ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218

Mirzə Həsən qəbiristanlığı

Mirzə Ələsgər Növrəs Kərbəlayi Səfixan Qarabaği Qasım bəy Zakir Əvvəllər türbə olmuş sonra isə Qasım bəy Zakirin qəbirüstü abidəsi qoyulmuşdur.

Muncuqlutəpə qədim qəbiristanlığı

Muncuqlutəpə yaşayış yeri - Şəmkir rayonunun Qaracəmilli kəndindən 8 km şimalda, Kürün sağ sahilindən 120 metr aralıda yerləşir. Yaşayış yerinin narınqalası ən yüksək, hakim mövqedə yerləşməklə üç tərəfdən qala divarları ilə möhkəmləndirilmişdi. ...

Səbiskar qəbiristanlığı

Gəncənin qədim qəbirstanlıqlarından biri 4 əsrə yaxın tarixi var Səbzəkar məhəlləsində yerləşir. Qəbiristanlıqda 18 tarixi türbə və yüzlərlə qədim məzarlar var

Səfərabad qəbiristanlığı

Səfərabad qəbiristanlığı - Gəncədəki Səfərabad məhəlləsinin qəbiristanlığı idi. Hazırda həmin ərazidə qəbiristanlığın yeganə yadigarı olan Hacı Seyyid Bağır ağa Müctəhidzadənin qəbir abidəsi yerləşir. Sovet hakimiyyəti illərində Səfərabad qəbiris ...

Urud qəbiristanlığı

Urud qəbiristanlığı - ermənilər tərəfindən dağıdılmış orta əsrlərə aid Zəngəzurun Urud kəndinin qəbiristanlığı. Urud Ermənilər bu kəndin adını dəyişərək Oront adlandırıblar qəbiristanlığında 1961-ci ildə aşkar edilən XV-XVI əsrə aid sənduqə forma ...

Dörd sadiq səhabə

Dörd sadiq səhabə, İslamın Şiə məzhəbinə görə İslam peyğəmbəri Məhəmmədin vəfatından sonrakı xilafət ixtilafında Peyğəmbərin əmisi oğlu və kürəkəni, Əhli-Beyt imamlarının birincisi olan Əli bin Əbu Talibi dəstəkləyən dörd sadiq səhabə nəzərdə tut ...

Məhəmməd peyğəmbərin səhabələrinin siyahısı

"Əhli beyt ə.s məktəbində adil sayılan səhabələr" azərb). saqaleyn.wordpress.com. 2013-02-16. 2017-02-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-01-24.

Nöman ibn Müqərrin

Nöman ibn Müqərrin Mədinə yaxınlığında yaşamış Müzeynə qəbiləsinin başçısı olmuşdur. Hicrətdən sonra Nöman öz qəbiləsinin 400 nəfərlik atlı dəstə ilə Mədinəyə Məhəmməd peyğəmbərin yanına gəlmiş, İslamı qəbul etmişdir. Bundan sonra Nöman müsəlmanl ...

Təlhə ibn Ubeydullah

Təlhə ibn Ubeydullah - səhabə. İslamın ilk səhabələrdəndir. Ömərin xilafət üçün təyin etdiyi altı namizəddən biridir. ” Əhli-sünnətin nəzərində, Peyğəmbər s-in haqqında Cənnət müjdəsi verdiyi on nəfərdən biridir. Bu insanın haqqında tarix kitabla ...

Zeyd ibn Sabit

Ümmətin içində fəraizi miras hüququnu ən yaxşı bilən sə­habə Zeyd ibn Sabitdir. O uca vəhyin katibi katibül vəhiy, ka­tibül-Rəsulullah, fəraizi ən yaxşı bilən, ən dəqiq hökmlər verən və ən yaxşı Quran oxuyan məşhur imamlardan biri idi. Əbu Bəkrin ...

Təşəhhüd

Təşəhhüd - namazın vacibatıdır. Bütün vacib və müstəhəbb namazların ikinci rükətində, şam namazının üçüncü rükətində, zöhr, əsr və xiftən namazlarının dördüncü rükətində gərək insan ikinci səcdədən sonra oturub bədəni sakit olan vaxt təşəhhüd des ...

Vitr namazı

Vitr namazı - Vitr namazı təkidlə buyurulmuş sünnədir. Belə ki, Məhəmməd peyğəmbər bu namaza rəğbətləndirmiş və təşviq etmişdir. Əbu Hureyrə Peyğəmbərin belə dediyini rəvayət edir: "Həqiqətən Allah vitrdir və vitri sevər". Peyğəmbər Ona və ailəsi ...

Anti-Şiəlik

Anti-Şiəlik - dini inancları, ənənələri və mədəni irsinə görə Şiə müsəlmanlara qarşı yönəlmiş nifrət, ayrı-seçkilik və şiddətə verilən ad. Termin ilk olaraq 2011-ci ildə Şiə Haqları İzləmə Təşkilatı tərəfindən müəyyən edilmiş, lakin onilliklər ər ...

Şiə müsəlman dövlətlərinin siyahısı

Banu Kəniz Avlad Kunuz 1004–1412-ci illər Zirilər sülaləsi 973-1048 - İsmaili və ya zeydilik. İdrisilər 789-985-ci illər - Zeydi Banu Hammud 1016–1073-ci illər - Zeydi Kəlbilər 948-1053 - İsmaili Fatimilər xilafəti 909-1171-ci illər - İsmaili

Baziğiyyə

Cəfər Sadiqin əslində Allahın yer üzündə bir təcəssümü olması. İlk 5 imama inanc. İnsanların istəsə Cəbrail və Mikayıl kimi mələklərdən, İbrahim və Məhəmməd kimi peyğəmbərlərdən daha üstün olması. Cəfər Sadiqdən sonrakı imamların Allah yox, insan ...

Cəm evi

Cəm evi - Ələvilik inancının əsas ibadət məkanı. Cəm evindən zikr edilməsi və müxtəlif dini ibadətlərin icra edilməsi üçün istifadə edilməkdədir. Cəm evinə daxil olmaq üçün müəyyən şərtlər vardır. Qul haqqı yeyən, haqq sahibi ilə halallaşmayan şə ...

Ərbəin günü

Ərbəin günü şiəlikdə, hicri təqvimilə Aşura günündən 40 gün sonra, yəni Səfər ayının iyirminci günü. Bu gündə, Məhərrəm ayının onuncu günündə, Kərbəlada şəhid olan İmam Hüseyn və 72 tərəfdarı yad edilir, xüsusi mərasimlər keçirilir. İmam Hüseynin ...

Əzadarlıq

Matəm, yas, əza – ən sadə mənasında, birinin ölümü üzərinə kədər. Lakin daha geniş açıqlamasında, sevilən kimsənin itkisi, ictimai fəlakət, böyük dövlet adamının, qırğın ya soyqırım qurban olmasından və ya xalqdan birinin ölümündən qaynaqlanan üz ...

Fəthilər

Cəfər Sadiqin ölümündən sonra onun ikinci oğlu Abdullah əl-Əftah ətrafında toplaşan şiələr onu 7-ci imam elan etdilər. Lakin Abdullahın 766-cı ildə övladsız ölümü ilə bu məzhəb də tarixə qarışdı.

Husilər

Husilər və ya Ənsarullah - Yəməndə yaşayan Zeydi şiə toplumu tərəfindən qurulmuş dəstəyə verilən addır.Onlara bu ad 2004də öldürülən rəhbərləri Hüseyn Bədrəddin Əl-Husi yə görə verilmişdir.2015`ci ildə paytaxt Sananı və parlamenti ələ keçirən bu ...

Hüseyniyyə

Hüseyniyyə və ya Hüseyniyə - şiə xatırlama mərasimləri, xüsusilə Məhərrəm Əzadarlıq ilə bağlı bir camaat salonu.Adı,Məhəmmədin nəvəsi və şiələrin üçüncü İmamı Hüseyn ibn Əlidən gəlir.

İmam Hüseyn türbəsi

İmam Hüseyn türbəsi - Şiəlikdə III imam olaraq qəbul edilən Hüseyn ibn Əlinin məzarının yerləşdiyi türbə kompleksi. İslam peyğəmbəri Məhəmmədin nəvəsi olan İmam Hüseyn Kərbəla yaxınlığında baş vermiş Kərbəla döyüşündə həlak olduqdan sonra həmin ş ...

Qurabiyyə

Qurabiyyə cərəyanının nə vaxt yarandığı məlum deyil. Lakin bu cərəyanın cənubi İraqdan gəldiyi məlumdur. İbn Cübeyr bu cərəyanın XIII əsrdə Suriyada mövcud olduğunu deyirdi. Həmçinin Yaqut əl-Həməvi bu cərəyanın Tanzaniyanın Pemba adasında yayıld ...

On iki xəlifə

On iki xəlifə - İslam mənbələrində müsəlmanların sonuncu peyğəmbəri Məhəmməddən və Şiə mənbələrində həm də on iki imamlardan nəql olunan hədislərə əsasən Məhəmməddən sonra müsəlmanlara rəhbər olacaq on iki şəxs. On iki imam şiələrinə görə bu on i ...

Rafizilər

Rafizilik eyni zamanda rafidah olaraq tərcümə olunan bir ərəb sözüdür "rədd edənlər" və ya "imtina edənlər" mənasını verir. Söz ərəbcə samit kökdən ر ف ض düzəlib, fel olaraq "rədd etmək" mənasını verir. Cəm olmayan tək forma رافضي rāfiḍī "rədd ed ...

Şiəlikdə müqəddəs məkanlar

Bütün müsəlmanlar tərəfindən müqəddəs məkan olaraq qəbul edilmiş üç məsciddən əlavə, şiə müsəlmanları Məhəmmədə, onun ailə üzvlərinə və nəslinə, onların səhabələrinə və peyğəmbərlərə aid məkanları da müqəddəs hesab edirlər. Məkkə, Mədinə, Qüdsdən ...

Zülfüqar (qılınc)

Zülfüqar ərəb sözü olub "fəqərələr sahibi" mənasını ifadə edir. Fəqərə özü onurğa mənasındadır. Bu adın qılınca onun arxasında nahamar və hamar cızıqların olduğu üçün verildiyi nəql olunur. Çoxlu belə düşünülür ki zülfüqarın iki baş və bleydi var ...

İstanbul Əşkinazi sinaqoqu

İstanbul Əşkinazi sinaqoqu - Türkiyənin İstanbul şəhərinin Bəyoğlu ilçəsində, Qalata qülləsinin yaxınlığında yerləşən sinaqoq. İstanbulda hələ də fəaliyyət göstərən yeganə Əşkinazi sinaqoqu. Avstriya mənşəli yəhudilər tərəfindən 1900-cu ildə quru ...

Maribor sinaqoqu

Maribor Sinaqoqu Sloveniyanın Maribor şəhərində hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən sinaqoq. Orta əsrlərdə Maribordakı gettoda Židovska ulica -nın mərkəzində yerləşən, Avropanın ən qədim qorunan sinaqoqlarından biridir və Sloveniyada yerləş ...

Stadttempel

Stadttempel və ya Seitenstettengasse Məbədi - Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərinin əsas sinaqoqudur. Ərazi Qədim şəhərdə, Seitenstettengasse 4-də yerləşir.

Molla Qayıb bəy

Molla Qayıb bəy Məhəmmədəli ağa oğlu Veysəlli oymağında dünyaya gəlmişdir. O, ilk təhsilini atasından almış, mükəmməl dini təhsil görmüşdür. Molla Qayıb bəy Qarabağda din xadimi kimi tanınmışdır. O, Cavanşir nəslinə mənsub xanımla ailə həyatı qur ...

Yusif Küseyir oğlu

Onun haqqında məlumat verən ən dəqiq mənbə Naxçıvan şəhərində şərəfinə tikilmiş qəbirüstü türbədir. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə hələ 2011-ci ildə "Şərq qapısı" qəzetində nəşr etdirdiyi "Şeyxlər başçısı Yusif Küseyir yaxud məzarı qi ...

Kərim Dünyamalıyev

1953-cü iyulun 28-də Quba rayonunun Zizik kəndində anadan olmuşdur. Kiyev rəssamlıq məktəbini 1981, Kiyev Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir 1985. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin təmir-tikinti idarəsində –" Bərpaçı”da rəssam, ...

Əhməd Bozgəziyev

Əhməd Bozgəziyev - Qafqaz müsəlmanlarının IX Müftisi. 1968-ci ildə Qafqaz Zaqafqaziya müsəlmanlarının VI qurultayında yüksək dini savada malik olan Əhməd Əfəndi Bozgəziyev Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədr müavini – müfti seçilir. O ...

Şərif Vəlizadə

Şərif Vəlizadə - Qafqaz müsəlmanlarının VIII Müftisi. 1894-cü ildə Xankəndi şəhərində anadan olub Qafqaz Zaqafqaziya müsəlmanlarının V qurultayında 1960-ci il Göyçay məscidinin imamı Şərif Əfəndi Vəlizadə Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsini ...

Artuqlu bəyliyi

Mardin Diyarbakır Harput və Həsənkeyf tərəflərində 1102-1409 illəri arasında höküm sürmüş bir Anadolu bəyliklərindəndir Artuqlular, 1102-ci ildə Cənub və Şərqi Anadoluda Artuq bəy tərəfindən qurulmuş bir bəylikdir. Adını Türkmən bəyi olan Artuq b ...

Xarun

Xarun - Etrusk mifologiyasında ölülər diyarının əcinnəsidir. Əlində çəkic və ya əlyazma tutmuş insan şəklində təsvir edilirdi. Roma dövründə qladiator döyüşləri zamanı Xarunun maskasını taxmış cəllad arenaya çıxır və ağır yaralanmış qladiatorları ...

Qədim Misir tanrılarının siyahısı

Qədim Misir tanrılarının siyahısı - qədim misirlilərin ibadət etdiyi tanrıların, va fövqəltəbii mifik varlıqların siyahısıdır. Misir inanclarında çoxlu tanrılar və fövqəltəbii mifik varlıqlar olmuşdur. Onların təsvir edərkən heyvan bədənlərinin m ...

Qədim Misir tanrıları

Əski Misir ənənəsində çoxlu sayda tanrılar olmuşdur. Günümüzdə bunları "ruhlar" ya da "tanrı gücləri" adlandırırlar. Onların sayı 2000-dən artıq olsa da, çoxusunun bir biri ilə bənzərlikləri olmuş, bütün ölkədə yayılmışdırlar. Bu çoxluğun səbəbi ...

Ağ qızlar

Ağ Qızlar - Türk və Altay mifologiyasında xeyir ilahələri. Ülgən Xanın qızlarıdırlar. Kıyanlar adı da verilir. Sənət və estetik anlayışı mövzusunda insanlara ilham verirlər. Heç birisinin adı məlum deyil. Adsız olmaları bu dünyadan onları tamamil ...

Ağ oğlanlar

Ağ oğlanlar - türk və altay mifologiyasında xeyir tanrıları. Ülgən Xanın oğullarıdırlar. Kıyatlar adı da verilir. Yeddi qardaşdırlar. Yeddi Altay boyunun qoruyucularıdır. Yeddi mərtəbə yeraltını simvollaşdırırlar. Kıyat sözü eyni adlı bir Monqol ...

Axa

Axa Xan – türk mifologiyasında heyvan tanrısı. Ahağa Xan də deyilir. Heyvanları Qoruyar. Heyvanların ağası olaraq görülər. Ülgən tərəfindən vəhşi heyvanların və onların balalarının məsuliyyəti ona verilmişdir. Yakutlardaki Aha adlı çay tanrısı və ...

Aldaçı

Yeraltı tanrısı Erlikin insanların canını alması üçün yer üzünə göndərdiyi və onun elçisi olduğuna inanılan pis ruhdur. Uzun qara geyimləri və quru bir atı vardır. Görünüşü heybətli və qorxu vericidir. Keçdiyi yerlərə qorxu salar. Idarə etdiyi öl ...

Ama Xanım

Amma Xanım - türk və altay mifologiyalarında Yaradıcı Tanrıça. Amma Xanım olaraq da deyilir. İskitlerdeki Apa adlı Tanrıça ilə arasında bir bağ ola bilər. Umay ilə eyni Tanrıça olduğu irəli sürülür. Şumerlərdə də Ama adlı bir Tanrıça mövcuddur. A ...

Ay Ata

Ay Dədə ya da Ay Ata, altayların inancında Ay ilahı olaraq görülə biləcək bir müqəddəs varlıqdır və göy aləminin 6-cı yanında oturur. Bu inanca görə Ay Dədə insanların ilk babası və Gün Ana ilk nənəsidir. Ay, uşaqlara Ay Dədə olaraq tanıdılır. Yu ...

Ayı Ata

Ayı Ata - türk mifologiyasında ayı tanrı. Fərqli türk dillərində Azı Ata olaraq da adlandırılır. Monqollar Bavgay Ecege deyərlər. Bəzi türk tayfaları ayıdan törəndiklerinə inanarlar. "Aba Tos" adlı onqon da ayını vəsf edər. Aba bəzi boylarda ayı ...

Azna xan

Azna Xan - türk və altay mifologiyasında fəsad ilahı. Məşhur olaraq Ayna Xan adıyla da bilinir. Adna Xan da deyilir. Yer üzündə qarışıqlıq çıxarar. Pisliyə dair bütün xüsusiyyətləri bünyəsində saxlayar. Fürsət tapdığında insanlara və yer üzünə zə ...