ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47

Əl-Kufi

Əbu Məhəmməd Əhməd İbn Əsəm əl-Kufinin Xilafət tarixinə dair əsəri xəlifə Əbu Bəkrin Xilafət taxtına çıxmasından 632-ci il xəlifə əl-Müstəinin ölümünə qədərki 866-cı il dövrü əhatə edir. Almaniyanın Qota Ģəhərinin kitabxanasında saxlanılan birinc ...

Əlihüseyn Hidayətov

Əlihüseyn Alışan oğlu Hidayətov 1 yanvar 1947, Kəlvəz, Lerik) - tibb elmlər doktoru, professor-qastroenteroloq, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Həkimi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya f ...

Əlizamin Sadıqov

Əlizamin Sadıqov - Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Pulmonologiya şöbəsinin müdiri, professor

Əlövsət Quliyev

Əlövsət Quliyev - AMEA-nın müxbir üzvü, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru.

Əmin Əfəndiyev

Ə.T.Əfəndiyev - filologiya elmləri doktoru, dosent, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, respublikada elmi mühitin Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbi tənqid və ədəbi əlaqələr sahəsində çoxsaylı elmi əsərlərin müəl ...

Faiq Quliyev

Faiq Əlimuxtar oğlu Quliyev 1984-87-ci illərdə Moskvada Mərkəzi Həkimləri Təkmlləşdirmə İnstitutunda aspiranturada təhsil almış və 1988-ci ildə "Yeniyetmələrdə bronxoobstruktiv sindrom" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Həm ...

Fəqan Əliyev

Fəqan Əliyev - texnika elmləri doktoru,Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti,Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin "Ekologiya" kafedrasının müdiri,Birləşmiş Oksford Akademiyasının fəxri Professoru

Fuad Hümbətov (diplomat)

1986-cı ildə Bakı şəhərindəki 39 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin BDU Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1991-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nu fərqlənmə diplomu ilə b ...

Gümrah Əliyev

1993-1995-ci illərdəİngiltərə Ürək Fondunun təqaüdçü elmi işçisi kimi London Universiteti kollecinin anatomiya və inkişaf biologiyası kafedrasında işləmiş; 1987 - 1992-ci illərdə İvanova Tibb İnstitutunun elektron mikroskopiya laboratoriyasında b ...

Harun bəy Sultanov

Harun bəy Sultanov - İlisu sultanlarının nəslindən olan görkəmli ziyalı Harun bəy Azərbaycan dilində ilk dərslik olan "Vətən yolu" kitabının müəllifi olmuşdur.

Hüseyn Şərqi

Hüseyn Şərqi Soytürk - Zəncan Universitetinin professorudur. İranda Azərbaycan və fars dillərində nəşr olunan "Xudafərin" jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Xəlil Kələntər

1981-ci ildə Yaponiyaya gəlib. Burada on il Naqoya Universitetində çalışıb, sonra Tokioya köçüb. Həm Naqoya, həm də Tohoku universitetlərində doktorluq dərəcəsi alıb. Yalnız Yaponiyada deyil, Amerika, Asiya və Avropada elektronika, yeni nəsil dis ...

Xəliyəddin Xəlili

1968-ci ildə tarix fakültəsinə qəbul olub. Tələbəlik illərindən milli hərəkatın iştirakçısı olub 1970-ci ildən Əbülfəz Elçibəylə birgə fəaliyyət göstərib, xüsusilə 1988-ci ildən milli-azadlıq hərəkatının yüksəlişi zamanı onun ön sıralarında olub.

İbn əl-Fəqih

İbn əl-Fəqihin nisbəsindən əlavə kitabında Həmədana dair ayrıntılı bilgi verməsi səbəbiylə də Həmədanda doğulduğu təxmin edilir. Doğum və ölüm tarixləri bilinməməkdə, ancaq ondan rəvayət etdiyi İbn Dizil əl-Həmədani ö. 894, İbn Əyyub ər-Razi ö. 9 ...

İbn ən-Nədim

"Fihrist" də olan məlumata görə Ən-Nədimiin təqribən 935-ci ildə Bağdadda anadan olmuşdur. Atasının kitab dükanı olduğundan o, uşaq yaşlarından kitab ticarəti və kitabların üzünün köçürülməsi ilə məşğul olmuşdur. Bu məşğuliyyət onda biblioqrafik ...

İbn Hişam

Əbu Məhəmməd Əbd əl–Məlik ibn Hişam ibn Əyyub əl–Himyari əl–Maafiri və ya qısaca: İbn Hişam - VIII–IX əsr ərəb tarixçi, dilçi və ənsab alimi. VIII əsr islam alimi İbn İshaqın Məhəmmədin bioqrafiyası haqqındakı "Sirət Məhəmməd Rəsulillah" əsərinin ...

İbn-Həkim Əl-Xinaluqi

İbn-Həkim Əl-Xinaluqi və ya Həkim ibn İbrahim ibn Həkim əl-Xınalıqi Dərbəndi - XII əsrin ən məşhur xınalıqlı tanınmış müsəlman qanunşünası, hüquqşünası, müəllimi və alimi; şafi məzhəbinə mənsub fəqih idi. Əslən indiki Quba rayonunun Xınalıq kəndi ...

İbrahim Əhmədov

İbrahim Rəhim oğlu Əhmədov Laçın rayonunda anadan olub. ATU-ti Kommunal və qida gigiyenası kafedrasının müdiri Azərbaycan Dövlət Tibb Institutunun sanitariya-gigiyena fakültəsini bitirib. 1972-ci il 1986-cı ildə" Müxtəlif tərkib və mənşəli heyvan ...

İradə Xəlilova

1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib. 2003-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Biokimya şöbəsinin baş elmi işçisi olmuşdur. 2014-cü ilin iyul ayına kimi Yeni Zelandiyanın Otaqo Universitetinin Patologiy ...

İsa Əzimbəyov

1929-cu ildən Azərbaycan asari-ətiqələri, incəsənət və təbiət abidələrinin mühafizəsi komitəsinin elmi işçisi işləmişdir. 1920-ci illərdə Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Araşdırma Cəmiyyətində, o cümlədən də Azərbaycan Arxeoloji komitəsində işləməy ...

İsgəndəriyyəli Evdor

İsgəndəriyyəli Evdor –) - Qədim yunan platonist filosofu, orta platonizmin nümayəndəsi. Evdor fəlsəfəni Askalonlu Antioxdan öyrənmişdir. Evdor Platonun pifaqorçular məktəbi fəlsəfəsini yenidən qurmağa cəhd etmişdir. Evdor fəlsəfənin əsas hissəsin ...

Jan-Antuan Nolle

Jan-Antuan Nolle - fransız keşişi və fizik. O, Fransız natiq René Reaumur ilə əməkdaşlıq etdi. O, dərsliklər daxil olmaqla, fizika üzrə əsərlərin müəllifidir.

Kamil Teymurov

Аzərbaycan Kənd Təsərrüfаtı İn-tunu indiki Kənd Təsərrüfаtı Аkаdеmiyаsı bitirmişdir 1937. Böyük Vətən mühаribəsinin 1941–1945 iştirаkçısıdır. Аzərbaycan Milli ЕА Tоrpаqşünаslıq və Аqrоkimyа In-tundа еlmi işçi 1946–1952, mеliоrаtiv tоrpаqşünаslıq ...

Kaylr Yanq

Kaylr Yang - 30 mart 1934-də İranın Rəşt şəhərində anadan olub. 1963-cü ildə Toronto Universitetinin Yaxın Şərq Tədqiqatları üzrə Professoru və Royal Ontario Muzeyinin Yaxın Şərq və Asiya Mədəniyyətləri şöbəsinin müdiri olmuşdur. Uzun müddət ərzi ...

Kələntər Xəlil

Kələntər Xəlil -" Journal of SID” elmi jurnalının xüsusi buraxılışının redaktoru, Naqoya və Tohoku universitetlərində doktorluq dərəcəsi almış azərbaycanlı.

Lalə Bəxtiyarova

Bəxtiyarova Lalə Bahadur qızı 1984-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə-profilaktika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Klinik ordinaturadan sonra 1992-ci ildə Əziz Liyev adına Azərbaycan Dövlət Təkmilləşdirmə İnstitutunun ...

Leyla Mirzəyeva

Leyla Əkrəm qızı Mirzəyeva 1997-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin əvvəlcə" Rus ədəbiyyatı tarixi” kafedrasında, hazırda isə" Jurnalistika nəzəriyyəsi və təcrübəsi” kafedrasında işləyir. Həmin müddətdən indiyə qədər müəllim və dosent vəzifəsin ...

Mahmud Xınaluqi

XIV əsrin sonlarında dünyaya göz açmış Mahmud Xınaluqinin son illərə qədər ev kitabxanası və kitabları haqqında da heç bir məlumat yox idi. Hələlik keçdiyi həyat yolu, bir kitabının əlyazma nüsxəsinin sığınacaq tapdığı dustaq olduğu mənbə, onun t ...

Mahmud Şirvani

XIII əsrdə yaşamış Mahmud ibn İlyasın "Elmi təbabət kitabı" zəmanəmizə qədər gəlib çatmış və XVIII əsrə qədər ondan geniş istifadə edilmişdir. Əsər 1260-cı ildə yazılıb. Əfəndiyevin yazdığına görə, bu, Mahmudun eyniadlı iri həcmli çoxcildlik əsər ...

Mədət İsgəndərov

Mədət Əli oğlu İsgəndərov 1909-cu ildə anadan olmuşdur. 1922-ci ildə Gəncədəki Sənət Texnikumuna daxil olmuş və 1927-ci ildə oranı bitirmişdir. Təyinatla Laçına göndərilmiş və 1929-cu ilədək orada müəllim işləmişdir. Həmin ildə Bakıdakı Kənd Təsə ...

Məmməd Əhmədov

Məmməd Nəcəf oğlu Əhmədov - Azərbaycan sovet mühəndisi və kimyaçısı, quyuların yeraltı təmiri üzrə sexin rəisi, Əliheydər Qarayev adına Neft Emalı Zavodunun baş mühəndisi, Stalin mükafatı laureatı.

Məmmədağa Sərdarov

Məmmədağa Sərdarov - Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, İctimai xadim, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair-publisist.

Məmmədəli Meybəliyev

Meybəliyev Məmmədəli Tələt oglu 1974-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun sanitar-gigiyena fakültəsinə qəbul olunub, 1980 –cı ildə bitirmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra İmişli rayonunda uşaq və yeniyetmələrin gigiyenas ...

Minaxanım Mürsəlova

Minaxanım Əli Ağa qızı Mürsəlova 1932-ci il avqustun 10-da Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1950-ci ildə Bakı şəhər 46 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirdikdən sonra, həmin ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun ASİ neft-texnol ...

Minaxanım Təkləli

Minəxanım Allahşükür qızı Nuriyeva - filologiya elmləri doktoru, professor, Respublika radiosunda "Türkün özü, xalqın gözü" rubrikasının aparıcısı.

Mir-Heydər İsmayılov

İyun 1988- Sentyabr 1988- Kosmik Tədqiqatlayihə Elmi-istehsalat Birliyi, Kosmik Cihazqayırma Təcrübi zavodu, 1 nömrəli sex-çilingər; 1990 - 1991- Kosmik Tədqiqatlayihə Elmi-istehsalat Birliyi," Guneş” Elmi-Texniki Mərkəz- mühəndis; 1991 - 1992-Az ...

Misir Əhmədov

Misir Əlibaba oğlu Əhmədov 1936-cı il iyulun 24-də Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsinin Aykənd kəndində anadan olmuşdur. 1952-ci ildə Aykənd yeddiillik məktəbini qurtardıqdan sonra Qazax rayonunun Zoobaytarlıq Texnikumuna daxil olub, 1957-ci ...

Muhamməd Əfəndi Osmanov

Muhamməd Əfəndi Osmanov - görkəmli qumuq folklorşünası, şairi, araşdırmaçısı, hərbçisi və Peterburq Universitetinin müəllimi olmuşdur.

Murad İmanov

Murad Həsən oğlu İmanov Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsi Sisian rayonunun Ərəfsə kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Naxçıvan şəhər internat məktəbini qızıl medalla bitirib. Bakı Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsini biti ...

Nadir Bəhrəmov

14 iyul 2000-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Naibə Musayeva

Musayeva Naibə Fazil qızı 5 iyul 1938-ci ildə anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olunmuş, 1960-cı ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və aspiranturada saxlanılmışdır.

Nazim Kazımov

Nazim Kazımov 1950-ci aprelin 4-də Naxçıvanda anadan olub. 1966-1970 illərdə ADMT-nun "Xalq çalğı alətləri." şöbəsində tar ixtisası üzrə təhsil almışdır.Eyni zamanda, 1967-1973-illərdə A.D.U-nin filologiya fakultəsində oxumuşdur. 1973-1978 illərd ...

Nazim Nağıyev

Nazim Nağıyev 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini riyaziyyatçı ixtisası üzrə bitirib. Mərkəzi Statistika İdarəsində mühəndis 1974-1976, Milli Elmlər Akademiyasının" Kaspi” elmi mərkəzində elmi işçi 1976-1977, Daxili işlər orqanlarında müxtəli ...

Nazim Nəzərov

Nazim Nəzərov - Azərbaycanın Cənub, Şərq rayonlarında" Toksoplazmoz və listerioz xəstəliklərinin epidemioloji xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışan alim.

Necdət Koçak

Necdət Koçak 7 aprel 1939-cu il tarixində İqaqda, Kərkük şəhərində doğulmuşdur. Atası Nurəddin Əli Təvfikdir. N. Əli Təvfik, bir Türkmən müəllimiydi. Nəcdət, ilk, orta və lisey təhsilini Kərkükdə tamamladı. 1958-ci ildə Türkiyəyə gələrək Ankara u ...

Nərgiz Abdullayeva

Nərgiz Abdullayeva 1977-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. 1978-1982-ci illərdə Bakı Dövlət Layihə İnstitutunda memar vəzifəsində çalışıb. 1982-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində işə başlayıb. 1986-88-c ...

Nəsrəddin Naxçıvani

Görkəmli alimlər ailəsinin nümayəndəsidir. Məşhur ərəb alimi və biblioqrafı ibn əl- Fuvatinin məlumatına görə Nəsrəddin Naxçıvani 1277-ci ildə Vasit mahalında sədr müavini təyin olunub. 1286-ci ildə İraqa müşrif vilayət müfəttişi təyi olunub. Bur ...

Pir Məhəmməd Ərzincani

Pir Məhəmməd Bəhaəddin Ərzincani Ərzincanın Üzümlü ilçəsinin Qaraqaya Keləriç kəndində doğulmuşdur. Mədrəsə təsilini aldıqdan sonra Ərzincanda uzun müddət tələbə yetişdirmişdir. Daha sonra Şirvana gələrək Seyid Yəhya Bakuviyə şagird olmuşdur. Şir ...

Rahib Zeynalov

Rahib Rəşid oğlu Zeynalov 1936-cı ildə Azərbaycanın Salyan rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1953-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Mexanika fakültəsi Maşınqayırma texnologiyası, metalkəsən dəzgahlar və alətlər şöbəsinə daxil ...

Rəfiqə Qurbanova

Rəfiqə Əhməd qızı Qurbanova 1938-ci il noyabrın 13-də Şəki şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 1946-56-cı illərdə Şəki şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış və oranı qızıl medalla bitirmişdir. 1956-cı ildə Bakı Dövlət Universiteti ...