ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152

Hueylər

Hueylər, Huey xalqı - Çin Xalq Respublikasında rəsmi olaraq tanınan 55 etnik azlıqdan biri. Onlar çinlilərlə eyni milləti təşkil edir, bir dildə danışır, eyni tip yazıdan istifadə edirlər. Onların başqa bir xüsusiyyəti də müsəlman olsalar belə, ə ...

Mancurlar

Mancurlar Şimal-Şərqi Çinin yerli əhalisidi.Sayları 10 milyondur.Mancur dilində danışırlar. Eyni zamanda Çin dilindən də istifadə edirlər.Yazıları XVI əsrdən etibarən monqol əlifbası əsasındadır.Dindarları buddist və daosizm tərəfdarlarıdır.Ənənə ...

Mosuolar

Mosuolar - çox vaxt özlərini Na kimi də təqdim edirlər, Çinin Yunnan və Siçuan əyalətlərinin Tibet sərhədi yaxınlıqlarında yaşayan kiçik bir etnik qrupdur. Təqribən 40.000 nəfər əhalisi olab bu qrup Yongning bölgəsi və Lugu gölü ətrafında məskunl ...

Myaolar

4.72 milyon nəfərdir. 1978. Dilləri Myaoyao qrupuna daxildir. Dinləri şamanistdir. Əsasən, əkinçilik, qismən də heyvandarlıq və sənətkarlıqla məşğul olurlar.

Mekanlar

Mekanlar və ya Meenlər – Efiopiyanın cənub-qərbində yaşayan etnik azlıq. 1998-ci ildə aparılmış sorğuya əsasən Efiopiyada 56.585 mekan yaşayır. Xalqın danışdığı dil Nilo-Saxara dil ailəsinin Surmi qoluna daxil olan Meen dilidir. İki əsas xalqdan ...

Oromolar

Янборисова Р. В. К этносоциальной истории оромо: Динамика структур управления в XVI - XIX вв. // Этносы и этнические процессы: М. - Наука: Изд. фирма "Вост. лит.", 1993. - С. 271. Гемечу К. М. Традиционная культура Оромо: генезис и эволюция. Моно ...

Ermənistan kürdləri

Ermənistan kürdləri - kürdlər əsasən Ermənistanın qərbində cəmləşmişlər. Sovet hökuməti qurularkən kürdlər ilk olaraq erməni əlifbası əsasında əlifbalarını tərtib etmişlər. Sonradan isə 1927-ci ildə latın əlifbasına keçirlər. 1945-ci ildə isə növ ...

Ermənistan rusları

Ermənistan rusları - Ermənistan ərazisində yaşayan etniq azlıq. Sayları 11.9 min nəfər təşkil edir. Bu isə ümumi Ermənistan əhalisinin 0.39 % təşkil edir. Əvvəllər Ermənistan ərazisində rusların sayı kifayət qədər çox olmuşdur. Spitak zəlzələsi, ...

Cavaxetililər

Cavaxi ; cavaxetililər ; cavaxlar - gürcü xalqının etnoqrfik qrupu. Cavaxeti tarixi vilayətinin köklü əhalisi. Gürcü dilinin Cavaxeti dialektində danışırlar.

Gürcüstan aysorları

Gürcüstan torpağına ayaq basmış ilk aysorlar Müqəddəs Yəhya Zedaznlı və 6-cı əsrdə Suriyadan gəlmiş 12 şagirdi hesab olunur. Onlar Gürcüstan monastırlığının qurucuları olmuş, gürcü mədəniyyətində və mənəviyyatında görkəmli rol oynamışlar. XVIII ə ...

Gürcüstan kürdləri

Gürcüstan kürdləri - Gürcüstan əhalisinin etnik qrupunun bir hissəsi. Gürcüstanda yaşayan kürdlərin 90% -dən çoxu yezidi-kürdlərdir. Gürcüstandakı kürdlər siyasi baxımdan bitərəfdirlər, lakin 1999-cu ildə Kürdüstan Fəhlə Partiyasının qurucusu Abd ...

Gürcüstan qıpçaqları

Gürcüstan qıpçaq və kumanları Orta Asiyadan Şərqi Avropaya qədər böyük ərazilərdə məskunlaşmış qədim köçəri türk xalqlarından biridir. Onlar Gürcüstan da daxil olmaqla, bölgədəki bir çox xalqın tarixində əhəmiyyətli bir rol oynadılar. 12-ci əsrdə ...

Gürcüstan rusları

Gürcüstan rusları - respublikanın tarixi etnik icmalarından biridir. Gürcüstanın 2014-cü il siyahıya alınmasına görə respublikanın üçüncü böyük etnik azlığıdır. Çağdaş Rusiyadan kənarda MDB ölkələrindəki rus diasporlarından biridir. İqtisadi tənə ...

Gürcüstan ukraynalıları

Gürcüstan ukraynalıları - Gürcüstan ərazisində yaşayan etnik azlıqlardan biri. 2014-cü ilin oktyabrında aparılan son siyahıyaalma məlumatlarına görə, etnik ukraynalıların sayı 6 min nəfərə çatır. Bunların yarısından çoxu Tiflisdə yaşayır. 1989-cu ...

Gürcüstan yunanları

Gürcüstan yunanları - Gürcüstan Respublikasının ərazisində yaşayan etnik yunanlara verilən ad. Cənubi Qafqazda Ermənistan və Azərbaycanla müqayisədə ən çox etnik yunanın Gürcüstanda yaşadığı məlumdur. Gürcüstan xüsusi ilə Qafqaz yunanları olaraq ...

Bhotiya

Bhotiyalar, - bhotlar, bhutiyalar, bhotelər – Cənubi Asiyada hazırda Tibetin mədəni təsir zonasında olan, yaxud olmuş, Tibet-Birma dillərində danışan müxtəlif etnik qrupların adı. Himalay dağlarının cənub yamaclarında məskunlaşmışlar. 1) Səkkəm b ...

Pəncablılar

Pəncablılar Hind-Avropa dil ailəsinə aiddirlər və Pakistan əhalisinin 65%-ni təşkil edirlər. Pəncablıların etnik tərkibi yerli əhali ilə skiflərin, taciklərin, puştunların və ərəblərin qarışığından ibarətdir. Tərkiblərinə cat, racputa, qucar və s ...

Sundalılar

Sunda İndoneziyanın Yava adasının qərb hissəsində Avstraneziyalı yerli etnik qrupdur.Onlar təxminən 40 milyon saydadır və qonşu yavalılardan sonra sayına görə İndoneziyanın ikinci etnik qrupudur. Sundalılar öz dilində özlərini Urang Sunda adlandı ...

Duranlar

Duranlar və ya Taliqan Təvəqof əhli Təbrizli Mirzə Sadiq Müctəhidin ümməti olan bir münzəvi və zahid qrupdur. Duranlar adətən digərlərinə qaynayıb qarışmırlar. Onlar hər hansı bir müasirlik və ya texnologiya aspektlərinə qarşıdırlar. Duranlar Təb ...

Ehqaqilər

Ehqaqilər bir qrup Azərbaycan Türkləridirlər ki şiə məzhəbinin Şeyxiyyə təriqətinin Ehqaqiyə qoluna bağlıdırlar ki əksəriyyəti Küveytdə və bir azıda İraqın Kərbəla şəhərində və İranda yaşayırlar.Azərbaycanlı şeyxilərin başçısı bu soydan seçilər.E ...

Fars yəhudiləri

"Fars Yəhudiləri" termini geniş şəkildə XVI əsrin əvvəllərindən bəri Əfqan və Buxara Yəhudilərinə də aiddir, belə ki, İran, Orta Asiya və Əfqanıstan yəhudiləri demək olar ki, vahid bir cəmiyyət təşkil edirdilər. XVI əsrin əvvəllərində bu böyük to ...

Xorasan tatları

Xorasan tatları - İranın Şimali Xorasan və Rəzəvi Xorasan ostanlarında yaşayan tatlar. Xorasan tatlarının dilləri ehtimalən tacik, kurmanc və Xorasan-türk dillərinin qarışıqından əmələ gələn dildir.

İran azərbaycanlıları

İran azərbaycanlıları və ya cənubi azərbaycanlılar - İran Azərbaycanında yaşayan və ya əslən İran Azərbaycanından olan azərbaycanlılar. İran azərbaycanlılarının sayı müxtəlif mənbələrə görə 20 - 40 milyondur. Bu isə İran əhalisinin 25% - 50%-ni t ...

İran azərbaycanlılarının siyahısı

İran azərbaycanlıları və ya cənubi azərbaycanlılar - İran Azərbaycanında yaşayan və ya əslən İran Azərbaycanından olan azərbaycanlılar. İran azərbaycanlılarının sayı müxtəlif mənbələrə görə 15 - 22 milyondur. Bu isə İran əhalisinin 18% - 30%-ni t ...

İran gürcüləri

Fəridən şəhristanı İsfahan ostanı Firidunşəhr şəhristanı Cənubi Xorasan ostanı Xusf şəhristanı Təbəs şəhristanı Yəzd ostanı Mazandaran ostanı Gürcüsara kəndi Paşakola kəndi Gürcükola kəndi Gürcüabad kəndi Gürcüpol kəndi Gürcüməhəllə kəndi Qasımab ...

İran yəhudiləri

"İran Yəhudiləri" termini geniş şəkildə XVI əsrin əvvəllərindən bəri Əfqan və Buxara Yəhudilərinə də aiddir, belə ki, İran, Orta Asiya və Əfqanıstan yəhudiləri demək olar ki, vahid bir cəmiyyət təşkil edirdilər. XVI əsrin əvvəllərində bu böyük to ...

İranın etnik azlıqları

İranın etnik azlıqları - İranda yaşayan azsaylı xalqlar. İranın etno-linqvistik azlıqları bunlardır: azərbaycanlılar, ərəblər, kürdlər, bəluclar, türkmənlər, ləklər, lurlar, mazandaranlılar, giləklər, talışlar, deyləmilər, xələclər, ermənilər, ma ...

Kürəsünnilər

Kürəsünnilər - Azərbaycan xalqının etnogenezində iştirak edən türk mənşəli tayfalardan biri. Dilləri Azərbaycan dilidir və əsasən sünni müsəlmandırlar.

Şəqaqi eli

Şəqaqi və ya Şəqqaqi - Azərbaycan ellərindən biridir. Şəqaqilər İranın Şərqi Azərbaycan, Ərdəbil, Rəzavi Xorasan və Şimali Xorasan ostanlarında yaşayırlar. Şəqaqilər Türkiyədən tarixi Azərbaycan ərazilərinə köçürülüblər.

Dağ khmerləri

"Dağ khmerləri" termini 1960-cı illərdə Kambocada ölkənin şimal-şərqində yaşayan xalqları qeyd etmək məqsədilə qəbul olunmuşdur. Kambocadakı Dağ khmerləri khmaelılar khmerlər tərəfindən assimilyasiya olunurlar. Dağ khmerləri, ehtimal ki, khmerlər ...

Qara ayaqlar

Qara ayaqlar, daha çox Kanadada Alberta yaletində, çox az bir qismi də Amerika Birləşmiş Ştatlarında Montana əyalətinin şimal qərbində yaşayan Algonkinlərdən Hindu qəbiləsi. Ən yaxın qohumları Arapaholar, Atsinalar və Şayenlərdir. Düzənlik Hindul ...

Masailər

Keniyanın Paytaxtı Nayrobiyə təxminən 390 kilometr məsafədə yerləşən Masai Marada yaşayan qəbilə, aslan, leopard və hepard kimi vəhşi heyvanların olduğu ucsuz-bucaqsız düzənliklərdə yaşayırlar. "Sonsuz Torpaqlar" mənasını verən Masai Marada ayaqq ...

Qazaxıstan belarusları

12 yanvar 2012-ci il məlumatına görə Qazaxıstan ərazisində 63 694 belarus yaşayır. Belarusların böyük qismi Kostanay 21 min, Karakanda 18 min, Akmola 16 min, Şimali-Qazaxıstan 9 min vilayətlərindı yaşayır. Qazaxıstan ərazisində aparılan siyahıya ...

Qazaxıstan bolqarları

Qazaxıstan bolqarları - Qazaxıstan ərazisində yaşıyan çox saylı milli azlıqlardan biri. 1999-cu il siyahıyaalınmasına əsasən Qazaxıstanda 6 915 nəfər özünü bolqar hesab edir.

Qazaxıstan türkləri

Qazaxıstan türkləri - diasporası XX əsrin 20-ci illərində SSRİ tərəfindən həyata keçirilən sürhün siyasəti nəticəsində formalaşmışdır. Hazırda az saylı xalqlar arasında əhalisinin sayına və yüksək artım xüsusiyyətlərinə görə seçilir. 1 yanvar 201 ...

Qazaxıstan uyğurları

Qazaxıstan uyğurları - respublikanın beşinci ən böyük etnik azlığıdır. 2014-cü ilin əvvəlində Qazaxıstan uyğurlarının sayı 246.777 nəfər olmuşdur.

Qazaxıstan yunanları

Qazaxıstan yunanları - Qazaxıstanın milli azlıqlarından biri. Onların böyük əksəriyyəti Pont yunanlarının törəmələridir. Onlar əsasən Krım, Qafqaz, Cənubi Rusiya ərazisindən deportasiya edilmişlərdir. SSRİ dönəmində 1944-1950-ci illər ərzində SSR ...

Bənu Təmim

Bənu Təmim qəbiləsinin kökü Mudara bağlıdır. Təmim ibn Murra bin Udda bin Təbihə bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnanın törəmələridirlər. Peyğəmbərin r vəfatından sonra Məkkə, Mədinə və Quba məscidlərinin camaatından başqa bütün ərəbl ...

Litva yəhudiləri

Litva yəhudiləri - Aşkenazi Yəhudilərinin ərazi və linqvistik alt qrupudur və onlarla tarixi bağlılığı olan Ortodoks iudaizmi Böyük Litva knyazlığı ərazisində meydana gəlmişdir.

Levantilər

Levantilər - Yaxın Şərq ərazisində keçmişdə yaşayan italyan və fransız əsilli katolik əhaliyə aid edilən termindir. Cənubi Avropalı tacir və mühacirlər Səlib yürüşlərindən bəri Aralıq dənizinin şərq sahillərində məskunlaşmağa başlamışdılar. XIX ə ...

Sekellər

Sekellər Macar dilindən fərqli danışırlar. Sekellər Qərbi Avropa Hun imperiyasından sonra Karpat hövzəsinə köçək 3000 Hun əsgərin nəsillərindəndir. 895-ci ildə Macar ağalığına qədər varlıqlarını sürdürmüş və sonradan Macar ağalığına keçmişlərdir. ...

Doqonlar

Doqonlar - Mali Respublikasının ərazisində, Niger çayının sahilində yaşayan xalq. Ana dilləri doqon dilidir. Saylarının 400 mindən 800 minə qədər olduğu təxmin edilir.

Tarahumara

Rarámuri və ya Tarahumara Meksikanın şimal-qərbində yaşayan, çox uzaq məsafəyə qaça bildiyinə görə məşhur olan, bir hindu xalqıdır. Onların dilində rarámuri sözü ancaq kişilər üçün işlənir, qadın üçün isə mukí və omugí və ya igómale sözləri.

Qibtilər

Dini baxımdan Qibtilərin tarixi ərzində baş vermiş ən önəmli hadisələrdən biri 416-cı ildə keçirilmiş IV Okuman kilsə məclis hesab edilir. Kilsə məclisi zamanı, Qibtilərin Xristianlıq tarixi və adətləri haqqında, digər məzhəblərlə fərqi düşüncələ ...

Duhalar

Duhalar - Monqolustanın şimalında yaşayan Monqolustan əhalisini təşkil edən 24 tayfadan biri. Duha tayfası Monqolustandakı dörd türk tayfasından biridir. Digərləri Kazak, Hoton və Tıvadır. 2010-cu ilin məlumatlarına əsasən duhaların sayı cəmi 282 ...

Monlar

Monlar - Myanmanın cənubunda, əsasən Mon ştatı və ona qonşu vilayətlərdə, eləcə də Tailandın cənub-qərbində yaşayan xalq. Avstroasiya dil ailəsinin mon-kxmer qoluna daxil olan mon dilində danışırlar. VI əsrdə yaranmış əlifbaları var. Buddizmə sit ...

Kalaşlar

Kalaşlar - Pakistanda etnik qrup. Pakistanın şimalında, Əfqanıstan sərhəddində yaşayan Kalaşlar nə fiziki baxımdan, nə də ənənələrinə görə qonşularına bənzəyir. Çünki onların keçmişi çox uzaqdan, Makedoniyadan bu torpaqlara gələn Böyük İskəndərin ...

Qorallar

Qurallar pol. Górale ; slovak. Gorali - Polyakların etnik qurupudur. Onlar əsasən Polşanın cənubunda Podqale və Beskid, Slovakiyanın şimal-qərbində və Çexiyanın şimal-şərqində yayılmışdır. Az sayda diaspor ukrayn və rumın Bukovinasında və Çikaqod ...

Rumıniyada krım tatarları

Rumıniyada krım tatarları - Rumıniyada yaşayan milli azlıqlardan biri. Türk tayfalarının Rumıniya ərazisinə köçü hunlar və Bolqarların adı ilə bağlıdır. Müxtəlif türk tayfalarının Rumıniya ərazisinə növbəti köçü Qızıl Orda dövlətinin Doburcaya hü ...

Rumıniyada qaqauzlar

Rumıniyada qaqauzlar ən qədim etnik azlıqlardan biridir. Onların əsas yaşayış məntəqələri Dobruca bölgəsində yerləşir və onların əsas dini pravoslavlıqdır.