ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213

Zahirilik

Zahirilik - Məzhəbin banisi Davud ibn Əli əl-İsfahani sayılır. Müasir dövrdə Zahiri məktəbinin ardıcıllarına Mərakeşdə, Səudiyyədə, Yəməndə, İordaniyada, Misirdə, Suriyada, Avropada, Amerikada rast gəlmək olar.

Sidur

Sidur sidur, ivr. סידור ‎ ‎- İudaizmdə dua kitabı. "Sidur" sözünün mənşəyi ivr. סדור ‎ ‎ "Seder" ivr. סדר ‎ ivr. סדר ‎ ‎ bax. Pasxa - "qayda" qayda; dua ardıcıllığı - gündəlik və müxtəlif hallarda sözü ilə əlaqələndirilir Sidurlar ənənələrə görə ...

Dünyəvi zövqlər bağı

Dünyəvi zövqlər bağı - erkən Niderland rəssamı İeronim Bosxun triptix rəsm əsərinə verilmiş müasir addır. Əsər 1939-cu ildən Madriddəki Prado muzeyində saxlanılır. Triptixin Bosx tərəfindən 40 və ya 50 yaşlarında 1490 və ya 1510-cu illərdə işləni ...

Müqəddəs Pyotr kafedrası

Müqəddəs Pyotr kafedrası - həm də Müqəddəs Pyotr taxtı kimi tanınan relikviyadır. Əsər Roma-Katolik kilsəsinin anklavı olan Vatikan şəhərindəki Müqəddəs Pyotr bazilikasında saxlanılır. Relikviya, adətən Romada Erkən xristianların lideri hesab edi ...

Əl-Bəyzavi

Tam adı Abdullah ibn Ömər ibn Məhəmməd Nasıruddin əl Bəydavidir. Şiraz yaxınlarındakı Bəyda qəsəbəsində doğulmuş və yetişmişdir. Şirazda başqazı ikən müəllimi Məhəmməd ibn Məhəmməd Kəthaninin tövsiyəsiylə qazılığı buraxaraq, İslami elmlər üzərind ...

Fəzlürrəhman Malik

Fəzlürrəhman" İslam müasirliyi” adlandıra biləcəyimiz layihəsi çərçivəsində bu gün İslam adına əlimizdə olan bütün məsələlərin araşdırılıb yenilənməsi gərəkdiyi fikrini mənimsəyir. Fəzlürrəhmanın fikrincə, müasir dövtdə müsəlmanların mövcudluqlar ...

Udumbara

Udumbara - "Cənnətdən gələn çiçək" adlandırılan nadir bitki növü Buddizm inanclarında yer alan, 3 min ildə bir dəfə çiçək açdığına inanılan udumbara çiçəyinin biri təsadüfən Çində aşkarlanıb. İndiyə qədər dünyada yalnız 15 dənəsi aşkarlanan udumb ...

Nisan

Nisan Yəhudi təqviminə görə rəsmi ilin yeddinci ayıdır və dini ilin birinci ayıdır. 30 gün davam edən bu ay Miladi təqvimində mart-aprel aylarına düşür. Nisan adı Babil dilindən gəlib, Tövratda Babil Sürgünündən əvvəl bu aya bahar mənasını verən ...

Yəhudi təqvimi

İvrit təqvimi və ya Yəhudi təqvimi yəhudilərin dini məqsədlərlə istifadə etdiyi təqvimdir. Aylar etibariylə qəməri, illər etibariylə Günəş əsaslı bir təqvimdir. Yəhudi bayramları və Matzevah mərasimləri kimi özəl günlərin tarixləri bu təqvimə gör ...

Antixalkidon kilsələr

Antixalkidon kilsələr, Şərqi pravoslav kilsələr, Qədim şərqi pravoslav kilsələr və ya Qədim pravoslav kilsələr - Şərqi xristianlığın qədim kilsələr qrupu. Onlar Ekumenik Kilsə Məclislərinin sadəcə iki və ya üç ehkamını tanıyır, onları tətbiq edir ...

Kappadokiyalı kilsə ataları

Kappadokiyalı kilsə ataları - Müqəddəs Üçlük ehkamını təkmilləşdirən və sistemləşdirən Kappadokiyalı olan kilsə atalarının ümumiləşmiş adıdır. IV yüzillikdədə Xristianlıq artıq bütpərəstlik üzərində tam qələbə çalmışdır və Roma imperiyasının rəsm ...

Nestorianlıq

Nestorianlıq - Tanrı təbiətinin İsaya onun doğulmasından sonra daxil olduğunu iddia edən və buna görə əsas kilsələr tərəfindən heretik sayılan xristian təriqəti və cərəyanı.

Ali-Əba hədisi

Ali-Əba və ya Kisa hədisi - Məhəmməd peyğəmbərin üstündə əbası olduğu halda əbanın altına Fatiməni, Əlini, Həsəni və Hüseyni alması və Əhzab surəsinin 33-cü ayəsini oxuması barəsindədir.

Azərbaycanda İslam

Azərbaycanda İslam - VII əsrdə Azərbaycan ərəblər tərəfindən fəth edildikdən sonra burada tədricən İslam dini yayılmağa başlamışdır.

Əli ədavətçiliyi

Əli ibn Əbu Talibə söyüş iftira və səbb Bəni Üməyyəli Müaviyə çağından başlanıb Ömər bin Əbdüləziz çağınadək ardısı oldu taki, o, bu işin qadağan olmasına əmr edincə. İbni Əbilhədid Nəhcül-bəlağə şərhi kitabında şiələrin beşinci imamı Baqirdən hə ...

Ənsar

Ənsar - ərəb dilində "yardım edənlər, yardımçılar" deməkdir. Sifət olaraq "hər kəsi sevən, hər kəsə yardım edən" deməkdir. Termin olaraq İslam dininin tarixi inkişafı nöqteyi nəzərindən böyük əhəmiyyətə sahib olan Hicrət hadisəsi ilə bir bütün ol ...

Fil İli

Fil İli,İslam tarixində,təxminən miladi 570-ci ildə yaşandığı rəvayət edilən bir hadisə ilə bağlı verilən addır.Məhəmməd peyğəmbər 571-ci ildə bu hadisədən çox qısa müddət sonra doğulmuşdu. 570-ci ildə bu ad,Həbəşistandakı Aksum krallığına bağlı ...

Xeybər

Xeybər Ərəbistanda, Mədinə şəhərinin yaxınlığında kiçik bir şəhərdir.Habelə Mədinə ilə levant yolunda keçmişdə yeddi qala və təsərrüfatı olan bir sahədir.Bu sahə 7-ci hicrət ilində islam peyğəmbərinin əmri ilə Əli ibn Əbu Talib tərəfindən fəth ed ...

İlk Müsəlmanlar siyahısı

Abdullah ibn Əbdüləsəd Əbdürrəhman ibn Ouf Osman ibn Əffan Əmmar bin Yasir Zeyd bin Haris Aişə binti Əbu Bәkr Səd ibn Əbu Vaqqas Ümmü Sələmə Ləbabə binti Haris Əbu Bəkr Əbu Ubeydə ibn Cərrah Səid ibn Zeyd Süməyyə Təlhə ibn Ubeydullah Əsma binti Ə ...

İslamın qızıl çağı

İslamın qızıl çağı ya da İslam renessansı - VIII əsrdən XIII əsrə qədər İslam dünyasının yüksəlişini ifadə edən dövr. Ancaq bəzi mənbələrdə bu dövrün XIV əsrə, bir başqa mənbələrdə isə XV əsrə qədər davam etdiyi deyilir. Bu dövr əsnasında İslam d ...

Mübahilə

Mübahilə kəlməsinin kökü "bəhl"dir və mənası "lənət etmək"dir. Bu sözün lüğətdə də mənası budur. Amma sonralar mənasını dəyişib, "hər cür dua etmək" mənasında işləndi. Müsəlmanlar Quranın 3-cü surəsi Ali-İmran surəsinin 61-ci ayəsini Mübahilə ayə ...

Müqəddəs əmanətlər

Müqəddəs Əmanətlər və ya Əmanət-i Mübarəkə - Məhəmməd peyğəmbərə, dostlarına və bəzi peyğəmbərlərə aid olub, İslam dinində müqəddəs sayılan əşyalardır. Yavuz Sultan Səlimin 1517-ci ildə Misiri fəthindən sonra İstanbula gətirilmiş, bir hissəsi də ...

Nal-i Səadət

Nal-i Səadət və ya Nal-i Şərif - İslam Peyğəmbəri Məhəmmədin səndəlləri. Original səndəllər hal-hazırda digər Müqəddəs Əmanətlərlə birlikdə Topqapı Sarayında saxlanılır.

On dörd məsum

On dörd Məsum şiələrin inancına görə Məhəmməd peyğəmbər, yeznəsi Əli, qızı Fatimə onların 2 oğlu Həsən, Hüseyn və Hüseynin 9 nəvəsinə deyilir. Şiələr onları məsum, yəni günahsız olaraq tanıyırlar.Bəzi rəvayətlərdə on dörd məsum Əhli-Beyt kimi də ...

Sancağ-ı Şərif

Sancağ-ı Şərif - İslam peyğəmbəri Məhəmmədin istifadə etdiyi qara rəngli bayraq. XVI əsrdən etibarən İstanbulda mühafizə edilən bayraq hal-hazırda Topqapı Sarayında digər Müqəddəs Əmanətlərlə birlikdə saxlanılır. Sancağ-ı Şərifin Osmanlıların əli ...

Səudiyyə Ərəbistanında erkən İslam abidələrinin dağıdılması

Erkən İslama aid tikililərin dağıdılması Səudiyyə Ərəbistanın qərbində Hicaz ərazisində, xüsusən müqəddəs Məkkə və Mədinə şəhərlərinin ətrafında indi də davam edən bir fenomendir. Əsasən Məhəmmədləvə erkən İslam tarixinin əsasını qoyan bir çox şə ...

Böyük İslam Ensiklopediyası

Böyük İslami Ensiklopediyası və ya Böyük İslam Ensiklopediyası -Böyük İslami Ensiklopediyası Mərkəzinin birinci araşdırma əsəridir ki, Seyid Məhəmmədkazım Musəvi Bocnurdinin nəzarəti altında fars, ərəb və İngilis dillərində nəşr olunur.İndiyə qəd ...

Cudaika Ensiklopediyası

Cudaika Ensiklopediyası - 26 cildlik ingilis dilində Yəhudilər və onların inancları barədə ensiklopediyadır.Ensiklopediya ilk dəfə on altı cilddə 1971-1972 də Keter nəşriyyatı tərəfindən Yerusəlimdə və Məkmillan şirkəti tərəfindən Nyu-Yorkda nəşr ...

İmam Əli Ensiklopediyası

Həzrət Əli ibn Əbu Talibin ensiklopediyası fil-kitabi vəs-sunnəti vəl-tarix) - Ayətullah Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhrinin Əli barədə yazdığı kitab. Kitab "Vilayət ilinin kitabı" müsabiqəsinin ikinci mərhələsinin mükafatına layiq görülmüşdür.

İslam Dünyası Ensiklopediyası

İslam Dünyası Ensiklopediyası - İslam başlanmasından etibarən bu zamana qədər İslam təlimləri və müsəlman millətlərin mədəniyyəti və sivilizasiyası haqqında ensiklopediya. 40 cildlik təşkil edəcək ensiklopediya, İslam Ensiklopediyası Fondunun səy ...

Şiə Ensiklopediyası

Şiə Ensiklopediyası - Şiə araşdırmaları haqqında yeni ensiklopediyadır ki, 1981-ci ildən 2011-ci ilə qədər 14 cilddə çap edilmişdir. Baş redaktoru Əhməd Seyid Cavadidir. Bu ensiklopediya İran İslam Respublikasında 13-cü dövrdəki ilin kitabının qa ...

Yəhudi Ensiklopediyası

Yəhudi Ensiklopediyası -orijinal olaraq Fank və Vaqnallz tərəfindən 1901 və 1906-cı illər arasında Nyu-Yorkda nəşr olunan elmi opus. Ensiklopediya 1901-ci ildə Yəhudilik və Yəhudilər tarixi və həmin mövcud vəziyyəti üzərində 12 cildlik 15.000 məq ...

Kral Ceymsin Bibliyası

"Kral Ceymsin Bibliyası" və ya "Kral Ceyms versiyası" - Bibliyanın anqlikan kilsəsi üçün 1604-cü ildə yazılmağa başlanmış, 1611-ci ildə tamamlanmış və İngiltərə kralı VI və I Ceymsin maliyyəsi ilə nəşr edilmiş ingilis dilinə tərcüməsi. "Kral Ceym ...

Blue Exorcist

Blue Exorcist və ya Yaponiyada tanınan adı ilə Ao no Exorcist - Kazue Kato tərəfindən yazılmış və çəkilmiş fövqəltəbii manqa seriyası. Manqa seriyası Shueisha nəşriyyatı tərəfindən 2009-cu ilin aprelindən "Jump SQ" jurnalında nəşr olunur. 4 yanva ...

Blood Blockade Battlefront

Blood Blockade Battlefront və ya Yaponiyada tanınan adı ilə Kekkai Sensen – Yasuro Nayto tərəfindən yazılan və çəkilən manqa seriyası. 2009-cu ilin fevralından aprelinə kimi "Jump SQ.19" jurnalında, daha sonra isə "Jump Square" jurnalında seriali ...

Charlotte (anime)

Charlotte - Yoşiyuki Asayın rejissorluğu ilə P.A. Works və Aniplex tərəfindən istehsal olunmuş 13 seriyadan ibarət anime serialı. Yaponiyada 5 iyuldan 27 sentyabr 2015-ci ilə kimi yayımlanmışdır. 2016-cı ilin martında OVA seriyası buraxılmışdır. ...

Code: Breaker

Code:Breaker və ya bəzən CØDE:BREAKER - manqaka Akimine Kamicyo tərəfindən yazılıb çəkilən manqa seriyası. 2008-ci ildən 2013-cü ilə kimi Kodansha nəşriyyatının "Weekly Shōnen Magazine" jurnalında nəşr olunmuş və 26 cildi buraxılmışdır. Manqa ser ...

Devil May Cry (anime)

Devil May Cry - Şin İtaqakinin rejissorluğu ilə Madhouse studiyası tərəfindən Devil May Cry video oyununun motivləri əsasında 2007-ci ildə çəkilmiş anime serialı. Yaponiyada 14 iyun 2007-ci ildən 6 sentyabr 2007-ci ilə kimi yayımlanmış və 12 seri ...

Qualidea Code

Qualidea Code - Shueisha nəşriyyatının Dash X Bunko imprinti, Fujimi Shobo nəşriyyatının Fujimi Fantasia Bunko imprinti, Media Factory nəşriyyatının MF Bunko J imprinti, Shogakukan nəşriyyatının Gagaga Bunko imprinti və Shueisha nəşriyyatının Jum ...

Noragami

Noragami - Adaçitoka tərəfindən yazılmış və çəkilmiş manqa seriyası. Kodansha nəşriyyatının "Monthly Shōnen Magazine" jurnalının 2011-ci il yanvar buraxılışında nəşr olunmağa başlamışdır. İndiyə kimi manqa seriyasının 20 tankobon cildi buraxılmış ...

Seraph of the End

Seraph of the End və ya Yaponiyada tanınan adı ilə Owari no Seraph – Yamato Yamamotonun rəssamlığı ilə Takaya Kaqami tərəfindən yazılan qaranlıq fentezi manqa seriyası. 3 sentyabr 2012-ci ildən Shueisha nəşriyyatının "Jump Square" jurnalında nəşr ...

7-ci palatadakı möcüzə (film, 2019)

Şablon:Underlinked 7-ci palatadakı möcüzə - rejissoru Məhməd Ada Öztəkin olan, baş rollarını Araz Bulud İynəmli, Nisa Sofia Aksonqur, Cəlilə Tayon, İlkər Aksum, Məsud Akusta, Dəniz Baysal, Yurdaer Okur və Sarp Akqaya paylaşan Türk dram filmi. Cən ...

Bibliyanın yapon dilinə tərcüməsi

Bibliyanın yapon dilinə tərcüməsi Frensis Xavierin Yaponiyaya gəlişindən bir il öncə - 1548-ci ildə başlamışdır. 1613-cü ildə Əhdi-Cədidin yapon dilinə tərcümə edilməsindən sonra qapalı ölkə siyasətinə görə 2 əsrdən çox müddətdə Bibliyanın yapon ...

Zülqərneyn

Zülqərneyn - İslamın müqəddəs kitabı Qurani Kərimin Kəhf surəsində adı keçən saleh insan. Lakin, bəzi alimlər onu Allahın peyğəmbəri hesab edirlər. Bəzi mənbələrə görə onun əsl adı İskəndər olmuşdur. Hansı dövrdə yaşadığı bilinmir. Yəcuc və Məcuc ...

Bəqərə surəsi

Bəqərə surəsi - inək surəsi) - Quranın 2-ci surəsi. Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir. Bəqərə surəsi Quranın ayə baxımından ən böyük surəsidir. Surənin ayələrinin çoxu Mədinədə nazil olub.

Hədid surəsi

57-ci surə əl-Hədid Dəmir surəsi Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir Surənin adı 25-ci ayədə işlənən "hədid", yəni dəmir sözündən götürülüb. Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 1. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahı təqdis edib şə’ninə tə’riflər dem ...

İxlas surəsi

26. Ət-Təbəri, Muhəmməd ibn Cərir. Cəmi‘ əl-bəyan ‘an tə’vil ’əəy əl-Qur’an, Təfsir əy-Təbəri. Beyrut, 2001. 3. Əl-Buxari, Muhəmməd ibn İsmail. Səhih əl-Buxari. Hələb, 1987. 4. İbn əl-Cəzəri, Şəms əd-Din Muhəmməd ibn Muhəmməd. Ən-Nəşr fi əl-qira’ ...

İnsan surəsi

Bu surə beş mövzudan danışır: Yaxşı və mömin insanrın mükafatından söz gedib, Əhli-Beytə görə özəl şəni nizulu var. Bu mükafatların verilmələrinin səbəbləri. Quranın önəmliliyi və əhkamının necə işlənməsi. İnsanın nütfədən yaradılışı sonra onun h ...

Maidə surəsi

5-ci surə əl-Maidə Süfrə surəsi Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir Surənin adı 114-cü ayədə çəkilən maidə süfrə sözündən götürülüb: "Məryəm oğlu İsa dedi: "Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, h ...

Nur surəsi

24-cü surə ən-Nur surəsi Məkkədə nazil olmuşdur, 64 ayədir Surənin adı 35-ci ayədə çəkilən "nur" sözündən götürülmüşdür. Zinakar kişi və qadınların cəzalandırılması, eləcə də qadına zina isnad edənin 4 şahid gətirilməsi, əgər şahidlərin sayı 4-də ...