ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154

Hindistan erməniləri

Hindistan erməniləri - Hindistanda yaşayan etnik ermənilərə verilən ümumi ad. Hindistanda ermənilərin məskunlaşması XVII əsrin ortalarından başlamışdır. İlk vaxtlar ermənilər, Hindistana ticarət məqsədi ilə gəlmişdilər. Erməni mənbələrində, tacir ...

Livan erməniləri

Livan erməniləri - Livanda yaşayan ermənilərə verilən ümumi ad. Ermənilər Livan əhalisinin 4% təşkil edir. Ermənilər Livan vətəndaş müharibəsi zamanı döyüşlərdə faəl iştirak etmişdilər. Bəzi mənbələrdə, müharibədən əvvəl Livanda 100 minə yaxın, e ...

Meksika erməniləri

Meksika erməniləri - Şimali Amerika qitəsində yerləşən Meksikada məskunlaşmış erməni əsilli əhali. Meksikaya ermənilərin kütləvi gəlişi 1910-1928-ci illər aralığında baş vermişdir.

Misir erməniləri

Misir erməniləri - Misirdə yaşayan erməni icmasına verilən ümumi ad. Misirdə ermənilərin məskunlaşması XVII əsrdən başlamışdır. XIX əsrin ortalarında Misirdə yaşayan erməni icmasının sayı 45 minə qədər yüksəlmişdir. Sosializm, müharibələr və dini ...

Naxçıvan-na-Donu

Naxçıvan-na-Donú - keçmişdə Don çayının sağ sahilində yerləşən, hazırda isə Proletarski rayonu adlanan keçmiş şəhər. Şəhər II Yekaterinanın əmri ilə Krımdan köçürülmüş ermənilər tərəfindən salınmışdır. Şəhəri salan əsas şəxslərdən biri kimi knyaz ...

Uruqvay erməniləri

Uruqvay erməniləri - Uruqvayda yaşayan ermənilərə verilən ümumi ad. ASALA tərəfindən 1970-1980-ci illərdə Türkiyənin xarici ölkələrdə yerləşən səfirliklərinə qarşı törədilmiş terror aktlarının maliyyələşdirilməsində Uruqvay ermənilərinin rolu olm ...

Yeni Culfa

Yeni Culfa - - İranın İsfahan şəhərində ermənilərin kompakt yaşadığı məhəllə. XVII əsrə aid Vank kafedralı Yeni Culfada yerləşir.

Cuğa nekropolu

Cuğa nekropolu - Culfa rayonunun Gülüstan kəndi ərazisindəki qədim Cuğa şəhər yerində 2000-ci illərin əvvəllərinə kimi mövcud olmuş XII–XVII əsrlərə aid nekropol. Kompleks Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yerli əhəmiyyətli ...

Eskimos-aleut dilləri

Eskimos-Aleut dil ailəsi - Eskimosların dili. Paleoasiya dillərinin eskimos-aleut qrupuna daxildir. Rusiya Federasiyasının subyektlərindən Çukotka Muxtar Dairəsində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında, Kanadanın şimali bölgələrində və ...

Alyaska yupikcəsi

Alyaska yupikcəsi və ya qısaca Yupikcə – Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb və cənub-qərbi Alyaska ştatında Alyaska yupikləri tərəfindən danışılan Eskimos-Aleut dil ailəsinin Yupik dilləri qrupundan bir Eskimos dili. Yupikcənin de facto yazı dili ...

Çupikcə

Çupikcə və ya Hooper Bay–Chevak çupikcəsi – Alyaskada, indiki vaxtda yalnız Chevak qəsəbəsində, köhnədən Hooper Bay bölgəsində də Çupiklər tərəfindən danışılan Eskimos-Aleut dil ailəsinin Yupik dilləri qrupundan bir Eskimos dili olan Alyaska yupi ...

Nunivak çupikcəsi

Nunivak çupikcəsi – Alyaskada, Nunivak adasında Nunivak çupikləri tərəfindən danışılan Eskimos-Aleut dil ailəsinin Yupik dilləri qrupundan bir Eskimos dili olan Alyaska yupikcəsinin dialekti. Nunivak adasında danışılan Nunivak çupikcəsi, ada da b ...

Sibir yupikcəsi

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında yerləşən Müqqədəs Lourens adasında Latın əlifbası, Rusiya Federasiyasının Çukotka Muxtar Dairəsində isə Kiril əlifbasında istifadə edilir. Rusiya Federasiyasında istifadə edilən kiril əifbası əsasınd ...

Eskimos mətbəxi

Eskimos mətbəxi - qədim sivilizasiyaya malik olan Eskimosların milli yeməkləri.Eskimos mətbəxtini, dünyanın digər mətbəxtlərindən fərqləndirən ən önəmli cəhət bəzi yeməklərin çiy yeyilməsidir.

İqlu

İglo və ya iglu, Eskimoslar və Aleut xalqı kimi etnosların yaşadığı ev. İqloların çoxu ov zamanı inşa olunur. Belə evlərdə bəzən 4 ay yaşayan yerlilər, daha sonra həmin evlər tərk edilir və yeniləri inşa olunur.

Paleoeskimoslar

Paleoeskimoslar - Arktikanın qədim əhalisi olmuşlar. Bu cür ad verilməsinə baxmayaraq arxeoloji qazıntılar və dnt analizləri paleoeskimosların Qrenlandiya eskimosları və İnuitlərlə bağlılıqlarının olmaması sübuta yetirmişdir. Onlar əsasən hazırki ...

Puştunvalay

Puştunvalay, həmçinin Puştunvali və ya Nana – puştun qəbilələrinin yazılmamış yaşam tərzi və əxlaqını,puştun fəlsəfəsini özündə əks etdirən puştun şərəfi qaydaları. Bu qaydaları əzbər bilən ağsaqqallar" Cirqamar” adlandırılır. Puştunvali özündə İ ...

Əl-İdrisi

Əl-Idrisi coğrafiya sahəsində gördüyü işlərin nəticələrindən ərəblərlə yanaşı avropalılar da bəhrələnmişlər. Siciliya kralının dəvəti ona tədqiqat sahəsində daha geniş imkanlar açır. Tərtib etdiyi naviqasiya xəritələri həm Avropa, həm də ərəb dən ...

Banu Musa

Banu Musa kimi tanınan Məhəmməd, Əhməd və Əl-Həsən qardaşları, Xəlif Əl-Məmunun yol göstərəni və münəccimi Şakirin ovladları olmuşlar IX əsr. Ataları öldükdən sonra uşaqların taleyi Xəlif tərəfindən Bağdad şəhərini hökmdarı İbrahim əl-Musabiyə ta ...

Ərəb yəhudiləri

Ərəb yəhudiləri ərəb dünyasında doğulmuş yəhudilərə və ya nəvələrinə aid edilir. Salim Tamarinin fikrincə, dünyanın bir çox yerində "Ərəb Yəhudiləri" termini oksimorondur. Bu termin əsasən 20-ci əsrin əvvəllərində ərəb dünyasında yaşayan 1 milyon ...

Xəzrəc

İslamdan öncə onlar Mənata büt tapınırdılar. Onlar İslamı qəbul etdikdən sonra ənsarlardan olmuşdurlar. Bu qəbilə öncə Yəməndə onlara yaxın olan evs qəbiləsi ilə birlikdə yaşamış, sonra onların hər ikisi Yəsribə Mədinəyə köçmüşdürlər. Sonra bu qə ...

Rəbiə (qəbilə)

Əş-Şeyban tayfası Məhəmməd Peyğəmbərin ulu babası olan Mudarın qardaşı Rəbiə bin Nizarın qurduğu Rabiə qəbiləsindəndir. Şirvanşahların əslən İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmayıl peyğəmbərin övladları olduğunu hesab edənlər də var. Rəbiə tayfasıdan ol ...

İran ərəbləri

İran ərəbləri - İranda yaşayan bir qrup Ərəb soylu xalaqdırlar. İran ərəblərinin içinə Xuzistan ərəbləri, Xorasan ərəbləri, Hörmüzgan ərəbləri, Buşehr ərəbləri, İraqlı Moavedlər, Farslaşmış ərəb elləri daxildir.

Tyerri Müqler

Tyerri Myuqler 1948-ci ildə Strasburqda doğulub. Balet onun uşaq həvəsi idi - onun bu sahədəki müvəffəqiyyətləri Milli Reyn operasının rəhbərliyini elə təsirləndirmişdi ki,daha yeniyetmə olan Myuqler truppanın daimi tərkibinə girdi. Amma zamanla ...

Bualo - Narsejak

Bualo - Narsejak - Fransız əsilli iki yazıçıdan və Toma Narsejak) ibarət ədəbi tandem. Pyer Bualo və Toma Narsejak ədəbi dueti dünyada bu tip birliyin tək nümunəsi deyil. Lakin Qrimm qardaşları, Qonkur qardaşları, Elleri Kvin tandemi kimi digər d ...

Şarl Perro

Şarl Perro - klassisizm dövrünün fransız yazıçı, şair və tənqidçisi. 1671-ci ildən etibarən Fransa Akademiyasının üzvü.

Herkilər

Herkilər və ya Harkilər - Qərbi Azərbaycan, Şərqi Anadolu və şimali-şərqi İraqda yaşayan kürd tayfası. Olduqca qaraşındırlar. XX əsrin I onilliyinə olan məlumata əsasən Osmanlı imperiyası təəbəsi olan Herkilərin sayı 3 min ailədən ibarət idi və o ...

Kürd alimlərinin siyahısı

Kürd İslam alimləri, elm insanları və filosoflar siyahısı. Mahmud Bəyazidi Məlayə Cəziri Ömər Sührəvərdi Fəxrul Nisa Məsud ibn Namdar Səid Nursi Dinəvəri Nuri Dərsimi Zozan, Peyğəmbər Məhəmməd qadın səhabəsi. Fəqiyə Təyran İbn Xəllikan Mirzə Rza ...

Mükri eli

Soy-kökü haqqında müxtəlif mülahizələr var. Bəzi tarixçilər bu eli kürd, bəziləri isə türk kökənli sayırlar. Monqol fütuhatı dönəmində Azərbaycana, İrana, Kiçik Asiyaya gələn uluslardan biri də Merkitlər idilər. Rojbəyani Mükri sözünü, Mekritdən ...

Avropoid

Avropa irqi - Avropa, ön Asiya, Mərkəzi Asiya, Şimali Amerika və şimali Hindistanda Böyük coğrafi kəşflər dövrünə qədər yaşamış irq. Sonradan bu tip insanlar bütün qitələrə yayılmağa başladı. Onlar daha çox Şimali Amerika və Cənubi Amerika, Cənub ...

Xuan Ruis de Alarkon

XVII əsrin başlanğıcında Lope de Veqa məktəbinə mənsub olan dramaturqlardan biri də Xuan Ruis de Alarkon idi. Dramaturq əsərləri üzərində vasvasılıqla dönə-dönə işlədiyindən başqa həmkarlarından az yazmışdır. Onun cəmi iyirmi altı pyesi məlumdur. ...

Mecay

Mecay - Qədim Misirin Yeni padşahlıq dövründə fəaliyyət göstərmiş, səhralarda kəşfiyyat əməliyyatları həyata keçirən və fironun hakimiyyəti altındakı əraziləri müdafiə etmiş elit hərbiləşdirilmiş polis qüvvəsi. Mecay sözünün gəldiyi Misir termini ...

Vendlər

Vendlər (anqlosaks: Winedas ; q.skan. Vindr ; alm. Wenden, Winden ‎; dan. vendere ; isv. vender ; pol. Wendowie - german tayfalarına yaxın ərazilərdə yaşayan slavyanlara verilən ad. Bu termin hansısa bir homogen xalqa yox, müxtəlif xalqlara, tayf ...

Amazonlar

Amazonlar - yunan mifologiyasında Kiçik Asiyada, Qafqaz dağlarının ətəklərində və ya Azov dənizi ətrafında məskunlaşmış döyüşkən qadınlar qəbiləsi. Amazon" adı, guya, kamandan ox atmağın asan olması üçün qızların sol döşlərinin yandırılması adəti ...

Aorslar

Eramızdan əvvəl son əsrlərdə yuxarı aorslar deyilən sarmat-massaget mənşəli tayfalar Şimali Azərbaycan və Cənubi Dağıstanın alban tayfalarının həyatında müəyyən rol oynayırdılar. I əsr müəllifi Pliniy yazır ki, udinlərdən şimalda Utidors adlı tay ...

Katafraktlar

Katafraktarilər - e.ə IV-cü əsrdə Yunanıstanda, e.ə V-ci əsr fars və midiyalı süvarilərinin təcrübəsindən istifadə edərək yaratdıqları, sonralar öz inkişafını Makedoniyalı İskəndərin qoşununda tapan, ağır silahlanmış zirehli süvarilər. Torpaq əya ...

Skiflər

Skiflər - Antik dövrdə və Orta əsrlərdə həm Şərqi Avropa, həm də Asiya ərazisində yaşayan xalqları adlandırmaq üçün istifadə edilən Qədim yunan mənşəli ekzoetnonim. Qədim yunanlar skiflər yaşayan ölkəni Skifiya adlandırırdılar. Skiflər haqqında i ...

Arjan

Arjan – Rusiya Federasiyasında Uyuk çayı vadisində iki skif kurqanı. Arjan-2 1998–2004-cü illərdə K.V.Çuqunov, H.Parsinger və A.Naqlerin rəhbərliyi ilə Rusiya-Almaniya ekspedisiyası tərəfindən aşkar olunmuşdur; e.ə. XII əsrin 2-ci yarısına aid ed ...

Saklar

Qədim Çin yazılı mənbələrində "sak" etnonimi "sai" adlanırdı. Nikolay Aristov da "sak" /" saka" və onun təhrif edilmiş törəməsi sayılan "skif" kəlməsinin ilkin variantının məhz "sa" sözü olduğunu, "k" şəkilçisinin isə cəmlik bildirdiyini qeyd etm ...

Savmak

Bospor padşahlığının taxtına iddi edən və yerli skiflər tərəfindən dəstəklənən Savmak öz əli ilə V Perisadı öldürmüşdü. Bu dövrdə II Tiqranla müttəfıq olan Kiçik Asiyadakı Pont padşahlığının hökmdarı VI Mitridat Yevpatorun e.ə. 132-64 fəal işğalç ...

Aban

Aban – qədim türk mənşəli tayfanın adıdır. Aban sözünün e.ə. VII əsrdə sakların tərkibində qarqarlarla yanaşı gəlmiş tayfanın adı olması elmi ədəbiyyatda diqqət mərkəzinə çəkilir Qarqarların şimal-qərbi Albaniyada hələ qədim dövrdən məskunlaşması ...

Abar

Abar - qədim türk mənşəli tayfanın adıdır. Bu tayfa adının avar variantı da məlumdur. Eramızın II-III əsrlərində Kür sahilində Obaren adlı tayfanın yaşaması ədəbiyyatda göstərilir. V əsr erməni müəllifi Yeqişenin Balasakanda aparan adında tayfanı ...

Abas

Abas - Xəzər tayfalarından birinin adı. Abas tayfa adının abaz forması da vardır. Q.Qeybullayev Abaslı tipli toponimlərin əsasında abasabaz tayfa adının durduğunu qeyd etmişdir89, 139. Ərəb dilindən olan Abbas antroponimi əsasında yaranmış toponi ...

Abdal tayfası

Abdal tayfası - qədim türk tayfalarından biri. Bu tayfa Ağ hun tayfasının adını əks etdirir. Əsasında abdal tayfasının adı duran etnotoponimlər də geniş yayılmışdır. Abdal tayfasının başqırdlarda, qaraqalpaqlarda, qazaxlarda və türkmənlərdə olmas ...

Atropatenlilər

Atropatenlilər - Atropatena ərazisində yaşamış və Azərbaycan türklərinin formalaşmasında mühüm rol oynamış türk tayfalarından biri. Atropatenilər özlərindən əvvəl Azərbaycan ərazisində yaşamış digər türk etnosları – madaylar, mannalar, kutilər, k ...

Ayrımlar

Ayrımlar - Oğuz xaqan dastanına görə 24 oğuz boyundan biri və Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-it-Türk kitabına görə 24 oğuz boyunun 11-si. Əmir Teymur Ankara vuruşmasından 1402 sonra Türkiyə ərazisindən köçürdüyü 50 min ailəni Dağlıq Gəncəbasarda, ...

Bayandur (tayfa)

Bayandur - oğuz tayfalarından birinin adıdır. Oğuz tayfa birliklərinin adları Mahmud Kaşğari, Fəzlullah Rəşidəddin, Yazıçı oğlu Əli və Əbülqazi Xan Xivəli tərəfindən qeydə alınmışdır. Türk Muntəhəb-i tavarixi-səlcuqiyyə nin məlumatına görə, Sulta ...

Berendeylər

V.Bartold və eləcə də M.Artamonov XI-XII əsrlər arasında qədim rus dövlətinin daxili həyatında mühüm rol oynamış türk tayfalarından biri olan Berendeyləri Bayandırlarla eyniləşdirirlər. Məlum həqiqətdir ki, köçəri türk qəbiləsi berendeylər XI-XII ...

Buntürklər

Azərbaycan xalqının soykökündə duran güclü qəbilələrdən biri də Buntürklər//Bunturqlardır. Bu türk qəbiləsinin e.ə. IV yüzillikdə Azərbaycan və qonşu ölkələrdə yaşaması haqqında bilgi vardır. VII-IX yüzilliyinə aid "Kartlinin müraciəti" anonim əs ...

Gəncəklər

şenbuy: başqa bir dəvətdən sonra gecələyin gecə vaxtı gedilən içki ziyafəti. çulıman: su birikintisi. dünüşge:" sülüklü pancar” adlanan bir tərəvəz növü. kewli: çayın ağzı, mənsəbi. rapçat: biyar; bəyin camaatın gölüklərini alıb üzərinə pulsuz ol ...