ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 73

Soulfly

Soulfly - Braziliya-Amerika metal qrupu. Sepultura qrupunda populyarlaşmasından sonra, 1997-ci ildə Max Cavalera tərəfindən yaradılmış Thrash metal/Groove metal qrupudur. Max-ın Sepulturanı tərk etməsinin səbəbi onun ögey oğlu Dana Wells-in səbəs ...

Sparks

Sparks – 1970-ci ildə Ron və Rassell Mael qardaşları tərəfindən yaradılan ABŞ rok qrupudu. Əvvəlki illərdə eksperimental pop rok proto-pank, psixodeliya, proq elementləri ilə ifa edən Sparks qrupu sonra disko janrına keçib. Zaman-zaman qrup inkiş ...

Stigmata (musiqi qrupu)

Stigmata 2003-cü ildə qurulmuş Rusiyanın Metalcore qrupudur.2004-cü ildə qrupda dəyişiklik baş verdi,qrup konsertlər verməyə başladı. Həmin ildə Rusiyanın "Kap-Kan Records" şirkəti ilə müqavilə imzalıyan qrup ilk debüt albomları olan Конвейер Сно ...

Suhaee Abro

Suhaee Abro 13 may, 1994-cü il tarixində Pakistanın Kəraçi bölgəsində anadan olub. Anası Attiya Davud məşhur şairədir. Atası Xuda Bux Abro onu dünyanın müxtəlif növ musiqiləri ilə tanış edib. Abro onun klassik rəqs təlimlərinə 7 yaşından başlayıb ...

Tağı Oşenyüzən

Tağı Oşenyüzən - Azərbaycanlı bəstəkar Çox kasıb olan bəstəkar ölənə qədər yoxsulluq içində yaşayıb. Bu yoxsulluğa dözməyib və sonda intihar edib. Ölümündən sonra onun evindən həmin 500 lirəlik çek tapılıb. Məlum olub ki, o qədər yoxsulluğa, səfa ...

Tenhi

Tenhi - 1996-cı ildə Finlandiyada qurulmuş melanxolik, neofolk/ambient musiqi qrupudur. Qrupun bəzi mahnılarında jazz və blues janrlarının təsiri hiss olunur. Digər folk qruplarından fərqli olaraq mümkün qədər elektrikli alətlərdən istifadəni məh ...

Three Days Grace

1992-ci ildə Ontario, Kanadada yaradılmışdır. Qrupun ilk adı Groundswell olsa da, daha sonra 1995-ci ildə qrupa gitaraçı və vokalçı Adam Qontier, zərb alətləri və köməkçi vokalçı Nil Sanderson və bas gitara Bred Uolst qrupa üzv oldu.1997-ci ildə ...

Urfaust

Urfaust - 2003-cü ildə Şimali Brabantda qurulmuş Hollandiyalı atmospheric black metal/ambient qrupu. Qrup adını Götenin "Urfaust" adlı əsərindən götürmüşdür. İlk əvvəllər IX ləqəbli musiqiçi tərəfindən ambient proyekti olaraq başlamışdır. IX bu f ...

Valefor

Valefor 2008-ci ildə İzmir, Türkiyədə qurulmuş depressive black metal, suicidal black metal, zaman-zaman ritual dark ambient tərzdə fəaliyyət göstərən musiqi proyektidir. "Valefor" sözü qurucusunun dediyinə görə qaranlığı simvolizə edir. Bütün al ...

Zülfiyyə Sadıqova

Sadıqova Zülfiyyə Şükür qızı - Xəzər Universitetinin Musiqi və incəsənət kafedrasının müdiri, Xəzər Universitetinin kamera orkestrının bədii rəhbəri professor, dosent. Əməkdar müəllim. 1990-cı ildə Bülbül adına orta ixtisa musiqi məktəbini gümüş ...

Within Temptation

Within Temptation - Hollandiyalı Simfonik metal / rock qrupudur.1996-cı ildə vokalist Sharon den Adel və gitarist Robert Westerholt tərəfindən yaradılmışdır.Qrupu üslubunu media və dinləyici kütləsi sinfonik metal, gotik metal adlandırsalar da Sh ...

Ağa Məsih Şirvani

Ağa Məsih Şirvani Şamaxı yaxınlığında yerləşən Dədəgünəş kəndində doğulmuşdur. Muasirlərindən Nişat Şirvani və Zülali ilə dostluq etmişdir. Məsih Şirvani Zülalini özünə ustad seçmişdir. Deyişmələrindən yalnız Verir rədifli şeiri dövrümüzədək gəli ...

Ağa Rəsul Əttar

Ağa Rəsul Əttar - XIX əsrdə yaşamış şair. XIX əsrdə Ordubadda fəaliyyət göstərən "Əncüməni-şüəra" ədəbi birliyinin üzvlərindən biri olmuşdur. Fəqir Ordubadi və onun oğlu Məmməd Sədi Ordubadinin əsəsrlərində Ağa Rəsul Əttar haqqında məlumat vardır ...

Ağababa Zühuri

Firudin bəy Köçərli yazır: Mərhum Zühuri həmçinin "Beytüs-Səfa" calislərindən ziyadə üftadə və batəvazö bir şəxs imiş. Təvəllüd edibdir hicrətin 1265-də səfər ayının 11-ci günündə. Təlim alıbdır Şamaxı məktəbində. Türk lisanından masəva fars dili ...

Ağqızoğlu Piri

Ağqızoğlu Piri - Azərbaycanın XVIII əsr şairlərindən biri. M.P. Vaqif və M.V. Vidadinin müasiri olmuş, onlarla yaxın əlaqə saxlamışdır. Heca vəzni ilə yazılmış şeirləri vardır. Əsərləri çap edilməmişdir.

Aqil xan Razi

Əmir Məhəmməd xan Yarəli sultan oğlu Xorasan əyalətinin Xafə qəsəbəsində andan olmuşdu. Atası Yarəli sultan I Şah Təhmasib zamanında Fərəh vilayətinin hakimi idi. O, qəhr edib, Hindistana getdi. İmperator Şahcahanın yanında xidmət etməyə başladı. ...

Aprınçur Tigin

Aprınçur Tigin və ya Aprın Çor Tigin - Uyğur xaqanlığı dövründə, təxminən VIII–IX əsrlərdə yaşamış Maniçilik dininin təsirində şeirlər yazmış adı məlum ilk türk şairi. Turfan qazıntılarında tapılan şeirləri ilk dəfə Albert von Le Coq tərəfindən 1 ...

Arifə Xanım

Arifə Xanım - Osmanlı Dövləti Türk Divan Ədəbiyyatı şairidir. Doğulduğu tarix və məkan bilinmir. XVI əsrdə yaşadığı haqqında məlumat vardır. Osmanlı Dövlətində divan ədəbiyyatı şairlərindən olduğu deyilir. Şeirlərinin məcmuasından ibarət bir diva ...

Aristofan

Aristofan - qədim yunan şairi, dramaturq-komedioqraf, "komediyanin atası", klassik yunan komediyasının banisi.

Aşıq Abbas Piçənisli

Aşıq Abbas Piçənisli (- aşıq, XX əsrin əvvəllərində Zəngəzur mahalında daşnaksütyun və erməni terrorizmi hərəkatına qarşı mübarizənin fəal iştirakçısı.

Aşıq Əbülfəz Şahtaxtılı

Çağdaş Naxçıvan aşıqlarından olan Aşıq Əbülfəz Şahtaxtılı Kəngərli 1944-cü il oktyabrın 9-da Naxçıvanın Şahtaxtı kəndində anadan olmuş, orta təhsilini həmin kənddə almışdır. 13-14 yaşlarından aşıqlıq sənətinə həvəs göstərdiyi üçün Xəlilli kəndini ...

Aşıq Əhməd Qarabaldırlı

Əhməd Mustafa oğlu XIX əsrin ilk illərində indiki Oğuz rayonunun Qarabaldır kəndində anadan olmuşdur. O, az bir müddət molla yanında olduqdan sonra aşıqlığa meyl göstərmiş, Şamaxıya gedərək Aşıq Səmədin şagirdi olmuş, təxminən 10 ilə yaxın bir dö ...

Aşıq Qərib

Aşıq Qəribin həyatı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərində yaşadığı təxmin edilir. Həm Anadoludakı, həm də Azərbaycandakı yazılı qaynaqlarda adı qeyd olunur. Aşıq Qərib şeirlərini 8 və 11 hecalı yazmışdır. Şeirləri ...

Aşıq Qurban Rəhməti

Aşıq Qurban Rəhməti 1970-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Tikantəpə məntəqəsində anadan olmuşdur. İqtisadi çətinliklərə görə ailəsi ilə birlikdə sonralar Tehran şəhərinə köçmüşdür.

Aşıq Vəlican

Aşıq Vəlican – aşıq. XVIII yüzillikdə yaşamış Vəlican Bayat elindəndir. Balcallıda yaşayıb. Deyilənə görə, məzarı Bayatla Qaramanlı arasındakı köhnə qəbirstandaymış.Tənqidçi, publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azər Turan özünün "Darülmömi ...

Baba Fiqani

Baba Fiqani Şirazda dünyaya gəlmişdi. 925-ci 1519-cu ildə öldüyü sırada altmış yaşını keçmiş olduğuna görə 860-865 1456-1461 illər arasında doğulduğu söylənilə bilinir. Gəncliyində ata-baba məsləyi olan bıçaqçılıqla məşğul oldğundan bu sıralarda ...

Bayramxan bəy Baharlı

Bayramxan bəy Abdulla xan oğlu Baharlı XVIII əsrdə yaşamışdır. Onun XV əsrdə yaşamış ulu babası Əlişəkər bəy Baharlı yaxın qohumu Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın hakimiyyəti dövründə uzun illər Həmədan, Vorucerd və Nəhavənd hakimi olmuşdur. O, Ba ...

Bəsiri

Bəsiri – Azərbaycan şairi. XV əsrin sonu XVI əsrin əvvəllərində yaşamış görkəmli sənətkarlardan biridir. Uzun müddət Türkiyədə yaşayan, Türk sultanlarına mədhlər yazan bu istedadlı şair bütün mənbələrin və müasir tədqiqatların göstərdiyi kimi, tü ...

Cabbar Hacıyev

1950-ci ildə Qonaqkənd rayonunun Yerfi kəndində anadan olmuşdur. Yerfi kənd məktəbində, sonra Bakıda Tibb Universitetində Lenin təqaüdü ilə oxumuş və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1975-ci ildən Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyətinin,1998-ci ...

Cəmali Təbrizi

Kitabxananın kataloq tərtibatçısı Q.Ete göstərir ki, burada olan nəzirə nüsxələrindən biri heç bir kitabxanada yoxdur. Bu Cəmalinin" Xəmsə”si kimi qeyd olunur. İndiyə qədər Nizaminin" Xəmsə”sinə ilk tam həcmli nəzirəni Əşrəf Marağayinin yazdığı m ...

Çingiz Salmanov

Salmanov Çingiz İsa oğlu 14 may 1956-cı ildə Qubadlı rayonunun Xələc kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Şuşa Kənd Təsərrüfatı texnikumunun baytarlıq fakultəsini, 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Pedoqoji ...

Dəllək Murad

Dəllək Murad XVIII əsr aşıqlarındandır, doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum deyil. Bəzi mənbələrdə onun XVII əsrdə yaşadığı qeyd olunur. Əsasən gəraylıları və qoşmaları ilə tanınıb. Qoşmalarında çoxlu sayda nəsihətlərə rast gəlmək olar.

Dərviş Xosrov Qəzvini

Dərviş Xosrov Qəzvini - Qəzvin nöqtəvilərinin rəhbəri Şahin Fərzəliyev bu hadisənin tarixdə gerçək olduğunu bildirdi: "M.Fətəlinin təsvir etdiyi Yusif Sərrac, əslində Ustad Yusifi Tərkeşduzdur. Münşi yazır ki, o, dinsiz kimi məşhur olan Dərviş Xo ...

Dilrüba Cəfərova

Dilrüba Nurəddin qızı Cəfərova 1954-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 2008-ci ildən" Altun-Kitab” nəşriyyatı ilə əməkdaşlıq edir. I – VI cı siniflər üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin və dərs vəsaitlərinin həmmüəllifidir. 1976-cı ildə Azərbay ...

Enxeduanna

Enxeduanna və ya En-hedu-ana Akkad kralı Sarqonun və böyük ehtimalla Kraliça Taşlultumun qızı. Tarixdə bilinən ilk qadın şair və yazar. Bəzi mənbələrə görə isə tarixdə ilk şair və yazardır.

Əbdülkərim Mənzuri Xamnə

Əbdülkərim Mənzuri Xamnə - nasir, şair, tətqiqatçı, alim. 1308 günəş ilində Güney mahalının Xamnə şəhərində doğulub. İpdidai və orta təhsilini Xamnədə. Həmin məktəbdə 15 il müəllim işləyir. Sonra Tehrana köçür öz ixtisası əsasında fəaliyyətini da ...

Əbdürrəhman ağa Dilbaz oğlu

Azərbaycanın ilk istiqlal şairi olan Әbdürrəhman ağa Dilbaz oğlu Şair Qazax mahalının Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur. Bədxahları Gürcüstan hakimi İrakliyə Əbdürrəhman ağanın Qazax mahalını Cavad xana vermək istədiyini, onunla əlbir olduğunu, ...

Əbu Nuvas

Əbu Nuvas çox yoxsul bir ailədə, Xuzistan ərazisində Əhvaz şəhərində dünyaya göz açmışdı. Doğum tarixi müxtəlif mənbələrdə fərqli 747-62 qeyd edilmişdir. Atası Hani ərəb, anası Gülüban fars əsilli idi. 7-8 yaşlarındaykən ailəsi ilə birlikdə Bəsrə ...

Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad

Əbubəkr ibn Xosrov XII əsrin birinci yarısında anadan olmuşdur. Parlaq istedadlı, mükəmməl təhsili, ensiklopedik bilikləri sayəsində hələ gənc ikən bir ədib və müəllim kimi şöhrət tapmışdır. Məhz bu keyfiyyətlərinə görə o, hələ Azərbaycan Atabəyl ...

Əbülqasim bəy Evoğlu

Əbülqasim bəy Xoy vilayətinin Evoğlu nahiyəsində anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. I Şah Abbasa xidmət etmişdi. Əbülqasim bəy bir müddət sarayda qorçu kimi çalışmışdı. İskəndər bəy Münşi yazır: "Elə bu əsnada Seyid Mübarəkin oğlu ...

Əli Amir

Əli Amir 1937-ci ildə Bağdadda anadan olub. Əli Amir uşaq yaşlarında ailəsi ilə birlikdə İsrailə köç edib. O, Mişmar Haemek Kibutzunda tərbiyə alıb. Yerusəlim Universitetinin ərəb dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirib.

Əli Səngərli

Əli Məmməd oğlu Məmmədov 1930-cu ildə Gürcüstanın Türklər toplu yaşayan Borçalı bölgəsinin Faxralı kəndində doğulmuşdu. Bu bölgədə aşıqlar çox yaşadığından əlinə qələm alıb bədii yaradıçılıqla məşğul olmaq istəyən də, sinəsinə sazı qaldırıb aşıql ...

Əlirza Səidov

Əlirza Səidov 1932-ci ildə Axtı rayonunun Qutunğar kəndində anadan olub. Kənd məktəbində oxuyub, sonra isə Dərbənddə pedaqoji məktəbi bitirib. Hələ məktəb illərindən şer yazmağa başlayan şairin şerləri 1950-1954-cü illərdə işlədiyi" Sosializmdin ...

Əndəlib Qaracadaği

Əndəlib Qaracadaği - XVIII əsrin sonları - XIX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan şairidir. Həyat və fəaliyyətinin əsas hissəsi İrəvan xanlığı ilə bağlı olan şair, sonuncu İrəvan xanı Hüseynqulu xanın yanında mirzəlik etmişdir. Ən ...

Əşrəf Marağayi

Kitabxananın kataloq tərtibatçısı Q.Ete göstərir ki, burada olan nəzirə nüsxələrindən biri heç bir kitabxanada yoxdur. Bu Cəmalinin" Xəmsə”si kimi qeyd olunur. İndiyə qədər Nizaminin" Xəmsə”sinə ilk tam həcmli nəzirəni Əşrəf Marağayinin yazdığı m ...

Fatma xanım Ani

Təbrizli Xacə Sədəddin Hüseyncanın qızıdır. İstanbulda doğulub böyümüş və təhsil görmüşdür. Deyilənə görə şeir divanı var imiş. Fatma xanım Ani 1710-11-ci illərdə Yeni Şehirdə vəfat etmişdir. Şərqin məşhur qadın şairlərindən bəhs edən bütün mənbə ...

Fədai Təbrizi

Fədai Təbrizi -XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi.Ehtimal ki,şair Təbrizdə anadan olmuşdur.Amma əsərlərində eyni zamanda Şirvana məhəbbət də əks olunmuşdur.Lakin ədəbiyyatçılar şairin Təbrizdə anadan olmasını məqbul sayır.Şairin nə vaxt anadan ol ...

Fəzli

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli Kitabxanasında dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin oğlu Fəzlinin iki qəzəlini, bir təkb ...

Firudin bəy Mina

Firudin bəy Urmiya civarında anadan olmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Ünlü ədəbiyyatşünas və bioqraf Məhəmmədəli Tərbiyət "Danişməndani-Azərbaycan" kitabında yazır: "Fətəli xan Avşar Urməvinin qulamzadələrindəndir. Isfahanda uşaqlığında ...

Frensis Burney

İngilis əbəbiyyatının ilk qadın roman yazıçılarından olan Frensis Funni Burney - 13 iyun, 1752-ci ildə, ingiltərənin Kings Lynn şəhərində anadan olmuşdur. Atası, bəstəkar və musiqi tarixçisi Charles Burney 1726-1814, anası isə Esther Sleepdir 172 ...