ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15

İbrahim Zakir

İbrahim Zakir 1891-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil mahalında Şeyx Kəlxoran kəndində yoxsul kəndli ailəsində doğulmuşdur. Bədii yaradıcılığa gənc yaşlarından başlayan Zakirə "Molla Nəsrəddin" məcmuəsinin böyük təsiri olmuşdur. 60 ildən artıq b ...

Lüdviq Knit

1891-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. İran miniatürü sahəsində ekspert idi. Kommunist simvolikasını yerli Azərbaycan incəsənət üslubu ilə birləşdirərək incənəsənət tarixinə özünə önəmli yerlərdən birini tutmuşdur. Azərbaycandakı ilk ekslibris 1934 ...

Panfiliya Tanailidi

Milliyyətcə yunan olan Panfiliya Nikolayevna Tanailidi 1891-ci ildə İrəvan xanlığı Zəngəzur mahalının Başkənd kəndində doğulub. Ailəsi buraya Türkiyənin Qars şəhərindən gəlib və bir müddət yaşayandan sonra Tiflisə köçüblər. Türkcə təmiz danışan P ...

Rza bəy Qaraşarlı

Qazax qəzasındakı ağır vəziyyəti etiraf etmək məcburiyyəti qarşısında qalan ADR hökumətinin rəsmi orqanı "Azərbaycan" qəzeti yazırdı: "Qazax qəzasında qanunsuzluq olduğundan, buraya parlaman üzvü Rza bəy Qaraşarov xüsusi müvəkkil təyin edilmiş və ...

Şükri əl-Qüvvətli

Şükri əl-Qüvvətli, Beyrut) - Suriyanın 1-ci prezidenti.Osmanlı İmperatorluğunun ərəb ərazilərinin müstəqilliyi və birliyi yolunda çalışan bir dissident kimi fəaliyyətə başlamış və fəallığına görə həbs edilmiş və işgəncələrə məruz qalmışdır. Suriy ...

Eyjen Berq

1892-ci ildə Riqada balıqçı ailəsində doğulmuşdur. Birinci Dünya Müharibəsi dövründə "Sevastopol" gəmisində maşinist idi. 1917-ci ildən bolşevik idi. 1917-ci ildə yaranan Bakı kommunasında matros idi. 1918-ci ilin iyulunda Hərbi İnqilabi Komitəni ...

Əhməd Əfəndi Çələbizadə

Əhməd Əfəndi Çələbizadə - - Quba Cümə məscidinin axundu, Azərbaycanda diyarşünaslıq muzey işinin ilk təşkilatçılardan biri, diyarşünas-tədqiqatçı, A.A. Bakıxanov adına Quba tarix-diyarşünaslıq muzeyinin yaradıcısı, Tiflisdəki Sunitski adına Cənub ...

Əllamə Təbatəbai

Seyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Tehran) - İslam alimi. Alimin nəsil şəcərəsi ata tərəfdən İmam Həsənə, ana tərəfdən isə İmam Hüseynə gedib çıxır.

Əmir Xosrov Darai

Əmir Xosrov mirzə 1892-ci ildə Zəncan əyalətinin Binarud kəndində anadan olmuşdu. O, hələ 15-16 yaşlarında ədəbiyyatla maraqlanmış və Raci, Sərraf, Hidəci kimi şairlərin əsərlərini mütaliə etmişdir. Darai öz şeirlərində mədəniyyət, elm və tərəqqi ...

Əzizə Məmmədova

Azərbaycan teatrının ilk milli peşəkar aktrisalarından olan Əzizə xanım 1892-ci ildə Tiflisdə doğulub. Atası Əbdübağı Zülalov dövrünün tanınmış xanəndəsi idi. Atasından ilk musiqi təhsili alan Əzizə uşaq yaşlarından yaxşı qarmon çalmağı öyrənib. ...

Həşim Əliyev

Fəxri Xiyabanda məzarın üzərində belə yazılıb: "1915-ci ildən Sov.İKP-nin üzvü Əliyev Həşim Bədəl oğlu. 1892-ci ildə doğulmuş, 1919-cu ildə Müsavat qatillərinin əli ilə öldürülmüş". yazılıb. Təzə Pir məscidinin yaxınlığında ikimərtəbəli ev olmuşd ...

Xəlil İbrahim

Xəlil İbrahim oğlu İbrahimov, Nargin adası, Abşeron rayonu) -" Azərbaycan” qəzetinin rus dilində nəşrinin redaktoru, jurnalist, tənqidçi, teatrşünas və tərcüməçi.

Martin Nimöller

Martin Fridrix Qustav Emil Nimöller - protestant din xadimi, protestant yevangelist kilsəsinin pastoru, Almaniyada ən məşhur nasizm əleyhdarlarından biri, Beynəlxalq kilsələr şurasının prezidenti, "Xalqlar arasında sülhün möhkəmləndirilməsinə gör ...

Məhisti Qadınəfəndi

Məhisti xanım 1896-cı ildə Sakaryada dünyaya gəlmişdir. Atası Hacımaf bəy Akalsba əslən abxaz idi. Anasının adı isə Safiyə xanım idi. Özündən başqa Kamil bəy ö. 1963 və Fevzi bəy adlı iki qardaşı, Zahidə, Ayşə Mihridil ö. 1969 və Mihrivəfa adlı 3 ...

Mirseyfəddin Kirmanşahlı

1892-ci ildə Tehran yaxınlığındakı Kirmanşahda doğulmuşdur. 1908-ci ildə Rusiyaya gəlmişdir. İlk təhsilini Tiflisdə almış, sonra Moskva Teatr Texnikumunda oxumuşdur. Yaradıcılıq fəaliyyətinə Tiflisin Azərbaycan teatrında başlamışdır. Burada o, C. ...

Səməd bəy Cəmillinski

Xurşudbanu Natəvanın qızı Həcər bəyim xanımın oğludur.

Səməd bəy Rəfibəyli

Səməd bəy Məşədi bəy oğlu 1892-ci ildə Gəncə şəhərinin Balabağman qəsəbəsində anadan olub. Tiflis kadet korpusunu 1916-cı ildə bitirən S.Rəfibəyli hərbi xidmətə 7-ci Qafqaz sərhəd alayında başlayıb. O, 1918-ci ilin yanvarında yeni yaranan Müsəlma ...

Tağı Şahbazi Simurğ

Tağı Şahbazi Simurq, Bakı) - Bakı Dövlət Universitetinin ilk azərbaycanlı rektoru, yazıçı, publisist, pedaqoq.

Ağazeynalabdin Tağıyev

Tağıyev Ağazeynalabdin Sadıq oğlu - Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəvəsi, repressiya qurbanı. 1893-cü ildə doğulmuşdur Peterburqun toxuculuq institutuna bitirib. Zeynal təhsilini başa çatdırıb Bakıya qayıdır. Londona getmiş, toxuculuq sənətini dərin ...

Bağır bəy Rzayev

Bağır Kərbəlayı Ələsgər oğlu Rzayev - Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının iştirakçılarından biri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü.

Bala Əfəndiyev

Bala İbrahim oğlu Əfəndiyev - bolşevik dövlət xadimi, Azərbaycanda və Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması uğrunda fəal mübariz, repressiya qurbanı.

Eyyub Xanbudaqov

Xanbudaqov Eyyub Şirin oğlu, Bakı) - Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədri, Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi.

Əhəd Əliyev

1893-cü ildə Azərbaycanda dünyaya gəlib. İki yaşına çatanda onun gözləri zəifləməyə başlayır. Üç yaşı olanda isə gözləri tamamilə tutulur və o dünya işığından məhrum olur. Valideynləri ona 12 dilli qarmon alırlar və bu qarmon onun üçün bir təsəll ...

Əhməd bəy Pepinov

Əhməd bəy Pepinov - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Qazaxıstan SSR-in ictimai-siyasi və dövlət xadimi. Azərbaycan Milli Şurasının, sonra isə Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin üzvü və katibi, 5-ci Nazirlər Kabinetində Əmək və Əki ...

Əhməd Triniç

Triniç Əhməd Rəcəb 1893-cü ildə Osmanlı imperiyasının Üsküb şəhərində anadan olmuşdur. 1912-ci ildə Balkan müharibəsi zamanı ailəsi ilə birlikdə Türkiyəyə gəlmişdir. Burada qaçqın kimi dövlət hesabına litseyə daxil olmuşdur. Litseyi bitirdikdən s ...

Ələkbər Babazadə

Bakıya qayıtdıqdan sonra ayrum dialektinin tədqiqinə həsr olunmuş dissertasiya mövzusu ilə məşğul olmağa başlayır. Bu məqsədlə 1938-1939-cu illərdə Qutqaşın ind. Qəbələ, Xanlar ind. Göygöl, Dəstəfur ind. Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın, Gədəbəy və digə ...

Hacı Rəhim Bayramov

Hacı Rəhim Bayramov 1893-cü ildə Qaracəmirlidə anadan olub. Molla təhsili aldıqdan sonra atası Əmiraslan kişi onu Gəncədə ticarət məktəbində oxumağa göndərib. Rəhim ailə qurduğu Minanı tələbəlik illərində Bağmanda görüb bəyənmişdi. Minanın atası ...

İvan Yenikolopov

İvan Konstantinoviç Yenikolopov - Sovet tarixçisi, ədəbiyyatşünas, puşkinist, muzey işçisi, nekropolist, Gürcüstanda bir sıra xatirə muzeylərinin yaradıcısı və rəhbəri, Tiflis Universitetinin professoru. Qriboyedov muzeyinin təşkilatçısı, hansı k ...

Naci Şövkət

Məhəmməd Naci Şövkət 1893-cü ildə atası Şövkət Paşa əl-Rifət bəyin əyalət qubernatoru kimi çalışdığı əl-Küt şəhərində dünyaya gəlmişdir. Ailəsi ərəbləşmiş gürcü və türk mənşəyə malik idi. Saaib, Sami və Rifət adlı 3 qardaşı olmuşdur. 1909-cu ildə ...

Nadir mirzə Arəstə

II Nadir mirzə Bədiəzzəman mirzə oğlu 1893-cü ildə Təbriz şəhərində dоğulmuşdu. Saray təlim-tərbiyəsi, təhsili görmüşdü. Rus, ingilis və fransız dillərini bilirdi. Rusiyada 1917-ci il inqilabına qədər Pеtеrburqdakı İran missiyasına başçılıq еtmiş ...

Rəcəb Əfəndizadə

Rəcəb Əsədulla oğlu Əfəndizadə – maarif xadimi, pedaqoq-alim, yazıçı, tərcüməçi, Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasın məzunu.

Aleksey Klimov

Aleksey Alekseyeviç Klimov - İkinci Dünya müharibəsi illərində elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə" Qafqazın müdafiəsi uğrunda”," 1941-1945-ci illərdə Vətən Müharibəsi günlərində şərəfli əməyə görə” medalları ilə təltif edilmiş görkəmli etnoqra ...

Arkadi Yalovoy

Arkadi Yalovoy 1894 -cü ildə Yekaterinodar şəhərində dünyaya gəlib. Riqa Politexnikumunda təhsil alıb. 1922-ci ildən Mərkəzi Əmək İnstitutundakı kinofotolaboratoriyanın müdiri olub. ÜDKİ-də dərs deyib.

Bağır Cabbarzadə

Bağır Cabbarzadə 1894-cü ildə anadan olmuşdur. Səhnəyə ilk dəfə 1910-cu ildə çıxıb. "Nicat", "Səfa" cəmiyyətləri teatr truppalarının, "Müdiriyyət" dəstəsinin tamaşalarında oynayıb. 1919-1950-ci illərdə Akademik Milli Dram Teatrının truppasında ça ...

Cəfər Kaşif

Cəfər Kaşif 1894-cü ildə Cənubi Azərbaycanın Mamağan qəsəbəsində kəndli ailəsində doğulmuşdur. Uzun müddət Tiflisdə yaşamış və öz şerləri ilə mətbuatda çıxış etmişdir 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanda başlanmış milli-azadlıq hərəkatının əsgəri kim ...

Con Ford

Con Ford - Amerika kinorejissoru, rejissorlar arasında ən çox - dörd dəfə "Oskar" mükafatı laureatı.

Əli bəy Bəylərbəyov

Əli bəy Bəylərbəyov - Azərbaycan hərbi xadimi, I Dünya Müharibəsi iştirakçısı, Azərbaycan SSR Baş Milis İdarəsinin rəisi, ilk daxili işlər komissarı, general-mayor.

İbrahim Eminbəyli

İbrahim Abdulla oğlu Eminbəyli - 1920-ci ildə Gəncədə quberniya komissarı, sonra Qəza İcraiyyə Komitəsinin məsul katibi, Bakıda "Kommunist" qəzetinin redaktoru, "Azərnəşr"in direktoru, Konservatoriyanın rektoru olub. 1937-ci ildə Mətbuatda Dövlət ...

Leon Kruaza

Leon Kruaza - İtaliya və Venesuela botaniki, biocoğrafiyaşünas. 1941-1946-cı illərdə İtaliyadan əvvəlcə ABŞ-a, daha sonra Venesuelaya immiqrasiya etmiş və burada Karakasda botanika bağı təşkil edərək, onun direktoru olmuşdur. 1947-ci ildə Venesue ...

Məhəmmədibrahim Əmir Teymur

Məhəmmədibrahim Əmir Teymur Kəlali Teymuri elinin başçısı və Milli Şura Məclisinin neçə dövr nümayəndəsi idi. Məhəmmədibrahim Əmir Teymur,Sərdar Nüsrət ləqəbi ilə 1894-cü ildə Xorasanın şərqində dünyaya gəldi.O, Əmir Əlimərdan xan Teymuri, Nüsrət ...

Mirzadə Eşqi

Seyid Məhəmmədrza Mirzadə Eşqi 1894-cü ildə Həmədan şəhərində Hacı Seyid Əbülqasimin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Hələ kiçik yaşlarından oğlunun elmə, ədəbiyyata və sənətə böyük rəğbət bəslədiyini hiss edən ata, onu yeddi yaşında ikən "Ülfət" ...

Mirzə Davud Hüseynov

Mirzə Davud Hüseynov - Azərbaycan İnqilabi komitəsi sədrinin müavini, Azərbaycan SSR Xalq xarici işlər komissarı, Azərbaycan SSR Xalq Maliyyə naziri, Ali İqtisadi Şuranın sədri, ZSFSR XKS Sədrinin müavini, ZSFSR Xalq maliyyə Komissarı, Tacikistan ...

Miskinli Vəli

Miskinli Vəli 1894-cü ildə Gədəbəy rayonunun Böyük Qarabulaq indiki Miskinli adlanan kənində yoxsul bir ailədə doğulmuşdur. Atası Vəlinin 2 yaşı olanda vəfat edib. O, doqquz yaşında ikən muzdurluğa başlamış, sonralar bir müddət çobanlıq etmişdir. ...

Riyad Sülh

Riad Əl Solh Livanın cənubundakı Sidon şəhərində, 1894-cü ildə anadan olmuşdur. Livana köçən Misir və qismən-Fələstin mənşəli ərəb ailəsində görkəmli bir sünni torpaq sahibi idi., Rida Sülh, Nabatiyyədə və Sidonda bir islahatçı sub-qubernator və ...

Yusif İsa Halim

Yusif İsa Halim - ilk rumınca-türkcə lüğəti yazan, Dobrucada anadan olmuş Krım tatarı olan şair, müəllim və linqivist.

Zeynalabdin Əliyev

Zeynalabdin bəy Hacağa bəy oğlu Əliyev - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarına əsasən, dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri.

Abbas bəy Sultanov

Abbas bəy Ağalar bəy oğlu 1895-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qubadlı kəndində anadan olmuşdu. 8 yaşından 11 yaşına kimi Qubadlı kənd məktəbində oxumuşdu. Sonra Qori şəhər gimnaziyasına qəbul olmuşdu. 1915-ci ildə gimnaziyanı bitirmişdi. Elə həmin il ...

Aşıq Seyid İbrahim

II Dünya müharibəsi başlayanda Seyid İbrahim ön cəbhəyə getmək üçün Stalinə şeirlə müraciət edir. 1943-cü ildə həmkarı Aşıq Nəcəf Əlimərdanlı kimi növbəti döyüşçüləri yola salan zaman sazını da götürüb döyüşlərə yollanır. Vətənpərvər və cəsur aşı ...

Camal Paşayev

Azərbaycanlı bəstəkar, musiqişünas-alim, publisist, dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim, müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi olan Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyovun böyük bacısı Sayad xanımın böyük oğludur. ...

Con Edqar Huver

Con Edqar Huver. 1924-cü ildə FTB-in sələfi olan ABŞ Tədqiqatlar Bürosunun direktoru təyin edilib. 1935-ci ildə ABŞ Federal Tədqiqat Bürosunun yaradılmasında böyük rol oynayıb və 1972-ci ildə, 77 yaşında vəfat edənə qədər onun direktoru olub. Quv ...