ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 260

Odessa Opera və Balet Teatrı

Odessa Milli Akademik Opera və Balet Teatrı -Odessada ilk teatr; İlk binanın açılışı 1810-cu ildə olmuşdur və 1873-cü ildə yanmışdır. Hal hazırdakı bina 1887-ci ildə memarlar-Felner və Helmer tərəfindən yeni vyana-barokko üslubunda tikilmişdir. İ ...

Ay işığı (teleserial, 2007)

Ay İşığı - vampirlərdən bəhs edən fövqəltəbii, dram, fantaziya və qorxu janrlı ABŞ teleserialıdır.2007-ci ildə başlayan serial uğurlu olmasına baxmayaraq 2008-ci ildə başa çatdı. Hətta tamaşaçıların kanala ərizələrindən sonra belə serial davam et ...

Biri var idi, biri yox idi (teleserial, 2011-2018)

Biri var idi, biri yox idi - Amerika istehsalı olan 2011-ci ildə ABC kanalında yayımlanmağa başlamış nağıllar əsasında çəkilmiş teleserialdır. Hadisələr nağıl qəhrəmanlarının real dünyaya daxil olmasından sonra baş verən hadisələr üzərində cərəya ...

Briqada (teleserial, 2002)

Briqada - 2002-ci ilin çoxseriyalı Rusiya istehsalı filmi. Film 15 seriyadan ibarətdir. Burada hadisələr 1989-2000-ci illəri əhatə edir. Filmdə dörd dostun cinayətkar qruplaşma şəklində birləşməsindən bəhs olunur. Onların başçısı Aleksandr Belov ...

Didərgin (teleserial, 2014)

Didərgin - Diana Qaboldonun eyni adlı zamanda səyahət romanı əsasında çəkilmiş Britaniya-Amerikan teleserialıdır. Ronald D. Mur tərəfindən inkişaf etdirilmiş, Sony Pictures Television və Left Bank Pictures-in prodüserliyi ilə yaradılmış serial 9 ...

Fövqəltəbii (teleserial, 2005)

Fövqəltəbii - ABŞ istehsalı olan qorxu,döyüş, fantaziya və dram janrlı serialdır. Əvvəlcə Amerikanın The WB, daha sonra da The CW kanalında yayımlandı. Əsas rolları Censen Ekls və Cared Padaleki ifa edirlər. Serial Warner Bros Television Network ...

İst End cadugarları (teleserial, 2013)

İst End Cadugarları - eyni adlı kitab əsasında çəkilmiş Amerikan teleserialıdır. Serialın premyerası 6 oktyabr 2013-cü ildə Lifetime kanalında baş tutmuşdur. Hadisələr uydurma İst End adlı şəhərdə cadugar ailəsi olan Coanna Biçamp onun iki qızı o ...

Kağız ev (teleserial, 2017)

Kağız ev və ya beynəlxalq adı ilə Pul soyğunu – Aleks Pina tərəfindən yaradılmış 2017-ci il istehsalı İspaniya soyğun teleserialı. Serial İspaniyada 2 may 2017-ci ildən 23 noyabr 2017-ci ilə kimi bir mövsüm olmaqla iki hissəli yayımlanmış və 15 s ...

Kölgə ovçuları (teleserial, 2016)

Kölgə Ovçuları - Ed Dekter tərəfindən Kasandra Kleirin populyar Ölüm Alətləri romanlar seriası əsasında yaradılmış Amerikan fövqəltəbii dram teleserialıdır. Şimali Amerikada 12 yanvar 2016-cı ildə Freeform kanalında premyerası baş tutmuşdur. Seri ...

Ağac kölgəsində (pyes)

Ağac kölgəsində - Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev pyesi 1921-ci ildə yazmışdır. Bu əsərdə yazıçı sosialist inqilabının yaratdığı və yeni insanların ilk bədii surətlərini təsvir edə bilmişdir. Lakin ədibə görə köhnə quruluşun əsas ziddiyyəti guya təkcə ...

Baba yurdunda (pyes)

Baba yurdunda - XIX əsrin sоnunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir. 1920-ci ildən sоnra Ə ...

Xəyalat (pyes)

Xəyalat - yaradıcılığının birinci dövründə dram əsərləri yazan Ə.Haqvеrdiyеv, ikinci dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına ustad bir hеkayəçi kimi daxil оlur, Azərbaycan bədii nəsrinin gözəl nümunələrini yaradır. Həmin dövrdə ədibin yazdığı səhnə əsər ...

III Riçard (pyes)

Kral III. Riçardın həyatı və ölümü - Şekspirin yazdığı III Riçardın həyatından bəhs edən qısa pyesdir.Müəllifin ilk pyeslərindən biri olduğu düşünülür.1591-1592-ci illərdə yazdığı düşünülür.Şekspirin 4 tarixi pyesindən sonuncusudur.

Kamran (pyes)

Kamran” 1931 pyеsinin mövzusu İran həyatından alınmışdır. Yazıçı, hələ XX əsrin əvvəllərində bir parça çörək üçün nеft Bakısına gələn оn minlərlə İran əməkçilərinin ağır zəhmətlə qəpik-quruş qazanıb, sоnra da gеri dönüb, qazandıqlarını, kоr-kоran ...

Qadınlar bayramı (pyes)

"Qadınlar bayramı" və ya "8 Mart" teatr əsəri 1928-ci ildə Bakıda "Azərnəşr" tərəfindən nəşr edilmişdir. İki pərdədən ibarət olan pyesin bir digər adı isə "8 Mart" dır. Əsərdə, inqilab ruhunda böyüyən Cahan adlı bir qadının həyat mübarizəsi təsvi ...

Qırmızı qarı (pyes)

Qırmızı qarı - Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev pyesi 1921-ci ildə yazmışdır." Qırmızı qarı” pyеsində ədib qarını" qırmızı tufan еlçisi”, müsbət bir оbraz kimi qələmə alır. Qarının bir arzusu var: "zəncir və zülm dünyasının axırına çıxmaq!" Əsər, əsgərl ...

Qodonu gözləyərkən

Qodonu gözləyərkən - irland dramaturq Semyuel Bekketin pyesi. İkipərdəli tragikomediyadır. Əsər fransızca yazılmış, daha sonra Bekketin özü tərəfindən ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur.

Millət dostları (pyes)

Millət dostları - Yaradıcılığının birinci dövründə dram əsərləri yazan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, ikinci dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında hekayə janrına daha çox üstünlük vermişdir. Bu illərdə о, Azərbaycan bədii nəsrinin gözəl nümunələrini yar ...

Padşahın məhəbbəti (pyes)

Əsər 1923-cü ildə "Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, Ali-Siyasi Maarif İdarəsinin Nəşriyyatı" tərəfindən Bakıda nəşr olunmuşdur. Əsər bir pərdədən ibarətdir. Müəllifin bu əsəri yazmaqda məqsədi feodalizm dövrünün çatışmazlıqlarını yeni yaranmı ...

Üç qəpiklik opera

Üç qəpiklik opera - alman dramaturqu Bertolt Brextin məşhur pyesi. Əsər ilkd dəfə 1928 31 avqust tarixində Berlinin Şifbauerdamm teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.

Vaveyla (pyes)

Vaveyla - "Vaveyla" səhnə əsəri, 1926-cı ildə" Bakı İşçisi Kooperativ Nəşriyyatı” tərəfindən Bakıda çap edilmişdir. İki pərdədən ibarət "Vaveyla" tragikomediya 1926-cı ildə qələmə alınmışdır. Əsərdə, din adı altında avam xalqı aldadan mollalar ya ...

Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini

Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini - səhnə əsəri, 1892-ci ildə Peterburqda qələmə alınmışdır. Əsərin ilk şap olunma tarixi haqqında dəqiq bir məlumat yoxdur. Azərbaycanın tarixinin mühüm bir dövrünü Ə.Haqvеrdiyеv öz əsərlərində əks еtdirmişdi ...

Yoldaş Koroğlu (hekayə)

Yoldaş Koroğlu - pyesi, 1956-cı ildə Abbas Zamanov tərəfindən Azərnəşrdə çap edilən "Seçilmiş Əsərləri" adlı kitapda yer almışdır. Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev bu əsəri ölümündən bir il əvvəl, 1932-ci ildə qələmə almışdır. Tamaşa doqquz pərdədən ib ...

Şelkunçik (balet)

Şelkunçik - baleti Rus bəstəkarı Çaykovski’nin 1891-ci ildə bəstələdiyi son baletdir. Balaca alman qız Klara Stalbaum’un yeni il hədiyyəsi kimi aldığı Fındıqsındıran oyuncağı ilə bağlı yuxuları mövzusunda yazılmış mistik-nağıl janrında əsərdir. İ ...

Çimərlik turizmi

Çimərlik turizmi - turizmin növlərindən biri. Müasir dövrdə çimərlik turizmində başlıca məqsəd daha yüksək xidmətlər təklif etməklə, daha çox turist cəlb etməkdir. Bunun üçün çimərliklər müxtəlif fərqləndirici əlamətlərlə özlərini tanıtmaqdadırla ...

Mavi bayraq

"Mavi bayraq" - ən yüksək səviyyəli xidmətlər göstərən və yüksək meyarlara cavab verən çimərliklərə verilən Avropa Birliyi "Çimərlik suyu direktivi"nə uyğun olaraq Beynəlxalq Ətraf Mühit Təhsili Təşkilatı tərəfindən verilən nümunəvi xidmət göstər ...

Ay turizmi

Ay turizmi və ya digər adla Lunar turizm Yer planetinin təbii peyki olan Ayın səthində və ya ətrafında icra olunan kosmik fəza turizminə aid edilir.bəzi kosmik fəza start-ap şirkətləri yaxın gələcəkdə Ayda turizm təklif etməyə hazırlaşırlar. Bəzi ...

Kosmik turizm

İlk kosmik turist – amerikalı Denis Tito olmuşdur. Belə ki, D.Tito 2001-ci ildə Rusiyaya məxsus olan "Soyuz TM-32" kosmik gəmisində demək olar ki, 8 sutka qalmışdır. Ümumiyyətlə isə, Beynəlxalq Aeronaftika Federasiyasının verdiyi məlumata görə, b ...

Avstriyada turizm

Avstriyada turizm - Avstriya ərazisindəki turizm bazaları, istirahət mərkəzləri və səyahətlər. Avstriya hazırda iqtisadi cəhətdən Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. O, İkinci dünya müharibəsi illərində öz gözəl tarixi memarlıq abidə ...

Azərbaycanda turizm

Azərbaycanda turizm - Azərbaycan Respublikası ərazisindəki turizm bazaları, istirahət mərkəzləri və səyahətlər. Turizm üzrə rəqabətqabiliyyətlilik siyahısında Azərbaycan 148 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaşmışdır. Turizm Azərbaycanda iqtisadiyy ...

Dövlət Turizm Agentliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən yaradılmış orqandır.

Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisi

Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər Sərgisi - Hər il Azərbaycan Respublikasında keçirilən turizm sənayesi üzrə aparıcı tədbirlərdən biri. İşgüzar turizm qovşağı kimi fəaliyyət göstərən" AITF” sərgisi mühüm görüşlərin keçirildiyi, müqaviləl ...

Azərbaycanın turizm bazaları

Azərbaycanın turizm bazaları - Azərbaycan Respublikası ərazisində mövcud olan turizm bazaları. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Azərbaycan Turizm və Ekskursiya Şurası yanında 10 turizm bazası mövcuddur. ATEŞ-in bildirdiyinə görə hazırda M ...

Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi

Qafqaz Beynəlxalq mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi - Hər il Azərbaycan Respublikasında keçirilən turizm sənayesi üzrə aparıcı tədbirlərdən biri. Bu sərgi Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunun qonaqpərvərli ...

Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi

Quba Turizm İnformasiya Mərkəzi" Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, Nazirliyin Strukturunun təsdiq edilməsi və aparatın işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 200 ...

Şamaxı Safari Parkı

Şamaxı Safari Parkı - Azərbaycanın Şamaxı rayonunda safari turizminə aid park. Şamaxı Safari Parkı" Azərbaycanda ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”dəki tapşırıqlara uyğun olaraq yaradılmışdır. Bu məqsədlə vəhş ...

Bosniya və Herseqovinada turizm

Bosniya və Herseqovinada turizm iqtisadiyyatın ən tez inkişaf edən sahələrindən biri. Bosniya müharibəsindən sonra ölkədə turistik infrastruktur sürətli şəkildə inkişaf edir. 1995 - 2000-ci illər ərzində ölkəyə gələn turistləri sayında illik orta ...

Hutovo Blato Təbiət Parkı

Hutovo Blato - Bosniya və Herseqovinada yerləşən təbiət qoruğu və quş qoruğu. Bura ilk növbədə Krupa çayının yeraltı su sisteminin yaratdığı bataqlıq ərazilərdən ibarətdir. Deransko gölü və Svitavsko gölünü ayıran Ostrvo əhəngdaşı massivindən qid ...

Braziliyada turizm

Braziliyada xaricdən gələnlərə yönəlik tibbi xidmət sferası 1970-ci illərdən yaranıb. Bu sahədə ilk fəaliyyət göstərən qurum Rio-de-Janeyrodakı İvo Pitanquy xəstəxanasıdır. Braziliyada tibbi xərclər ABŞ-dakının 1/3-i, Almaniyadakının isə təxminən ...

Cənubi Koreyada turizm nəqliyyatı

Cənubi Koreyada turizm nəqliyyatı - Turist baxımdan Cənubi Koreya planetin ən maraqlı ölkələrindən biridir. Bu gözəl dövlət, davamlı iqtisadi və mədəni inkişafda, beləliklə ən mürəkkəb səyyahları da cəlb edir. Dünyanın hər yerindən hər il 12 mily ...

Çində turizm

Çin XXI əsrdə dünyada ən yüksək artım tempinə malik iri turizm xidməti bazarına çevrilmişdir. Çin ölkəyə gələn xarici turistlərin sayına görə dünyada 4-cü yeri tutur. Koreya Respublikasından, Yaponiya, Rusiya, ABŞ, Malayziya və Sinqapurdan gələnl ...

Ermənistanda turizm

Ermənistanda turizm ― ölkəyə gələn turistlərin sayı hər il dəyişir. Ən çox Rusiya, Avropa ölkələri, ABŞ və İrandan turistlər gəlir. Nisbətən kiçik ölçülü olmasına baxmayaraq, Ermənistanın dört UNESCO Ümumdünya irsi ərazisi var. Daxili və xarici p ...

Gürcüstanda turizm

Gürcüstanda turizm - Gürcüstan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Beynəlxalq turizm tez inkişaf edən sahədir. 2016-cı ildə turizm sektoru ölkənin Ümumi Daxili Məhsulun 7.3 %-ini təşkil edirdi. 2015-ci ildə isə bu göstərici ya ...

Xorvatiyada turizm

Ölkənin əsas turistik bölgərindən biri Adriatik dənizi sahilləridir. Burada Xorvatiyaya məxsus olan çoxlu adalar vardır. Bu adalar yumşaq iqlimi ilə seçilir. Üstəlik uzun qumlu çimərliklərə sahibdirlər. Sahil ərazisi Vindsörfinq, Dayvinq və Yelkə ...

İspaniyada turizm

2016-cı ildə İspaniya növbəti dəfə dünyanın ən təmiz və təhlükəsiz çimərliklərə sahib ölkəsi seçilmişdir. Həmçinin, İspaniya "ən yaxşı çimərliklər" nominasiyasında öz rekordunu da yeniləmişdir. Ekoloji və İstehlakçılar Maariflənməsi Assosiasiyası ...

Kanadada turizm

Kanada bir çox təkrarolunmaz, nadir cəhətlərinə görə beynəlxalq turizm mərkəzi kimi xarici turistləri özünə cəlb edir. Bu ölkədə turizm müasir tələblərə və istehlakçıların ehtiyaclarına cavab verməklə çoxşaxəlidir. Kanadanın turizm sənayesi çevik ...

Qazaxıstanda turizm

Qazaxıstanda turizm - 2014-cü il məlumatına görə turizm sahəsi Ümumi Daxili Məhsulun 0.3 % təşkil etmişdir. 2020-ci ildə Qazaxıstan hökuməti bu rəqəmi 3 % artırmağı planlaşdırır. 2000-cu il məlumatına görə ölkəyə 1.47 mln xarici turist gəlmişdir. ...

Bibl

Bibl və ya Jbail - Livanın Beyrut şəhərinin şimalında yer alan qədim bir Finikiya liman şəhəri. Şəhərin qurulma tarixi dəqiq olaraq bilinmir. Bəzi mütəxəssislər bu şəhərin tarixinin 7000 il əvvələ qədər çatdığını təxmin edir. Ancaq bibllilər şəhə ...

Macarıstanda turizm

Macarıstanda turizm özünün tarixi abidələri seçilir. Macarıstan 2002-ci ilə hörə dünyanın ənənəvi turizm ölkələri siyahısına daxil edilmişdir. 2004 və 2005-ci illər ərzində ölkəyə gələn turistlərin sayında 7 % artım olmuşdur. Ölkəyə gələn turistl ...

Mavi marşrut (Macarıstan)

"Mavi marşrut" - Macarıstanın milli piyada marşrut yolu. Bu marşrut avropa piyada marşrut şəbəkəsinin bir hissəsi hesab olunur.