ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 330

Çanaqqala müharibəsi

Çanaqqala müharibəsi - Birinci dünya müharibəsi əsnasında 1915-1916-ci illər arasında Osmanlı dövləti ilə Antanta dövlətləri arasında baş verən dəniz və quru döyüşü. İttifaq dövlətləri Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazların idarə ...

Çeçenistan üsyanı (1940-1944)

Çeçenistan üsyanı - Çeçen-İnquş Muxtar Sovet Sosialist Respublikasında Sovet hakimiyyətinə qarşı muxtar bir üsyan idi. Həsən İsrailovun rəhbərliyi altında 1941-ci ilin iyun ayında başlayan üsyan 1942-ci ildə Almaniyanın Şimali Qafqazı işğalı zama ...

Çeşmə Dəniz Müharibəsi

Çeşmə Dəniz Müharibəsi,5-7 İyul 1770-ci il tarixləri arasında Rus donanması və Osmanlı Donanması arasında Çeşmə Körfəzində edilmişdir.1768-1774 Osmanlı-Rus Müharibəsinin bir parçası olan bu qarşıdurmanın nəticəsində Osmanlı Donanması Ruslar tərəf ...

Çin-Sovet sərhəd münaqişəsi

Çin-Sovet sərhəd münaqişəsi, SSRİ ilə Çin arasında 1969-cu ildə baş tutmuş və təxmini olaraq 7 ay davam etmiş olan bir qrup sərhəd döyüşlərinə verilən addır.

Çin-Vyetnam müharibəsi

Çin-Vyetnam müharibəsi ya da Üçüncü hind-Çin müharibəsi, 1979-cu ildə Çin və Vyetnam arasında baş vermiş olan sərhəd toqquşmasıdır. Vyetnamın Kambocanı işğal etməsi ilə baş vermiş qısa müddətli, fəqət qanlı hərbi toqquşmasıdır. Vyetnam Kambocanı ...

Debaltsev döyüşü

Debaltsev döyüşü - Debaltsev şəhəri uğrunda Ukrayna ordusu və rus meyilli qüvvələr arasında davam edən döyüş. Donbass müharibəsinin tərkib hissəsi olan Debaltsev döyüşü müharibənin əsas həll edici mərhələlərindən biri sayılır. Tərəflər Luqansk və ...

Dərnə döyüşü

Dərnə döyüşü - 5 oktyabr 1911-ci il və 18 oktyabr 1912-ci il tarixlərində Tripoli müharibəsi əsnasında Dərnəyi ələ keçirmək istəyən italyanlar arasında gedən döyüş.

Don kazaklarının Səfəvilər dövlətinə yürüşləri (1667-1668)

Don kazaklarının Səfəvilər dövlətinə yürüşləri - XVII əsrin ikinci yarısında Xəzərsahili bölgələrə Don kazaklarının yürüşləri baş vermişdir. Onlardan 1668-ci ilin yayında Stepan Razinin başçılığı ilə Azərbaycan ərazisinə təşkil edilmiş kazak yürü ...

Edessa döyüşü

Edessa yaxınlığında döyüş - Roma İmperiyası ilə Sasanilər arasında 260-cı ildə Edessa şəhəri yaxınlığında baş vermişs döyüş. Bu döyüşdə Romalılar demək olar ki, bütün ordunu itirdi.İmperator Valerian isə Sasanilərə əsir düşdü.

Ertzuhi döyüşü

Ertzuhi döyüşü - XII əsrdə Gürcüstan çarlığı ilə Böyük Səlcuqlu imperiyası arasında hal-hazırki Gürcüstan Respublikasının şərqində yerləşən Ertzuhi yaşayış məskəninin yaxınlığında baş vermiş döyüş nəzərdə tutulur. Döyüş Gürcüstan çarı IV Davidin ...

Fars qiyamı

Fars Qiyamı – Midiyanın vaxtilə özünə tabe etdiyi vilayətlərindən birində – Persiada farsların madaylara, maday hakimiyyətinə qarşı qaldırdıqları üsyan. Farslar Midiya və Assuriya arasında baş verən uzun müharibələrdə madayların mövqeyinin zəiflə ...

Flamboro-Hed burnunda döyüş

Flamboro-Hed burnunda döyüş - Amerika İnqilab Müharibəsi illərində ABŞ-dakı ən məşhur dəniz döyüşü. Komodor Con Pol Cons Bonne Homme də Riçard Kapitan Pirsonu HMS Serapis məğlub etdi.Sonradan döyüş çox əfsanələrlə əhatə olundu və Amerika Donanmas ...

Fransanın Misirə və Suriyaya yürüşü

Fransanın Misirə yürüşü - 1798-1801-ci illər arasında Fransanın Misir və şərq ticarət yolları üzərində üstünlük əldə etmək məqsədilə apardığı hərbi yürüş.

Hadrutun azad edilməsi

Hadrut döyüşləri - İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı 2020-ci il oktyabrın əvvəlində Azərbaycanın Xocavənd rayonunda yerləşən və birinci Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan qoşunları tərəfindən işğal edilmiş Hadrutda və ona bitişik kənd və ...

Hirbə döyüşü

Hirbə Döyüşü – madaylar və farslar arasında baş vermiş döyüş. Bu döyüş həm də Fars qiyamından sonra iki tərəf arasında baş verən ilk döyüşdür. Döyüş II Kirin yürüşü ilə başlamış və fars ordusunun şərqə doğru irəliləməsi ilə davam etmişdir. Döyüşd ...

Hörmüz dəniz müharibəsi

Hörmüz dəniz müharibəsi - 9 avqust 1554-cü ildə Hörmüz boğazında Seydi Əli Rəisin komandanlığı ilə türk donanması və Fernando de Noronhanın komandanlığı ilə portuqal donanması arasında baş verdi.

Humaita mühasirəsi

Humaita mühasirəsi - Paraqvay müharibəsinin mühüm döyüşlərindən biri. Mühasirə Braziliya və Argentina qüvvələrinin Paraqvay çayı sahilində Paraqvaya məxsus qalanı ələ keçirmək məqsədi ilə həyada keçirilən əməliyyat. Humaita 2 noyabr 1867-ci ildən ...

Hüneyn döyüşü

Hüneyn Döyüşü ; Hicrətin səkkizinci ilində, miladi təqvim ilə 630-cu ildə, Məkkənin fəthindən dərhal sonra Hüneyn Vadisində meydana gəldi. Müharibə İslamın qurucusu və son peyğəmbər Məhəmməd əmrindəki İslam ordusu ilə Taif bölgəsindəki Havazin və ...

Xoy döyüşü (1468)

Xoy döyüşü - 1468-ci ildə Uzun Həsən ilə Həsənəli mirzə arasında baş vermiş döyüşdür. Döyüş Uzun Həsənin qələbəsi ilə başa çatdı. Həsənəli mirzənin bu məğlubiyyəti ilə Qaraqoyunlu dövləti dağıldı və yerini Ağqoyunlu dövlətinə verdi.

Xoy döyüşü (1478)

Xoy döyüşü - 14 avqust 1478-ci ildə Uzun Həsənin oğulları Sultan Xəlil və Sultan Yaqub arasında taxt müharibəsinə son qoyan həlledici döyüş sayılır. Döyüş Sultan Xəlilin üstünlüyü ilə başlasa da, Sultan Yaqubun qələbəsi ilə bitmiş və Sultan Xəlil ...

I Dünya müharibəsində Asiya və Sakit okean cəbhələri

Asiya və Sakit okean cəbhəsi - Birinci Dünya müharibəsinin, qansız keçən bir cəbhəsi idi. Cəbhədəki yeganə həqiqi hərbi hərəkat, Yaponiya imperiyasının Sindao hücumu idi. Bunun yanında, bugünkü Papua-Yeni Qvineya, Bitə Paya və Tomada da kiçik miq ...

I Dünya Müharibəsinin Orta Şərq teatrı

I Dünya Müharibəsinin Orta Şərq teatrı - Birinci Dünya müharibəsi dövründə hərbi əməliyyatlar teatrı, Osmanlı İmperiyası, Antanta dövlətləri və bəzi bilinməyən xalqların Silahlı təşkilatları arasında hərbi əməliyyatlar aparırdılar. Hərbi əməliyya ...

İkinci Xarkov döyüşü

İkinci Xarkov döyüşü - Alman qüvvələrinin hücumu sovet qüvvələrinin 12 - 28 May 1942-ci ildə İzyum körpüsündən etdikləri hücumuna qarşı edildi. Alman hücumunun operativ məqsədi Sovet hücumlarının həyata keçirildiyi Donets çayındakı Sovet İlium kö ...

İkinci ingilis-maratha müharibəsi

İkinci ingilis-maratha müharibəsi - Böyük Britaniyanın Ost-Hind kompaniyası ilə Maratha Konfederasiyası arasında baş vermiş ikinci müharibə.

İkinci Qarabağ müharibəsi

İkinci Qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi və ya "Dəmir Yumruq" əməliyyatı - Azərbaycan Silahlı Qüvvələri və Ermənistan Silahlı Qüvvələri arasında Dağlıq Qarabağda davam edən silahlı qarşıdurma. Atəşkəsdən sonra müşahidə olunan ən gərgin və uzun ...

İraq müharibəsi (2003-2011)

İraq müharibəsi - hərbi konflikt, ABŞ və onun müttəfiqlərinin İraqa Səddam Hüseyn rejmini devirmək məqsədi ilə müdaxiləsi.

İraqeyn yürüşü

İraqeyn yürüşü - Osmanlı ordusunun şərqə doğru tərtiblənən ən böyük və ən uzun müddətli hərbi səfəridir. Səfər 2 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ 1534-cü ilin yayında baş tutmuş və İraq-i Əcəm adlanan İranın şimal-qərbinə yönəlmişdi. İkinci ...

İrəvan səfəri (1635)

İrəvan səfəri - 17. Osmanlı sultanı IV Murad tərəfindən Səfəvilər üzərinə tərtib edilmiş səfər. Osmanlı-Səfəvi müharibəsinin son mərhələsinə aid bu səfər Osmanlıların qələbəsi ilə başa çatmışdır.

İsatay Taymanovun üsyanı

İsatay Taymanovun üsyanı - İsatay Taymanovun başçılıq etdiyi Kiçik juz qazaxların üsyanı. Bökey Ordasında İsatay Taymanov və Məhəmbət Ütəmisovun rəhbərlik etdiyi üsyanın əsas səbəbi kifayət qədər otlaq sahəsinin olmaması nəticəsində yaranan torpa ...

İsfahan döyüşü (1497)

İsfahan döyüşü - 1497-ci ildə Gödək Əhməd və Eybə sultan başda olmaqla qiyamçı Ağqoyunlu əyanları arasında döyüş. Döyüşdə Gödək Əhməd məğlub oldu və öldürüldü.

İzmirin işğalı

İzmirin işğalı və ya İzmir Zonası - Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Parisdə yığışan beynəlxalq sülh konfransının qərarı ilə İzmir şəhərinin 1919-cu ilin may ayının 15-də Yunanıstan Krallığı tərəfindən işğalı başlayan və 1922-ci ilin Sentyabr a ...

Katvan döyüşü

Yehlü Taşinin Balasaquna qədər gələrək Qaşqar, Beşbalıq və Xücənd şəhərlərini tutaraq paytaxtı Balasaqun şəhəri olan Qaraxitaylar dövlətini yaratması ilə Qaraxanlı-Qarakitay mübarizəsi ciddiləşmişdi. 1137-ci ildə Qarakitay ordusu Səlcuq vassalı o ...

Kerx döyüşü

Kerx döyüşü, Çərkəz Hüseyn bəyin komandanlıq etdiyi Osmanlı əsgərlərinin, Səfəvi qüvvələrinin pusğusu ilə təqribən Osmanlı əsgərlərinin məhv olması ilə nəticələnmişdir.

Konstantinopolun mühasirəsi (1391)

Konstantinopolun mühasirəsi – Osmanlı dövləti Konstantnoplu Bizans imperiyasından alana qədər bir neçə dəfə şəhəri mühasirəyə almış, lakin sonda uğursuz olmuşdurlar. Osmanlının 1391-ci il mühasirəsi Konstantinopolun ələ keçirilməsinə qədər baş ve ...

Konstantinopolun mühasirəsi (1422)

Konstantinopolun mühasirəsi – Osmanlı dövləti Konstantnoplu Bizans imperiyasından alana qədər bir neçə dəfə şəhəri mühasirəyə almış, lakin sonda uğursuz olmuşdurlar. Osmanlının 1422-ci il mühasirəsi Konstantinopolun ilk tama təşəkküllü Osmanlı mü ...

Koreya müharibəsi

Koreya müharibəsi - Şimali və Cənubi Koreya dövlətləri arasında 1950-ci il iyunun 25-dən 1953-cü il iyulun 27-ə qədər davam etmiş hərbi münaqişə. Bəzən bu konfliktə Soyuq müharibə dövründə ABŞ və onun müttəfiqləri ilə ÇXR və SSRİ qüvvələri arasın ...

Krit müharibəsi (1645-1669)

Krit müharibəsi və ya Kritin fəthi - Osmanlı-Venesiya müharibələrinin beşincisinə verilən ad. Müharibə Venesiya Respublikası ilə müttəfiqləri və Osmanlı İmperiyası arasında aparıldı. Krit adasının fəthi 1645-ci ildə başlamış və 1669-cu ilə qədər ...

Küveytin işğalı

Küveytin işğalı 2 avqust 1990-cı il tarixində İraq tərəfindən qonşu dövlət olan Küveytin ərazisini işğal etmək məqsədilə həyata keçirilmiş iki günlük əməliyyata verilən addır. İraq tərəfindən həyata keçirilmiş bu əməliyyat nəticəsində Küveyt əraz ...

Qara dərə keçidi döyüşü

Qara dərə keçidi döyüşü - Teymuri imperiyasından Pir Məhəmmədlə türk tayfalarından ibarət Qaraqoyunlu konfederasiyasından Qara Yusifin arasında baş vermiş döyüş. Döyüş 1395-ci ildə Türkiyənin şərqindəki Van gölü yaxınlığında baş vermişdir.

Qazanın işğalı

1552-də baş verən Kazanın işğalı, Rus-Kazan savaşlarının sona çatması və Qazan xanlığının məğlub olması ilə nəticələnib. Savaş Xanlığın çökməsindən sonra da davam etmiş, ancaq, bir üsyançı dövlət olaraq Noqaylardan yeni bir xan çağırmaqla Çalım v ...

Qubadlının azad edilməsi

Qubadlı döyüşü və ya digər adı ilə Qubadlı uğrunda döyüşlər - 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Qubadlı rayonunun azad edilməsi məqsədilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 22-də başladıl ...

Laçın uğrunda döyüşlər

Laçın uğrunda döyüş - Qarabağ müharibəsinin gedişində baş verən əməliyyat. Azərbaycan Ordusunun ermənilər tərəfindən hələ 18 may tarixində işğal olunan Laçın rayonunun geri qaytarılması məqsədi ilə həyata keçirilən əməliyyat olmuşdur. 1 oktyabr 1 ...

Lodi döyüşü

Lodi döyüşü 1796 - 1797-ci illərdə Fransa və Avstriya qoşunları arasında baş verib. Napoleon Bonapartın başçılığı ilə İtaliyaya yürüş edildi və Lodi döyüşündə Avstriya qoşunları darmadağın edildi. Avstriya ilə bağlanan sülh müqaviləsinə əsasən Be ...

Mahmudabad döyüşü

Mahmudabad döyüşü - 1469-cu ildə Mahmudabad yaxınlığında baş vermiş döyüşdür. Döyüş Uzun Həsən və Teymuri hökmdarı Sultan Əbu Səid arasında baş vermişdir. Məğlubiyyətə uğrayan Teymuri dövləti ağır zərbə almış və İranda böyük torpaqlarını itirərək ...

Malıbəyli və Quşçular qətliamı

Malıbəyli və Quşçular qətliamı - Qarabağ müharibəsi zamanı 10 fevral - 12 fevral 1992-ci il tarixləri arasında Erməni qeyri-qanuni silahlı birləşmələri tərəfindən Şuşa rayonunun Malıbəyli, Aşağı Quşçular və Yuxarı Quşçular kəndlərinə eyni zamanda ...

Maravi döyüşü (2017)

Maravi döyüşü - Filippinin Mindanao adasında yerləşən Maravi şəhərində 2017-ci ilin 23 may tarixindən başlamış döyüş. Toqquşmalar hökumət qüvvələri və şəhərə nəzarəti ələ keçirmək istəyən silahlı terrorçular arasında baş vermişdir. İraq Şam İslam ...

Metqethen qətliamı

Metqethen qətliamı - 1945-ci ilin yanvar-fevral aylarında 3000 alman vətəndaşın indiki Rusiyanın Kalininqrad vilayətinin İmeni Aleksandra Kosmodemyanskoqo qəsəbəsi olan keçmiş Şərqi Prussiya Köniqsberqin Menqethen qəsəbəsində Qızıl Ordu tərəfində ...

Məkkənin fəthi

Bir müddət əvvəl Müsəlmanlar və Məkkə paganlar "müşriklər" arasında Hudeybiye Anlaşması imzalanmışdı. Məkkə Qureyşin müttəfiqi olan Bani Bəkir qəbiləsi, bu müqavilənin əksinə olaraq, müsəlmanların himayəsində olan Bani Huzaa qəbiləsinə hücum etdi ...

Milanın beş günü

Milanın beş günü - İtaliyanın birləşdirilməsi uğrunda müharibənin başlanğıcında Milanda baş verən 1848-ci il 18-22 mart hadisələri

Monqol işğalları

Monqol yürüş və işğalları 13-cü əsr boyu baş tutmuş, 1300-cü ilədək artıq Asiya və Şərqi Avropanı əhatə edən geniş Monqol İmperiyasının yaranması ilə nəticələnmişdir. Tarixçilər Monqol İmperiyası daxilindəki dağıntıları bəşəriyyət tarixindəki ən ...