ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156

Gəz-i Bərməkan

Gəz-i Bərməkan - İranda, Xuzistan ostanında, Həftkel şəhristanının Rüğeyvə bəxşinin Gəzin dehestanında kənd. İran ordusu Qərargahının Coğrafiya İdarəsi fars. دايره جغرافيايي ستاد ارتش tərəfindən toplanmış məlumatlar əsasında general–leytenant Hüs ...

Gəzin (Xuzistan)

Gəzin - İranda, Xuzistan ostanında, Həftkel şəhristanının Rüğeyvə bəxşinin Gəzin dehestanında kənd. İran ordusu Qərargahının Coğrafiya İdarəsi fars. دايره جغرافيايي ستاد ارتش tərəfindən toplanmış məlumatlar əsasında general–leytenant Hüseyn Əli R ...

Hacı Ayaz xan Qaşqayın səyahətnaməsi (kitab)

Bu kitab Qaşqay xanlarından Hacı Ayaz xan tərəfindən yazılmışdır. Bu səyahatnamə İslamın müqəddəs yerlərini ziyarət etmək üçün İran, Səudiyyə Ərəbistanı və İraqda olarkən qələmə alınmışdır. Ziyarət 1922-ci ilin dekabr ayından aprelədək baş verib.

Həftkel

Həftkel - İranın Xuzistan ostanının şəhərlərindən və Həftkel şəhristanının mərkəzidir. 2011–ci il siyahıyaalınmasına əsasən kəndin əhalisi 3.706 ailədə 7.424 nəfəri kişilər və 7.453 nəfəri qadınlar olmaqla cəmi 14.877 nəfərdir. Əhalisinin əksəriy ...

Mirzə Cahangir xan Qaşqay

Böyük fəqih, tanınmış filosof Ayətullah Cahangir xan Qaşqayi hicri-qəməri təqvimi ilə 1243 1822-cü ildə İsfahanın yaylaq şəhəri Səmirəmdə dünyaya göz açıb. Cahangir xan cavanlıq çağlarında Səmirəmdə bir neçə il təhsil alıb. Daha sonralar isə köçə ...

Qumuqların siyahısı

Qumuqların siyahısı - qumuqların hal-hazırda kompakt yaşadığı dövlətlərin, həmçinin digər dövlətlərin ərazisində tarixin müxtəlif dövrlərində yaşamış seçilən üzvlərinin siyahısı.

Terekli-Məktəb

Terekli Məktəb – Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Noqay rayonunun inzibati mərkəzi. Terekli məktəb Dağıstanın şimal-qərbində Noqay çölünün mərkəzində yerləşir. Qəsəbənin 75 km ndə, avtomobil yolu üstündə Qızılyar şəhəri yerləşir. Ə ...

Seyanto xaqanlığı

Seyanto xaqanlığı - Tinqlinqlərin Qərbi Göytürk xaqanlığından sonra qurduğu müstəqil dövlətdir. Şekuy xaqanın taxta çıxmasından sonra yenidən Qərbi Göytürklərin vassalı olmuşdur.

Azərbaycanda tatarlar

Azərbaycan Respublikasında tatarlar - Azərbaycan Respublikasında yaşayan, bu ölkənin vətəndaşı olan tatar əsilli əhali. Azərbaycan Respublikasında 2009-cu il siyahıya alınmasına görə 25 882 nəfər tatar yaşayır. Bu isə ümumi əhalinin 0.29 % təşkil ...

Belarus ərəb əlifbası

Belarus ərəb əlifbası XVI əsrdə meydana gəlmiş ərəb əlifbasına əsaslanan əlifba. Əlifba 28 qrafemdən ibarətdir və ərəb əlifbasından müəyyən dərəcədə fərqlənir. Belarus ərəb əlifbası litva tatarları tərəfindən istifadə olunurdu. Onlar Böyük Litva ...

Çavdar tatarları

Kökənləri haqqında tarixi qaynaqlar mübahisəlidir. Adlarını Alınaq Noyanın oğlu Çavdar bəydən aldıqları iddia edilir. Bu versiyaya görə, Çavdar tatarları keraitdir. Bir digər iddia isə adlarını 24 Oğuz boyundan biri olan Çavuldurlardan aldıqları ...

Həştərxan tatarları

Həştərxan tatarları - müasir Həştərxan vilayəti ərazisində yayılmış tatar xalqına aid qrup. Vilayətin sayına görə üçüncü ən böyük etnik qrupudur. Ümumi əhalinin 7 % təşkil edir. 2010-cu il diyahıya alınmasına görə Həştərxan vilayətində 60 min tat ...

Qaraqaş tatarları

Qaraqaş və ya Qaraagas tatarları – Qafqazdan Volqa deltasına köç edib, oraya yerləşmiş noğay tayfalarına daxil olan türk boyu. Şiə müsəlman olan Qaraqaş tatarları Qaraağaç noğayları olaraq da adlandırılırlar. Son dövrlərdə xeyli sayda Qaraqaş tat ...

Məleykə Terequlova

Məleykə Terequlova - Üzeyir Hacıbəyovun həyat yoldaşı. Üzeyir bəylə Məleykə xanım 1909-cu il dekabrın 20-də ailə həyatı qururlar. Amma cütlük övlad sahibi ola bilmir. Üzeyir Hacıbəyov həyat yoldaşı Məleykə xanıma konservatoriyaya daxil olmaqda da ...

Teptyarlar

Teptyarlar və ya Tiptərlər) və tatarca tiptәrlər) - XVII əsrdə Başqırdıstanda tanınan sosial qrupun adı. Bəzi tədqiqatçılar onları sinif А. Z. Asfandiyarov, R. N. Raximov, bəzi tədqiqatçılar isə etno-sinif qrup hesab edir R.Q. Kuzeyev, D.M.İsxako ...

Volqa tatarları

Volqa tatarları və ya Volqa tatarları - hal-hazırda Rusiya Federasiyasına bağlı muxtar Tatarıstan Respublikasında və Volqa çayı boyunca yerləşmiş olan Kazan və ya Volqa tatarlarına verilən addır. Rusiyanın ruslardan sonra ən çoxsaylı ikinci etnos ...

Azərbaycan bəylərbəyliyi

Azərbaycan bəylərbəyiliyi – Səfəvilər dövlətinin inzibati ərazisi olan Təbriz bəylərbəyliyinin yerində yaranan Əfşarlar dövlətinə aid yeni inzibati ərazi.

Mosullu oymağı

Bu oymaq Bayandur boyunun əsas dayaqlarından sayılırdı. Səfəvilər dönəmində mosullular başqa bir Ağqoyunlu soyu pörnəklərlə birləşib Türkman adı altında Qızılbaşların tərkibinə daxil oldular. Daxil olmayanları da vardı. I Şah İsmayıl Səfəvinin ha ...

Təbriz bəylərbəyliyi

XVI əsrin 1-ci yarısında yaradılmışdı. Çuxursəəd, Qarabağ, Şirvan, İran əyalətləri və Osmanlı imperatorluğu ilə həmsərhəd olan Təbriz bəylərbəyliyinə Marağa, Urmiya, Soucbulaq, Xoy, Səlmas, Mərənd, Naxçıvan 16 əsrin sonunadək, Maku, Qaradağ, Ərdə ...

Basmaçı hərəkatı

Basmaçı hərəkatı - 1918 -1942-ci illərdə müstəmləkəçi və kommunist Rusiyaya qarşı müsəlmanlar tərəfindən Orta Asiyada başladılmış olan üsyanların adıdır. Bu hərəkatın savaşçılarını müsəlman türklər, qismən də taciklər təşkil edirdi. Basmaçı hərək ...

Qaşqar döyüşü (1933)

Qaşqar döyüşü - 1933-cü ildə Kumul üsyanı zamanı Qaşqar şəhərinin uyğur və qırğız üsyançıları tərəfindən ələ keçirmək cəhdi zamanı baş vermiş döyüş. Şəhər Çin Respublikası, Çin İnqlab Ordusunun 36-cı Diviziyasının huey və han əsgərlərindən ibarət ...

Şərqi Türküstan bayrağı

Şərqi Türküstan bayrağı və ya Kökbayraq (azərb. Göy bayraq ‎ - Birinci Şərqi Türküstan Respublikasının milli bayrağı. 1933-cü ilin 12 noyabr tarixində yaradılmışdır. Şərqi Türküstan azadlıq hərəkatının simvoludur. Bu bayraq Türkiyə və Azərbaycan ...

Tarançılar

Tarançılar Çin Xalq Respublikasının Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu"ndə İli-Qazax Muxtar dairəsində yaşayırlar. Adları "taxılçı" anlamındakı "tarançı"dan gəlməkdədir. Tarançı tayfasını Vasili Radlov da araşdırmışdır. Araşdırma nəticələrini məşhur " ...

Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Assambleyası

Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Assambleyası - Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türklərinin ictimai birliyi. Gürcüstan Türkləri Konfederasiyasına təsisçi-assosativ üzvü. 2003-2008-ci illərdə Dünya Azərbaycanlıları Kongreisinin assosativ üzvü və ...

Gürcüstan Türkləri Konfederasiyası

Gürcüstan Türkləri Konfederasiyası - Gürcüstanda yaşayan Qarapapaq, Azərbaycan və Axısqa türklərinin konfederativ ictimai təşkilatı. Gürcüstanda və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatların, QHT-in könüllü assosiativ birliyi.

İhan Egemen Darendelioğlu

İhan Egemen Darendelioğlu -" Sarı basın kartı” sahibi, qəzet müxbiri, yazıçı, tarix tədqiqatçısı. 1921-ci ildə Mersinin Tarsus bölgəsinin Kürkçülər kəndində doğulub. İbtidai məktəbi elə o kəndə bitirib. Orta məktəbi isə Tarsusda Çukurovada bitirm ...

Baciyan-i Rum

Baciyan-i Rum termini ilk dəfə XV əsrdə yaşamış Osmanlı tarixçisi Aşıqpaşazadə tərəfindən qeyd edilmişdir. Təşkilatın sadəcə qadınlardan ibarət olması və Aşıqpaşazadənin əsərindən başqa heç bir yerdə adlarının çəkilməməsi araşdırmaçıların diqqəti ...

Bayandur eli

Bayandur adının oğuz-Azərbaycan mənşəli еtnonim olması haqqında oğuz mənbələri tutarlı məlumat vеrir. Məşhur türkoloq M.Qaşğarinin "Divani lüğət-it-türk" əsərində oğüzların 22 boyu göstərilir. Bayandur tayfası da damğası ilə birlikdə adı çəkilir. ...

Bəydili boyu

Bəydili - Azərbaycan türklərinin, Anadolu türklərinin, İraq və Suriya türkmanlarının, Türkmənlərin etnogenezində iştirak etmiş Oğuz boylarından biridir.

Boz oxlar

Bozoxlar: Dış oğuz dеyilir, sağ tərəfdə dayanırlar. 1.Gün Alp/Gün xan: Simvolu şahin. Oğulları a) Кayı/Qayı xan: Sağlam, bərк mənasındadır. Üç qitə və yеddi dənizə altı yüz ildən artıq haкimiyyətdə olan Osmanlı sülaləsi bu boydandır. Qayı boyunda ...

Cənd

Müasir Qazaxıstanda Kızılorda vilayəti bağlı Kazalinsk Qazaxca: Қазалы; Rusca: Казалинск şəhrinin yaxınlarında əskidən Oğuz ölkəsi içində Seyhun çayının sol yaxasında İslam sınırında bir uc Qədim türkcədə: kənar, sərhəd şəhirdir və o çağda Aral d ...

Çəpni boyu

Çəpni boyu - Oğuz Xaqan Dastanına görə Oğuz Türklərinin 24 boyundan biri və Qaşqarlı Mahmuda görə Divân-ı Lügatit-Türktəki iyirmi iki Oğuz boyundan iyirmi birincisi. F. Rəşidəddin məlumat verir ki, Çəpni iç oğuz nəslindən olub, Göy xanın adı İrki ...

Dana bəy

Qızılla birlikdə Azərbaycana gələn Boğa, Göy Daş, Mənsur və Dana Anadoluya qədər uzanan səfərlərinə davam etdilər Dana bəyin əmrindəki oğuz birlikləri Vəhsudanla qurduqları yaxşı münasibətlər sayəsində Urmiyəyə yerləşdilər. Vəhsudan, Dananın qohu ...

Qayı boyu

Qayı boyu və ya Kayı boyu - Oğuzların boz ox qolundan, Osmanlıların da mənsub olduğu bir boy. Türkmən tarixçisi Ovez Gündoğduyev Qayı boyunun Hun boyu olan Haylandur boyu eyni olduğu fikrini irəli sürür.

Salur boyu

Salur boyu - Oğuz xan Dastanına görə Oğuzların 24 boyundan biri və Mahmud Qaşqarlının Dünya ədəbiyyatında türkdilli xalqların ilk ensiklopediyası olan "Divanü Lüğat-it-Türk"dəki iyirmi iki Oğuz bölüyündə beşincisi; "صالغر Salgur" lardır. Damğalar ...

Üçoqlar

Üçoqlar İç Oğuzlar da dеyilir, sol qolu təşкil еdirlər 1. Göy alp/ Göy xan: Simvolu sunqur. Oğulları a) Bayandur: Hər zaman nеmətlə dolu yеr mənasındadır. Ağqoyunlular sülaləsi, İzmirdən Gəncəyə qədər Bayandur adlı yеrlər bu boydan gəlir. b) Bеçе ...

Adnan Yalım

1957-ci ildə Nevşehdə doğulub. Atası müəllim olduğu üçün ibtidai və orta təhsilini müxtəlif bölgə və kəndlərdə almışdır. 1979-cu ildə İstanbul Dövlət İncəsənət Akademiyasına daxil olmuş, 1984-cü ildə magistr dərəcəsi ilə məzun olmuşdur. Həmin il ...

Əbdülhəmid İbnü ət-Türki əl-Gili

Əbu Məhəmməd onun kunyasıdır, ləqəbi isə İbnü ət-Türki - onun etnik mənsubiyətini nisbə bildirir. Bəzi ehtimallara görə xəzər əsillidir. Bəzi qaynaqlar onun başqa ləqəbini də verir: əl-Gili, əl-Cili, lakin ən çox "əl-Huttalı" ləqəbi ilə bilinir. ...

Ayten Mutlu

Aytən Mutlu, Türk şairəsi. 1952-ci ildə Balıkəsirin Bandırma kəndində anadan olub. İstanbul Universiteti İşlətmə Fakültəsini bitirib. Ulduz Tekniki Universitetinin İnşaat Mühəndisliyi Fakültəsindəki təhsilini 3-cu kursdan yarımçıq qoyub. İlk dene ...

Dəvdək

Dəvdək +"tau"; - əmələ gəldiyini ehtimal etmək olar) mənşəcə Qafqaz albanlarından olan, VII əsrdə yaşamış Alban şairi. Onun yaradıcılığından dövrümüzə yalnız Cavanşirin ölümünə həsr etdiyi elegiya çatmışdır. Moisey Kalankatlının öz əsərini alban ...

Figani

Figani - XVI əsrdə yaşamış Osmanlı divan şairi. Figani Sultan Süleyman Qanuninin dövründə yazıb-yaratmışdır. Qanuninin şahzadələrinə həsr etdiyi Suriya Qəsidəsi Figaninin ən məşhur əsəridir. Şeirlərinin birində Osmanlı imperiyasının vəziri Parqal ...

Yavuz Bülənd Bakilər

Əslən azərbaycanlı mühacir ailənin övladı olan Yavuz Bülənd Bakilər Sivasda anadan olub. İlk və orta təhsilini Sivas, Qaziantep və Malatyada alıb. 1960-cı ildə Ankara Universitetinin Hüquq fakültəsindən məzun olduqdan sonra qısa bir müddət Yeni İ ...

Mahzuni Şerif

Mahzuni Şerif Kahramanmaraşın Afşin ilçesinin Berçenek kəndində dünyaya gəlmişdi. 1955-ci ildə sonradan Ankaraya köçürülən Mərsin kiçik zabitlər məktəbinə qeyd oldu. 1960-cı ildə həyat yoldaşı Sunanı qaçırdı və 6 ay kəndində qaldı. Bu sırada məkt ...

Xəlil Fikrət Kanad

Xəlil Fikrət Kanad 5 yanvar 1892-ci ildə Yunanıstanda - o zaman türklərin sıx yaşadığı Manastrın Serficə qəsəbəsində Osman bəyin ailəsində anadan olmuşdur. Çox erkən – altı aylığında atası vəfat etmiş,ailənin bütün ağırlığı anasının üzərinə düşmü ...

Konca Kuriş

Konca Kuriş evli və beş uşaq anası idi. 1998-ci ildə oğurlanmış, bundan sonra 20 iyun 1999-cu ildə 38 yaşında Konyada öldürülmüşdür. İddialara əsasən Konca Kuriş" Türk Hizbullah” təşkilatının keçmiş üzvlərindən olub. Lakin sonra təşkilat əlehinə ...

Onat Kutlar

Onat Kutlar türkiyəli şair, yazıçı, düşüncə adamı. 1959-cu ildə nəşr olunan" İshak” ilə 1960- cı ildə Türk Dil Qurumu mükafatını qazandı. Fetih Naciye görə İshak dünya ədəbiyyatında sehrli gerçəklik axınının ilk nümayəndələrindən biri olaraq dəyə ...

Yavuz Akpınar

Yavuz Akpinarın elm yolu barədə bəlli olan budur ki, Ərzurum Atatürk Universitetinin məzunudur 1969. Elm yolunu seçən Yavuz bəy 1984-cü ilə qədər bu universitetdə Azərbaycan ədəbiyyatını tədris edirdi və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının qurucusu o ...

Ecazkar qadın

Ecazkar qadın - DC Comics tərəfindən nəşr edilən ABŞ komikslərində görünən uydurma superqəhrəman. Ədalət Liqasının təməl üzvlərindən olan Ecazkar qadın ilahə və amazonların səfiridir. Personaj ilk dəfə 8 oktyabr 1941-ci ildə" All Star Comics #8” ...

Seylor Mars

Seylor Mars - Naoko Takeuçi tərəfindən yaradılmış "Seylor Mun" manqasından personaj. Əsl adı Rey Hino olan Seylor Mars Günəş sistemini qorumaq üçün yaradılmış Seylor döyüşçüləri komandasının üzvüdür. Seylor Mars Usaqi tərəfindən tapılmış 2-ci Sey ...

Havay adaları yaponları

Havay adaları yaponları və ya nadir hallarda Kepani – Havay adalarında ikinci ən böyük etnik qrup. Yaponlar ilk dəfə Havay adalarına 5 may 1806-cı il tarixində İnavaka-maru gəmisinin göyərtəsində gəlmişdirlər. İlk yapon imiqrant qrup isə 1866-cı ...