ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76

Artilleriyanın allahı sayılırdı (film, 1996)

Artilleriyanın allahı sayılırdı filmi rejissor Ziya Şıxlinski tərəfindən 1996-cı ildə çəkilmişdir. Film Azanfilm studiyasında istehsal edilmişdir. Film görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Əliağa Şıxlinskinin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.

Nağıl dünyasının sakini. Əlisəttar Atakişiyev (film, 2015)

Filmdə "Bir ailə", "Arşın mal alan", "Fətəli xan", "Doğma xalqıma", "O olmasın, bu olsun", "Uzaq sahillərdə", "Bir qalanın sirri", "Bizim küçə", "Sehrli xalat", "İstintaq davam edir", "Qərib cinlər diyarında" filmlərinin kadrlarından istifadə edi ...

Fikrət Əmirov (film, 1985)

Film Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Fikrət Əmirovun yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Kinolentdə bəstəkarın ölümündən bir qədər əvvəl çəkilmiş kinoxronikadan, fotoşəkillərdən istifadə edilmişdir. Kino əsərinə "Sevil" operasından, "Min Bir Gecə" ba ...

Ata (film, 1988)

Ata qısametrajlı sənədli filmi rejissor Ayaz Salayev tərəfindən 1988-ci ildə çəkilmişdir. Film "Debüt" Yaradıcılıq Birliyində istehsal edilmişdir. Filmdə görkəmli maarifçi və xeyriyyəçi, Bakı milyonçusu, kapitalist Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı ...

Olumla ölüm arasındakı ömür. Hamlet Qurbanov (film, 2015)

Filmdə Azərbaycan radiosunda radio müsahibədən, "Dəli yığınacağı", "Əliqulu evlənir" teatr tamaşalarının, Azərbaycan Televiziyasında "Mehmanxana sahibəsi", "Yollar görüşəndə.", "Atayevlər ailəsi", "Evləri köndələn yar", "Topal Teymur", "Qapalı or ...

Əliyevin əli (film, 2000)

Filmdə ANS-in arxivindən, Vaqif Mustafayevin "Heydər Əliyev" filmindən, "Sovet Azərbaycanı" və "Ömür və tale" filmlərindəki kadrlardan istifadə edilmişdir.

Heydər Əliyev (film, 1999-2013)

1-ci film: General 2-ci film: Birinci 3-cü film: Moskva. Kreml 4-cü film: Lider 5-ci film: Tale 6-cı film: Əsl məhəbbət haqqında 7-ci film: Bir həsədin tarixi 8-ci film: Professional 9-cu film: Patriot 10-cu film: Xüsusi təyinat 11-ci film: Dövlə ...

Heydər Əliyev. Dünyaya pəncərə (film, 2006)

Sahib Ələkbərov Bakı Şəhəri Səbayel Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ötkəm İsgəndərov Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Nazim Səmədzadə "AzəriQaz" QSC-nin sədr müavini Məh ...

Heydər Əliyev. Vətənin keşiyində (film, 2007)

Portret filmində Azərbaycanın öz ordusunun yaradılması və möhkəmləndirilməsi istiqamətində ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyevin gördüyü işlərdən söhbət açılır. Qeyd olunur ki, məhz onun səyi nəticəsində hələ 1971-ci ildə Azərbaycanda ilk hərbi li ...

Kinolentdə imzası. Həbib İsmayılov (film, 2012)

Filmdə, "Cəfər Cabbarlı", "Sovet Naxçıvanı-şərqin qapısı", "Azərbaycan pambıqçılığında qabaqcıl aqrotexnikanın tətbiq edilməsi" sənədli filmləri, "Ögey ana", "Böyük dayaq" filmlərindəki kadrlardan istifadə edilmişdir.

Sənət yollarında. Həbib İsmayılov (film, 2016)

Filmdə, "Cəfər Cabbarlı", "Sovet Naxçıvanı-şərqin qapısı", "Azərbaycan pambıqçılığında qabaqcıl aqrotexnikanın tətbiq edilməsi" sənədli filmləri, "Ögey ana", "Böyük dayaq" filmlərindəki kadrlardan istifadə edilmişdir.

Kinonu sevən adam (film, 2015)

Filmdə, "Doğma xalqıma", "Qızmar günəş altında", "Uzaq sahillərdə", "Telefonçu qız", "Möcüzələr adası", "Sən niyə susursan?", "Litfçi qız", "Bizim Cəbiş müəllim", "Nəsimi", "Xoşbəxtlik qayğıları", "Onun bəlalı sevgisi" filmlərinin, "Toral və Zəri ...

Kinorejissor Həsən Seyidbəyli (film, 2002)

Kinolent xalq artisti, görkəmli Azərbaycan kinorejissoru, yazıçı və dramaturq Həsən Seyidbəyliyə həsr olunmuşdur. Burada Azərbaycanın tanınmış sənətkarlarından Rüstəm İbrahimbəyov, Rasim Ocaqov, Rasim Balayev, Xalidə Quliyeva, Şəfiqə Məmmədova, M ...

Kinooperator Xan Babayev (film, 2014)

Kinooperator Xan Babayev filmi rejissor Elvin Vəlimətov tərəfindən 2014-cü ildə ekranlaşdırılmışdır. Film Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Film görkəmli kinooperator, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Xan Babayevin 95 ...

Xurşidbanu Natəvan (film, 2012)

Filmdə ədəbiyyat tariximizdə dərin iz qoymuş şairlərdən olan Xurşidbanu Natəvan haqqında danışılır. Qarabağ ədəbi mühitinin formalaşmasına, inkişafına mühüm təsir göstərən Natəvan xalqımızın milli-mədəni irsinin zəhginləşməsinə də böyük töhfələr ...

Ürək yaddaşı (film, 1981)

Film Azərbaycanın görkəmli heykəltəraşı İbrahim Zeynalova həsr olunmuşdur. Kinolentdə onun yaradıcılığından, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində ucaltdığı abidələrdən söhbət açılır. Böyük sənətkarın qranit daşlardan yonduğu əsərləri, bu gün təkcə ...

Hökmdarın taleyi (film, 2008)

Hökmdarın taleyi - Film Azər­bay­can ta­ri­xi­nin ən mü­rək­kəb və çə­tin döv­rü­nü əha­tə edir. Ek­ran əsə­ri­nin döv­lət­çi­lik ta­ri­xi­mi­zin qa­pa­lı mə­qam­la­rı­nın öy­rə­nil­mə­sin­də xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir. Bö­yük dra­ma­turq İly ...

Tariximizin keşiyində (film, 2011)

Filmdə Üzeyir Hacıbəyovun, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Tofiq Quliyevin, Aygün Səmədzadənin musiqilərindən və Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin arxiv materiallarından istifadə edilmişdir.

İmadəddin Nəsimi (film, 1973)

Film dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunmuşdur. Burada şairin həyat və yaradıcılığından söhbət açılır. Film şairin doğulduğu Şamaxı, Naxçıvan, Bakı və Dəməşq şəhərlərində, Nəsiminin yaşadığı və yaradı ...

Məndə sığar iki cahan. (film, 1973)

Film dahi Azərbaycan şairi və filosofu İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunmuşdur. Bakıda və Moskvada keçirilən yubiley tədbirləri, Nəsiminin tədqiqatçıları ilə müsahibələr filmdə öz əksini tapmışdır.

Nəsimi (film, 1971)

Tarixi-inqilabi film XIV əsr görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Qədim Şirvan torpağı-gözəl Şamaxı, şair Nəsiminin vətəni. Onun həyatı haqqında məlumatımız çox azdır. Lakin şairin şeirləri qalmış ...

Nəsimi (film, 1973)

Film Azərbaycan xalqının görkəmli şair və filosofu, hürufi təriqətinin nəğməkarı, insan zəkasının, istedadının və hisslərinin gözəlliyinin tərənnümçüsü İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinə həsr olunmuşdur.

Ömür elə qısadır ki. İmran Qasımov (film, 2016)

Filmdə "Yeni horizont", "Onun böyük ürəyi", "Uzaq sahillərdə", "Əsl dost", "Bizim küçə", "Cazibə qüvvəsi" kinoalmanaxından "Zirvə", "İnsan məskən salır", "Abşeron ritmləri" filmlərindən, "Bakıdan Göy-gölədək", "Xəzər nefti", "Böyük yol", "Səhər n ...

Bakıda Stalinin olduğu yerlər (film, 1949)

Bakıda Stalinin olduğu yerlər qısametrajlı sənədli filmi rejissor Mikayıl Mikayılov tərəfindən 1949-cu ildə çəkilmişdir. Bakı Kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Film tamaşaçıları Stalinin Bakıda inqilabi fəaliyyəti ilə bağlı olduğu yerlərlə ta ...

Böyük sərkərdə (film, 1949)

Böyük sərkərdə qısametrajlı sənədli filmi rejissor Mikayıl Mikayılov tərəfindən 1949-cu ildə çəkilmişdir. Bakı Kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Film Stalinin anadan olmasının 70 illik bayramına həsr edilmişdir.

Stalinin ölümü (film, 2017)

Şablon:Orphan "Stalinin ölümü" ing. The Death of Stalin - 2017-ci ildə Armando İanuççinin rejissorluğu ilə çəkilmiş Böyük Britaniya-Fransa filmidir. Filmdə 1953-cü ildə İosif Stalinin ölümündən sonra SSRİ-də başlamış hakimiyyət uğrunda mübarizədə ...

Ayrılan yollar (film, 1997)

Ayrılan yollar filmi rejissor Ziya Şıxlinski tərəfindən 1997-ci ildə çəkilmişdir. Film "Azanfilm" studiyasında istehsal edilmişdir. Film Azərbaycan xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri namizədi, II Dünya müharibəsinin iştirakçısı, pe ...

Kinooperator Kənan Məmmədov (film, 2016)

Filmdə "Ad günü", "Atları yəhərləyin", "Qara gölün cəngavərləri", "Özgə ömür", "Qətldən yeddi gün sonra", "Təhminə", "Fəryad", "Otel otağı", "Ovsunçu", "İstanbul reysi" filmlərinin kadrlarından istifadə edilmişdir.

Bəstəkar Qara Qarayev. Opus-78 (film, 1979)

Bəstəkar Qara Qarayev. Opus-78 qısametrajlı sənədli televiziya filmi rejissor Arif Qazıyev tərəfindən 1979-cu ildə çəkilmişdir. "Azərbaycantelefilm"də istehsal edilmişdir. Film zəmanəmizin böyük bəstəkarı, SSRİ xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrə ...

Bu, həqiqətin səsidir. Bəstəkar Qara Qarayev (film, 1968)

Bu, həqiqətin səsidir. Bəstəkar Qara Qarayev qısametrajlı sənədli filmi rejissor Oqtay Mirqasımov tərəfindən 1968-ci ildə çəkilmişdir. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Film görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin həyat ...

Gözəllik mücəssəməsi. Leyla Bədirbəyli (film, 2014)

Filmdə "Dəcəl dəstə", "Səbuhi", "Arşın mal alan", "Fətəli xan", "Görüş", "Kölgələr sürünür", "Onun böyük ürəyi", "Koroğlu", "Dəli Kür", "İntizar", "Dərviş Parisi partladır" filmlərinin kadrlarından istifadə edilmişdir.

Mehdi Hüseyn (film, 1969)

Film-portretdir. Bu film Azərbaycan xalq yazıçısı, alovlu publisist, ictimai xadim Mehdi Hüseynin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Filmdə yazıçının doğulduğu və boya-başa çatdığı, gəzib dolaşdığı yerlər-kənd evi, oxuduğu məktəb, Kür sahili, ...

Uzaq sahillərdə (film, 1958)

Kinolent Azərbaycan xalqının şanlı oğlu, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin İkinci dünya müharibəsi illərində İtaliya və Yuqoslaviyada faşist işğalçılarına qarşı apardığı mübarizəyə həsr edilmişdir.

Bir aktyorun hekayəti. Məmmədrza Şeyxzamanov (film, 2014)

Filmdə "İblis", "Mahnı dağlarda qaldı", "Kreml saatı" teatr tamaşalarının, "Bəxtiyar", "Qızmar günəş altında", "Bir qalanın sirri", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Leyli və Məcnun", "Böyük dayaq", "Əhməd haradadır?", "Liftçi qız", "Yeddi oğul istərəm. ...

Bakı komissarı Məşədi Əzizbəyov (film, 1975)

Bakı komissarı Məşədi Əzizbəyov qısametrajlı sənədli filmi rejissor Ruslan Şahmalıyev tərəfindən 1975-ci ildə çəkilmişdir. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Film Bakı komissarı Məşədi Əzizbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə ...

Böyük yazıçı-maarifçi (film, 1938)

Böyük yazıçı-maarifçi qısametrajlı sənədli filmi rejissor Əbdül Həsənov tərəfindən 1938-ci ildə çəkilmişdir. Azərfilmdə istehsal edilmişdir. Burada Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılığı haqqında danışılır.

Odlu ürək (film, 1981)

Film Azərbaycanın xalq yazıçısı, akademik, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Mirzə İbrahimovun Asiya və Afrika Ölkələri Sovet Həmrəylik Komitəsinin sədri vəzifəsində fəaliyyətindən, onun bədii və elmi yaradıcılığından, ölkənin mədəni və ictimai həyatında ...

Muxtar Avşarov xatirələrdə. (film, 2013)

Filmdə "Unuda bilmirəm", "Vaqif", "Dəli Domrul", "Tənha qadınlar" teatr tamaşalarının, "Yenilməz batalyon", "Dəli Kür", "Gözlə məni", "Qızıl uçurum", "Atları yəhərləyin", "Qara gölün cəngavərləri", "Qəm pəncərəsi", "Kişi söz", "Hacı Qara", "Güllə ...

Zirvəyə gedən yol. Muxtar Dadaşov (film, 2016)

Filmdə "Neft haqqında simfoniya", "Yeddi illik tikintiliyində", "Böyük ümumxalq bayramı", "Sovet Azərbaycanı", "Ordenli Azərbaycan", "Stalin adına Samur-Dəvəçi kanalı", "Mingəçevir", "Həyata keçmiş arzular", "Lökbatan", "Respublikam haqqında həqi ...

Fədakar aktyor. Muxtar Maniyev (film, 2015)

Filmdə "Koroğlu", "İnsan məskən salır", "Uşaqlığın son gecəsi", "Bizim Cəbiş müəllim", "O qızı tapın", "Var olun qızlar.", "Nəsimi", "Ömrün səhifələri", "Xoşbəxtlik qayğıları", "Qərib cinlər diyarında", "Qızıl uçurum", "Yol əhvalatı", "Gümüşü fur ...

Rənglərin dili ilə. Nadir Zeynalov (film, 2015)

Filmdə "O olmasın, bu olsun", "Bir qalanın sirri", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Romeo mənim qonşumdur", "Yenilməz batalyon", "İstintaq davam edir", "Dəli Kür", "Yeddi oğul istərəm.", "Axırıncı aşırım", "Dədə Qorqud", "Dərviş Parisi partladır", "Qay ...

Xalqın aktrisası. Nəcibə Məlikova (film, 2015)

Filmdə "Fətəli xan", "Bakının işıqları", "Ögey ana", "Aygün", "Leyli və Məcnun", "Əhməd haradadır?", "Arşın mal alan", "Qanun naminə", "Üzeyir ömrü" bədii filmlərinin, "Yollar görüşəndə.", "Topal Teymur" televiziya tamaşalarının, eləcə də "Büllür ...

Belə bir şəhər var (film, 1982)

Belə bir şəhər var qısametrajlı sənədli filmi rejissor Nicat Feyzullayev tərəfindən 1982-ci ildə çəkilmişdir. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Filmdə Özbəkistan SSR-in Nərimanov şəhəri haqqında söhbət açılır.

Birisigün, gecəyarısı. (film, 1981)

Birisigün, gecəyarısı. - rejissor Arif Babayev tərəfindən 1981-ci ildə ekranlaşdırılmış tammetrajlı bədii film. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Kəskin süjetli macəra filmi Azərbaycanın ilk çekistlərinin fəaliyyətinə həsr ol ...

Ulduzlar sönmür (film, 1971)

Tarixi-bioqrafik film şərq xalqlarının azadlığı uğrunda alovlu mübariz, Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri, SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri, gözəl insan, müəllim, həkim, jurnalist, yazıçı və dramaturq Nəriman Nərimanovun həyat v ...

Aktrisanın təbəssümü (film, 1974)

Aktrisanın təbəssümü filmi rejissor Rauf Kazımovski tərəfindən 1974-cü ildə ekranlaşdırılmışdır. Film Azərbaycan Televiziyasında istehsal edilmişdir. Bioqrafik film aktrisa Nəsibə Zeynalovaya həsr olunub. Filmdə əsas rolları Nəsibə Zeynalova, Lüt ...

Bizim Nəsibə xanım. (film, 1991)

Bizim Nəsibə xanım. qısametrajlı sənədli filmi rejissor Tofiq Mütəllimov tərəfindən 1991-ci ildə çəkilmişdir. "Debüt" yaradıcılıq birliyində istehsal edilmişdir. Kinolent görkəmli teatr və kino aktrisası Nəsibə Zeynalovaya, onun mənalı həyatına v ...

Nəvvab (film, 2014)

Filmdə ədəbiyyat tariximizdə dərin iz qoymuş şair, xəttat, tarixçi, təzkirəçi, pedaqoqlardann olan Mir Möhsün Nəvvab haqqında danışılır. Qarabağ ədəbi mühitinin formalaşmasına, inkişafına mühüm təsir göstərən Nəvvab xalqımızın milli-mədəni irsini ...

Xalq şairi (film, 1947)

Tarixi-bioqrafik kinooçerk dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş, burada əsasən şairin yubileyi ilə bağlı mühüm tədbirlər lentə alınmışdır. Filmdə şairin 800 illik yubileyinin yenidən qeyd edildiyi günlər, Moskvada keçirilən təntənə ...

Nodar Şaşıqoğlu. Ürəklərdə qalan iz. (film, 2013)

Filmdə "Uzaq sahillərdə", "Onun böyük ürəyi", "Əsl dost", "Matteo Falkone", "Bizim küçə", "Leyli və Məcmun", "Telefonçu qız" filmlərinin kadrlarından istifadə olunur.