ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163

Qazan tatarları

Qazan tatarları - tatar xalqını təşkil edən əsas etnik qruplardan biri. Türk dilləri qıpçaq qrupunun tatar dilindəki Qazan ləhcəsində danışırlar. Kazan tatarlarının etnik əsasını türklər və İmenkovski mədəniyyətinin nümayəndələri təşkil edirdi.

Laklar

Laklar - Şimali Qafqazda yaşayan xalq. Laklar tarixən Mərkəzi Dağlıq Dağıstan ərazisində yayılmışklar. Lakların etnik-mədəni ərazisi Lakiya adlanır.

Mordvalar

Mordvalar - ana dili Mordva dili olan Fin-uqor xalqlarından biri, Fin-uqor xalqlarının Fin-perm qrupunun Fin-volqa yarımqrupuna daxildirlər, əsasən Rusiyada yaşayırlar.

Naukan yupikləri

Naukan yupikləri – Rusiya Federasiyasına tabe olan Çukotka Muxtar Dairəsində Naukan ilə Dejnyov adlı iki kənddə yaşayan və nəsli tükənmək üzrə olan Yupik qolundan bir eskimos xalqıdır.

Oroklar

Rusiyada orokların böyük əksəriyyəti Saxalin vilayəti ərazisində yaşayır. Belə ki, 346 nəfərdən 298 nəfəri burada yaşayır. Vilayətin əsas üç yaşayış məntəqəsində yayılmışlar: Pоrоnаysk şəhəri, Noqliki qəsəbəsi və Val kəndi. Hazırda Valda 144 orok ...

Rusiya xalqları

Rusiya konstitusiyada da əks olunduğu kimi çoxmillətli dövlətdir. Onun ərazisində 190 xalq yaşayır. 2010-cu ildə Ümumrusiya əhalinin siyahıya alınmasına görə əhalinin 80.9 % və ya 111.0 milyon nəfərini ruslar, 19.1 % və ya 26.2 milyon nəfərini is ...

Samaqirlər

Samaqirlər - dağ Nanayları, nanayların subetnik qrupu, Qorin çayı hövzəsində yayılmış az saylı xalq. Tunqus-mancur dilləri aid olan dildə danışırlar. Amurönü ərazilərdə yayılmışlar. 1927-ci ildə samaqirlərin yaşadığı ərazilərdə Yevgeni Şneyderin ...

Sirenik yupikləri

Sirenik yupikləri və ya Sirenik eskimosları - Rusiya Federasiyasının Çukotka Muxtar Dairəsində assimilyasiyaya məruz qalmış olaraq yaşayan Yupik qolundan bir Eskimos xalqıdır. Sirenik Yupiklərinin dilləri digər Yupik dillərindən diqqətə çarpan şə ...

Soyotlar

Soyotlar - Şimali Asiyanın Sibir bölgəsində yaşayan, soyları, dilləri və mədəniyyətləri yox olma təhlükəsində olan azsaylı türk xalqı. Soyotların əsas hissəsi Rusiya Federasiyasının Buryatiya Respublikasının qərbindəki Oka bölgəsində Tıva Respubl ...

Monteneqrolular

Monteneqrolular və ya çernoqoriyalılar - Cənubi slavyan xalqı, Monteneqronun əsas əhalisi. Serbiyada 69 min nəfər monteneqrolu yaşayır. İtaliya, Argentina və Albaniyada az sayda olsa da yaşayırlar. Ümumi sayı 433 min nəfərdir. Onlar Serb-Xorvat d ...

Serbiyada bolqarlar

Serbiyada bolqarlar - rəsmi olaraq tanınan milli azlıq statusuna malikdirlər. 2011-ci ildə ölkədəki bolqarların sayı 18 543 nəfərə çatırdı. Əksəriyyəti Bosileqrad və Dimitrovqrad şəhərlərində yaşayır.

Serbiyada ermənilər

Serbiya erməniləri haqqında ilk məlumat X əsrə aiddir. Artıq o dövrdə Bizans imperiyasının sərhədlərində, Makedoniya və Frakiyaya yaxın ərazilərdə ermənilərdən təşkil olunmuş ordulara aid yaşayış məskənləri vardı. Ermənilərin Serbiya ərazisində n ...

Slovakiya italyanları

Slovakiya italyanları - milli azlıqlardan biri hesab olunur. 2011-ci il siyahıyaalmasına görə, Slovakiyada rəsmi olaraq "digər" millətlərə daxil olan 687 italyan mənşəli insan yaşayırdı. Siyahıyaalma zamanı 551 nəfər italyan dilini ana dili adlan ...

Slovakiyada macarlar

Slovakiyada macarlar - Ölkənin say baxımından böyük olan etnik azlığı. 2011-ci ilin siyahıya almağa görə olkədə Slovakiyada 458 467 min macar yaşayır. Bu isə ölkə əhalisinin 8.5 % təşkil edir. Bu Ruminiya macarlarından sonra ikinci ən böyük macar ...

Suriya yəhudiləri

Suriya yəhudiləri, eramızdan əvvəl VI əsrdə müasir Suriyanın ərazisində məskunlaşmış Yəhudilərinnəslidir. XV əsrin sonunda onlara Osmanlı Sultanının dəvəti ilə Suriyaya gələn İspaniyalı Səfərad yəhudiləri də qoşuldu. İspan və Yəhudi xalqının ənən ...

Afrotürklər

Afrotürklər və ya Qaradərili türklər - neqroid irqinə mənsub olan Türkiyə vətəndaşları. Zənci abxazlar kimi onların da mənşəyi Osmanlı İmperiyasında mövcud olmuş quldarlıq rejimi ilə əlaqəlidir. Belə ki, "afrotürklər" ifadəsi, əsas etibarilə, Osm ...

Çurular

Çurular - Vyetnam Sosialist Respublikasının cənubunda – Lamdonq və Txuanxay əyalətlərində yaşayan dağ tyamları qrupuna aid xalq. Vyetnamda rəsmi olaraq tanınmış 54 xalqdan biridir. Sayları təqribən 19 min nəfərdən çoxdur. Bu xalq həm də tyurular, ...

Aynlar

Aynlar - "insan", "həqiqi insan" - Yaponiyanın qədim sakinləri hesab olunan xalqlardan biridir. Ayrı-ayrı dövrlərdə aynlar, həmçinin, Rusiyada Amur çayının aşağı axarlarında, Kamçatka yarımadasının cənub hissəsində, Saxalin və Kuril adalarında da ...

Yaponiya türkləri

Türklərin Yaponiyaya miqrasiya dalğası 1990-cı illərdə başlayıb. Həmin dövrlərdə 20-30 yaşlı kişilər işləmək üçün təkbaşına Yaponiyaya miqrasiya edirdilər. 1990-cı ildə Yaponiyada yaşayan türklərin sayı 220 olduğu halda, 30 il sonra - 2010-cu ild ...

Romaniotlar

Romaniotlar - Əhəmənilər, Selevkilər və Roma imperiyalarından Bizans İmperiyası ərazilərinə miqrasiya etmiş yəhudi etnik qrup. Öz aralarında işlətdikləri dil yunan dilinin bir ləhçəsi olan və içində ivrit dilindən də sözlər olan yevanikdir. Əsasə ...

Afrika xalqları

Afrika öz təbii şəraitinə görə, flora və faunasına, əhalinin antropoloji, etnik və linqvistik tərkibinə görə dünyanın ən rəngarəng materiklərindən biridir. Afrika öz böyüklüyünə görə Avrasiya materikindən sonra dünyada II yeri tutur və bütün quru ...

Bantular

Ümumi sayları təqribən 300 milyon nəfərdir 2004. Ekvatorial, Cənubi və Şərqi Afrikanın tarixi-etnoqrafik vilayətlərinin əsas əhalisini təşkil edirlər. Dindarları müsəlman və xristianlardır. Ənənəvi etiqadlarını saxlayanlar da var. Bantuların əksə ...

Buşmenlər

Buşmenlər - Afrikada yaşayan xalqlar olub irqi xüsusiyyətlərinə görə zənci irqindən fərqlənirlər. Onların dərilərinin rəngi sarımtıl olmaqla saçları spiralşəkilli burulmuş olurlar. Onlar 10 min il bundan əvvəlki əcdadlarının adət ənənələrini indi ...

Cənubi Loular

Uqandanın şimalında yaşayırlar: lanqolar Şimal vilayətinin cənubunda, Kyoqo gölündən şimalda 1.7 mln. nəfər; açolilər ; kumanlar. Uqandanın cənub şərqində Şərq vilayətinin şərqində Tororo dairəsi copadholalar, Keniyanın cənub qərbində, Viktoriya ...

Daqo (xalq)

Daqo, dacu, daqu - Sudanda yaşayan xalq. Çadda 140 min nəfərdən, Sudanda 100 min nəfərdən artıq daqolu yaşayır. Onlar Nil-Saxara makro dil ailəsinin şərqi Sudan alt dil ailəsinin dacu kir-abbay dil ailəsinə daxil olan daqo dilində danışırlar. Daq ...

Merinalar

Merina - Madaqaskarda sayına görə ən böyük etnik qrup. Merinalar ölkənin on səkkiz rəsmi etnik qrupundan biridir. Onların mənşəyi əsasən eramızın V əsrindən əvvəl gələn Malaylar və yüzillər sonra gələn ərəblər, afrikalılar və digər etnik qrupları ...

Dəniz Aytəkin

Dəniz Aytəkin Bavariya Futbol Assosiasiyasının hakimidir. Hakimlik karyerasına 1995-ci ildə başlayıb. 2011-ci ildən FİFA referisidir. 2014-cü ildə UEFA-nın ən üst kateqoriyası olan UEFA Elit Hakim Kateqoriyasına yüksəlib. Almaniya Bundesliqası çə ...

Volqa Alman Muxtar Sovet Respublikası

Volqa Alman Muxtar Sovet Respublikası - Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasına tərkibində muxtar respublika. Paytaxtı Volqa çayının sahilində yerləşən Engels şəhəri olmuşdur.

Henrix Kleyst

Çox ağır bir həyat şəraiti keçirmişdir. Onun atası Prussiya ordusunda mayor olmuşdur. Yazıçı özüdə bu orduda xidmət etmişdir. 1799-cu ildə hərbi qulluğdan istefaya çıxmışdır. O, ölümündən sonra - XIX əsr Alman ədəbiyyatının görkəmli sənətkarı kim ...

Qrimm qardaşları

Qrimm qardaşları - böyük qardaş Yakov, kiçik qardaş Vilhelmdir. Onların taleyi təxminən eyni olmuşdur. Yakov 78 il, Vilhelm isə 73 il yaşamışdır. Böyük qardaş Yakov Qrimm 1785-ci il yanvarın 4-də, Vilhelm Qrimm 1786-cı il fevralın 24-də Hanau şəh ...

Müqəddəs Georgi kilsəsi

Müqəddəs Georgi kilsəsi – Qax rayonunun Qaxingiloy kənd ərazisində yerləşən gürcü-pravoslav kilsəsi. 1888-ci ildə xristian din əzabkeşi Müqəddəs Georginin şərəfinə könüllü ianələr və Qafqazda Xristianlığın Bərpası İdarəsinin maliyyəsi ilə tikilmi ...

Kasato Maru

Kasato Maru və ya Kasado Maru – 1900-cü ildə Wigham Richardson tərəfindən tikilmiş Yaponiyaya məxsus yük və sərnişin gəmisi. İlk olaraq Potosi adlandırılan gəmi Rusiya Dobroflotu tərəfindən alınmış və Kazan adlandırılmışdır. Bu zaman tibbi gəmiyə ...

Kiçik İtaliya

Kiçik İtaliya - Kiçik İtaliya anlayışı XIX əsrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaranmışdır. Həmin dövrlərdə İtaliyadan minlərlə miqrant, gəmilər vasitəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına miqrasiya edirdi. Amerika dövlət idarəsi, İtaliyanların kom ...

Abuğamir kilsəsi

Abuğamir kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyətində, Qars ilinin Ani şəhər xarabalığında qədim erməni kilsəsi. Bu kiçik kilsə Alacaçay ermənicə Tsağkotsadzor vadisində bir təpənin üstündə inşa edilmişdir. Qəribədr ki, Anidəki kilsələrin hamısı sanki şəhər ...

Ani kafedralı

Ani kafedralı, Müqəddəs Ana kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində, Ani şəhər xarabalığında olan qədim erməni kafedralı və erməni memarlığının şah əsərlərindən biri. Müxtəlif tarixi qaynaqların verdiyi məlumata görə kafedralın tikintisi 98 ...

Ani Zəfər tağı

Zəfər tağı - Türkiyənin Qars ilində, Horomos monastırından Ani şəhər xarabalığına gedən yolun üstündə qədim abidə. Abidə aşırma kəmərlə bir-birinə birləşdirilmiş iki hündür, düzbucaqlı qüllədən ibarət olmuşdur. Hər iki qüllənin üstündə bir ədəd k ...

Bakirələr monastırı

Bakirələr monastırı - Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində, Ani şəhər xarabalığında qədim erməni monastırıdır. Abidə Türkiyə - Ermənistan sərhəd xəttinə yaxın ərazidə yerləşdiyindən Aniyə gələn turistlərə Bakirələr monastırına getməyə icazə verilm ...

Baqnayr monastırı

Baqnayr monastırı - Türkiyədə yerləşən X əsrə aid erməni monastırı. Baqnayr monastırınn qalıqları qədim Ani şəhərndən bir neçə mil Qərbdə, Aladağ ın yan tərəfində Kozluca adlı kəndin ərazisindədir. Baqnayr sözü qədim erməni dilndən qrabar tərcümə ...

Çoban kilsəsi

Çoban kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyətində, Ani şəhər xarabalıqlarında yerləşən, qədim bir erməni kilsəsi. Kilsə, Ani qalasından kənarda, təxminən qalanın Şimal-Qərb tərəfində, Horomos monastırına gedən yolun üstündə yerləşir. XX əsrin əvvəllərində ...

Həvarilər kilsəsi

Pahlavuni sülaləsi dövründə inşa etdirilmiş bu abidənin elə həmin dövrdə Ani patriarxları tərəfindən mərkəz kimi istifadə edildiyi güman edilir. Abidənin divarlarında nə zaman inşa olunması haqqında bir qeyd yoxdur. Kilsə divarlarındakı ən qədim ...

Xilaskar kilsəsi (Ani)

Xilaskar kilsəsi – Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində, Ani şəhər xarabalığında qədim erməni kilsəsi. Bu abidənin inşası 1035-ci ildə tamamlanıb. Kilsənin divarlarındakı yazılar təkcə kilsənin yox, eləcə də ermənilərin tarixini öyrənmək baxımında ...

Qızıl kilsə

Qızıl kilsə – Türkiyə Cümhuriyyətində, Qars ilinin Ani şəhər xarabalığının 15 km Şimalında, Yağıkəsən kəndi ərazisində erkən orta əsrlər dövrünə aid kilsə. Kilsə kiçik bir çayın kənarında, ətrafında heç bir ağac olmayan hündür bir təpənin üstündə ...

Müqəddəs Qriqor kilsəsi

Müqəddəs Qriqor Kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində Ani şəhər xarabalıqlarında olan qədim erməni kilsəsi. Kilsə 990 - 1020 -ci illər arasında hakimiyyətdə olmuş erməni kralı olmuş Qagikin "minilliyin kilsəsini" inşa etmək sifarişini ala ...

Müqəddəs Yekaterina erməni kilsəsi (Sankt-Peterburq)

Müqəddəs Yekaterina kilsəsi - Sankt-Peterburq şəhərinin mərkəzindəki Erməni Qriqorian Kilsəsi Nevski prospekti, ev № 40-42 ünvanında yerləşir.

Oğuzlu kilsəsi

Oğuzlu kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilində, Ani şəhər xarabalığından 19 km Şimalda, Oğuzlu kəndi ərazisində qədim kilsə. Kilsənin orijinal ermənicə adı bilnmədiyindən yerləşdiyi kəndin adı ilə adlandırılmışdır. Həmçinin kilsənin nə zama ...

Tacir sarayı

Tacir sarayı - Türkiyənin Ani şəhərində yerləşən tarixi abidə. Mənbələrdə eyni zamanda Sultan sarayı və Qala olaraq da qeyd edilən saray Aninin Şimal Qərb tərəfində yerləşir. Ehtimal ki, XII əsrin sonu - XIII əsrin əvvəllərində inşa edilib və han ...

Tekor kilsəsi

Tekor kilsəsi - Türkiyə Cümhuriyyəti, Qars ilinin Ani şəhər xarabalığı yaxınlığında yerləşən Digor kəndi ərazisində V əsrdə aid edilən qədim bazilika. Kilsə, 1912-ci ilə kimi ilkin görünüşünü qoruya bilsə də, həmin il baş verən zəlzələ nəticəsind ...

Tiqran Honents kilsəsi

Tiqran Honents kilsəsi – Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars ilinin Ani şəhər xarabalığında olan qədim erməni kilsəsi. Kilsənin inşa olunmasıyla bağlı Şərq divarındakı kitabədə deyilir: "664 – cü ildə miladi 1215 Tanrının lütfüylə Ani şəhərinin bəyi güc ...

Amerika erməniləri

Amerika erməniləri - Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan ermənilərə verilən ümumi ad. Amerika erməni icması, Rusiya ermənilərindən sonra Ermənistan kənarında yaşayan ikinci ən böyük erməni icması hesab edilir. Ermənilərin Şimali Amerikaya gəliş ...

Burc Hamod

Burc Hamod - - Livanın paytaxtı Beyrut şəhərinin inzibati vahidlərindən biri. Burc Hamod Livan ermənilərinin Livanda ən çox yaşadığı yer hesab olunur. Ermənilərin Burc Hamoda kütləvi şəkildə yerləşməsi, 1915-ci il hadisələrindən sonra baş vermişd ...