ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132

Traxeyanın intubasiyası

Traxeyanın intubasiyası, endotraxeal intubasiya, tənəffüsü və tənəffüs yolunun keçiriciliyini təmin etmək məqsədi ilə icra edilən anestezioloji və reanimatoloji əməliyyat. Traxeyanın intubasiyası potensial invaziv müdaxilə olduğu üçün onu icra et ...

Kardiogen şok

Kardiogen şok ürəyin nasos funksiyasının kəskin çatmamazlığı nəticəsində meydana çıxan kəskin qan dövranı pozğunluğu. Bu hal potensial olaraq reanimasion tədbirlərlə aradan qaldırıla bilinir. Reanimasion tədbirlərsiz kardiogen şok beyin ölümü ilə ...

Adduksiya

Adduksiya - tibbdə aşağı ətraflar və yuxarı ətrafların bədənə nisbətdə hərəkət istiqamətini - bükücü hərəkəti, qatlamanı göstərən termin.

Aura

"Aura" sözü yunan mənşəli olub "əsmə" mənasını bildirir və insanın fiziki bədənini əhatə edən enerji informasiya sahəsini əks etdirir. Aura insanın şəxsiyyəti, həyat tərzi, onun fikirləri və hissləri məlumatlarını özündə birləşdirən enerji şüalan ...

In vitro

In vitro - eksperimental biologiyada canlı orqanizmlərdən kənarda, sınaq şüşəsində təcrübələrin aparılması texnologiyası. Təcrübələrin canlı orqanizmlər, insan və ya heyvanlar üzərində aparıldığı in vivo terminin əksidir. Molekulyar biologiya, bi ...

Səməd Səlimov

Səməd Səlimov Qala kəndə anadan olmuşdur. Orta təhsilini Bakı çəhəri 132 saylı məktəbində almışdır. N.Nərimanov adına Tibb İnstitutuna daxil olur.indiki Azərbaycan Tibb Universiteti. 1943-cü ildə institutun həkim-terapevt ixtisası üzrə bitirmişdi ...

Qvatemalada sifilis tüğyanı

Qvatemalada sifilis tüğyanı - 1946-1948-ci illərdə Qvatemala hakimiyyəti ABŞ ilə birgə zöhrəvi xəstəliklərin tədqiqi məqsədilə böyük maliyyələşdirilən layihə. Təcrübə altına psixi xəstələri və həbsxana məhkumlarını salmışdılar. Onları bilərəkdən ...

Taskiqidə sifilisin tədqiqatı

Taskiqidə sifilisin tədqiqatı - Alabama ştatının Taskiqi şəhərində 1932-1972-ci illərdə aparılmış tibbi eksperiment də tarixə ən utandırıcı təcrübələrdən biri kimi daxil olub. Eksperiment ABŞ-ın İctimai sağlamlıq Xidmətinin himayəsi altında keçir ...

Feldşer

Feldşer orta tibbi təhsilli mütəxəssisdir, o, diaqnostika keçirmək, sərbəst müalicə təyin etmək və ya həkim-mütəxəssisə pasiyenti yönəltmək hüququna malikdir. Vəzifə borcları və həkim köməyindən uzaqlaşdırılmış yerlərdə işin standartları üzrə sah ...

Hərbi həkim

Hərbi həkim ali tibb təhsili olan, tibbi mövqe tutan bir əsgərdir. 1864-cü ildə ilk Cenevrə Konvensiyası tibb işçilərinin xüsusi neytral statusunu müəyyənləşdirdi və bu, "yalnız tibbi" funksiyaları yerinə yetirməyi, müharibə və silahlı münaqişələ ...

Tibb bacısı

Tibb bacısı - ixtisası üzrə təhsil almış həkim, laborant, xəstə baxıcısı kimi sağlıq personalı ilə iş birliyi edərək xəstənin müalicəsinə şərait yaradan şəxsə verilən addır. Müasir tibb bacısı peşəsinin qurucusu: Florens Naytingeyl dir. Florens N ...

Ağciyər kötüyü

Ağciyər kötüyü ürəyin sağ mədəciyinin arterial konusundan başlayaraq, qalxan aorta kökünün qabaq səthilə sola və yuxarı doğru gedir, 4-cü və 5-ci döş fəqərəsi bərabərində aorta qövsünün altında iki uc şaxəyə: sağ və sol ağciyər arteriyalarına - a ...

Ağciyər kötüyü qapağı

Ağciyər kötüyünün sağ mədəcikdən başlanan ucu, yəni ağciyər kötüyü dəliyi ağciyər kötüyü qapağı -) ilə tutulmuşdur. Bu qapaq üç aypara qapaqcıqdan təşkil olunmuşdur; bunlardan biri ön tərəfdə -, digəri sağ tərəfdən - və üçüncüsü sol tərəfdən - ye ...

Aorta

Aorta - – Böyük qan dövranının ən böyük qoşa olmayan arterial damarları. Onurğalılarda qan-damar sisteminin əsas arteriyası. Aorta divarlarının elastikliyi qan cərəyanının fasiləsizliyini və bədənin bütün orqan və toxumalarının arterial qanla təc ...

Aorta qapağı

Aorta qapağı - ağciyər kötüyü qapağı kimi üç aypara qapaqcıqdan ibarətdir. Bunlardan biri - arxada, ikinci - sağda və üçüncüsü - solda yerləşmişdir. Bunların hamısı ağciyər kötüyünün eyniadlı qapaqcıqlarından qalın və möhkəmdir və üzərində olan d ...

Aorta qövsü

Aorta qövsü – lat. Arcus aortae ikinci sağ döş-qabırğa oynağının bərabərində qalxan aortanın ardını təşkil edib çıxıq tərəfi yuxarıya çevrilmiş bir halda sola və arxaya doğru gedir və 4-cü döş fəqərəsinin bərabərində onurğanın sol tərəfində enən ...

Aşağı boş vena

Aşağı boş vena ABV - dördüncü bel fəqərəsinin aşağı kənarı bərabərliyində sağ və sol ümumi qalça venalarının birləşməsindən əmələ gəlir; onurğanın ön səthi ilə qarın aortasının saö tərəfilə yuxarı və bir az sağa doğru gedərək, qaraciyərin arxa sə ...

Bazu arteriyası

Bazu arteriyası – lat. a. brachialis böyük döş əzələsinin aşağı kənarı səviyəsində qoltuq arteriyasının ardını təşkil edir; bazunun ikibaşlı əzələsinin içəri şırımı ilı aşağı doğru gedərək mil sümüyünün səviyəsində dirsək büküşündən bir barmaq aş ...

Bazu-baş kötüyü

Bazu-baş kötüyü – lat. Truncus brachiocephalicus 3-4 sm uzunluğunda olub aorta qövsündən başlayır, nəfəs borusunun sağ yarısının ön səthilə yuxarı, sağa və arxaya doğru gedərək sağ döş körpücük oynaöının bərabərində iki şaxəyə bölünür: lat. arter ...

Enən aorta

Atlas of Human Cardiac Anatomy - Endoscopic views of beating hearts - Cardiac anatomy Р. Д. Синельников. Атлас анатомии человека 4 тома Prof. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyevin, İnsanın Normal Anatomiyası, II cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı - 19 ...

Əlavə yarımtək vena

Əlavə yarımtək vena - yuxarı II-V dal qabırğaarası venaların toplaşmasından meydana çıxan damar. Bu damar yuxarı döş fəqərələrinin sol tərəfilə aşağı gedir və yeddinci döş fəqərəsi bərabərliyində yarımtək vena ilə birləşir və ya sağa doğru dönərə ...

Göbək venası

Göbək venası vasitəsilə ciftdən arterial qan dölə doğru axır. Göbək venası göbək ciyəsilə gedərək göbəkdən qarın boşluğuna daxil olur, qarnın ön divarının dal səthilə yuxarıya qalxaraq qaraciyərin qapısına çatır və burada iki şaxəyə bölünür. Şaxə ...

İkitaylı qapaq

Sol qulaqcıq-mədəcik dəliyi sol qulaqcıq-mədəcik qapağı, ya ikitaylı qapaq -) ilə və aorta dəliyi aorta qapağı - ilə tutulmuşdur. İkitaylı qapaq sol qulaqcıq-mədəcik dəliyini əhatə edən lifli halqadan lat. anulus fibrosus başlayaraq vətər telləri ...

İnsanda qan dövranları

İnsanda qan dövranı - insan vücudundaki qanın hərəkətidir. Böyük qan dövranı sol mədəcikdən başlayıb sağ ürək qulaqcığında qurtarır. Kiçik qan dövranı sağ mədəcikdən başlayıb sol ürək qulaqcığında qurtarır.

Körpücükaltı arteriya

Anatomy: Embryologie Atlas of Human Cardiac Anatomy – Endoscopic views of beating hearts – Cardiac anatomy Prof. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyevin, İnsanın Normal Anatomiyası, II cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı – 1979 Р. Д. Синельников. Атлас а ...

Qalxan aorta

Prof. Kamil Əbdülsalam oğlu Balakişiyevin, İnsanın Normal Anatomiyası, II cild, "MAARİF" Nəşriyyatı, Bakı - 1979 Anatomy: Embryologie Atlas of Human Cardiac Anatomy - Endoscopic views of beating hearts - Cardiac anatomy Р. Д. Синельников. Атлас а ...

Qan damarları

Qan damarları - heyvanların və insanların bədənində elastik boru birləşmələri, qan və orqan vasitəsilə ritmik bir şəkildə büzülən ürək və ya pulsasiya edən damarın gücü ilə həyata keçirilir: arteriyalar, arteriollar, kapillyarlar vasitəsilə orqan ...

Qan dövranı

Qan dövranı və ya sirkulyasiya sistemi - orqanizmdə qanın hərəkətidir. Ürəyin yığılması ilə qan ürəkdən damarlara qovulmağa başlayır. Qan dövranında oksigenlə zəngin arterial qan sol mədəcikdən aorta və arteriyalar vasitəsilə bədən üzvlərinə daşı ...

Qan təzyiqi

Diastola: 80 mm civə sütunu Sistola: 120 mm civə sütunu Keçmiş SSRİ-də 17 yaşdan 79 yaşa qədər normal təzyiq 105-63 sayılırdı. Hal-hazırda normal təzyiq 120-80 mm c. s. sayılır. Əgər insanda təzyiq 120-60 mm c. s. olarsa, bu normal hesab edilir. ...

Qoltuq arteriyası

Qoltuq arteriyası – lat. arteria axillaris körpücükaltı arteriyanın ardını təşkil edərək birinci qabırğanın bayır kənarından böyük döş əzələsinin aşağı kənarınadək gedir və bazuya keçərək bazu arteriyasını – lat. a. brachialis adlanır.

Mədəcik (ürək)

Sol mədəcik - lat. Ventriculus sinister ürəyin sol və arxa hissəsini tutaraq sivriləşmiş ellipsə bənzəyir; sağ mədəcikdən uzun və ensizdir; divarlari təxminən üç dəfə qalındır, daxili səthində olan ətli atmaların miqdarı çox, ensiz həm də bir-bir ...

Purkinye lifləri

Həyəcan His-Purkinye sistemi ilə ötürülür. Hər şeydən əvvəl, həyəcan siqnalı atrioventrkulyar düyündən His dəstəsinə keçir. His dəstəsinin də öz ritmi var və dəqiqədə 20-30 həyəcan siqnalı yarada bilər. Ürəyin 3-cü dərəcəli peysmeykeri olaraq, Hi ...

Sağ qulaqcıq

Sağ qulaqcıq – ürək əsasının qabaq və sağ tərəfini işğal etmişdit etmişdir və özü də kub şəklindədir. Bunun yuxarı divarına yuxarı boş venanın dəliyi – və arxa divarını aşağı boş venanın dəliyi – açılır. Bunların arasında arxa divar üzərində xüsu ...

Sağ mədəcik

Sağ mədəcik - üçbucaqlı piramidaya bənzəyir; bunun əsəsı sağ qulaqcığa və zirvəsi aşağı doğru baxır. Sağ mədəcikdən ağciyər kötüyü başlandığı üçün iki hissəyə bölünür; dal hissəsi tam mənada mədəcik boşluğunu təşkil edərək sağ qulaqcıq ilə rabitə ...

Sol qulaqcıq

Sol qulaqcıq – ürəyin ən dal hissəsini işğal edib arxa tərəfdən qida borusuna və öndən aortaya söykənmişdir. Bunun ön hissəsi sol seyvan – arxadan ınə doğru gedərək ağciyər kötüyünü sol tərəfdən əhatə edir. Sol qulaqcığa yuxarı tərəfdən ağciyər v ...

Sol mədəcik

Sol mədəcik - ürəyin sol və arxa hissəsini tutaraq sivriləşmiş ellipsə bənzəyir; sağ mədəcikdən uzun və ensizdir; divarlari təxminən üç dəfə qalındır, daxili səthində olan ətli atmaların miqdarı çox, ensiz həm də bir-birinə sıxdır. Məməyəbənzər ə ...

Tac arteriyalar

Tac arteriyalar və ya sağ və sol tac arteriyalar - aorta soğanağından şaxələnən və ürəyi qanla təchiz edən damarlardır. Sol tac arteriya lat. arteria coronaria sinistra aortanın sol cibindən başlayıb ağciyər kötüyünün arxa və sol tərəfilə qabağa ...

Tək vena

Tək vena - onurğanın döş hissəsinin sağ tərəfində yerləşərək yuxarı və aşağı boş vena sistemini bir-biri ilə birləşdirir. Bu vena onurğanın sağ tərəfilə döş fəqərələrinin ön-bayır səthilə qida borusunun arxası ilə yuxarıya doğru gedərək bördüncü ...

Üçtaylı qapaq

Sağ qulaqcıq-mədəcik dəliyi sağ qulaqcıq-mədəcik qapağı ya üçtaylı qapaq - ilə örtülmüşdür. Bunu təşkil edən tayların biri öndə -, digəri dal tərəfdə - və üçüncü içəri tərəfdə -) olur. Bunların şəkli üşbucağa bənzəyir: əsasları qulaqcıq-mədəcik d ...

Ümumi yuxu arteriyası

Ümumi yuxu arteriyası başə qanla təchiz edən "şah" damar. Avstriya anatomu Yozef Hirtl ümumi yuxu arteriyasını "baş arteriyası" adlandırmışdır. Ümumi yuxu arteriyası sağ tərəfdən bazu-baş kötüyündən və sol tərəfdə aorta qövsündən başlayaraq nəfəs ...

Ürək (insan)

Ürək - döş qəfəsinin orta döş xəttindən solda yerləşir. Təxminən aid olduğu insanın yumruğu böyüklüyündə əzələvi üzv. Ürəkətrafı ciblərlə – ürək kisəsilə əhatə olunmuşdur. Ürək kisəsinin daxilində bir neçə millilitr həcmində qan plazması xassəli ...

Ürək kisəsi

Ürək kisəsi və ya perikard konus şəklində olub əsası diafraqmanın vətər mərkəzinə bitişmişdir və zirvəsi yuxarıda ürəyin əsasında olan damarlarla rabitədədir. Bu iki təbəqədən təşkil olunmuşdur: xarici lifli təbəqə - lifli ürək kisəsi - və daxili ...

Yarımtək vena

Yarımtək vena - onurğanın döş hissəsinin sol tərəfində yerləşərək yuxarı və aşağı boş vena sistemini bir-biri ilə birləşdirir. Sol qalxan bel venasından başlayaraq döş fəqərələrinin sol tərəfi ilə və döş aortasının dalı ilə yeddinci və ya səkkizi ...

Yuxarı boş vena

Yuxarı boş vena - birinci sağ qabırğa-döş sinxondrozunun arxasında sağ və sol bazu-baş venalarının birləşməsindən əmələ gələrək döş sümüyünün və aortanın sağ tərəfi ilə aşağıya doğru gedur və üçüncü qabırğanın yuxarı kənarı bərabərliyində sağ qul ...

A vitamini

A vitamini yağda əriyən vitaminlərdəndir, əsasən qaraciyərdə toplanır. Yüksək miqdarlarda alınması toksik reaksiyalarına səbəb ola bilir. A vitamininin miqdarı Retinol Equivalant ilə ölçülür.