ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67

Rasim İsmayılov. Yarımçıq qalmış nağıl. (film, 2012)

Filmdə "Səma ilə görüş", "Dağ meşəsindən keçərkən", "Yenilməz batalyon", "Sevil", "Yeddi oğul istərəm.", "Axırıncı aşırım", "Gün keçdi", "Nəsimi", "Dədə Qorqud", "Sevinc buxtası", "Babək", "Şir evdən getdi", "Asif, Vasif, Ağasif", "Sizi dünyalar ...

Gülüş fenomeni. Sabit Rəhman (film, 2014)

Filmdə "Toy", "Xoşbəxtlər", "Əliqulu evlənir", "Nişanlı qız", "Ulduz", "Hicran" tamaşalarının, "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun", "Koroğlu", "Əhməd haradadır?", "Ulduz" filmlərinin kadrlarından istifadə edilmişdir.

Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var (film, 1976)

Film Səməd Vurğunun anadan olmasının 70 illiyinə həsr edilmişdir. Kinooçerk poetik formada görkəmli şairin həyat və yaradıcılığından söhbət açır. Film şairin qələm dostlarının - Nikolay Tixonovun, Konstantin Simonovun, Rəsul Həmzətovun, Osman Sar ...

Səməd Vurğun (film, 1966)

Rejissor: Yalçın Əfəndiyev, Eldar Quliyev Ssenari müəllifi: Yusif Səmədoğlu Operator: Boris Vlasov Bəstəkar: Emin Mahmudov Səs operatoru: Şamil Kərimov

Vurğun ocağı (film, 2003)

Filmdə böyük şair Səməd Vurğun xatırlanır. Xatırlayanlar isə, daha doğrusu onun həyatının ən incə məqamlarına toxunanlar həyat yoldaşı, qızı və oğludur.

Ömür payı. Səməndər Rzayev (film, 2015)

Filmdə "Həyatın dibində", "Sizə deyib gəlmişəm", "Közərən ocaqlar", "Evləri köndələn yar", "Yollar görüşəndə.", "Dəli yığıncaqı", "İblis", "Kreysr sonatası" teatr və televiziya tamaşalarının, "Uşaqlığın son gecəsi", "Nəsimi", "Tütək səsi", "Od iç ...

Bu, Səttar Bəhlulzadədir (film, 1969)

Bu, Səttar Bəhlulzadədir qısametrajlı sənədli televiziya filmi rejissor Ramiz Axundov tərəfindən 1969-cu ildə çəkilmişdir. Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Film respiblikanın xalq rəssamı, təbiət vurğunu, görkəmli fırça ustası Sətt ...

Səttar Bəhlulzadə (film, 1988)

Film böyük fırça ustası, xalq rəssamı, Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamış Səttar Bəhlulzadənin həyat və sənət dünyasından bəhs edir. Kinolentdə Moskva və Leninqrad sənətşünasları, Azərbaycanın tanınmış rəssamlarından ...

Peşəkarlıq düsturu. Teyyub Axundov (film, 2016)

Filmdə "Görüş", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Romeo mənim qonşumdur", "Sehrli xalat", "Dağlarda döyüş", "Şərikli çörək", "Qatır Məmməd", "Tütək səsi", "Od içində" filmlərinin, "Azərbaycan aşıqları", "Doğma xalqıma" sənədli filmlərinin, "Poçt qutusu" ...

Könül mahnıları. Bəstəkar Tofiq Quliyev (film, 2016)

Film bəstəkar Tofiq Quliyevin kadr arxasından verilən xatirələri əsasında çəkilmişdir. Filmdə "Səbuhi", "Bəxtiyar", "Görüş", "Qızmar günəş altında", "Ögey ana", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Telefonçu qız", "Belə bir ada vardır", "Sən niyə susursan? ...

Özüm və zaman haqqında (film, 1991)

Film "Sənətkarlarımızın portreti" silsiləsindən Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, respublikanın xalq artisti Tofiq Quliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.

Filmlərim həyatımın mənasıdır. Tofiq Tağızadə (film, 2015)

Filmdə "Sirk", "Görüş", "Uzaq sahillərdə", "Əmək və qızılgül", "Arşın mal alan", "Arşın mal alan", "Anlamaq istəyirəm", "Mən ki gözəl deyildim", "Yeddi oğul istərəm.", "Matteo Falkone", "Dədə Qorqud", "O dünyadan salam", "Bəxt üzüyü", "Qaladan ta ...

Silinməyən izlər. (film, 2011)

Sənədli serial kinomuzda və teatrda silinməyən izlər qoyan sənətkarlardan bəhs edir. Silinməyən izlər. Tofiq Tağızadə: Filmdə görkəmli kinorejissor, Azərbaycanın xalq artisti Tofiq Tağızadənin həyat və yaradıcılığından söhbət açılır.

Üzeyir Hacıbəyov (film, 1976)

Filmdə Azərbaycan xalqının görkəmli sənətkarı, milli operamızın banisi, istedadlı bəstəkar, jurnalist, dramaturq, pedaqoq, ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığından, əsərlərinin səhnə təcəssümündən, onun ev muzeyindən söhbət açılır.

Üzeyir Hacıbəyov (film, 1986)

Kinolentdə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində qorunub saxlanılan və nümayiş etdirilən eksponatlar, bəstəkara məxsus şəxsi əşyalar və qiymətli sənədlər öz əksini tapmışdır.

Appassionata (film, 1970)

Appassionata qısametrajlı sənədli filmi rejissor Əlihüseyn Hüseynov tərəfindən 1970-ci ildə çəkilmişdir. Film "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Film V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir.

Ömrün səhifələri (film, 1972)

Tarixi-bioqrafik film böyük alim, tanınmış kimyaçı, akademik Yusif Məmmədəliyevə həsr edilmişdir. Akademik Yusif Məmmədəliyevin bütün həyatı xalqa xidmətlə bağlı olmuşdur. Onun elmi kəşfləri Azərbaycan kimyasına şöhrət gətirmişdir. Akademikin İki ...

Yusif Məmmədəliyev (film, 1987)

"Azərbaycanın görkəmli adamları" seriyasından çəkilmiş film-portret xalqımızın layiqli oğlu, görkəmli kimyaçı alim, elmə əvəzsiz töhfələr vermiş, elmin inkişafında xüsusi xidmətləri olan akademik Yusif Məmmədəliyevin mənalı həyat yolunu ekranda c ...

Azərbaycanda intihar

VIII əsrdən Azərbaycanda yayılmış İslam dinin müqəddəs kitabında qeyd edilir: "Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə haqsız yerə yeməyin və özünüzü öldürməyin! Həqi ...

Ayaks Telamonid

Ayaks Telamonid və ya Böyük Ayaks - qədim yunan mifologiyasında, Troya mühasirəsində iştirak edən yunan qəhrəmanı. Ona qarşı pərəstiş ilk öncə Saronikos körfəzinin Egina və Salamin adalarında yaranmışdır, burdan da Elladanın digər bölgələrinə yay ...

Cəmşid Naxçıvanskinin ev muzeyi

Cəmşid Naxçıvanskinin ev muzeyi - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhərinin Atatürk küçəsində tarixi-memarlıq abidəsi. Şərq və Qərb memarlıq elementlərindən istifadə edilərək tikilmiş xan evi.

"Kitabi Dədə Qorqud" Kollokviumu

"Kitabi Dədə Qorqud" Kollokviumu - 1-3 iyul 1988-ci il tarixində SSRİ və Türkiyənin birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilmiş elmi tədbir. Kollokviumun təkilat komitəsinin rəhbərləri SSRİ Türkoloqlar Komitəsinin sədr müavini professor Tofiq Məli ...

Axaltsixe

Ak Saka adı Dədə Qorqud dastanlarında bəhs olunan qədim yer adlarındandır: Məgər Başı Açuq Tatyan qələsindən, Aq Səqa qələsindən kafərin casusu vardı. Daha sonrakı tarix səhifələrində ondan X-XI əsrlərə aid qala kimi bəhs olunur. 1. Bir də yeri g ...

Bamsı Beyrək

Bamsı Beyrək, Baybörənin Oğlu Bamsı Beyrək – gənc oğuz qəhrəmanlarından biri. "Kitabi Dədə Qorqud" da əsas personaj kimi iki boyun təsvir etdiyi hadisələrin iştirakçısıdır. Baybörəbəyin oğlu, Salur Qazanın inaqıdır. Dədə Qorqud ona ad qoymazdan ə ...

Banu Çiçək

Banu Çiçək - "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında işlənən antroponimlərdən biridir. Mürəkkəb quruluşlu Banuçiçək antroponimin birinci hissəsi fars mənşəli "Xanım" anlamlı banı tituludur. Semantikasında gözəllik ifadə edən, çoxəsrlik tarixə malik olan, ...

Basat

Basat - Dastanda işlənən antroponimlərdən biri. Daş Oğuz bəyi. Aruzun kiçik oğlu, Qiyan Selciyin qardaşı. Təpəgözü öldürən qəhrəman. Eposun "Basat Təpəgözü öldürdüyü boy"u Basatın adı ilə bağlıdır. "V.V.Bartoldun tərcüməsində bu ad "Bisat" kimi v ...

Bayandur xan

Bayandur xan - türk əfsanələrində adı çəkilən əfsanəvi xaqan. Bayundur Xan olaraq da bilinir. Azərbaycan xalqının qədim tarixi abidəsi olan Qorqud Ata əhvalatlarında Xanlar Xanı olaraq təyin olunar. Lakin boylarda onun yalnız adı çəkilir. Əsərin ...

Baybican bəg

Baybican bəg - Dastanda işlənən antroponimlərdən biri.III boyda işlədilən "Baybican" Dəli Qarçar və Banıçiçəyin atasıdır. "HA-da "Baybecan", Er-də "Pay Piçen", D və V-də "Baybican" variantındadır. Ş.Xətai dövründə yaşamış "Becan", "Abbas və Gülgə ...

Burla xatun

Burla - türk əfsanələrində, xalq əhvalatlarında və nağıllarında qadın cəngavər. Döyüşçü qadın motivini işarələr. Yanında qırx döyüşçü qız dilbəri vardır. "Boyu uzun Burla xatun" və "Saçı uzun Sırma xatun" şəklində başqa bir xarakterlə birlikdə əf ...

Dədə Qorqud

Dədə Qorqud Hekayələrinin yazıçısı və izahçısı olduğu qəbul edilir. Ozanların atasıdır. Qeyri-adi özəllikləri vardır. Qopuz çalar, əhvalatlar söylər. Çox uzun illər yaşamışdır. Qopuzun bulucusu odur. İslamiyyətlə birlikdə bir övliya olaraq qəbul ...

Dədə Qorqud parkı

Heydər Əliyev 2000-ci ilin aprelində parkın yerləşdiyi bu ərazidə "Dədə Qorqud heykəli və Dədə Qorqud dünyası" tarixi-etnoqrafik kompleksinin yaradılması haqqında" fərman imzalamışdı. Daha sonra 2 aprel 2007-ci ildə İlham Əliyevin imzaladığı sərə ...

Dəli Domrul

Duxa Qоca oğlı Dəli Domrul - Kitabi-Dədə Qorqudda obraz. V boyda işlədilmişdir. "Duxa" "Kitabi-Dədə Qorqud"un antroponimiyasına daxil olan, lakin müasir antroponimiyamızda işlənməyən adlardandır. Bu antroponimik vahiddən bəhs edən Ş.Cəmşidov və E ...

Qaraca çoban

Qaraca çoban - Kitabi-Dədə Qorqud dastanında personaj. "Dədə Qorqud" eposunda Oğuz cəmiyyətinin yüksək təbəqəsinə mənsub qəhrəmanlarla yanaşı, aşağı təbəqənin mərd adamları haqqında da təsvirlər vardır. Belə qəhrəmanlardan biri də Qaraca çobandır ...

Salur Qazan xan (Kitabi-Dədə Qorqud)

Qazan xan - Kitabi-Dədə Qorqud dastanında personaj.Oğuz elinin Salur boyundan olduğu bilinir. Oğuz igidlərinin başında bəylərbəyi Qazan xan dayanır. Bayandur xandan sonra oğuz bəyləri Qazan xanı özlərinə başçı, hökmdar, həm də arxa, pənah sayırla ...

Selcan xatun

Sarı tonlu Selcan xatun. 6-cı boyda işlədilmişdir. Qanturalın nişanlısıdır. "Sarı tonlu" ləqəbi "Selcan xatun"un həddindən artıq gözəl olduğunu göstərir. Selcan Xatunun "gözəllər sərvəri", "incə tonlu" epitetləri də onun gözəlliyinə işarədir. B.A ...

Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri (kitab)

"Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri" kitabı 2000-ci ildə Xəzər Universiteti Nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Azərbaycan tarixçisi, professor Süleyman Əliyarlının 70 illik yubileyinə həsr olnumuş məcmuə Xəzər Universitetinin Tarix departamen ...

Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir. XX əsr

"Azərbaycanda İctima-siyasi fikir. XX əsr" - 12 may 1996-cı ildə Xəzər Universiteti ndə keçirilmiş konfrans və həmin konfransın materialları əsasında hazırlanmış və 1996-cı ildə Xəzər Universiteti Nəşriyyatında işıq üzü görmüş kitab. Redaktor: Pr ...

Xəzər Xəbər (jurnal)

"Xəzər Xəbər" jurnalı 1995-ci ilin yanvar ayında Xəzər Universitetinin qəzeti kimi fəaliyyətə başlamış, müxtəlif səpkili xəbərləri, elmi və publisistik yazıları özündə ehtiva edən və ayda bir, bəzən iki dəfə dövriliklə meydana çıxan mətbu orqanı ...

Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca Böyük Lüğət

İngilis dili dünyada çox müxtəlif cəmiyyətlərə və sahələrə xidmət edən əsas informasiya daşıyıcısı kimi sürətlə beynəlxalq dilə çevrilməkdədir. İngilis dili xəbər və yeniliklərin dünyada geniş yayılmasında da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, ind ...

Poetik tərcümələr (kitab)

"Poetik tərcümələr" – orijinaldan tərcümə olunmuş və orijinal ilə birlikdə verilmiş şeirlər-tərcümələr kitabı. Xəzər Universiteti Nəşriyyatı nda işıq üzü görmüş bu toplunun redaktoru və kitaba daxil edilmiş "Poetik tərcümələr" məqaləsinin müəllif ...

Əkinçi (qəzet)

Əkinçi - Azərbaycan dilində yayımlanan ilk qəzet. 1875-ci ildə başlayan nəşriyyatı 1877-ci ildə bitmişdir. İlk sayının buraxıldığı 22 iyul Azərbaycanda "Milli Mətbuat Günü" kimi qeyd olunur. Ayda iki dəfə 300-400 tirajla yayımlanmışdır. Ümumilikd ...

Estafet (film, 1982)

Elə bir ev tapmaq çətindir ki, orada saralmış əsgər məktubları-ata və babalarımızın üçbucaq cəbhə məktubları saxlanılmasın. Əfsanəvi general Həzi Aslanov, qorxmaz Qafur Məmmədov, Gəray Əsədov, minlərlə digər cəsur azərbaycanlı öz əzizlərinə cəbhə ...

Həzi Aslanov metrostansiyası

Həzi Aslanov metrostansiyası - Bakı Metropoliteninin Qırmızı xəttinin sonuncu stansiyasıdır. 2002-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Bu stansiyaya keçid rolunu oynayacaq olan Məhəmməd Hadi stansiyasının tikintisi hal-hazırda davam edir. 12 dekabr 20 ...

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi - Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin və incəsənətinin əvəzsiz xalça və xalq tətbiqi sənəti nümunələri ilə birgə müasir dövr rəssam və xalq sənətkarlarının ən nümunəvi əsərləri toplanan muzey. Azərbaycan Milli X ...

Hetayrlar

Hetayr yunan dilindən tərcümədən "yoldaş" mənasın verir.Qetayrlar demək olarki zadəgən bölməsi idi belə-ki At və hərbi-sursat baha olduğundan Qetayrlar yalnız Zadəgən uşağlarından seçilirdilər. E.ə 440-cı ildə makedon çarı II Perdikk bir neçə yüz ...

İsgəndərin atəşgahları dağıtdırması

İsgəndərin atəşgahları dağıtdırması - Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poemasında təsvir edilmiş səhnə əsasında naməlum tərəfindən çəkilmiş rəsm əsəridir. Miniatürün daxil olduğu M-535 Xəmsə əlyazması Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyy ...

İsgəndərin Nüşabə ilə görüşməsi

İsgəndərin Nüşabə ilə görüşməsi - 1545-1550-ci illərdə hazırlanmış Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" əlyazmasına Mirzə Əli tərəfindən çəkilmiş rəsm əsəridir. Əsərin daxil olsuğu əlyazması Los-Anceles Dairəsi İncəsənət Muzeyində saxlanılır.

İsgəndəriyyə

İsgəndəriyyə və ya Aleksandriya - Misirin Aralıq dənizi hövzəsində, Nil çayının deltasında yerləşən şəhərdir. 3.87 milyon əhalisi olan bu şəhər Qahirədən sonra Şimali Afrikada ikinci ən böyük şəhər sayılır.

İsgəndərnamə

İsgəndərnamə - Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" toplusuna daxil olan beşinci və sonuncu poemadır. Poema 1200-1203-cü illər arasında fars dilində yazılmışdır. Şairin lirik şeirlərində və digər poemalarında qaldırdığı ictimai problemlər bu əsərdə tam bədi ...

İskəndərin Çin xaqanı ilə görüşü

İskəndərin Çin xaqanı ilə görüşü - 1524-1525-ci illərdə hazırlanmış Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" əlyazmasına Sultan Məhəmməd tərəfindən çəkilmiş rəsm əsəridir. Metropoliten muzeyində saxlanılan bu əlyazma məşhur xəttat Sultan Məhəmməd Nur tərəfindən ...