ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75

Nəcati

Nəcatinin doğum tarixi məlum deyil. Təzkirələrə görə o, ədirnəlidir. Nəcatinin əsil adı İsadır. Lətifi təzkirəsinə görə o, Abdulla oğludur. Rus tədqiqatçıları onun İzmitdə doğulduğunu qeyd edirlər. Onu Ədirnədə dul bir qadın böyüdüb, Saili adlı b ...

Nəsir Bakuvi

Nəsir Bakuvi XIII əsrin sonları – XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycan türkcəsində şeirlər yazmışdır. O, Sultan Olcaytunun zamanında ona türk dilində müxəmməs həsr etmişdi. Azərbaycan dilində şeirlər yazan bu şair haqqında ingilisdilli tarixşünaslıq ...

Nəsir Paygüzar

Nəsir Mehdi oğlu Paygüzar - 1311-ci il noyabr ayının 11-də Mərənd bölgəsinin Zunuz şəhərində anadan olub. Ali təhsil aldıqdan sonra bir neçə il Mərənd şəhərində müəllimlik edib. 1339-ci ildə Təbrizə gəlib və müxtəlif mədrəsələrdə idman müəllimi i ...

Onomakrit

Onomakrit - Yunanıstan xresmoloqu, yəni orakulların qabaqcadan dediyi proqnozlar toplusunun tərtibçisi. tiran Pisistratın Afinadaki sarayında yaşayırdı. Əfsanəyə görə, Homerin poemalarının Afina nəşrini hazırlamışdır.

Oşikoçi Mitsune

Erkən orta əsrlərdə yapon şairlərinin sosial tərkibi müxtəlif idi. Burada imperatorlara, feodallara, kəndlilərə rast gəlmək olurdu. Hətta şairlər içərisində rahiblər belə var idi. Saray inzibatçısı olan Oşikoçi Mitsunenin vaka şairi kimi tanınmas ...

Pavel Silentariy

Pavel Silentariy - VI əsrdə yaşamış Bizans şairi. Pavel Silentariy klassik janrda yazdığı qısa şeirləri ilə tanınır.Bu şeirlərdən 80-ə qədəri Yunan antologiyasında mövcüddur.Bu şeirlərdən 40-ı eşq şeirləri,2-si Agathiasın şeirlərinə cavab olaraq ...

Pir Məhəmməd Gəncəvi

Qarabağda yetişən məşhur vəlilərdən. Qarabağın Gəncə şəhrindən olub, evliyânın böyüklərindən Şəms-i Təbrîzînin nəvələrindəndir. On altıncı əsırdə yaşamışdır. Təsvvufta zamanının məşhur vəlilərindən Abdülgaffâr həzrətlərinin dərs və söhbətlərində ...

Pirəli bəy Baharlı

Pirəli bəy Baharlı Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın əmiri olmuş, onun hərbi səfərlərində iştirak etmişdir. O, Cahanşahın ordusunda Ağqoyunlu Uzun Həsənə qarşı döyüşmüş, müxtəlif illərdə 1457; 1467 iki dəfə Uzun Həsənə əsir düşmüşdür. Pirəli bəy Ba ...

Rafiq Şamiloğlu

Rafiq Şamiloğlu 1959-cu ildə Yevlax şəhər orta məktəbini, 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər İnstitutunu Alman, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir. Ömrünün 40 ilini dövlət qulluğunda - müxtəlif vəzifələrdə işləmişdi ...

Rasim Mövsümov

Rasim Mövsümov - tanınmış idman yazarı, "CBC Sport"un redaktoru, "Ballon dOr", "The Best FIFA Football Awards", "Golden Foot" və "World Soccer Awards" kimi nüfuzlu beynəlxalq mükafatların jüri üzvü

Reyhan Yusifqızı

Reyhan Yusifqızı - Azərbaycan yazıçısı, uşaqlar üçün elmi-kütləvi kitablar və fantastik povestlər müəllifi, pedaqoq, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Rəhim Rəisniya

Şirvan məntəqəsinin ümumi tarixi Şirvanşahlar zamanı. Tehran, İran Xarici İşlər Nazirliyi nəşriyyatı, 2001, 284 s.fars dilində. Azərbaycan İran tarixi gedişində. 3 cilddə. Tehran, "Məbna" nəşriyyatı, 2000, 2108 s.fars dilində. İran və Osmanlı Tür ...

Salam Sarvan

Salam Sarvan - 1966-cı ildə Cəlilabad rayonunda anadan olub. İxtisasca iqtisadçıdır. Bakıda yaşayır. Yazıçı kimi fəaliyyət göstərir. Həmçinin, ölkənin tanınmış media orqanlarında redaktor kimi çalışıb.

Sarı Aşıq

XVII əsr Azərbaycan aşıqlarından olan Sarı Aşığın doğum və ölüm tarixi dəqiq məlum deyil. Sarı Aşıq Laçın rayonunun Güləbird kəndinin yaxınlığında, Həkəri çayının sağ sahilində XVII-XIX əsrlərdə mövcud olan və hazırda xarabalıqları qalan Qaradağl ...

Serveri de Jirona

Jironada Qillem de Servera adı ilə doğulmuşdur. O, ən məhsuldar trubadur olmuşdur. Arxasınca 114 şeir qoymuşdur. Ensenhamenlərini də hesaba alındıqda bu rəqəm 130-a çıxır. Saray şairi olmuşdur: İşğalçı Xamesin və Böyük Pedronun hakimiyyəti illəri ...

Seyid Əbu Səid Bakuvi

1314-cü ildə Bakıda dəfn olunub. XIX əsrdə, Hicri 1232-ci =1817-ci ildə Qasım bəy Mənsurxan oğlu Bakuvi tərəfindən ziyarətgah üzərində məscid inşa etdirilib. Sovetlər birliyi dövründə Seyyid Abdal Bakuvinin məzarı dağıdılsa da məscid kompleksi bu ...

Sofokl

Sofokl - yunan dramaturqudur. O, üç böyük yunan faciənəvisindən biridir. Sofokl e.ə. 596-cı ildə Afina yaxınlığında Kolonda anadan olmuşdur. Varlı bir ailədən olduğu üçün yaxşı təhsil almış və o dövr üçün mühüm olan musiqi sənətinə də yiyələnmişd ...

Solmaz Abdullayeva

Solmaz Yadulla qızı Abdullayeva 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1973-1983-cü illərdə Bakı şəhəri 54 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə, 1997-cı ildə N.Tusi adına ADPU-nu bitirib. Haz ...

Stepan Pavloviç Zelinski

İrəvan progimnaziyasının hazırlıq sinfinin müəllimi olmuşdur. 1881-ci ildə "Qafqaz ölkəsi və xalqlarının təsviri üçün materiallar" SMOMPK məcmuəsinin birinci sayında çap olunmuş "İrəvan şəhəri" 54 səhifə, "Dərəçiçək" 14 səhifə, "Tatar atalar sözl ...

Şah-Əmir Muradov

Şah-Əmir Muradov – Dağıstan xalq şairidir. O, 1913-cü ildə Doqquzpara rayonunun Quruş kəndində anadan olmuşdur. Şah-Əmir Muradov əvvəllər kənddə müəllimlik etmiş, sonra isə respublika qəzetləri olan" Sosializm bayrağı”," Kommunist” qəzetlərində ə ...

Şalva Vardidze

Şalva Vardidze - gürcü mənşəli yazıçı və tərcüməçi. O, dini və siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. İstanbul Gürcü Katolik kilsəsində işlədiyi dövrdə Gürcüstanın müstəqilliyi üçün aparılan mübarizəyə dəstək vermişdir. Gürcü mədəniyyətinin tanın ...

Şəhla Gündüz

Şəhla Gündüz qızı Abbasova-Mövsumova Bakı şəhəri,şair-publisist. "Mikayıl Müşviq" və "Xan qızı Natavan" mükafatları laureatı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdcüsü, müəllim.

Şəms Qeys Razi

Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys ər-Razi əvvəlcə Xarəzmşahlardan Əlaəddin Məhəmməd bin Tekişin dövründə, sonra isə onun oğlu Cəlaləddin Manqburnunun dövründə yaşayıb-yaratmışdır. Qeys ər-Razinin anadan olduğu il məlum deyildir, lakin Razi nisbəsi onun ...

Şəmsi İmanov

Şəmsi İmanov 1930-cu il iyulun 2-də Şuşada anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından musiqiyə həvəs göstərən Şəmsəddinin ailəsində musiqi ilə məşğul olan olmasa da, İbad kişinin muğam sənətinə xüsusi rəğbəti vardı. Bəlkə elə bu səbəbdən də, şəhərin bir ...

Şərif Şikəstə

Şərif Şikəstə Əfəndizadə - şair "Şahnamə"ni ilk dəfə dilimizə qazaxlı Şərif Şikəstə şair Eldar Nəsiblinin babası tərcümə etmişdir. Şərif Şikəstə klassik şair olub. Firdovsidən tərcümələr edib." Şahnamə ”ni tərcümə edib. Şərif Şikəstəni 1937-ci il ...

Tərzi Avşar

Şairin sonrakı tədqiqatçıları əsasən Rzaqulu xan Hidayətin "Məcməül-füsəha"dakı məlumatına istinad etmişlər. Tərzinin poetik irsinin öyrənilməsi və geniş araşdırma dairəsinə daxil edilməsi sahəsində ən mühüm xidmət, şübhəsiz, İran alimi M.Təməddü ...

Ululu Kərim

Ululu Kərim indiki Ermənistanın Sisian rayonundа mövçud оlmuş Ulu kəndində dоğulub. Gənc yаşlаrındа köçüb Rеmеşin kəndinə gəlmiş, ömrünün sоnunаdək də burаdа yаşаmışdır. Qəbri Аşаğı Rеmеşindən bir аz аrаlıdа mövcud оlmuş Şahbuz rayonunun Qızıl Qı ...

Vayxırlı Məmmədcəfər

Ədəbi irsindən bir neçə qoşma,təcnis, satirik şeir və "Məmmədcəfər-Səhnə xanım" dastanının deyişmə hissəsi qalmışdır. Əldə olan nümunələrdən Vayxırlı Məmmədcəfər orijinal üslüba malik sənətkar olduğu görünür. İctimai mövzulara daha çox meyl etmiş ...

Vəsimə İsmayılqızı

Vəsimə İsmayılqızı Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Tap Qaraqoyunlu kənd orta məktəbində almış, sovxozda işləmişdir. GDU-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş 1991, təhsil aldığı universitetdə saxlanmış, psi ...

Vladislav Qrammatik

Vladislav Qrammatik - orta əsr bolqar yazıçısı, tərcüməçi və tərtibatçı, XV əsrin köçürücüsw və xəttatı. Əsərlərini orta bolqar dilində yazırdı. Şimali Makedoniyanın müxtəlif monastırlarında işləmişdir. Tırnova Kitab Məktəbinin nümayəndəsi hesab ...

Yəhya Paşazadə

Yəhya Paşazadə - Şair,publisist,jurnalist,Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,"525-ci qəzet"in xüsusi müxbiri

Yusif Müsküri

Yusif Müskürinin tam adı Yusif ibn Əli əl-Fazil əl-Hüseyni, künyəsi Əbül-Füyuzat, ləqəbi Ziyaəddindir. Qarabağdan Şirvana köç etmiş ailədə dünyaya göz açmışdır. Atası Şirvanın tanınmış alimlərindən biri olmuşdur. Elmi təhsilini əvvəlcə atasından ...

Yusif Şeyxi

XV əsr türk ədəbiyyatı tarixində Şeyxinin özünəməxsus yeri var. XIV əsrin sonu, XV əsrin əvvəllərində yaşayıb. Şeyxi təxəllüslü Yusuf Sinanəddin Germiyani?-1431 Germiyanda Kütahiyədə anadan olub. Öz təhsilini Germiyanda başa vurduqdan sonra biliy ...

Zari Ərəşi

Zari Ərəşi XVIII əsri şair, xəttat Hüseyn Əfəndi Qayıbov özünün" Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” adlı məcmuəsində Zarinin" Hicran oduna öylə bəni yar yandırır” misrası ilə başalanan qəzəlini," Eyləmiş tarac canım nəqdin ol na ...

Yük (film, 1995)

Film Berlin Film Festivalında nümayiş etdirilmişdir. Film ssenari müəllifi Şahmar Ələkbərovun kinoda son işidir. Film ömür yükünü ləyaqətlə daşımış Şahmar Ələkbərova həsr olunur.

Kinorejissor Arif Babayev (film, 2000)

Kinolent tanınmış Azərbaycan kinorejissoru, respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanın Dövlət Mükafatı laureatı Arif Babayevə həsr olunmuşdur. Burada kinorejissor və kinooperator Rasim İsmayılov, bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə, yazıçı Anar, ...

Sənət yolu. Arif Nərimanbəyov (film, 2017)

Sənət yolu. Arif Nərimanbəyov qısametrajlı sənədli film rejissor Elvin Vəlimətov tərəfindən 2017-ci ildə çəkilmişdir. Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Filmdə görkəmli kinooperator, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Arif Nəriman ...

Abbas və Gülgəz (film, 2000)

Abbas və Gülgəz sənədli-bədii serialı rejissor Rövşən Almuradlı tərəfindən 2000-ci ildə ekranlaşdırılmışdır. Film Azərbaycantelefilmdə istehsal edilmişdir. Film "Abbas və Gülgəz" dastanı əsasında çəkilmişdir. Dastanı Aşıq Mahmud Qasımoğlu söyləyir.

Aşıq Veysəl (film, 2001)

Aşıq Veysəl qısametrajlı sənədli televiziya filmi rejissor Nazim Abbas tərəfindən 2001-ci ildə çəkilmişdir. Azərbaycan televiziyasında istehsal edilmişdir. Film görkəmli türk şairi Aşıq Veysəl Əfəndi haqqındadır.

Aşıqlar (film, 1983)

Aşıqlar qısametrajlı sənədli filmi rejissor Xamiz Muradov tərəfindən 1983-cü ildə çəkilmişdir. Film "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Filmdə Azərbaycan aşıqlarının yaradıcılığından, onun keçmişindən və bugünündən söhbət açılır.

Babək (film, 1979)

Babək tammetrajlı bədii filmi rejissor Eldar Quliyev tərəfindən 1979-cu ildə ekranlaşdırılmışdır. Film "Mosfilm" və "Azərbaycanfilm" kinostudiyalarının birgə məhsuludur. Babəkin azadlıq hərəkatı filmin əsasını təşkil edir. Azərbaycan SSR-in ən ba ...

Bəstəkar Cahangir Cahangirov (film, 2013)

Filmdə "Koroğlu", "Yenilməz batalyon", "Dağlarda döyüş", "Dəli Kür", "Qatır Məmməd", "Evlənmək istəyirəm" filmləri və Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin arxiv materiallarından və istifadə olunub.

Zamanla yaşayan sənətkar. Cahangir Zeynalov (film, 2016)

Cahangir Zeynalov şəkil; teatr rejissoru, aktyoru Nəcəf bəy Vəzirov şəkil; yazıçı və dramaturq Süleyman Sani Axundov şəkil; yazıçı və dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə şəkil; yazıçı və dramaturq Nəriman Nərimanov Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev şəkil; ...

Bir ömrün çalarları. Cəbrayıl Əzimov (film, 2016)

Filmdə "Doğma xalqıma" bədii-sənədli filminin, eləcə də "Bəxtiyar", "Görüş", "O olmasın, bu olsun", "Qızmar günəş altında", "Uzaq sahillərdə", "Leyli və Məcmun", "Romeo mənim qonşumdur", "Əhməd haradadır?", "Sehrli xalat", "İnsan məskən salır", " ...

Kitabi Dədə Qorqud. Basat və Təpəgöz (film, 2003)

Köç zamanı oğlunu itirən Aruz bir gün yolda təpəsində bir gözü olan əcaib bir məxluq tapır, özüylə obaya gətirir və onu öz balası kimi böyüdür. İllər keçir Aruz itgin düşmüş oğlunu da tapır və Dədə Qorqud ona Basat adını qoyur. Artıq böyüyüb boya ...

Kitabi Dədə Qorqud. Səkrəyin dastanı (film, 1990)

Bu film "Dədə Qorqud" eposunun boylarından birini ekranda əks etdirir. Burada Əkrək və Səkrək adlı iki qardaşın başına gələn sərgüzəştlərdən danışılır. Kino əsəri tamaşaçıları birliyə, dostluğa səsləyir.

Hər filmimdə özümü görürəm. Eldar Quliyev (film)

Filmdə "Biri vardı, biri yoxdu", "Bir cənub şəhərində", "Ən vacib müsahibə", "Var olun, qızlar.", "Sevinc buxtası", "Babək", "Nizami", "Gümüşgöl əfsanəsi", "Burulğan", "Təxribat", "Nə gözəldir bu dünya.", "Girov", "İstanbul reysi" filmlərindəki k ...

Ayrılıq bir dənizmiş. (film, 2002)

Ayrılıq bir dənizmiş. qısametrajlı sənədli televiziya filmi 2002-ci ildə Azərbaycan televiziyasında istehsal edilmişdir. Film bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, bir çox məşhur mahnının müəllifi, çox sayda Azərbaycan filminin musiqilərinin bəstə ...

Qəribə taleli aktyorun sənət dünyası. Əfrasiyab Məmmədov (film, 2013)

Filmdə "O olmasın, bu olsun", "Qızmar günəş altında", "Koroğlu", "Sehrli xalat", "Dədə Qorqud", "Evlənmək istəyirəm", "Kişi sözü", "Qətl günü" filmlərinin, eləcə də "Şeyx Sənan" teatr tamaşasının kadrlarından istifadə edimişdir.

Əfsanəyə çevrilən adam. Ələddin Abbasov (film, 2013)

Filmdə "Koroğlu", "Torpaq, dəniz, od, səma", "Mən ki gözəl deyildim", "Dəli Kür", "Qatır Məmməd", "Qocalar, qocalar", "Nizami", "Qətl günü", "Özgə ömür", "Məkanın melodiyası" filmlərinin, eləcə də "Vaqif" tamaşasının kadrlarından istifadə edilmişdir.