ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60

Uldız

Uldız, Bizansı təzyiq altına almaq məqsədiylə Trakya üzərinə yeridi. Barış istəyən Trakya qubernatoruna "Günəşin batdığı yerə qədər hər yeri zəbt edə bilərəm" deyərək Şərqi Romaya Bizansa meydan oxudu. O, 404-409-cu illərdə Bizans üzərinə hücum e ...

Ullusunu

Mannanın ən qüdrətli çağları şah İranzunun və onun oğlu Ullusununun hakimiyyət dövlərinə təsadüf edir. Mannanın ən qüdrətli şahlarından olan İranzunun ölümündən təqr. b. e. ə. 716 -cı il sonra hakimiyyətə onun oğlu Aza gəlir. Aza atasının siyasət ...

Urnayr

Urnayr - Qafqaz Albaniyasında çar. Alban arşaki hökmdarı. 313-cü ildə Urnayr xristianlığı dövlət dini elan etdi. Mənşəcə Arşakilərdən olan Urnayrın xristianlığı qəbul etmələri, onların daxili inamları və ya xristianlığa olan meyillərindən daha ço ...

Usta Bəndər

Üsyana yerli əhalidən alınan verginin həddən çox yığılması səbəb olmuşdu. Mənbələrin məlumatına görə, üsyançılar "şəhərin rəisinin sarayını darmadağın etdilər, məmurları və nökərləri öldürdülər, Xarəzmşahların hərbi qarnizonlarını məhv etdilər. Q ...

Uvey

Uvey Şanyü - eramızdan əvvəl 114-105-ci illər arası hökmdarlıq etmişdir. İçizin böyük oğlu olan Uvey Şanyünün hakimiyyət dövrü Hun imperiyasının durğunluq dövrü sayılır. Hakimiyyətinin 4-cü ilində Çin elçisi ona imperatorun onu müharibəyə çağırdı ...

Üləma sultan Təkəli

O, əvvəllər Osmanlı ordusunda sipahi olmuş, 1511-ci ildə Şahqulu üsyanında iştirak edərək, Azərbaycana gəlmiş, Səfəvilərin xidmətinə keçmiş, dövlət vəzifələrinə irəli çəkilmiş və I Şah Təhmasib zamanında Azərbaycan əmirülümərası təyin olunmuşdu. ...

Vaxtanq Taqavorazn

Vaxtanq Taqavorazn - 1182 - 1214 – cü illərdə hakimiyyətdə olmuş Xaçın knyazı. Hakimiyyəti Aterk ərazisini əhatə etmişdir. Xudavəng monastır kompleksinə daxil olan kafedral kilsə 1214-cü ildə Vaxtanq Taqavoraznın həyat yoldaşı Arzuxatun tərəfində ...

Vaxuşti xan

Vaxuşti xan - Səfəvi məmuru və gürcü Orbeliani qəbiləsindən olan, 1632-ci ilin sentyabrından 1667 və ya 1669-cu ilədək Şuştərin qubernatoru. Nəsilləri Şuştərdə Nadir şah 1736-11747 dövrünə qədər tərəqqiyə davam etdi. Vaxuşti gürcü zadəgan Aslamaz ...

Valaxş Karen

Məşhur Karen sülaləsindən olub Azər Valaxşın nəvəsi idi. 665-ci ildə Təbəristanı işğal edərək Fərruxzad Bavəndini oldürmüşdü. Fərruxzadın oğlu Söhrab Mazandarana qaçaraq 673-cü ildə Təbəristana qayıtmış və atasının intiqamını almışdı.

Varaz Qriqor

Varaz Qriqor - Mehranilər sülaləsindən ilk Qafqaz Albaniyası çarı. Girdman knyazı II Vardın oğlu idi. Bizans imperatoru İraklinin Qafqaza yürüşü zamanı xristianlığı qəbul etmişdi və onun tərəfindən Qafqaz Albaniyası hökmdarı olaraq bərpa edilmişd ...

Vasak Süni

Vasak Süni - 409-cu ildə qardaşı Vaqinak Süninin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiş Sünik knyazı. 442-451-ci illərdə Ərməniyyə və İberiyanın mərzbanı. Qədim Sünik sülaləsinin nümayəndəsi olan Vasak 449-cu ildə Vardan Mamikonyan və bir çox erməni ...

Vasili İqnatenko

Vasili İqnatenko - Ukraynanın Milli Qəhrəmanı ; 1986-cı il aprelin 26-da Çernobıl AES-da baş verən qəzanın söndürülməsində xidmətləri olub.

Vəhsudan ibn Məhəmməd

İlkin həyatı haqqında məlumat yoxdur. Hakimiyyətə atası 941-ci ildə Məhəmməd ibn Müsafiri devirərək gəlmişdir. Hakimiyyət dövrü boyunca qardaşı Mərzbanla əlaqələri yaxşı olmuş, ona döyüşlərdə kömək göstərmişdir. 957-ci ildə Mərzbanın ölümündən so ...

Vimo Takto

Dövlətin qurucusu, ilk dəfə imperator ünvanı alan Kucula Kadfiz oğlu idi.Kuculanın ölümündən sonra yerinə keçən Vima Takto dönəmində də, Kuşanların genişlənməsi davam etdi. Hindistanda Mathuraya qədər olan bölgələr, Kuşanların hakimiyətinə daxil ...

Vinduyə

Vistəhm və qardaşı Vinduyə İspahbudan sülaləsindən idilər, sərkərdə Bavinin nəvəsi olmaqla bərabər II Xosrovun dayıları idilər. Cənubi İraq bölgəsinin irsi hakimləri olub, imperiyada yüksək yerlərdə vəzifə sahibi idilər. Ataları Şapurun IV Hörmüz ...

Vinek xan

İmperator V Konstantin Frakiya ətrafını gücləndirməyə, erməniləri və suriyalıları bölgəyə köçürməyə başlamışdı. Buna cavab olaraq Kormisoş xan, illik verilən verginin artırılmasını tələb etmişdi. Cavab almayan xan hücuma keçmiş lakin məğlub olmuş ...

Vistəhm

Vistəhm və qardaşı Vinduyə İspahbudan sülaləsindən idilər, sərkərdə Bavinin nəvəsi olmaqla bərabər II Xosrovun dayıları idilər. Cənubi İraq bölgəsinin irsi hakimləri olub, imperiyada yüksək yerlərdə vəzifə sahibi idilər. Ataları Şapurun IV Hörmüz ...

Yami xaqan

Tulan xaqanın kiçik qardaşı idi. taxta keçməsindən sonra şimala köçərək Şərqi Göytürk xaqanlığının şərq bölgəsini idarə edən xaqanın ünvanı olan "Tuli xaqan" Tölis-qaγan titulunu istifadə etməyə başladı. Suy sülaləsinə heyət göndərərək qızlarıyla ...

Yanqsu Tigin

Yanqsu Tigin - Göytürk şahzadəsi, Muğan xaqanın oğlu. Biçurin isə onu Tardu xaqanın oğlu sayır. Lakin Takeşi Osava Monqolküre yazılarını oxuyaraq Nili xaqanın atasının Yanqsu, babasının isə Muğan xaqan olduğunu isbatlamışdır.

Yenişəhərli Abdullah Əfəndi

Doğum tarixi bilinmir. İlk təhsilini doğulduğu Yenişəhərdə aldıqdan sonra İstanbula gəldi və mədrəsə təhsilini burada tamamladı. Ardından müdərris olaraq fəaliyyətə başladı və ən yüksək müdərrislik dərəcəsi hesab edilən Süleymaniyyə Darülhədisinə ...

Yesai Əbu Musa

"Ağvan tarixi"ndə qeyd edilmişdir ki, təqribən 830/1-ci ildə pavlikianlar Bercor vilayətinə və Artsak əyalətindəki Ureas, Kamakaş, Həkəri və Tapat kəndlərinə basqın etmişdilər, lakin knyaz Stepannos Ablasad onları Babəkin köməyi ilə məğlub etdi. ...

Yesuagen

Yesuagen - Qafqaz Albaniyası çarı. Onun dövründə köhnə əlifbanın təkmilləşdirilməsi yolu ilə yeni Alban əlifbası yarandı. Bu barədə Moisey Kalankatlı, eləcə də V – VIII əsrlərin erməni müəllifləri Koryun, Movses Xorenli xəbər verirlər. II Yezdəgi ...

Yəmənli Həsən Paşa

Yəmənli Həsən Paşa - III Murad, III Mehmed və I Əhməd səltənətlərində müxtəlif vəzifələrdə xidmət edən Osmanlı dövlət xadimi, Misir bəylərbəyi.

Yəzid ibn Məzyəd

Yəzid ibn Məzyəd – Ərəb Xilafətinin Ərməniyyə və Azərbaycanda hakimi, sonradan Şirvanşah rütbəsi qəbul edərək müstəqil Şirvanşahlar dövlətinin əsasını qoymuş Məzyədilər sülaləsinin banisi.

Yılmaz Axundzadə

Axundzadə Yılmaz Cavad oğlu – Əhməd Cavad oğlu. Axundzadə Yılmaz Cavad oğlu 1935-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1964-1967-ci illərdə Bakı şəhər Nərimanov rayon prokurorluğunda müstəntiq işləmiş, 1967-1971-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası p ...

Yitevuşi xaqan

Duomi xaqanın uyğurlar tərəfindən öldürülməsindən sonra Seyantoların şərqdə qalan əhalisinin hökmdarı olmuşdu. Tan sülaləsinə tabe olmaq istəyini bildirən xaqana imperator Çui Dunli 崔敦禮 adlı bir səfir göndərmiş, əlaqəni düzəltmək istəmişdi. La ...

Yunan Mehmed Paşa

İstanbulda yaşayan yunan bir ailənin uşağı olub, sonra dəvşirmə sisteminə alınmış və müsəlman olmuşdur. Xüsusilə yunan ailələrə mədən də daxil olmaqla, müxtəlif yer üstü ehtiyatların, gömrük vergilərinin iltizama verilməsini və bu sayəsində dövlə ...

Yunis Paşa

Yunis Paşa - Yavuz Sultan Səlim dönəmində 23 yanvar 1517 - 13 sentyabr 1517 tarixlərində ümumilikdə 7 ay 20 gün Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamı, Osmanlıların Misirdəki ilk bəylərbəyi.

Yusif (Xəzər xaqanı)

Yusif - II Aaronun oğlu və 940-960-cı illərdə hakimiyyətdə olmuş Xəzər xaqanıdır. Yusif Kiyev knyazlığı və peçeneqlərlə müharibələr aparmışdır. Xəzərlərdən dövrümüzə qədər 2 sənəd çatmışdır. Bu sənədlər İvrit dilindədirlər. Sənədlərdən biri Yusif ...

Yusif ağa Çərkəz

Yusif saray ağası olduğu üçün ona sarayda xidmət edən ağalar arasında çox yayılmış olan Ağa eyni zamanda Aqa yazılmış adı verildi. I Şah Abbas-ın hərəmində böyük nüfuz qazandı. 1629-cu ildə təyin olunduğu "ov ustası" mir şekār-başı olmaqdan əlavə ...

Yusif mirzə (Qaraqoyunlu)

Mirzə Yusif Cahan şahın oğlu idi. 1464-cü ildə böyük qardaşı Pirbudağın qiyamından sonra Fars valisi təyin edildi. Ancaq 11 noyabr 1467-ci ildə Çapaqcur döyüşündə Uzun Həsən tərəfindən tutuldu və kor edildi.

Yusif Ziya Paşa

Ahmed Câvid, Verd-i Mutarrâ Hadîkatü’l-vüzerâ içinde, İstanbul 1271, s. 49. Fahrettin Tızlak, Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik 1775-1850, Ankara 1997, tür.yer. Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İs ...

Yuyçzülyü Çunu

Yuyçzülyü Çunu - Jujan dilindəki adı ilə Qanunverici xan 508-ci ildə atasından sonra taxta çıxmış jujan xaqanı. O uzunboylu və döyüşdə usta olan bir adam idi. Şimal Vey sülaləsi ilə sülh bağlayan xaqan əsasən fikri Qaoçe Ulu Bəyliyinə verdi. 516- ...

Yükük şad

Atası Şərqi Göytürk xaqanı İllig xaqan idi. Şad titulu almışdı. Atasının əmrinə uyğun olaraq 627-ci ildə Tyanşan ətrafında üsyanları yatızdırmaq istəsə də buna nail olmamışdı. Üç il sonra atasının dövləti dağılmışdı.

Zağanos Paşa

Zağanos Mehmed Paşa - Fateh Sultan Mehmet səltənətində 1453-1456-cı illər arasında sədrəzəmlik etmiş Osmanlı dövlət xadimidir. İstanbulun fəthindən sonra sədrəzəmliyə gətirilən ilk şəxsdir.

Zahidə xatun

Ondan Cəlaliyyə adlı qızı olmuşdur. Ərinin ölümündən 1186 sonra Naxçıvanda yaşamış, Eldənizlərin xəzinəsi yerləşən Əlincə qalasının sahibi olmuşdur. İlk atabəy Şəmsəddin Eldənizin dövründən atabəylərə tabe torpaqlardan gələn bütün gəlirlər bu xəz ...

Zal xan

Zal xan Çuxur Səəd əyalətinin İrəvan mərkəzi olan şəhərində doğulmuşdu. Z.Kanakertsi isə yazır ki, Səfiqulu xanın dövründə yollarda oğrular və yolkəsənlərin sayı çoxalmışdır. Oğrular cəzalandırılmırdı. Onlardan cərimə alaraq buraxırdılar. Onlar y ...

Zaur Hümbətov

Zaur Cəlal oğlu Hümbətov - Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin I dərəcəli Kapitanı, Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Komandanı vəzifəsini icra edən.

Zeynalabidin bəy Bayandur

Gödək Əhmədin oğlu idi. Zülqədəroğlu Əlaüddövlə Bozqurdun sarayında yaşamışdır. 1500-cü ildə Şərur döyüşündə məğlub olan Əlvənd mirzə Diyarbəkir və ətraf ərazilərin hakimliyini Qasım mirzədən alaraq 1505-ci ilə qədər hökm burada sürmüşdür. Onun ö ...

Zəkəriyyə (Xəzər xaqanı)

Zəkəriyyə - Kiril və Metodiusun Xəzər xaqanlığı ərazisində səfərləri dövründə Xəzər xaqanı kimi mənbələrdə adı çəkilir. Kiril və Metodius ölkədə olduqları dövründə İudaizmi qəbul etdiyi iddia edilir.

Zurnazən Mustafa Paşa

Zurnazən Mustafa Paşa - IV Mehmed dövründə 5 mart 1656 tarixində cəmi 4 saat Osmanlı imperiyasının sədrəzəmi olmuş dövlət adamıdır.

Ağanağı Axundov

Bahar əyləncələri film, 1989 Cücələrim film, 1980 Sən belə cımbılısan film, 1982 Fitnə film, 1970 Gecə qatarında qətl film, 1990 Sehrli naxışlar film, 1984 Aslan və iki öküz film, 1970 Kimya kombinatlarının optimal layihələşdirilməsi yolları film ...

Aleksandr Makovski (rejissor)

Mədənçilər İttifaqının 20 illiyi film, 1927 qısametrajlı sənədli film - rejissor köməkçisi Azərbaycan film, 1931 tammetrajlı sənədli film - rejissor Milis film, 1933 qısametrajlı sənədli film - rejissor Mürsəlli daşqını film, 1929 qısametrajlı sə ...

Alev Altın

Əsasən erotik filmlərdə oynamışdır. Əsl adı Gülər Atın idi. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. 1993-cü ildə vəziyyətinin kəskin ağırlaşması nəticəsində dünyasını dəyişmişdir.

Aydın Həsəni

Azərbaycan Televiziyası Telefilm Yaradıcılıq Birliyi istehsalat şöbəsinin rəhbəri, kinotarixçi və kinematoqrafdır. 120-dən çox televiziya sənədli və bədii filmini ərsəyə gətirib.

Aydın İmrani

Aydın İmrani 1979-cu ildən inzibatçı və film direktoru olaraq Azərbaycan kinosunda fəaliyyət göstərmişdir. Uzun illər "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. 80-ci illər Azərbaycan kinosunda bir neçə uğurlu fil ...

Behlül Haznedar

Behlül Haznedar - Halid Ziya Uşaklıgilin romantik drama romanı və eyni adda olan Aşk-ı Memnu serialının baş rol obrazıdır. Əxlaqsızlığı ilə tanınan Behlül 2008 istehsalı televiziya serialında Kıvanç Tatlıtuğ tərəfindən canlandırılmışdır. Behlül ç ...

Co Uayzberq

Co Uayzberq - amerikalı serial ssenarist-rejissoru, roman yazıçısı və keçmiş Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi əməkdaşı və məktəb müəllimi. Uayzberq əsasən FX kanalında yayımlanan Amerikalılar serialının ideya müəllifi və baş prodüseri kimi tanınır.

Elnur Mehdiyev

Elnur Cahangir oğlu Mehdiyev 25 sentyabr 1975-ci ildə Baki şəhərində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə, məktəbdə oxuyarkən, ilk dəfə" Kişi sözü” adlı bədii musiqili kinofilmində aktyor kimi iştirak etmişdir. 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Məd ...

Ənvər Abbasov

Ənvər Abbasov aktyor və ssenaristdir. Bir çox komediya filmlərinin ssenaristidir. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən Bacanaqlar komediyasının ssenari müəlliflərindən biri olmuşdur. 2015 ci ildən isə filmdən ayrılmışdır, filmin ssenarisini Ramin Hac ...