ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306

Əxbarnamə

Əxbarnamə - Talış xanları Mir Mustafa və Mir Həsən xanların vəziri olmuş Mirzə Xudaverdinin oğlu Mirzə Əhməd Zərgər tərəfindən 1882-1883-cü illərdə fars dilində qələmə alınmışdır. Əsərdə Talış xanlığının tarixində baş verən bir sıra dramatik hadi ...

Əxlaqi-Nasiri

Əsrlər boyu Orta və Yaxın Şərqdə mənəviyyat və əxlaq qaynağı hesab olunan" Əxlaqi-Nasiri” kitabında Nəsirəddin Tusinin insan, ailə, cəmiyyət, əxlaq, din, ictimai münasibətlər barədə dolğun təsəvvürləri, etik-fəlsəfi fikirləri yer alıb. Kitab müas ...

Əkinçi 1875-1877 (tam mətn)

Əkinçi 1875-1877 - 1875-1877-ci illərdə nəşr edilmiş və Azərbaycan dilində yayımlanan ilk qəzet olan Əkinçidə nəşr edilmiş bütün məqalələrin toplanıldığı kitab.

Əl-Müraciat

Əl-Müraciat - Şərəfuddin Musəvinin əl-Əzhər Universitetinin o zamankı rektoru ilə Şiə–Sünni mübahisəsinə dair etdiyi məktublardan ibarət kitab. Kitab 6 Zilqədə 1329-cu ildən 18 Rəbius-Sani 1330-a qədər yazılmış 106 məktubdan ibarətdir.

Əlamut (roman)

Əlamut - Vladimir Bartolun Həsən Sabbah və Xaşxaşilərdən bəhs edən, adını Əlamut qalasından alan və ilk dəfə 1938-ci ildə slovencə nəşr olunan tairixi romanı.

Əlvida, silah! (roman)

Əlvida, silah! və ya Silahlara əlvida - Ernest Heminqueyin romanı. Roman avtobioqrafik sayılır. Yazıçı Birinci Dünya Müharibəsində italyan cəbhəsində Qızıl Xaçın könüllüsü kimi iştirak edib. Milanda yaralanıb hospitala düşən Heminquey tibb bacısı ...

Əməllərin mükafat və cəzası (kitab)

Əməllərin mükafat və cəzası - Şeyx Səduqun əsəri. Kitabda hansı əməllərin mükafata və cəzaya səbəb olması Məhəmməd peyğəmbərin və Əhli-beytin hədisləri ilə bəyan olunmuşdur.

Əməvilər dövründə qədər klassik ərəb şeirində sativa

Əməvilər dövründə qədər klassik ərəb şeirində sativa - klassik ərəb satirasından bəhs edən və ilk dəfə 2020-ci ildə türkcə nəşr olunan elmi kitab. Əsərin müəllifi türk şərqşünası Esat Ayyıldızdır.

Ərdəbil xanlığı (kitab)

Tanınmış jurnalist-yazıçı Ənvər Çingizoğlu" Ərdəbil xanlığı" adlı monoqrafik kitabı bu günlərdə nəşr olunub. Kitab XVIII əsr Ərdəbil xanlığının ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi hadisələri, onun təşəkkül tarixindən bəhs edir. Əsərdə Nadir şah Qir ...

Əsarət (Rövşən Abdullaoğlu)

Dünyagörüşü seçimimiz, yaxşını və pisi təyin etdiyimiz meyarlar nə dərəcədə obyektivdir? Biz nə dərəcədə ictimai manipulyasiyanın təsiri altındayıq? Düşüncə və qərarları üzərində könüllü olaraq ixtiyarı əldən vermiş insan ən rəzil köləliyi qəbul ...

Əsrlər boyu Qviddiç

Əsrlər boyu Qviddiç - ingilis yazıçı Coan Roulinq tərəfindən yazılmış kitab. 2001-ci ildə nəşr olunmuş əsər Harri Potterin sehrli dünyasında ən məşhur idman növü olan Qviddiç oyunundan bəhs edir. Həmin kitab Hoqvarts Sehrbazlıq və Cadugərlik Məkt ...

Fantastik varlıqlar və onların məskəni (kitab)

Fantastik varlıqlar və onların məskəni - ingilis yazıçı Coan Roulinq tərəfindən yazılmış kitab. 2001-ci ildə nəşr olunmuş əsər Harri Potterin sehrli dünyasında yaşayan fantastik heyvanlardan bəhs edir. Faktiki olaraq bu kitab Harri Potterin dərsl ...

Federal Şura (Avstriya)

Federal Şura - Avstriya parlamentinin yuxarı palatası - Federal Məclis. Koğuşda 62 yer var. Deputatlar Avstriya torpaqları parlamentləri tərəfindən seçilir. Torpaqları əhaliyə görə fərqli sayda millət vəkili 3-dən 12-dək təmsil olunur. Bundesratı ...

Ferrarisini satmış rahib

Liderlik fəsəfəsinin dünya şöhrətli siması və yazıçı Robin Şarmanın şəxsiyyətin inkişafı barədə yazılmış Ferrarisini satmış rahib əsəri müasir dünya ədəbiyyatı incilərindəndir.

Fərhad və Şirin (Nakam)

Fərhad və Şirin - XIX əsr Azərbaycan şairi İsmayıl bəy Nakam tərəfindən Nizami Gəncəvinin" Xosrov və Şirin” poemasının təsiri ilə yazılmış məsnəvidir.

Fərhad və Şirin (Nəvai)

Fərhad və Şirin - özbək şairi Əlişir Nəvainin Xəmsə toplusuna daxil olan ikinci əsərdir. Şair bu poemanı 1484-cü ildə yazmışdır. Əsər Nizaminin" Xosrov və Şirin” poemasına nəzirə yazılmışdır və vəzni də Nizamidə olduğu kimi həzəc bəhridir. Lakin, ...

Fərhad və Şirin (S.Vurğun)

Fərhad və Şirin” dramının əsas qəhrəmanı Fərhaddır. Fərhad Azərbaycan xalqının sənətkarı, sərkərdəsi və qəhrəman oğludur. O, təhlükəyə düşmüş vətəninin istiqlaliyyətini qorumaq, qaçırılmış sevgilisini xilas etmək uğrunda fədakarlıq göstərmək, vət ...

Fərhad və Şirin (Vəhşi)

Fərhad və Şirin - fars şairi Vəhşi Bafqinin Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasının təsiri ilə müstəqil olaraq yazdığı poemadır. Şair poemanı tamamlaya bilmədən dünyasını dəyişmişdir. Vəhşinin vəfatından təxminən 250 il sonra, Vüsal Şirazi ...

Fərhadnamə (Ərdəbili)

Fərhadnamə - XIV əsr Azərbaycan şairi Arif Ərdəbili tərəfindən, 1369-cu ildə Nizami Gəncəvinin "Xosrov və Şirin" poemasının təsiri ilə fars dilində yazılmış məsnəvidir.

Fərqlilər

Fərqlilər - yazıçı-jurnalist Dilqəm Əhmədin 2016-ci ildə yazılmış kitabı. Fərqlilər Dilqəm Əhmədin həmin mövzuda qələmə aldığı ilk kitabdır. Kitabda cümhuriyyət tarixinin məşhur simaları Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əli bəy ...

Fiesta (roman)

Fiesta - Ernest Heminqueyin romanı. 1926-cı ildə yazılmış" Fiesta” Ernest Heminqueyin ilk əhəmiyyətli əsəri hesab olunur. 2009-cu ildə "Newsweek" jurnalı "Fiesta"nı bütün xalqların və bütün dövrlərin ən yaxşı 100 kitabı arasına daxil edib.

Genera Plantarum

Genera Plantarum, İsveçli təbiətşünas Carl Linnaeusun bir nəşridir. İlk nəşri 1737-ci ildə Leidendə çap edilmişdir. Beşinci nəşri Species Plantarum üçün tamamlayıcı bir cild rolunu oynamışdır. Yosunlar, göbələklər və bitkilər üçün Beynəlxalq Nome ...

Geriyə baxma, qoca (roman)

İlyas Əfəndiyevin bu əsəri əslində avtobioqrafik sayıla bilər və müəllif bunu tarixə müraciət edərək göstərir. Çox qısa bir müddətdə dörd hakimiyyətin – çar üsul-idarəsinin, burjua respublikasının XCQK, ZK, ZDFR, xalq cümhuriyyətinin və bolşevik ...

Gələcəyin şoku

"Gələcəyin şoku" - Amerikalı sosioloq, postindusterial cəmiyyət konsepsiyasının müəlliflərindən biri Alvin Tofflerin həyat yoldaşı Xaydi Tofflerlə birlikdə yazdığı və ilk dəfə 1970-ci ildə çap olunmuş kitab; beynəlxalq bestseller.

Gəlin (kitab)

Kitaba "Dəftər", "Xalça", "Üç arzu", "Gəlin", "Usta-usta oyunu", "Nəzir", "Rüşvət" və s. bu kimi hekayələr, "Müdirin xahişi", "Nuru kişi ilə söhbət edirdim", "Müasir yazıçı" və s. lətifələr daxil edilmişdir. Pedaqoji təcrübəyə gedən tələbənin mək ...

Gəncə üsyanı – 1920 (kitab)

Gəncə üsyanı – 1920 - Azərbaycanlı telejurnalist, araşdırmaçı yazar Xanlar Bayramovun 1920-ci il Gəncə üsyanı barədə sənədlər və materiallardan ibarət tədqiqat kitabı.

Ginnesin Rekordlar Kitabı

Ginnesin Rekordlar Kitabı - insanlar tərəfindən göstərilən və təbiətdə qeydə alınan ən yüksək nəticələri ümumiləşdirən məcmuə. İlk dəfə 1955-ci ildə İrlandiyanın "Ginness" pivə zavodunun sifarişi ilə nəşr olunmuşdur.

Görüntülər (İbn Sina)

Görüntülər” İbn Sinanın irfan mövzusunda yazdığı ən dəyərli və nadir əsərlərindəndir. İrfan, kəramətlər, möcüzələr, qeybi xəbərlər, sehr, göz dəyməsi, mələklərin nazil olması, mənəvi seyr, qeybi aləmlər, yuxular, vəhy, mükaşifələr və onların xüsu ...

Gövhər ağa Cavanşir (tarixi roman)

Gövhər ağa Cavanşir - Mehriban Vəzirin 2018-ci ildə nəşr olunmuş Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı, xeyriyyəçi-mesenat Gövhərnisə bəyim Sarıcal-Cavanşir barədə tarixi romanı.

Göy cisimlərinin fırlanması haqqında

"Göy cisimlərinin fırlanması haqqında" Nikolay Kopernikin şahəsəri. İlk dəfə 1543cü ildə Nürnberqdə nəşr edilmiş olan əsərin məzmunu Ptolemeyin geosentrik sistem yəni Dünya mərkəzli modelinə qarşı Günəş-mərkəzli yeni bir model ortaya qoyurdu. Kop ...

Göygöl dövlət qoruğu (kitab)

Elmi redaktoru: akademik B.Ə.Budaqov Coğrafiya elmləri doktoru, professor İbrahimov T.O., Şabandayeva A.D." Göygöl Dövlət Qoruğu”. Bakı," Elm və təhsil”, 2012. 184 səh. şəkilli. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Co ...

Gözqamaşdırıcı zülmət (roman)

Gözqamaşdırıcı zülmət - Artur Kostlerin romanı. Əslən yəhudi olan ingilis yazıçısı Artur Köstler" Gözqamaşdırıcı zülmət” romanını yazmağa 1938-ci ildə başlasa da, həbslər və düşərgələrə göndərilməsi səbəbindən əsər üzərində işini həbsxanada bitir ...

Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi (roman)

Roman 21 yaşlı ərəb mənşəli kolumbiyalı gənc Santyaqo Nasarın qətlindən bəhs edir. Əhvalat şəhərə 27 il sonra bu hadisəni araşdırmaq üçün qayıdan müəllif tərəfindən nəql edilir. Santyaqo Nasar səhər saat 5:30-da yuxudan durub, şəhərə gəmi ilə gəl ...

Gözünə gün düşür (hekayə)

Hekayə çıxan kimi onun barəsində ir neçə məqalə yazılıb. Professorlar Nizami Tağısoy və Nusret Hesretlininın məqalələri qəzetin mart-aprel saylarında nəşr olunub. Bir az sonra akademik Tofiq Hacıyev həmin hekayəyə geniş məqalə həsr edib. Hekayə r ...

Gülüstan (Sədi Şirazi)

Gülüstan - Sədi Şirazinin 1258-ci ildə yazdığı epik əsəri. Sədi Şirazi Şərq ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələri olan Nizami, Füzuli, Firdovsi, Xəyyam və Hafiz kimi əsərləri dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan şairlərdəndir. Qədim mənbələr ...

Hacı Murad (roman)

"Hacı Murad" - Lev Tolstoy tərəfindən 1896-1904-cü illərdə dram janrında yazılmış qısa roman. İlk dəfə 1912-ci ildə, Tolstoyun ölümündən iki il sonra nəşr edilib, kitab şəklində isə 1917-ci ildə oxuculara təqdim olunub. Tolstoyun axırıncı romanıd ...

Hakimiyyətin 48 Qanunu (kitab)

"Hakimiyyətin 48 Qanunu" - Robert Qrin tərəfindən yazılmış biznes,özünüinkişaf kitabı. Kitab lətafətləndirmək və insanlar üzərində hökmranlıq etmək, özünə sevgi cəlb etmək və başqalarının düşüncələrini və əhvaliruhiyyəsini məharətlə idarə etmək s ...

Haqqın Qurbanı (kitab)

Haqqın Qurbanı - şair, görkəmli maarif xadimi Qurban Musayev haqqında yazılmış xatirələr, şeirlər, yaradıcılığından nümumələr toplusudur. Baş redaktor, ideya rəhbəri, tərtibatçı, ön söz və "Qurbannamə" poema-essenin müəllifi Yusif Nəğməkardır.

Hardan düşdün yadıma sən. (kitab)

Hardan düşdün yadıma sən. - kitab Redaktor: Arif Məmmədli Sponsuru: Lətif Əsədov Tərtib edəni: Aygün Əsgərova Ön sözün müəllifi: Eldar İsmayıl "Hardan düşdün yadıma sən." kitabı on ildən artıq 1998-ci ildən yaradıcılıq yolu keçmiş, gənc şair Qılm ...

Harri Potter və Alov Qədəhi (roman)

Harri Potter və Alov Qədəhi - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan dördüncü romandır. Kitabda gənc sehrbaz Harri Potterin Sehrbazlıq və Cadugərlik məktəbi Hoqvartsda dördüncü ili və sirli şəkildə "Üç Sehrbaz Tu ...

Harri Potter və Azkaban Məhbusu (roman)

Harri Potter və Azkaban Məhbusu - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan üçüncü romandır. Kitabda gənc sehrbaz Harri Potterin Sehrbazlıq və Cadugərlik məktəbi Hoqvartsda üçüncü ili təsvir olunur. Dostları Ron Uiz ...

Harri Potter və Fəlsəfə Daşı (roman)

Harri Potter və Fəlsəfə Daşı - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan ilk romandır. Romanda gənc Harrinin sehrbaz olmasını öyrənməsi, Hoqvartsda dostlar tapması və ilk ildəcə düşmənlərlə qarşılaşmasından bəhs edi ...

Harri Potter və Lənətlənmiş Uşaq

Harri Potter və Lənətlənmiş Uşaq - Cek Torn tərəfindən Coan Roulinqin, Con Tifani birgə Harri Potter seriası əsasında yazılmış və serianın səkkizinci kitabı sayılan iki hissəlik pyesdir. Kitabın təqdimatının 30 iyul 2016-cı ildə İngiltərənin Pala ...

Harri Potter və Ölüm Hədiyyələri (roman)

"Harri Potter və Ölüm Hədiyyələri - Coan Roulinqin Harri Potter kitab seriyasından sayca yeddinci əsər. Kitabın ingiliscə nəşri 21 iyul 2007 tarixində yayımlandı. Kitab ingiliscə yayımlanmasından sonrakı ilk 24 saatda 11 milyonu satılmışdır. Kita ...

Harri Potter və Simurq Ordeni (roman)

Harri Potter və Simurq Ordeni - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan beşinci romandır. Kitabda gənc sehrbaz Harri Potterin Sehrbazlıq və Cadugərlik məktəbi Hoqvartsda beşinci ili və gizli Simurq Ordeninin fəlai ...

Harri Potter və Sirlər Otağı (roman)

Harri Potter və Sirlər Otağı - Coan Roulinq tərəfindən yazılmış Harri Potter romanlar seriyasından olan ikinci romandır. Romanın məzmununda Harrinin Hoqvartsda ikinci tədris ili təsvir edilir, məktəbin divarlarına yazılan mesajlar" Sirlər otağı”n ...

Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər

Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər - dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun 1850-ci ildə yazdığı ilk komediyası sayılır. Elə ilk komediya da müəllifinin feodal cəmiyyətinin çürümüş mənəvi-əxlaqi problemlərinə, fanatizmə, nadanlığa, miskin həyat tərz ...

Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri (kitab)

Kitabda Azərbaycanın və dünyanın görkəmli dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyəti, nəzəri baxışları bir elmi sistem kimi götürülür, onun formalaşmasının tarixi səbəbləri araşdırılır, fəaliyyətinin siyasi elmin inkişafına ver ...

Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti (kitab)

Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti - siyasət, dilçilik, diplomatiya, jurnalistika, ədəbiyyat və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən və təhsil alanlar üçün dəyərli vəsait, kitab. Kitabın I cildi 2013-cü ildə, II cildi 2014-cü ildə, III ci ...

Həft övrəng

"Həft övrəng" - farsdilli ədəbiyyatın klassiki Əbdürrəhman Cami tərəfindən 1468-1485-ci illərdə yazılmış yeddi poemadan ibarət məsnəvi toplusudur. Həft övrəng ifadəsi Böyük ayı bürcündən yeddi ulduzun adına işarədir. Topluya daxil olan mısnəvilər ...