundzadənin" Aldanmış kəvakib” povestini," Hacı Qara”," Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyalarını fransız dilinə çevirmiş," Jurnal Aziatik”də dərc etdirmişdir. 1899-cu ildə bir müddət Parisd ...

Məşədi Məmməd Fərzəliyev

Məşədi Məmməd Fərzəliyev 1872-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. O, gənc yaşlarından Şuşanı tərk etmiş, bir müddət Gəncədə, sonralar isə Tiflis, Batumi, Vladiqafqaz, İstanbul və başqa şəhərlərdə yaşamış, xanəndəlik etmişdir. Xanəndə Zaqafqaziyada, O ...

Əsma Sultan (Əbdüləzizin qızı)

Əsma Sultan 1873 tarixində Dolmabağça Sarayında dünyaya gəlmişdir. Anası Gövhəri Qadınəfəndidir. Hələ 3 yaşında ikən atası devrilərək öldürülmüş, II Əbdülhəmid taxta oturmuşdur. Bundan sonrakı həyatını II Əbdülhəmidin Ulduz Sarayındakı hərəmində ...

Xəlil bəy Xasməmmədov

Xəlil bəy Hacıbaba oğlu Xasməmmədli - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli siyasi və dövlət xadimi. 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının ədliyyə və daxili işlər naziri.

Qara bəy Qarabəyov

Qara bəy Qarabəyli yanvarın 14-ü 1873-cü ildə Yelizavetpol indiki Gəncə quberniyasının Yuxarı Ayıblı indiki Şiştəpə kəndində İsmayıl ağa ilə Şeyda xanımın ailəsində anadan olmuşdur. Şəmkir alman-rus liseyini, daha sonra Tiflis klassik gimnaziyası ...

Qriqori Lemberq

Qriqori Lemberqin əsl sənəti fotoqrafdır. 1911-1917-ci illərdə operator kimi 30-dan çox bədii film çəkmişdir. Həmçinin Petroqraddakı Fevral inqilabını çəkən yeganə operatordur. 1923-cü ildən "Dövlətkino"da işləmiş və elmi-kütləvi filmlər çəkmişdir.

Mehdixan Şəfizadə

Şəfizadə Mehdixan - Cənubi Azərbaycan teatr xadimi, rejissor, İran sosial-demokrat ictimaiyyun-amiyyunpartiyasının Təbriz təşkilatının yaradıcılarından biri olmuşdu. 1909-cu ildə Azərbaycan artistləri dəstəsi teatr truppasını təşkil etmişdi. Poli ...

Məhəmməd İqbal

Məhəmməd İqbal 1873-cü ildə Pəncab əyalətinin Siyalkut kəndində sufi ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini dini elmlər və Qurani Кərim üzrə almışdır.Mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra, ərəb və fars dili müəlliminin məsləhətilə müsəlmаn хаlqlа ...

Mirzə Məhəmməd xan Borazcani

Mirzə Məhəmməd xan 1873-cü ildə Borazcanda anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Doğma şəhərlərinin valisi olmuşdu. Qəzənfərüssəltənə ləqəbini daşıyırdı. Mirzə Məhəmməd xan Borazcani ingilis təcavüzkarlarına qarşı İranın cənub vilayət ...

Pəri xanım Topçubaşova

İki il Bakıda işsiz qalan Həsən bəy Zərdabi 1880-cı ildə ailəsi ilə birlikdə doğma kəndinə Zərdaba köçür. Bu zaman onun böyük qızı Pərinin 7 yaşı var idi. Ailənin maddi vəziyyəti ağır olsa da Həsən bəy qızını oxutmaq arzusu ilə yaşayırdı. Azərbay ...

Şair Əbdüləzim

1873-cü ildə Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində anadan olmuşdur. Əsas məşğuliyyəti dülgərlik olan Əbdüləzim həm də bacarıqlı bir rəncbər kimi camaat içərisində seçilirdi. Kiçik yaşlarından Aşıq Ələsgərin evindəki saz-söz məclislərinin şahidi olan Ə ...

Abbas Səhhət

Abbas Səhhət 1874-cü ildə Şamaxıda ruhani ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1894-cü ildə İrana getmiş Məşhəd və Tehran şəhərlərində tibb təhsili almışdır. 1901-ci ildə Şamaxıya qayıdan Abbas Səhhət tədricən həkimlik sənətindən uzaqlaşaraq məktəblərdə, ...

Akaki Çxenkeli

Fevral burjua-demokratik inqilabından sonra Xüsusi Cənubi Qafqaz Komitəsi elan edilmiş, Akaki Çxenkeli də qurumun daxili işlər komissarı olmuşdur. Trabzon sülh konfransında Gürcü deleqasiyasına liderlik edən Çxenkeli 9 apreldə seymin, daha sonra ...

Aşıq Əsəd

Aşıq Əsəd 1874-cü ildə Göyçə mahalının Qaraqoyunlu kəndində anadan olub. Atası Koxa Əhməd Rza oğlu?-1886 Tovuzun Bozalqanlı kəndindən olub. 12 yaşı olarkən atası dunyadan köçur və o bir neçə il muzdurluq edir. Sonra Aşıq Ələsgərə 4-il şəyird olur ...

Ələkbər bəy Tufan

Əli Əkbər bəy Tufan, İğdır, Qafqaz canişinliyi – 11 oktyabr 1974, İğdır) - İğdır Milli Cumhuriyyətinin başçısı.

Əli Kərimov (balabançı)

1874-cü ildə Ağsu rayonu Kalva kəndinda anadan olmuşdur. Yastı balaban ustadı olmaqla yanaşı gözəl saz, tar, kamança, nağara, Qoşa nağara da çalmışdır. "Koroğlu nağarası"nın müəllifi olan Əli Kərimov 70-a yaxın yeni mahnı bəstələyib ifa edib. Əli ...

Hüseyn bəy Mahmudbəyov

Hüseyn bəy Behbud bəy oğlu Mahmudbəyov 1874-cü ildə Şuşada əsilli ailədə anadan olmişdu. İbtidai təhsilini molla yanında almışdı. Sonra Şəhər məktəbində oxumuşdu. Daha sonra Şuşa qəza idarəsində 2-ci dərəcəli dəftərxana xidmətçisi kimi işə başlam ...

İbrahim bəy Cahangirzadə

İbrahim bəy Cahangirzadə 1874-cü ildə İrəvan quberniyası, Gümrüdə anadan olmuşdur. Dövrünün sayıq, imkanlı bir ailəsində dünyaya göz açan İbrahim bəy öncə mollaxana adlandırılan məhəllə məktəbinə gedərək burada Quran oxumağı, şəriəti, fars və ərə ...

İrəc Mirzə

İrəc Mirzə şair Qulam Hüseyn Mirzənin oğlu olub və Qacar şahlarının nəslindən idi. O, təhsilini ev şəraitində almış və 15 yaşında ikən fars dilində sərbəst danışırdı. Sonralar fransız və rus dilləri ilə də maraqlanmağa başlayır. 1893-cü ildə atas ...

Məmmədqulu Şuşinski

Məmmədqulu Şuşinski və ya Dabbax Məmmədqulu - XIX–XX əsr Azərbaycan müğənni-xanəndəsi, Qarabağ muğam məktəbinin nümayəndəsi.

Tereza Fyodorovna Ris

Tereza 1874-cü ildə, Rusiya İmperiyasında yəhudi əsilli bir ailədə anadan olmuşdur. Moskva Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq Məktəbində rus. Московское училище живописи, ваяния и зодчества təhsil almağa başladı. Çox gənc yaşlarında Moskvada ...

Teymur bəy Makinski

Teymur bəy Məhəmmədqulu bəy oğlu Makinski - Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının fəal üzvü, ictimai-siyasi xadim. Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının və Zaqafqaziya Federasiyasının süqutundan sonra isə Azərbaycan Milli Şurasının üzvü ol ...

Enn Makbet

Enn Makbet - Şotlandiya rəssamı və yazıçısı, tikmə ustası və modern növü dizayneri, Qlazqo sənət məktəbinin nümayəndəsi.

Məşədi Cəmil Əmirov

Məşədi Cəmil Əmirov 1875-ci ildə Şuşada anadan olmuş və ilk təhsilini mədrəsədə almışdı. Onun uşaqlığı və gənclik illəri ehtiyac içində keçmişdir. 12 yaşında ikən atası Kərbəlayi Əmiraslan bəyi itirən Məşədi Cəmil Şuşanın Torpaq meydanında bişmiş ...

Mirzə Əsədullayev

Mirzə Əsədullayev - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il dekabrın 26-da təşkil etdiyi III hökumət kabinetində Ticarət və Sənaye naziri vəzifəsini icra etmişdir.

Mstislav Dobujinski

M.Dobujunski 1875-ci il də Novqorodda məmur ailəsindən anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Nyu-Yorkda vəfat etmişdir.O, bir sıra xarici ölkələrdə çalışmışdır.Onun Avstriya-Macarısatanda olduğu dövrdə yaradıcılığında yeni-yeni işlər görmuşdur. Mir-iskus ...

Rahmonberdi Madazimov

Rahmonberdi Madazimov - Qırğızıstan teatr hərəkatının təsisçisi və təşkilatçısı, Babur adına Oş Dövlət akademik özbək musiqi və dram teatrının qurucusu və ilk bədii direktoru, yazıçı

Samih Yalnızgil

Rüşdiyə məzunudur. Xüsusi təhsil almışdır. İstanbul məhkəmə katibliyi, Mərcan Liseyi Ədəbiyyat müəllimliyi, Konya, Trabzon Qubernatorluğu, Daxili İşlər Müşaviri, Təhsil Nazirliyi Müəllif Hüquqları və Tərcümə İdarəsi, Tarix Cəmiyyətinin üzvü, Təhs ...

Uilyam Faris Blekli

Eucalyptus blakelyi Maiden, 1917 Derwentia blakelyi B.G.Briggs & Ehrend., 1992 Micromyrtus blakelyi J.W.Green, 1983 Acacia blakelyi Maiden, 1917 Pultenaea blakelyi Joy Thomps., 1958

Əli bəy Zizikski

Əli bəy Harun bəy oğlu Zizikski - Azərbaycan milli istiqlal hərəkatının fəal iştirakçılarından biri, hərbi və ictimai xadim, Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentinin üzvü. Azərbaycan Parlamentinə millət vəkili Eyni zamanda Bakı quberna ...

İslam Abdullayev

İslam Əbdül oğlu Abdullayev və ya Segah İslam, Bakı) - Azərbaycan xanəndəsi, Qarabağ muğam məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri, Azərbaycan SSR əməkdar artisti.

Kərbəlayi Lətif Hüseyn oğlu

Kərbəlayi Lətif Hüseyn oğlu, Bərdə) - Azərbaycanın məşhur qarmon ifaçılarından biri. Kərbəlayı Lətif əlli il Azərbaycan milli mədəniyyətinin inkişafına xidmət etmişdir.

Mustafa Lütfi İsmayılov Şirvanski

Mustafa Lütfi bir müddət Şamaxıda yaxşı müəlimlərdən dərs alandan sonra İstanbula köçmüş, orada şamaxılıların yaxşı tanıdığı savadlı, adı heç bir yazılı mənbədə çəkilməyən, sənədlərdə göstərilməyən elm ocağında oxumuşdur. Rusiya çarının 17 oktyab ...

Aşıq Talıb

Aşıq Talib Ələsgər oğlu 1877-ci ildə Ağkilsə kəndində anadan olmuş, aşıqlıq sənətini atasından öyrənmişdir. İlin yaz-yay aylarında əkinçilik etmiş, payız-qış aylarında isə xalqımızın toylarında, el şənliklərində sazlı-sözlü söhbətləri ilə şərəfli ...

Behbud xan Cavanşir

Behbud xan Azad xan oğlu Cavanşir - Azərbaycanın dövlət xadimi, siyasətçi, Azərbaycan Demokratik Respublikasında Daxili İşlər naziri, Azərbaycan Demokratik Respublikasının Ticarət və Sənaye naziri müavini, Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahə ...

Əbdülhüseyn Babayev

Əbdülhüseyn Kərbəlayı Mikayıl oğlu Babayev - Azərbaycan xarratı, şəbəkə ustası, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi.

Frits Qrebner

Frits Qrеbnеr ХХ əsrin əvvəllərindən еtibаrən ibtidаi хаlqlаrın еtnоlоgiyаsı ilə məşğul оlmаğа bаşlаmış, bu məqsədlə tаriхi müqаyisə mеtоdundаn istifаdə еtmiş və tаriхi mеtоdа üstünlük vеrmişdir. Öz fikirlərini isə 1904-cü ildə Bеrlin аntrоpоlоgi ...

Hicri Dədə

Hicri Dədə 1877-ci ildə Kərkükdə anadan olub. Onun əsl adı Mahmud, ləqəbi Hicridir. Atası Müridzadə Molla Əli, babası şair Naziri Dədədir. İlk təhsilini Kərkükdə Hacı Mustafa Qirdar mədrəsəsində Oçuşlu Molla Məhəmməd Əfəndidən alıb. Vaiz Molla Rz ...

Mir Bağır Mirheydərzadə

Naxçıvanda münasib iş tapa bilmədiyindən Tiflisə gedən gənc Mirbağır burada inqilabi əhvali-ruhiyyəli adamlarla tanış olur və onlarla tez-tez görüşür. 1917-1921-ci illərdə Naxçıvanda Mir Bağır Mirheydərzadə Eynalı bəy Sultanov, Bəhram xan və Əziz ...

Rudolf Qanz

Rudolf Qanz, Sürix – 2 avqust 1972, Çikaqo, İllinoys) - İsveçrə əsilli Amerikan pianoçu, dirijor, bəstəkar və musiqi tərbiyəçisi.

Alfred Hayoş

Alfred Hayoş, Budapeşt – 12 noyabr 1955, Budapeşt) - Macar üzgüçü və memar. Müasir Olimpiya oyunlarının ilk üzgüçü çempionu və Macarıstanın ilk Olimpiya çempionudur. Tək oyunlarda heç bir digər üzgüçü belə bir yüksək nəticə göstərməmişdir.

Bakılı İohann

İohann İliç Qançev, əsl adı Bakılı İohann - Rus Pravoslav Kilsəsinin kahini ; Bakıdakı Müqəddəs Bakirə Məryəmin Məsum Hamiləliyi kilsəsinin baş keşişi

Cavad bəy Məlik-Yeqanov

Cavad bəy Məlikyeqanov, Medvejyeqorsk, Kareliya MSSR) - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimi, Lənkəran şəhərinin general-qubernatoru, Cümhuriyyətin Həmkarlar İttifaqları Təşkilatının banilərindən biri, Parlamentin üzvü, müsəlman ...

Əli Nəzmi

Əli Nəzmi 1878-ci ildə Yelizavetpol Gəncə şəhəri yaxınlığındakı Sarov kəndində yoxsul ailədə doğulmuşdur. İbtidai təhsilini mollaxanada almışdır. Sonra rus-tatar məktəbində oxumuşdur. Atasının vəfatından sonra güzəranı ağır keçdiyindən doğma yurd ...

Fətulla xan Əkbər

Fətulla xan Hacı Mirzə Məhəmmədəli xan oğlu 1878-ci Gilan əyalətinin Rəşt şəhərində anadan olmuşdu. Gilanın iri mülkədar ailəsinə mənsub idi. Babası Əkbər xan bəylərbəyi vəzifəsini daşımışdı. Fətulla xan Sepəhdar-Rəşti ləqəbi ilə tanınırdı. Sepəh ...

Hacı Kərim Sanılı

Hacı Kərim Sanıyev - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü, şair, maarifçi, ictimai xadim.

Hüseyn bəy Mirzəcamalov

Hüseyn bəy Mirzəcamalov 1878-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. Ailənin üçüncü oğlu idi. Şəhər real məktəbini bitirmişdi. Ali pеdoqoji təhsili vardı. ADU-da riyaziyyatdan dərs dеyirdi. Hüsеyn bəy şair və yazıçı idi. Jurnalistika ilə də məşğul ...

Leon Vert

Leon Vert - fransız yazıçısı və incəsənət tənqidçisi, Oktav Mirbonun dostu və Antuan de Sent-Ekzüperinin ən yaxın dostu və sirdaşı. Əsərlərində Fransa cəmiyyətinin hər iki dünya müharibəsi dövründəki yaşamına və kollaborasionizmə tənqidi və həssa ...

Rüstəm Şıxlinski

Rüstəm Şıxlinski - hərbçi." Müqəddəs georgi” və" Müqəddəs Vladimir” ordenləri ilə təltif edilmişdir. General Əliağa Şıxlinskinin qardaşı oğlu, Cavad bəy Şıxlinskinin qardaşı, Hüseyn Əfəndi Qayıbovun nəvəsi, yazıçı İsmayıl Şıxlının dayısıdır. İkin ...

Şirin Axundov

Sadıq Əsəd oğlunun tar ifaçılığı məktəbinin davamçısı olmuşdur. Xalq arasında "Səlyanlı Şirin" kimi çağırılırdı. Öz dövrünün məşhur muğam ustadlarından tar ifaçılığının və muğam sənətinin sirlərinə dərindən yiyələnmişdi. O, əsasən müşayiətçi tarz ...