ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27

Əbdürrəhman Dai

Əbdül Rəhman Dai 1898-ci ildə Bakı yaxınlığındakı Bülbülə kəndində Əbdül Rəhman və Gülsüm xanım Əbdülovların ailəsində dünyaya göz açıb. Rəhman ailənin yeganə oğul övladı idi və anadan olanda atasının 58, anasının isə 40 yaşı vardı. XX əsrin əvvə ...

Fransis Pulenk

Fransis Jan Marsel Pulenk, Paris) – fransız bəstəkar. Bəstələdiyi musiqi tərzləri arasında mahnılar, solo piano musiqisi, otaq musiqisi, oratoriya, opera, balet musiqisi və orkestr musiqisi vardır.

Hamfri Boqart

Hamfri Boqart - məşhur ABŞ aktyoru.Hamfri Boqart AFI tərəfindən bütün zamanların ən yaxşı aktyoru seçilmişdir.3 dəfə Oskar mükafatına namizəd olsa da,bunlardan yalnız birində - "The African Queen filminə görə 1951-ci ildə mükafatı qazanmışdır.

Haşım Kələntərli

Haşım Səməd oğlu 1899-cu ildə Lənkəran şəhərində dünyaya gəlib. 24 may 1984-cü il 85 yaşında Bakıda vəfat edib. Əksər muğamları və xalq mahnlarını təkrarsız ifası və məlahətli səsi ilə sınaqdan çıxarıb. Lakin oxuduğu muğamlar içində bir muğam da ...

Hilal Münşizadə

Hilal Hacı Mirzə Məhəmməd bəy oğlu 1899-cu ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdu. 1918-ci ildə Şuşa Realnı məktəbini bitirmişdi. Parlamentin 1919-cu il sentyabr tarixli qərarına əsasən, təhsilini dağ-mədən mühəndisliyi sahəsində davam etdirmək üçün ...

İsgəndər Əliyev

Əliyev İsgəndər Məmmədtağı bəy oğlu, Bakı) - dövlət xadimi. Babası Mirzə Əbdürrəhim İmaməli oğlu 1832-də Bakı qəzasında ilk məktəbi açıb. İsgəndər 1917-də Bakı real məktəbini bitirərək Moskva Univ. iqtisad fak. girib və bitirib. Qırmızı Professur ...

Qambay Əlizadə

Azərbaycan Politexnik İnstitutunun dağ-mədən şöbəsini bitirmişdir. 1928-ci ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunun indiki ADNSU paleontologiya - tarixi geologiya kafedrasında laborant işləmiş, 1932-1960-cı illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunda ...

Manaf Xəlilov

Manaf Abbas oğlu Xəlilov) - Azərbaycan SSR yüngül sənayesi komissarının səlahiyyətlərinin icraçısı, Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədrin birinci müavini, SSRİ Ali Sovetinin birinci çağırış deputatı, siyasi repressiyalara uğramış şəxs.

Məmməd Ələkbərov (nazir)

Məmməd Həmid oğlu Ələkbərov Ələkbərli 1899-cu ildə Lənkəranda anadan olub. 1909-cu ildə atası Məşədi Həmidin ölümündən sonra qohumlarının himayəsində yaşayıb, Lənkərandakı "Behcət" rus-tatar Azərbaycan məktəbində oxuyub, lakin təhsilini başa vura ...

Məmmədəli Məhzun

Məmmədəli Məhzun - Azərbaycan şairi. Məhzun təxəllüsü ilə yaradıb. Əsli Zunuzun Dərəq kəndindən idi və Şeyx Fəxrəddin Dərəlinin nəvələrindən idi. Məhəmmədəli Fəxrəddini azərbaycan dilində şeirlər yazıb. "Hicran xəstəsi" şeir toplumu Tehranda çap ...

Məmmədtağı Dadaşov

1925-ci ildə o, Həbibə xanım adlı bir qadınla ailə qurmuşdu. Dadaşovun Həbibə xanımdan İsmət və Şövkət adlı iki qızı, Məmməd adlı bir oğlu olmuşdur. Həbibə xanım Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinə Azərbaycan DSİ göndərdiyi məktubların birində bil ...

Müstəcib Ülküsal

XIX əsrin ortalarında əcdadlarının Krımdan köçdüyü Rumıniyanın Dobruca əyalətində anadan olmuşdur. 1917-ci ildə Krımda Krım Tatar hökumətinin qurulduğunu öyrənəndə, dostları ilə Krıma gəlmiş və Foti Sala indiki Qolubinka kəndində müəllim işləməyə ...

Peyami Safa

Peyami Safa - əsasən romanları ilə məşhur olan türk yazıçısı. "Sərvər Bədi" təxəllüsü ilə də çıxış etmiş yazıçı jurnalistika sahəsindəki işləri və cəmiyyət həyatına dair fikirləri ilə də tanınır.

Rəsul Sultanov

R.H.Sultanov Azərbaycan Respublikası Qax rayonunun İlisu kəndində doğulmuşdur. 1924-1929-cu illərdə indiki Neft Akademiyasının tələbəsi olmuşdur. 1939-cu ildə həmin Ali təhsil müəssisəsinin aspiranturasını bitirmişdir.

Ümmügülsüm

Azərbaycan şairi Ümmügülsüm Sadıqzadə 1899-cu ildə Novxanı kəndində ruhani ailəsində doğulmuşdur. Məhəmmədəmin Rəsulzadənin əmisi qızıdır. Ailəsi uzun müddət M.Ə.Rəsulzadənin ailəsi ilə bir həyətdə yaşamış, sonralar Ümmügülsümün bacısı Ümmülbanu ...

Eyvind Yonson

Eyvind Olov Verner Conson - isveçli yazıçı. Grupp Krilon, Krilon själv adlı roman üçlüyü onun ən məşhur əsərləridir. 1974-cü ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.

Əli Sultanzadə

1900-cü ildə Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad kəndində doğulmuşdur. Kiçik yaşlarında atasını itirdiyindən qardaşının himayəsi altında yaşamışdır İbtidai təhsilini kənd məktəbində almış, sənət məktəbinin aqronomiya şöbəsinə daxil olm ...

Əli Yusif

Əli Yusifzadə, Əli Yusif - Cümhuriyyət hökumətinin xaricə göndərdiyi tələbələrdən biri, şair, 8 dildə danışmağı və yazmağı bacaran görkəmli mütəfəkkir, repressiya qurbanı.

Həmid Həmidov (mühacir)

Həmid Dönməz ilk təhsilini Gəncədə Şah Abbas məscidində fəaliyyət göstərən" Məktəbi-Ruhani”-də almışdı. Bu məktəb dini məktəb adı altında fəaliyyət göstərsədə orada gizlicə dünyəvi elmlərdəndə dərs verilirdi. 1894-cü ildə Gəncə şəhərinin varlılar ...

Hüseyn Hüseynov (şair)

Hüseyn Hüsеynov 1900-cü ildə Qazax qəzasının Göyərçin kəndində sonradan Dilican rayonu Paşalar nəslində аnаdаn оlmuşdur. Ulu babası Təbrizin Dəvəçilər məhəlləsindən olub. İlk təhsilini mollaxanada alan Hüseyn Dilicanda Pedaqoji Seminariyanı qurta ...

Hüseyn xan Turqut

Hüseyn Turqut Azərbaycanın görkəmli nəsillərindən birinin nümayəndəsidir. O, İrəvan xanlarının nəslindən olan Abbasqulu xan İrəvanski oğlu Həsən xan Turqut ilə Bəhmən mirzə Qovanlı-Qacarın qızı şahzadə Nuraleyin хаnım Qovanlı-Qacar ilk övladıdır. ...

İlyas Tərxan

İlyas Tərxan - krım tatar dramaturq, "Yaş kuvet" qəzetinin redaktoru, SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü, 1931-1937-ci illərdə Krım Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri. 17 aprel 1938-ci ildə "əksinqilabçı millət ...

Lörints Sabo

Lörints Sabo Macarıstanın Mişkolç şəhərində anadan olmuşdur. Üç yaşı olarkən ailəsi Balaşşadyarmat şəhərinə köçür. Balaşşadyarmat və Debreçen şəhərlərində məktəbə gedir. Budapeştdə Eötvöş Lorand Universitetində təhsil aldı. Burada Mihay Babiç ilə ...

Mir Mehdi Etimad

Mir Mehdi Məhəmməd oğlu Etimad 1900-cu ildə Təbrizdə ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdir. Doğulduğu şəhərdə Molla Yusifin köhnə tərzli təhsil verən məktəbində dini təhsil almış, sonra təhsili Mirzə Əbülqasım Xanın yeni tərzli təhsil verən məktəbin ...

Mirzə Davud Rəsulzadə

Mirzə Davud Rəsulzadə 1900-cü ildə Mirzə Davud Rəsulzadə ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdı. Rus gimnaziyasını bitirdikdən sonra ölkədə baş verən hərc-mərcliklə barışmayan Davud Gürcüstana gedib hidromexanika sahəsində ali təhsil almışdır. Bura ...

Pridi Banomyong

Pridi Banomyong, kral titulu ilə də tanınır Luang Praditmanutham Tayland siyasətçisi və professoru idi. Tayland Regent, baş nazir və Taylandın böyük dövlət xadimi idi; eyni zamanda bir çox nazir vəzifələrini tutmuşdur. Xana Ratsadonun mülki qanad ...

Sadıq Nurumbetov

Sadıq Nurumbetov - Özbəkistanın və Qaraqalpaqstanın xalq şairi, Berdax adına Dövlət mükafatı laureatı, qaraqalpaq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri.

Salamulla Cavid

Salamulla Molla Haşım oğlu Cavid, Ərdəbil ostanı – 1986, Tehran) - Cənubi Azərbaycan Milli hökumətinin üzvü, daxili işlər naziri.

Yeva Olenskaya

Uzun illər səhnədə "Yeva xanım" imzası ilə çıxış edən Yeva Yevgeniya Nikitiçna Olenskaya 1900-cü ildə Qubada doğulmuşdur. Əslən rus olan aktrisa Azərbaycan dilini uşaqlıqdan öyrənmişdi. XX əsrin əvvəllərində 1907 ailəsi Bakıya köçən Yevanın böyük ...

Ağa Sultanov

Güzəranın ağırlığına görə ibtidai təhsildən sonra dəmirçi yanında şagird kimi sənət öyrənməyə başlayıb. 1917-ci ildə inqilabi hərəkata qoşulub, 1919-cu ildə bolşevik partiyası sıralarına qəbul edilib. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan so ...

Əjdər Xaspoladov

Ədliyyə general-mayoru Əjdər Mahmud oğlu Xaspoladov 1901-ci il fevral ayının 22-də Göyçay şəhərində anadan olub. Çox erkən yaşlarında atasını itirən balaca Əjdər ehtiyac üzündən bir rus keşişinin evində xidmətçilik edir. Burada rus dilini mükəmmə ...

Əliyusif Cəfərov

Cəfərov Əliyusif Abutalıb oğlu 14.1.1901, Bakı - 03.01.1938 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin xüsusi qərarı ilə dövlət hesabına ali təhsil almaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələrdən biri. Bakı kişi gimnaziyasını bitirmişdir 1919). Parlam ...

Georgi Orlov

Georgi Mixayloviç Orlov - sovet memarı, SSRİ xalq memarı. SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, SSRİ Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin 1-ci katibi, Beynəlxalq Memarlar İttifaqının Prezidenti.

Hacı Əli Rəzmara

Fars İnformasiya Agentliyinin Mübarizə və Müqavimət bölməsi xəbər verir ki, şəmsi 1329-cu ilin ən səs-küylü hadisəsi İslam Fədailəri qrupundan olan Xəlil Təhmasibinin dövrün baş naziri Hacı Əli Rəzmaranı qətlə yetirməsi oldu. Rəzmara Britaniya hö ...

Həsən İmanov

1920-ci ildə Bakıya gəlmişdir. 1901-ci ildə Şuşada anadan olub. 1928-ci ildə Şərq Xalqları İnstitutunun aspiranturasında təhsil almaq üçün Moskvaya Xalq Maarif Komissarlığına göndərilmişdir. 1921-1926-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin ...

Kərim Odər

Kərim İbadulla oğlu Odər 1901-ci ildə Bakıda anadan olub. Bakı Ticarət Litseyini bitirdikdən sonra, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 1918–1920 dövründə Xarici İşlər Nazirliyində özəl Qələm müdirliyi vəzifəsində çalışıb və o zaman Xarici İşlər naziri ...

Laynus Polinq

Laynus Karl Polinq - Amerikalı kvant kimyaçısı və biokimyaçı; kristaloqraf, molekulyar bioloq və tibb tədqiqatçısı kimi də tanınır. XX əsrin ən mühüm kimyaçılarından biridir. Kvant mexanikasının kimyaya təsiri məsələlərinə toxunanlar arasında baş ...

Məxfurə Yermakova

Məxfurə Yermakova 1901-ci ildən Bakıda anadan olmuşdur. Əsl adı Mariya olsa da səhnəyə ilk addımından "Məxfurə" təxəllüsü ilə çıxış edib. Milliyyətcə rus olsa da, azərbaycanca səlis və aydın danışa bilirdi. Məxfurə Yermakova 1918-ci ildə Azərbayc ...

Şahzadə Fahrelnisə Zeyid

Şahzadə Fahrelnisə Zeyid, Böyükada, İstanbul ili – 5 sentyabr 1991, Amman) - istedadlı türk rəssamı. O 1901-ci ildə İstanbulda anadan olmuşdur. O Kabaağaclızadə Məhməd Şakir Paşanın qızıdır. II Abdülhəmid dövründə yaşayan Cavad Paşanın qardaşı qı ...

Ağaməmməd Dadaşov

1939-cu ildə SSRİ EM İqtisadiyyat İnstitutunda "Fiziokratların sinfi təbiətinin dərk edilməsi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Elmi fəaliyyəti ona "Azərbaycanda aqrar münasibətlər və torpağın milliləşdirilməsi" adlı monoq ...

Əbdülhüseyn Əmini

Əllamə Əmini kimi tanınan Əbdül-Hüseyn Əmini 1902-ci ildə Təbrizdə bütün nəsli alim, fəqih, abid, zahid və ədib olan bir ailədə dünyaya göz açmışdır. O, iman, elm, əməl və əxlaq mərkəzi sayılan bir evdə tərbiyə alıb boya-başa çatmışdır. İbtidai t ...

İbrahim Əsədullayev

Stalin və Bağırov repressiyalarının qurbanı olmuşdur. 1938-ci ilin iyul ayında "Ehtiyatda olan sağ-troskiçi mərkəzinin əksinqilabi milliyətçi təşkilatının" rəhbərindən biri olduğu ittihamı ilə həbs olunmuşdur. İttiham əvvəldən axıra kimi Mir Cəfə ...

Qaraxozu

Qaraxozu - Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndindən olan qoçu. Qaraxozunun əsl adı Məhəmməd Nəsib oğlu dur. "Qaraxozu" ləqəbi qonşuluq ərazilərdə yerləşən erməni kəndlərində yaşayan kəndlilər tərəfindən qoyulub. "Xozu" sözü erməni dilində olan "khoz" s ...

Lyubov Orlova

Rüzgarın sovurduğu başqa bir məşhur qadını da xatırlamaq istəyirəm. Bir zamanlar bu qadın Sovet ekranının ən parlaq ulduzu idi. Deyəsən, söhbətin kimdən gedəcəyini anladınız. Bəli, aktrisa Lyubov Orlova! Bir zamanlar bu qadın SSRİ-nin simvolu olu ...

Möhbalı Əmiraslanov

Möhbalı Firudin bəy oğlu Əmiraslanov, Bakı) - Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Sədrinin Birinci Müavini, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, podpolkovnik.

Nəcmətdin Xəlil Onan

Nəcmətdin Xəlil Onan – türk şair, müəllim, elm xadimi, ədəbiyyat tarixçisi.Türk ədəbiyyatının artıq klassikləşmiş əsəri olan və türk ordusunun Çanaqqala döyüşündəki müdafiəsini yad edən "Bir yolçuya" şerini qələmə alan şairdir.

Tamara xanım Xoyskaya

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk baş naziri Fətəli xan Xoyski 1920-ci ilin iyun ayında Tiflisdə erməni terrorçularının əli ilə qətlə yetiriləndə ailənin böyük övladı, 18 yaşlı Tamara Xoyskaya nəyin bahasına olursa olsun özünü atasının dəfn mərasimi ...

Yenö Nemet

Yenö Nemet - macar Yunan-Roma güləşçisi, Avropa çempionu. 1902-ci ildə Budapest anadan olmuşdur. 1924-cü ildə Paris Olimpiya Oyunlarında iştirak etdi, amma uğursuz nəticə qazandı. 1925-ci ildə Avropa çempionu oldu.

Ağasəlim Atakişiyev

Ağasəlim İbrahim oğlu Atakişiyev 1903-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 15 yaşından işləməyə başlamışdır. 1921-ci ildən Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyas - Birləşmiş Təhlükəsizlik İdarəsi orqanlarında işləmişdir. A. Atakişiyev bu illər ərz ...

Araks

Araks Avetisyan Muradovna və ya sadəcə olaraq Araks - erməni sovet yazıçısı, jurnalist. Araks Avetisiyan Muradovna 25 dekabr 1903-cü ildə Qarakiləsədə indiki Vanadzor kənd müəllimi ailəsində doğulmuşdur. Tiflisdəki Meriamian-Hovhanian qızlar məkt ...