ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28

Balkrişna Sama

Bala Krişna Sama Nepallı dramaturq idi. O həmçinin də Nepalın Şekspiri idi. Nepal dilində, o" Natya Siromani” kimi tanınır. Dramaturq kimi o Nepalın böyük ədəbiyyatşünası idi. Onun Nepal ədəbiyatına olan qatqısı heçvaxt unudula bilməz. O General ...

Əbdülqafur Acatay

Əbdülqafur Acatay - Türk meşə mühəndisi və entomoloq. Tədqiqat sahəsi meşəçilik və meşə böcəkləridir. Abdülqafur Acatayın adı bəzi mənbələrdə Abdülgafur və Abdülgaffar kimi də xatırlanır.

Fikrət Mualla

Fikrət Mualla Sayqı, Reyan) - XX əsrin Türkyə avanqard rəssamı. Paris küçə həyatına fokuslaşan ekspressionizm və fovizm onun işlərinə çox təsir etmişdir.

Hans Redlix

1931-ci ildə Frankfurt Universitetinin fəlsəfə fakültəsini bitirmişdir. 1924 - 1925-ci illərdə Berlin, 1925 - 1929-ci illərdə Mayns, daha sonra Manhaymda dirijor kimi çalışmışdır. Faşistlərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra mühacirət etməyə məcbur ...

Həbib Sahir

Həbib Sahir 1903-cü ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdur. Atasını erkən yaşda itirən Həbib Sahir ilk təhsilini mollaxanada almışdır. Daha sonra orta təhsilini Təbrizdə Məhəmmədiyyə mədrəsəsində başa vurmuşdur. O, mədrəsədə təhsil aldığı illərdə ...

Həsən Xəyallı

Hacıyev Həsən Məhərrəm oğlu 1903-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Daşkənd kəndində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından dayısı Hacı Rəhimdən, anası Başxanım Şəfiqızından dini təhsil almış və eyni zamanda saza-sözə çox böyük maraq göstərmi ...

Nafiə Abid

Nafiə Abid - milliyyətcə alban olan Azərbaycan şairi və yazıçısı. Yazdığı hekayə və şeirlər Azərbaycan türkcəsində olub, əsərlərində Azərbaycanın azadlıq mübarizəsini tərənnüm edib. Bir çox şeirləri Nafiə Şükrü imzasıyla çap olunmuşdur. Əmin Abid ...

Nəsib Əfəndiyev

Nəsib Əfəndiyev 1903-cu ildə Qaraqaya kəndində doğulub. İlk ruhani təhsilini Haqqıxlı kəndində Molla Süleymanın məktəbində alıb. Bakıda Pedoqoji İnstitutu bitirdikdən sonra İrəvan Azərbaycan Pedoqoji Texnikumunda müəllimlik etmiş, İrəvan Dram Tea ...

Təhsin Dəmiray

Təhsin Dəmiray 1903-cü ildə İstanbulda dünyaya gəlmişdir. 1919-cu ildə Kadıköy Sultanisini bitirdikdən sonra milli mücadiləyə qatılmışdır. 1923–cü ildə İstanbul Müəllim Məktəbini bitirmişdir. İstanbul Universitetinin Fənn fakültəsində təhsilini d ...

Vladimir Bartol

Vladimir Bartol, Triest – 12 sentyabr 1967, Lyublyana) - sloveniyalı yazıçı. Ən məşhur əsəri 1938-ci ildə yazdığı "Ələmut" romanıdır. "Ələmut" əsəri sonradan bir çox dillərə çevrilmi və dünya səviyyəsində Sloveniya ədəbiyyatını təmsil edən əsərlə ...

Yulius Fuçik

O, nəinki Çexiyada, eləcə də bütün dün­­­yada antifaşist ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən bi­­ri­dir. Onun məşhur "Faşist zindanından səslər" əsəri milyonların rəğ­­bətini qazanmışdır. Praqanın "Pankrats" həbsxanasında yazılmış bu əsər ...

Ağa Qayıbov

Ağa Qayıbov 1904-cü ildə anadan olmuşdur. Ağa Qayıbov Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunda 1931-1937-ci illərdə helmintologiya laboratoriyasında işləmiş, 1937-1967-ci illərdə həmin laboratoriyanın müdiri olmuşdur. Ağa Qayıbov 1976-cı i ...

Cabbar bəy Kələntərov

1918-ci il iyul ayının 21-də Naxçıvan bölgəsi türk qoşunlarının nəzarəti altına keçdikdən sonra Naxçıvan Milli Komitəsi ləğv edilmiş onun yerində jandarm, ədliyyə və bələdiyyə idarələri yaradılmışdı. Cabbar bəy Kələntərli də Şeyx Kərim Axundzadə ...

Çimnaz Aslanova

Çimnaz Aslanova - Azərbaycan dövlət və ictimai xadimi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin I-IV çağırış deputatı

Əbülhəsən Ələkbərzadə

Müasir Azərbaycan nəsrinin görkəmli təməlçilərindən olan və onun təkamülündə çox fəal iştirak edən ədiblərdən biri də xalq yazıçısı Əbülhəsəndir. Əbülhəsənin təmsil etdiyi nəsil müasir cəmiyyətimizin formalaşmasının bilavasitə şahidi və iştirakçı ...

Əlimran Şirvanski

Dəmirov Əlimran Müslüm oğlu - rejissor, aktyor, Azərbaycan SSR-in əməkdar mədəniyyət işçisi. 1918 ildən Bakı teatr truppalarında həvəskar aktyor kimi çıxış etmiş, dram dərnəklərinə rəhbərlik etmişdir. 1924-cü ildə Ə. Bayramov adına qadınlar klubu ...

Fəzəl İlahi Çaudhri

Fəzəl İlahi Çaudhri, Kharian – 2 iyun 1982, Lahor) - Pakistan İslam Respublikasının 5-ci prezidenti.

Gerhard Hersberq

O, 1904-cü ilin dekabrın 25-də Hamburqda anadan olmuşdur. Atasını erkən itirən Herxard anası tərəfindən tərbiyə olunmuşdur. Ailəni saxlamaq üçün anası süpürgəçi işləmişdir. Hersberq Darmştadt texnoloji institutunda, Qettingen və Bristol universit ...

Həsən Mülkülü

Hüseynov Həsən Hüseyn oğlu 1904-cü ildə Tovuz rayonunun Aşağı Mülkülü kəndində zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açıb. Onun atası Hüseyn kişi sadə kəndli olsa da, söz xiridarı idi. Babası Nəcəf, əmisi Məmmədcəfər isə el-obada aşıq kimi tanınırdı. ...

Xəlil Əfəndiyev

Əfəndiyev Xəlil Sədrəddin oğlu - ədliyyə general-leytenantı 1904-1974 Əfəndiyev Xəlil Sədrəddin oğlu 1904-cü ildə Sulut kəndində ortabab kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Babası Molla Cavad dövrünün savadlı adamlarından olmuş, hələ XIX əsrin 70-c ...

Məhəmməd Nəcib ər-Rübai

Məhəmməd Nəcib ər-Rübai -İraqın 1-ci prezidenti.Doğum və ölüm tarixi tam bilinmir.Rabiyə qəbiləsinə mənsub iraq ərəbidir.

Məmməd Qasımov

Məmməd Qasımov 1904-cü il aprel ayının 14-də anadan olmuşdur. O, ‎‎1926-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Təbiət şöbəsinə daxil ‎olmuşdur. 1930-cu ildə Universiteti bitirdikdən sonra, Azərbaycan Kənd ‎Təsərrüfatı İnstitutunun Bot ...

Naum Nikomarov

1920-ci ildə Bakı Teatr Texnikumunu, 1924-cü ildə Moskva Mərkəzi Teatr Sənəti Texnikumunu, 1925-ci ildə isə Diksiya va Deklamatsiya İnstitutu bitirmişdir.

Nəsrəddin Muradxan

Nəsrəddin Murad Xan - Rusiya imperiyasında anadan olmuş qumuq əsilli pakistanlı memar və mülki mühəndis. O, dizayn etdiyi Pakistanın milli abidəsi olan Minar-e-Pakistana görə məşhurlaşmışdır. O, həmçinin Lahordakı Qaddafi stadionunun, xeyli sayda ...

Şirəli Məmmədov

Məmmədov Şirəli Nəsirzadə, Dəstə, Ordubad rayonu – 1984, Bakı) - texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycan EA akademiki

Teymur Miralayev

Teymur Miralayev 1904 -cü ildə Qazax qəzasında anadan olmuşdu. O, tarixçi idi. 1960-cı ildə "1917-1920-ci illərdə Qazax qəzasında kəndlilərin inqilabi hərəkatı tarixindən" disertassiyasını müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi adını almışdı. ...

Viktor Oreşnikov

Viktor Mixayloviç Oreşnikov, 1904, Perm – 15 mart, 1987, Leninqrad) - sovet boyakarı. SSRİ xalq rəssamı, SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, SSRİ dövlət mükafatı laureatı.

Ağamirzə Əhmədov

1934 ildə Kürdəmir rayonundakı Mollakənd MTS-nə siyasi şöbə rəisi təyin olunmuşdur. 1935 ildən başlayaraq Lənkəran, Zəngilan və Şamxor rayon partiya komitələrinin katibi işləmişdir. Əli Bayramlı partiya komitəsinin katibi, Zaqafqaziya dəmir yolla ...

Atababa Musaxanlı

Atababa Daşdəmir oğlu 1905-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini rus –tatar məktəbində alıb. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra şəhər orta məktəbini bitirib. 1921-1924-cü illərdə Ali Pedoqoji İnstitutun dil və ədəbiyyat şöbəsin ...

Əliəsgər Bahari

O, ilk kamança təhsilini babası Məhəmməd Tağı Xandan almışdır. 3 ildən sonra isə atası onu dayılarının yanına təhsilini daha da inkişaf etdirmək üçün göndərmişdir. Onun 3 dayısının üçü də o dövrün məşhur kamança ustalarından idilər.

Əyyub Abbasov

Əyyub Cəbrayıl oğlu Abbasov, Bakı) - yazıçı, şair, dramaturq, nasir, jurnalist, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi.

Əzəl Sultanov

Sultanov Əzəl Cəfər oğlu Azərbaycanın Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu indiki ADNSU bitirmişdir. 1934-cü ildə Azərbaycanın geoloji bürosuna rəis təyin edilmiş, Moskva Nef ...

Gülməmməd Qarayev

1913-cü ilə kimi ruhani təhsili almış, 1914-cü ildə Qutqaşın ibtidai məktəbinə daxil olmuşdur. Daha sonra Gülməmməd Qarayev Qutqaşındakı Kəndli Gənclər Məktəbində təhsil almışdır. Gülməmməd Qarayev 1922-ci ilin sentyabrında Şəki Nuxa qəza 1-ci də ...

Hale Asaf

Hale Asaf, Paris) - gürcü və adıq mənşəli Türkiyə rəssamı. Türkiyənin ilk rəssamlarından biri Mihri Müşfik Hanımın bacısı qızıdır. Klassik və impressionist üslubunda çəkən o dövrün bir çox digər Türkiyə rəssamlarından fərqli olaraq, kubizm üslubu ...

Konstantin Sençixin

Konstantin İvanoviç Sençixin - Azərbaycan SSR əməkdar memarı, şəhərimizdəki bir çox binaların müəllifi, Bakımetrolayihənin direktoru, "Yalançı Bakı" layihəsinin memarı.

Qəmərülmülk Vəziri

Qəmərmülk 1905-ci ildə Qəzvin vilayətinin Takestan şəhərində anadan olmuşdu. Kiçik yaşlarında valideynlərini itirmişdi. Nənəsi Molla Xeyrənsə xanımın himayəsində böyümüşdü. Molla Xeyrənsə onu özü ilə aşura məclislərinə aparırdı. Burda o, ilk dəfə ...

Məlik Orucov

‎Məlik Orucov 1905-ci ildə anadan olmuşdur. O, 1917-1941-ci illərdə ‎Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hərbi kafedrasının rəisi vəzifəsində ‎çalışmış, 1941-1946-cı illərdə II Dünya müharibəsində iştirak etmişdir Məlik Orucov 1946-1948 və 1960-196 ...

Muhamməd Zəkəriyyə Qoneym

Muhamməd Qoneym 1934-cü ildə Qahirə Universitetini bitirmiş, burada 1924-1929-cu illərdə bu kafedranın ilk rəhbəri olan Rusiya Misiroloq V.S. Golenişçev tərəfindən qurulmuş Misirologiya şöbəsində təhsil almışdır. Universitetini bitirdikdən sonra ...

Səlim Rəfiq Rəfioğlu

Səlim Rəfiq Rəfioğlu – Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist.

Zeynal Tağızadə

İbtidai təhsililnin "Nəşri-maarif" məktəbində almiş, bir müddət Şuşa Real Məktəbində oxumuş, Şuşa Müəllimlər Seminariyasının 1925 bitirmişdir. Həmin ildən pedaqoji fəaliyyətə başlayan gənc müəllim 1928-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə dax ...

Abay Dağlı

Abay Dağlı 1906-cı ildə Qarabağın Şuşa şəhərində dünyaya göz açmışdır. İlk təhsilini Şuşada almışdır. Orta təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Bir müddət Şəkidə müəllimlik etmişdi ...

Boris Listenqarten

Listenqarten Boris Moyiseyeviç Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Mühəndis-geoloq ixtisası üzrə AzSİ-nu bitirdikdən sonra onun həyat yolu "Leninneft" tresti ilə bağlı olmuşdu və burada o geoloq, geoloji dəstənin rəhbəri işləmişdir. Listenqarten B.M. ...

Ernst Ruska

Ernst Ruska, Qərbi Berlin) – "Elektron optikası sahəsindəki fundamental tədqiqatlarına və ilk elektron mikroskopunu dizayn etməsinə görə" 1986-cı ildə Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı olmuş alman fizik.

Əlisəttar Atakişiyev

Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev - operator, ssenarist və rəssam, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, uşaq-fantastika janrlarının məharətli rejissoru.

Fərəculla Helu

Fərəculla Helu 1906-cı ildə yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. O zaman Livanın sadə adamlarının həyatı dözülməz dərəcədə ağır idi. Ölkə Osmanlı imperiyasının əyaləti idi. Xalq öz əməyinin bəhrəsini yerli feodallara və türk canişinlərinə ver ...

Fyodor Çispiyakov

Fyodor Stepanoviç Çispiyakov - Şor yazıçısı, şairi və maarifçisi. Şor yazılı ədəbiyyatının banilərindən biri.

Gəncəli Sabahi

Gəncəli Sabahi 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanın Mərənd bölgəsinin Miyab kəndində anadan olmuşdu. 7 yaşında ikən anası ilə Şimali Azərbaycana atasının yanəna gəlmişdi.İbtidai məktəbi Şəmkirdə, orta məktəbi isə Gəncədə bitirmişdi. 1932-ci ildə BDU- ...

Xanlar Şirinov

Xanlar Şirinov 1906-cı ildə Qubadlı rayonunun Abdalanlı kəndində anadan olmuşdu. Kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra 1923-cü ildə Bakıya gələrək fəhlə fakultəsinə daxil olur. Oranı bitirirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinə qəbul olur ...

Məhəmmədtağı xan Əmir-Əhmədi

Məhəmmədtağı xan Yusif xan oğlu 1906-cı ildə Cənubi Azərbaycanın Xalxal vilayətinin Təbrizəq kəndində anadan olmuşdu. İbtidai təhsilini mollaxanada, sonra mədrəsədə oxumuşdu. II Dünya Müharibəsi dövründə Cənubi Azərbaycan ruslar tərəfindən yenidə ...

Məhərrəm Mustafayev (alim)

Məhərrəm Qacar oğlu Mustafayev Şəki rayonunda anadan olmuşdur. Təhsil məktəbin adı və ixtisası: Azərbaycan Dövlət Universiteti indiki BDU- pedaqoji fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti- fiziologiya fakültəsi Təvəllüdü: 1906