ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383

Anadır çayı

Anadır, - Rusiyanın uzaq şimal-şərq dutaracağında yerləşir. Rusiyanın Çukot Muxtar Dairəsinin Anadır rayonu ərazisindən axır.

Anaxatır

Anaxatır və ya Xram) - Gürcüstan və Azərbaycanda çay. Kür çayının sağ qolu. Başlanğıcını Kiçik Qafqaz dağlarının Ərcivan dağ silsiləsinin Gürcüstan Respublikasının Samtsxe-Cavaxeti mxaresinin Borjomi bələdiyyəsi ərazisində yerləşən Tsxratskaro da ...

Anqara

Adı buryat dilində "oyuq", "yarğan", "dərə", habelə "açıq", "aralanmış" mənalarını verən "anqa" sözündən götürülmüşdür. Tarixi mənbələrdə ilk dəfə XIII əsrdə Ankara-Muren adı ilə xatırlanır.

Anqo çayı

Çayın uzunluğu 206 kilometr, hövzəsinin sahəsi 5952 km² bu göstərici ilə Luzon adasının Kaqayan və Pampanqa çaylarından sonra üçüncü, ölkənin beşinci çayııdır. Hövzəsinə çoxlu sayda qol daxildir. Aqno mənbəyini Mərkəzi Kordiler silsiləsinin Data ...

Anuy çayı

Anuy çayı - Altay Respublikası vı Altay diyarı ərazisindən axan çay. Çay Obun sol qolunu təşkil edir. Çayın mənbəyi Altay Respublikasının Ust-Kanski rayonu ərazisində yerləşir. Altay diyarı ərazusində çay Solomeşenski, Petropovlovski, Bıstroistok ...

Apies çayı

Apies - Cənubi Afrikanın Pretoriya şəhərindən axan bir çaydır. Onun mənbəyi şəhərin cənubunda yerləşir və Pienars Çayına tökülənən qədər şimala doğru uzanır.Çay Afrikada Apiesrivier olaraq tanınır. Bu, ərazidəki Vervet meymunlarının çoxluğundan i ...

Araquaya çayı

Araquaya - Braziliya ərazisindən axan çay. Çayın uzunluğu 2630 km, hövzəsinin sahəsi 370 min. km² təşkil edir. Braziliya öndağlığı ilə axır. Orta axarlarda iki qola ayrılır. Nəticədə dünyada yerləşən ən uzun 300 km çay yatağında yerləşən adası ol ...

Ardon (çay)

Çayın uzunluğu 102 km, hövzəsinin sahəsi 2700 km²-dir. Ardon çayı, Mamisondon, Nardon, Adaykom və Tsmiakomdon çaylarının axması nəticəsində yaranır ki, bu da öz növbəsində Baş Qafqaz silsiləsinin buzlaqlarından əmələ gəlir. Ardon çayı Şimali Oset ...

Arqun (çay)

Arqun çayının uzunluğu 148 km, hövzəsinin sahəsi isə 3390 km²-dir. Çayın Orta yamacı 17.63 m / km təşkil edir. Su axınının orta sürəti 45.6 m³ / s-dir. Arqun çayının qidalanma mənbələri müxtəlifdir. Arqun üzərində davamlı donma müşahidə olunmur. ...

Arpaçay (çay)

Arpaçay - Ermənistanın hazırkı Vayotsdzor mərzindən və Naxçıvanın Şərur rayonundan axır. Araz çayının sol qolu və NMR-nın ən böyük və sulu çayıdır. Uzunluğu 126 km, hövzəsinin sahəsi 2630 km²-dir. Başlanğıcını Basarkeçər dağ silsiləsində Cermuk ş ...

As çayı

As çayı Cənub - Şərqi Azad Dövlətində Lebenbergsvley çayının bir qoludur. 1968-ci ildən etibarən Bezlehemin şərqindəki sonuncu çay ilə birləşən Sol Plaatje Barajı əvvəllər: Saulspoort Barajı tərəfindən məhv edilmişdir. Onun mənşəyi Klarens yaxınl ...

Aşağı Tunqus

Aşağı Tunqus - Sibirdə yerləşən çay Rusiyanın İrkutsk vilayəti və Krasnoyarsk diyarı ərazisindən axaraq Yenisey çayına tökülür. Çay Orta Sibir yaylasından və Putorana platosunun cənubundan axaraq Yeniseyin sağından çaya tökülür. Çay Tura qəsəbəsi ...

Atray (çay)

Atray çayı Qərbi Benqal və Banqladeşin şimalında çay. Qədim dövrlərdə Atreus adlanırdı və çay Mahabharata dastanında da xatırlanır. Çay Qərbi Benqaldan başlayır və sonra Dinacpurdan keçdikdən sonra Hindistan ərazisindən yenidən axır. Çay, çox vax ...

Atyuxta çayı

Atyuxta çayı - Rostov vilayəti ərazisindən axan çay, Qruşevka çayının sağ qolunu təşkil edir. Don çayı hövzəsinə aiddir. İti axına malik olmaqla yanaşı bataqlaşmış ərazidən axır. Çayın ümumi düşmə meyilliyi 142 metrdir. Çay sistemi: Atyuxta → Qru ...

Avar Göysu çayı

Quton dağından Baş Qafqaz silsiləsi başlanır, Nukatl silsiləsindən yan keçərək, çox vaxt kanyonda axır. Əsasən şimal-şərq istiqamətində axaraq, Çirkotadan 6 km şərqdə Andi göysu ilə qovuşaraq Sulak çayını yaradır. Uzunluğu 178 km, ümumi düşməsi 2 ...

Avaş çayı

Avaş - Efiopiyanın əsas çayıdır. Çay axını tamamilə Efiopiya sərhədləri daxilindədir. Avaş çayı Qarqori gölü ilə başlayan və Cibuti ilə sərhəddəki Abbe gölü ilə bitən, Tacura körfəzinin başlanğıcından 100 kilometr məsafədə yerləşən bir-biri ilə ə ...

Ay çayı

Ay çayı - Rusiya Federasiyasının Başqırdıstan Respublikası və Çelyabinsk vilayəti ərazilərindən axan çay. Ufa çayının sol qoludur. Çayın uzunluğu 549 km, hövzəsinin sahəsi isə 15 min km 2 -dir. Uraltau silsiləsinin yamaclarından başlanır. Əsasən, ...

Ayalon çayı

Ayalon çayı - İsraildə yerləşən çaydır. Çay şimaldan cənuba axır, yayda isə quruyur. Bu səbəbdən hal-hazırda Ayalon çayı çox dayazlaşmışdır. XX əsrin başlanğıcında çay yazda alman koloniyasının sərhədlərinə çataraq templer qəsəbələrinə keçirdi. Y ...

Azovka çayı

Azovka - Rostov vilayəti ərazisindən axan, Don çayının sol qolunu təşkil edən çay. Onun uzunluğu 11 km Bir qədər Azov şəhəri ərazisindən axır. Azovka çayı aşağı axarlarda dayazlıqda üzə bilən kiçik dəniz gəmilərinin hərəkəti üçün əlverişlidir. Ye ...

Balıktax çayı (Koletnı)

Balıktax çayı - Kotelnı adası ərazazisindən axan çay. İnzibati cəhətdən Rusiya Federasiyası, Yakutiya ərazisinə daxildir. Adanın ən böyük çayıdır. Çay öz adını onun sularında yaşayan balıqlardan alır. 130 metr yüksəklikdən başlayır. 209 km məsafə ...

Balu (çay)

Balu -Banqladeşdə çay, Şitalakşa çayının sağ qolu. Banqladeşin şimal-mərkəzi hissəsi, Qazipur, Dakka və Narayanganj rayonlarının ərazisindən axır. Çay 44 kilometr uzunluğundadır və orta eni 79 metrdir. Banqladeş Su Ehtiyatlarının İnkişafı Şurasın ...

Barak (çay)

Barak - şimal-şərqi Hindistanda Surma-Meqxna sisteminin bir hissəsi olan böyük çay. Çay, Manipur əyalətinin dağlıq hissəsində başlayır, çox sayda qolu alır və qərbdən axaraq, Manipurun cənub-qərbindən Mizoram əyalətinə keçir. Mizoramada, qərbdən ...

Barquzin çayı

Uzunluğu 480 km, hövzəsinin sahəsi 21 100 km²-dir. Başlanğıcını İkat və Cənubi Mui silsilələrinin qovşağından götürür. İkat silsiləsinin yamaclarından aşağı doğru axan çay Amut vadisində Balan-Tamur gölünü əmələ gətirir. Çuxurdan keçərək çay tədr ...

Bartanq çayı

Bartanq çayı - Əfqanıstan əyaləti olan Badaxşanda yerləşən, Pyanc çayının sağ qolunu əmələ gətirən və tacik Qorno-Badaxşan muxtar vilayətinə aid olan çaydır. Çayın uzunluğu - 528 kilometrdir. Hövzəsinin sahəsi 24 700 km² təşkil edir.

Bazarçay

Bazarçay və ya Bərgüşad – Qafqazda çay. Ermənistandan və Azərbaycanın Qubadlı rayonundan keçir. Uzunluğu 178 km, hövzəsinin sahəsi 2711 km²-dir. Başlanğıcını Zəngəzur silsiləsinin şimal yamacından, 3040 m yüksəklikdə yerləşən Zalxa gölündən götür ...

Belaya çayı (Kaqalnik)

Belaya çayı - Rostov vilayəti ərazisindən axan çay. Belaya çayı Kaqalnik çayının sol qolunu təşkil edir. O isə öz növbəsində Don çayına tökülür. Kaqalnik çayının mənsənibə 77 km qalmış ona tökülür. Belaya çayının uzunluğu 73 kilometr təşkil edir. ...

Beni çayı

Beni - Boliviya ərazisindən axan çay. Amazon hövzəsinə aiddir. Uzunluğu 1619 km təkil edir. Orta dərinliyi 9 m, maksimal dərinliyi isə 21.3 metr təkil edir. Orta eni 400 m, maksimal en isə 1069 metrdir. Axarı boyunca çoxlu astanaya rast gəlinir. ...

Berd çayı

Berd çayı - Rusiyanın Altay diyarı ərazisindən axan bir çay. Ob çayının sağ qolu. Çayın uzunluğu 363 km, hövzəsinin sahəsi 8650 km² -dir. Orta illik su sərfi 45.8 m³/s təşkil edir. Noyabrın əvvəlindən aprelin ortasına qədər buz bağlayır. Berd çay ...

Berezovaya çayı (Çir)

Berezovaya çayı - Rostov vilayəti ərazisindən axan çay. Berezovaya çayı Çir çayının sol qolunu təşkil edir. O isə öz növbəsində Don çayına tökülür. Çir çayının mənsəbinə 28 km qalmış ona tökülür. Berezovaya çayının uzunluğu 63 kilometr təşkil edi ...

Besyuke çayı

Lena çayının sağ qolu olub, 296 km hündürlükdə ona tökülür. Meyçan və Saxandnya çaylarının qarışmasından əmələ gəlir. Çayın uzunluğu 152 km Saxandnya-263 km, hövzəsinin sahəsi isə 5780 km²-dir.

Bəsitçay

Bəsitçay – Zəngilan rayonu ərazisindən axan çay. Bartaz yaylasından başlayaraq axarı boyunca Qixovuz, Kükrətaz, Sobusu çaylarını özünə birləşdirir. Baharlı kəndindən keçərkən Rəzdərə kəndində Rəzdərəçay adlanır Araz çayının sol qolu olmaqla öz mə ...

Bıstraya çayı

Bıstraya - Rostov vilayətinin ərazisindən axan çay olaraq Şimali Dones çayının sol qolunu təşkil edir. Çayın uzunluğu 218 km təşkil edir. Hövzəsinin sahəsi isə 4460 km² metrdir. Əsasən düzən ərazilərdən axır. Qidalanmasında qar suları üstünlük tə ...

Bicodərəsi (Bicovdərəsi)

Bicodərəsi - Şamaxı və Ağsu rayonlarının ərazisində kiçik çay. İndiki Ağsu rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxil olan iki kəndin - Bico və Gəgəlinin ərazilərini ayıran Bico dərəsinin adı ilə adlandırılır. Çayın yatağı olan Bico dərəsində minera ...

Biga çayı

Biga Çayı Çanaqqala vilayətinin Biga ilçəsində bulunur. Böyük İskəndərin sahillərində döyüşdüyü çay ilçəni ikiyə bölmüşdür, iki yaxanı birləşdirən iki böyük körpü ilə bir çox kiçik körpü var. Uzunluğu təxminən 80 kilometrdir. İç seqmentlərdə doğu ...

Bivayn çayı

Bivayn çayı - Cənubi Afrika Respublikasının Kvazulu-Natal şəhərində yerləşən Ponqola çayının bir qolu. Əsas mənbəyi 2000 m-dən artıq olan Çay Utrextin şimalında - dağlıq ərazidədir. Çay Paulpietersburq və Vrayheid arasından axır və İtala Qeym Res ...

Biya çayı

Çayın uzunluğu - 301 km, hövzəsinin sahəsi - 37 000 km² təşkil edir. Teleskoe gölündən başlayaraq Katun çayı ilə birləşir, sonradan isə Ob çayın məbərində bu çayı əmələ gətirir. Yuxarı axarkarda çayı suyu nisbətən soyuqdur 10-15 °C, aşağıya doğru ...

Bleon

Bleon - Fransanın cənub-şərqindəki Çay, Dürans sol qolu. Yuxari Provans Alpları departamentinin ərazisindən axır. Çayın uzunluğu 67.5 km təşkil edir. Bleon Pra-Ot-Bléon şəhərindəki Alp dağlarında 291 m, Troy-Eves Trois-Évêchés, 2819 m yun. Tête d ...

Bolqarçay

Bolqarçay və ya Balharı çayı - Azərbaycanın Biləsuvar rayonu ərazisindən axaraq Mahmudçala gölünə tökülür. Uzunluğu 163 km, hövzəsinin sahəsi 2170 km²-dir. Mənbəyini Talış silsiləsində, Qarıçadağın şimal yamacından başlayır. Yuxarı axımından Bilə ...

Bolşaya Reçka (Ob)

Bolşaya Reçka Altay diyarının, Troitski rayonu, Qornovoye kəndindən 10 km cənub-şərqdə başlayır. Əvvəlcə mənbədən şimala, qərbə, şimal-şərqə axır. Xomutino kəndindən sonra cənub-qərb istiqamətini tutur və demək olar ki, qalar axarı boyunca bir is ...

Bolşoy Nesvetay çayı

Bolşoy Nesvetay çayı - Rusiyanın Rostov vilayəti ərazisindən axır. Tuzlov çayının qoludur. Çayın uzunluğu 48 kilometr, hövzəsinin sahəsi 966 km²-dir. Çayın ən böyük qolu Malıy Nesvetay çayıdır. Çay sistemi: Bolşoy Nesvetay → Tuzlov → Aksay → Don.

Bolşoy Roq çayı

Bolşoy Roq, Bolşoy Roq axarı - Rostov vilayəti ərazisindən axan çay. Aksay çayının sağ qolunu təşkil edir Çayın uzunluği 18 kilometrdir. Ümumi mayilliliyi 101.8 metrdir. Sahilində ən böyük yaşayış məntəqəsi Aksay şəhəridir. Çsy üzərində 4 avtomob ...

Böyük Çeremşan

Böyük Çeremşan - Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasında, Samara və Ulyanovsk vilayətlərində çay. Volqanın sol qolu. Uzunluğu 336 km, hövzəsinin sahəsi isə 11.5 min km 2 -dir. Buqulma-Belebey yüksəkliyindən başlanır, Kuybışev su anbarın ...

Böyük Üzen çayı

Böyük Üzen çayı - Rusiyanın Saratov vilayəti və Qazaxıstanın Qərbi Qazaxıstan vilayəti ərazisindən axan daxili hövzəyə aid çay.

Böyük Yenisey

Böyük Yenisey - Yeniseyin sağ qolu olan, Tıva Respublikasından axan çay. Tıva dilindəki Biy-Xem adı "böyük çay" mənasını verir. Uzunluğu 605 km, hövzənin sahəsi 56.800 km²-dir. Mənsəndən 285 km məsafədə gəmiçilik üçün yararlıdır. Böyük Yenisey ba ...

Brahmaputra çayı

Brahmaputra çayı, assam ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ Brôhmôputrô) - Hindistan yarımadasından axan ən böyük çay. Tibet, Hindistan və Banqladeşdən axan transsərhəd çaydır. Brahmaputra dünyada su həcminə görə 9-cu, uzunluğuna görə isə 15-ci çaydır. Brahmaputra Ti ...

Bubr çayı

Bubr - Odranın sol qolu olub, Çexiya və cənub-şərqi Polşa ərazisindən axan çay. Həmçinin Polşada olan ən uzun çaylardan biridir.

Buq çayı

Buq, Qərbi Buq – Polşa, Ukrayna və Belarus ərazilərində çay. Visla çayının sağ qolu. Uz. 831 km, hövzəsinin sah. 73.5 min km 2. Podol yüksəkliyindən başlanır. Əsasən, Mazovets-Podlyas ovalığı ilə axır. Qar və yağış suları ilə qidalanır.Yazda gurs ...

Bulukta çayı

Bulukta çayı - Rostov vilayəti ərazisindən axan çay. Bulukta çayı Sal çayının sol qolunu təşkil edir. O isə öz növbəsində Azov dənizinə tökülür. Bulukta çayının uzunluğu 29 kilometr təşkil edir. Hövzəsinin sahəsi isə 189 km²-dir. Sal çayının məns ...

Bumçay

Uzunluğu 51 km, hövzəsinin sahəsi 450 km 2 -dir.Başlanğıcını Böyük Qafqaz silsiləsinin cənub yamacından 3400 m alır. Axımı yeraltı qar və yağış sularından əmələ gəlir. Yaz fəslində qar, payızda isə yağış suları çayda daşqınlar əmələ gətirir. Çayd ...

Bureya çayı

Sağ Bureya Ezop silsiləsinin cənub yamaclarından başlanır və Sol Bureya Dusse-Alin silsiləsinin qərb yamaclarından başlanır çaylarının qovuşmasından əmələ gəlir. Uzunluğu 623 km Sağ Bureyanın başlanğıcından 739 km, hövzəsinin sahəsi 70.7 km². Yux ...