ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299

Şirvani

Şirvani - təxəllüs. Şirvani Salmas - Mevlana Mirzə Şirvani - Ceyşu Üsamə əsəri Abdulfettah Şirvani - Abdulfettah b. Mevlana Mahmud Şirvani Əbdürrəhim Şirvani - Seyid Əzim Şirvani - Rüknuddin Şirvani - Acaibul-Mahlukat əsəri minyatür Zülfüqar Şirv ...

Şirvanlı

Şirvanlı - Azərbaycanda daha çox işlədilən təxəllüs. Bu təxəllüsü olan tanınmış insanlar Vahid Şirvanlı - şair Mustafa xan Şirvanlı - sonuncu Şirvan xanı. Əhliman Şirvanlı - şair, aşıq Həmzət bəy Qəbulov-Şirvanlı - publisist Kəndlər Şirvanlı Bərd ...

Təbrizi

Təbrizi - Cənubi Azərbaycanda daha çox işlədilən təxəllüs. Bu təxəllüsü olan tanınmış insanlar Mirzə Məhəmməd Təbrizi Əbu Talib Təbrizi Mirzə Cavad Mələki Təbrizi - Ayətullah Əlişah Təbrizi Memar, vəzir Mircan Təbrizi - Sufi Əli Müsyo Mirzə Saleh ...

Ershersoq

Ershersoq, tam adı Erzherzog zu Österreich, Archidux Austriae) - yalnız Avstriya Habsburqlar monarxiya evinin üzvləri tərəfindən istifadə edilən titul. Almaniyan;n orta əsrlər və müasir dövrün titullar iyerarxiyasında ershersoq hersoqdan üstün, a ...

York hersoqu

York hersoqu - Birləşmiş Krallığın monarxial strukturunda olan əsilzadə ünvanlarından biri. XV əsrdən etibarən bu ünvan ənənəvi olaraq, İngiltərə monarxlarının ikinci oğul övladına verilir. Bu ünvan Şotlandiya krallığının monarxial strukturundakı ...

Qraf (titul)

Qraf, qrafinya - Qərbi Avropada erkən orta əsrlərdə kral rəsmisi. Titul IV əsrdə Roma İmperiyasında yaranmış və əvvəlcə ən yüksək vəzifəli şəxslərə verilmişdir məsələn, comes sacrarum largitionum "baş xəzinadar". VI əsrin ikinci yarısından etibar ...

Bəylərbəyi

V.Minorski güman edir ki, bəylərbəyilik I Şah Abbas Səfəvinin hakimiyyəti dövründə meydana gəlmişdir. Оnun fikrincə, həmin vaxta qədər Səfəvilər dövlətini hakimlər idarə etmişlər. Halbuki bu termin və institut qabaqkı dövrlərdən mövcud idi. Azərb ...

Qorçu (rütbə)

Qorçu - Səfəvilər dövründə şahın seçmə, xas qvardiyasının üzvü qorçu adlanırdı. Qorçubaşı isə Səfəvi şahlarının seçmə qvardiya döyüşçülərinin-qorçuların başçısı olub dövlətin sütunu hesab edilirdi. Qorçubaşı etimad əd-dövlədən sonra Səfəvilər döv ...

Qorçubaşı

Qorçubaşı yaxud Qorçibaşı –" Qorçuların rəisi” qızılbaş tayfalarının döyüşçülərindən ibarət olan şah qvardiyasının başçısı anlamını verir. V.F.Minorski göstərir ki, ilk Səfəvilər dövründə daimi qoşun yox idi və qorçubaşı" hərbi nazir” idi, onun a ...

Qullarağası

Qullarağası orduda rütbəsinə görə ikinci yeri tuturdu. Ancaq Sansona görə, Şahın qulamlarının rəisi olan qullarağası ali dövlət strukturunda üçüncü yerdə dayanırdı. "Təzkirət əl müluk" da "alicah" qullarağasının da canqı əmirlərindən olduğu qeyd ...

Mustoufi əl-məmalik

Mustoufi əl-məmalik –" Vilayətlərin xəzinədarı”. O, maliyyə idarəsinin rəhbəri idi. Ehtimal etmək olar ki, mülki idarə aparatının başçısı olan vəzirin nəzarəti altında işləyirdi." Allahın mühafizə etdiyi vilayətlərin” ərazisində" divan-i məmalik” ...

Münşi əl-məmalik

Münşi əl-məmalik - "Dövlət katibi", şah şurasının üzvü və sərəncamında xeyli mirzə ştatı olduğuna görə, münşi əl-məmalik nüfuzlu əyan idi. O vaqiyə-nəvislə yanaşı şahın yazışmasının bir hissəsini idarə edirdi. Bu iki vəzifə arasında funksional fə ...

Nazir-i büyutat

Nazir-i büyutat - "Təzkirət əl-mülükə" görə, büyutat hər birinin başında sahib-i cəm olan 33 karxanadan ibarətdi. Büyutatlardan bir çoxu: mətbəx, qab-qacaq yuyulması üçün bina, müxtəlif anbarlar, kitabxana, tövlə vəs. sadəcə olaraq ev təsərrüfatı ...

Sədr

Sədr – Səfəvilərin Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərindən irsən mənimsədikləri əyalət bürokratiyası vəzifələrindən biridir. Qiyasəddin Məhəmməd bin Əmir Yusifi vilayət sədrinə nümunə olaraq göstərmək olar. I Şah İsmayıl hicri 916 -cı ildə Xorasa ...

Şahbanu

Şahbanu - Səfəvi, Əfşar, Qacar və Pəhləvi İmperiyalarında şahın əsas xanımına verilən titul. Səfəvi İmperiyasının tarixində Orta Əsrlər dünyasına ilk dəfə Şahbanuluq sistemi gətirildi və onun təsisçisi Aləmşah bəyim, son üzvü isə Şəhribanu Bayram ...

Tüfəngçibaşı

Tavernye qeyd edir ki, tüfəngçilərin rəisi və başçısı olub, rütbəsinə görə, əsgəri təşkilatda qorçubaşı və qullarağasından sonra üçüncü yerdə dayanırdı.

Vəzir-i qorçiyan-i əzəm

Vəzir-i qorçiyan-i əzəm - Ehtimal etmək olar ki, bu halda şah qvardiyaçılarının, qorçilərin hərbi dəstələrinin vəziri və mustoufisi nəzərdə tutulur. Onlar qvardiyaçılar dəstəsinin rəisi olan qorçibaşının yanında xidmət edir, qorçibaşı üçün dəftər ...

Troya: Şəhərin süqutu (mini-serial, 2018)

Troya: Şəhərin süqutu - Troya müharibəsindən, həmçinin Paris və Yelenanın sevgisindən bəhs edən Böyük Britaniya-ABŞ mini-serialıdır. BBC One telekanalının sifarişi ilə çəkilmiş teleserialın prodüsserliyi BBC One və Netflix tərəfindən həyata keçir ...

Frigiya dili

Frigiya dili - Hind-Avropa dillərindən biri, Balkanlardan Kiçik Asiyaya miqrasiya edən frigiyalıların dili. Hind-Avropa dil qrupunun ayrı bir qoluna aiddir və daha çox qədim yunan dilinə bənzəyir. Dilin yunan əlifbasına oxşayan xüsusi bir əlifbas ...

Hind-Avropa dilləri

Hind–Avropa dil ailəsi - ən böyük dil ailələrindən biri. Bütün qitələrdə istifadə edilən bu ailənin dillərində danışanların sayı təxminən 2.5 milyard nəfərdir. Hind-Avropa dil ailəsi – Hind-Avropa dil ailəsi 13 budağa ayrılır: hind, iran, slavyan ...

Arbereş dialekti

Arbereş dialekti Arbereşcə, İtaliyanın cənub-şərqində və Yunanıstanın şimal-şərqində danışılan bir Hind-Avropa dilidir. Alban ləhcəsi olan Arbereşcə, eynilə Alban dili kimi Latın əlifbası ilə yazılır. Albaniya, Makedoniya və Kosovoda danışılan di ...

Hind-İran dilləri

Hind-İran dilləri - qədim arilərin miqrasiyası ilə yaranan və "ana ari dili"nə bağlı olan hind-avropa dillərinin ən şərq qolu. Ari dilləri daşıyıcıları Pamir, və Şri-Lankadan Anadolu, Suriya və Şimali Qafqazadək yayılıb. Dillər Tacikistan, Əfqanı ...

Hun dili

Hun dili və ya Hun türkcəsi - vaxtı ilə mövcud olmuş hunların dili. Yunan, latın və çin mənbələrindəki müəyyən sözlərə görə tanınır. Müasir dövrə qədərə gəlib çatmış sözlərin analizinə görə türk dilləri qrupuna aid edilir.

Xəzər dili

Xəzər dili - Orta əsrlərdə, Mərkəzi Asiyalı yarı köçəri Türk boyu olan Xəzərlərin danışdığı dildir. Xəzər dili Türk dillərində biri olmasına baxmayaraq, hansı Türk dilləri qrupuna aid olması hələ də mübahisəlidir. Bəzi tədqiqatçılar Xəzər dilinin ...

Esperanto Kursu

Esperanto Kursu - Esperanto dilində 12 hissəli pulsuz və açıq mənbəli bir dil kursu proqramıdır. Kurs, xüsusilə optimize edilmiş öyrənmə məşqləri səbəbiylə iki həftə içində Esperanto dilinin təməlini öyrənmək üçün hazırlanmışdır. Proqram tələffüz ...

Seylor Pluton

Seylor Pluton - Naoko Takeuçi tərəfindən yaradılmış "Seylor Mun" manqasından personaj. Əsl adı Setsuna Meyo olan Seylor Pluton Günəş sistemini qorumaq üçün yaradılmış Seylor döyüşçüləri komandasının üzvüdür. Seylor Pluton digərlərindən fərqli ola ...

Müharibə maşını

Müharibə maşını – Marvel Comics superqəhrəmanlarından biri. Devid Mişelini, Bob Leyton və Con Birn tərəfindən yaradılmış və ilk dəfə 1979-cu ildə "Dəmir adam" komiksinin 118-ci sayında görünmüşdür. Zirehi isə Len Kaminski və Kevin Hopqud tərəfind ...

Quşqonar qırğını

Quşqonar qırğını və ya Quşqonar və Qoçağılı qırğını - Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 26 mart 1994-cü il tarixində Şırnak ilinin Quşqonar və Qoçağılı kəndlərini məhv etməsi, Türkiyə vətəndaşı olan 38 kürd kəndçinin öldürməsinə verilən ad. Türkiyə mə ...

Avatar: Korra haqqında əfsanə - Torf müharibələri

Torf müharibələri ; tam adı Avatar: Korra haqqında əfsanə - Torf müharibələri - Maykl Dante DiMartino və Brayan Konietzkonun Avatar: Korra haqqında əfsanə cizgi serialın davamı olan, DiMartino tərəfindən yazılmış və İren Koh tərəfincən çizilmiş ü ...

Dövlətşah Səmərqəndi

Bəzi mənbələrdə fars-tacik alimi kimi anılan Dövlətşah ibn Əlaəddövlə Bəxtişah Səmərqəndinin şəxsiyyəti və təzkirəsi haqqında türk alimi professor Əhməd Atəş yazır: "O, hicri qəməri 830-840 1427-1436-cı illər arasında anadan olmuş bir türk bəyzad ...

Hüseyn İsrafilbəyli

Gədəbəy rayonu Çay Rəsullu kəndində anadan olmuşdur. H.Zərdabi adına Pedaqoji İnstitutun dil-ədəbiyyat fakültəsini bitirmişdir. "C.Məmmədquluzadənin "Ölülər" pyesi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasında əsərın ideya-bədii mənbələri, onun yaranm ...

İsmayıl Cəfərpur

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, şair İsmayıl Qəhrəman oğlu Cəfərpur 1925-ci il martın 5-də Cənubi Azərbaycanın Salmas mahalının Sadayan kəndində anadan olmuşdur. 1941-ci ildə Sovet ordusu İran ərazisinə daxil olandan sonra orada milli azadlıq hərək ...

Süleyman Təkinər

Süleyman Məmmədəli oğlu Məmmədov 1917-ci ilin aprelində Bakının Mərdəkan qəsəbəsində anadan olub. Atası Məmmədəli Qəhrəman oğlu 1937-ci ildə repressiya qurbanı olub, 1942-ci ildə həbs düşərgəsində dünyasını dəyişib. Müsavat Partiyasının üzvü olub ...

Avropada öldürülən jurnalistlərin siyahısı

Bu siyahıda avropada öldürülən jurnalistlərin adları qeyd olunmuşdur. Avropa Birliyinə daxil olan jurnalistlərin bir çoxu yaxşı şəraitdə çalışsa da,jurnalist qətli halları baş verir və təəsüf ki,cinayətkarların çoxu hələ də cəzasız qalıb.

Laymen Frenk Baum

Amerika jurnalisti Liman Frenk Baum 1856-cı ildə anadan olmuşdur. Frenk Baum uşaq yazıçısı olmaq fikrində deyildi. Birinci kitabını əyləncəli şəkillərə yazdığı mətni o, dostu, rəssam Denskonun xahişi ilə qələmə almışdır. Kitab bəyənilmiş və Baum ...

Mətləb Balakişiyev

1969-cu il 15 iyunda Azərbaycanda doğulub. Ali təhsillidir. 1993-97-ci illərdə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunun indiki Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Sosiologiya fakultəsində təhsil alıb.

Nəstərən saebi

deşik TurTor ilə istifadəçilər ovçuluq etmək. Qara Cümə elektron cuqqultu: CNet and The Verge. Nanotexnologiya, Hindistanda yeni hakimiyyət səltənətindəفناوري نانو؛ عرصه جديد قدرت نمايي هند

Naşir

Naşir - müəssisə - ədəbiyyat, incəsənət, musiqi və ya elm sahəsində fəaliyyət göstərən və məhsullarını çoxaldaraq paylaya bilən bir media şirkəti. Nəşr məhsullarının paylanması ticarət kanalları, İnternet, habelə birbaşa naşir tərəfindən həyata k ...

Cozef Pulitser

Cozef Pulitser Macarıstanın Mako şəhərciyində doğulub. Uşaqlığı Budapeştdə keçib, elə orada da hərbi qulluğa girib. 1864-cü ildə – 17 yaşı olarkən ABŞ-a mühacirət edən Pulitser Şimal Ordusunun tərkibində muzdlu kimi vətəndaş müharibəsinin iştirak ...

Məhəmmədəli xan Qaragözlü

XIX əsrdə İran dovlətinin bir sıra idarələrində bacarıqlı katib-xəttat kimi calısan azərbaycanlı səxsiyyətlər olmuslar. Onlardan biri Mirzə Məhəmmədəli xan Qaragozlu Həmədanidir. O, 1847-ci ildə Həmədanda anadan olmusdur və Əbdulhuseyn xanın oğlu ...

Mir Həsən Mövsümov

İbtidai təhsilini Bakıda mollaxanada və rus-tatar məktəbində almışdır. Bakı Real Məktəbində oxumuşdur. Şəriət müəllimi, alim-metodist, şair Hacı Mirağa Mövsümovun oğludur. Erkən yaşlarından əmək fəaliyyətinə başlamış, çarizmə qarşı siyasi mübariz ...

Oleq Volkov

Oleq Vasilyeviç Volkov 21 yanvar 1900-cu ildə Sankt-Peterburqda dvoryan ailəsində doğulmuşdu. V.Nabokovla birlikdə Tenişev məktəbini bitirmiş, Moskvada Nansenin diplomatik missiyasında, Aclara kömək komitəsində tərcüməçi işləmişdir. Vətəndaş müha ...

Toxtamış Atəş

Professor Toxtamış Atəş 1944-cü ildə İstanbulda anadan olub. Türkiyədə şərqşünaslıq-fars filologiyasının əsasını qoyan Fuad Körpülü, Zəki Vəlidi Toran kimi Cümhuriyyət dövrünün böyük və məşhur professorlarından olan Əhməd Atəşin orludur. Əhməd At ...

İmadəddin Qəzvini

XIII əsrin ikinci yarısında Naxçıvan qazısı olmuşdur. 1267-1268-ci illərdə Təbrizdə onunla rastlamış və haqqında yazmış məşhur ərəb alimi və biblioqrafı İbn əl Fuvatinin məlumatına görə,İmadəddin Qəzvini "qazılar,ədalətli qanunşünaslar və ləyaqət ...

Esperanto ədəbiyyatı

Esperanto ədəbiyyatı - əslində bu süni dilin rəsmi yayımının əvvəlində, Esperanto dilinin yaradıcısı, Polyak oftalmotoloq Lüdviq Lazar Zamenhof tərəfindən başlamışdır. Zamenhof inkişaf etdirməkdə olduğu dilə şeir və məqalələri tərcümə edərək dili ...

Səhhət və Mərəz

Səhhət və Mərəz” əsərində Füzuli öz dövrünün tibbi görüşlərini qələmə almış və elmi əsərləri bədii şəkildə verməyin qiymətli nümunəsini yaratmışdır. Füzuli" Səhhət və Mərəz” əsərində dövrünün tibbi görüşlərini qələmə almış və elmi əsərləri bədii ...

Hüdud əl-aləm

Hüdud əl–aləm - X əsrdə, hicri 372–ci ildə naməlum müəllif tərəfindən farsca yazılmış coğrafi traktat. Əsərin tam adı Hüdud əl–aləm min əl–məşriq ili əl–məğrib dir. Əsərin müəllifinin adı tam dəqiqliklə məlum olmasa da o indiki Əfqanıstanın türkm ...

Veys və Ramin

"Veys və Ramin" - parflar dövrünə aid olduğu güman edilən qədim İran poeması. Nəsrlə pəhləvi dilində yazılmış poema XI əsr fars şairi Fəxrəddin Əsəd Gurgani tərəfindən fars dilində nəzmə çəkilmişdir. Əsərdə təsvir olunmuş hadisələrin kökü İslamda ...

İngilis ədəbiyyatı

İngilis və ya anqlosaks ədəbiyyatı - 1066-cı ildə Normand istilasının başa çatması və İngiltərədə sakslar, həmçinin yutlar və anqllar kimi digər german tayfalarının məskunlaşmasından sonrakı dövr ərzində anqlosaks İngiltərəsində qədim ingilis dil ...

Şalot xanım

Şalotun ledisi - Alfred Tennison tərəfindən yazılmış romantik şeir adıdır. Bu şeir Kral Artur haqqında əfsanələr toplumunun bir hekayəsidir. Orta əsrlər dövründə xalq arasında çox populyar idi.