ⓘ Mirzə Cabbar Məmmədzadə. Cabbar Məhəmmədzadə - Mirzə Abbas Məhəmmədzadənin oğlu, Cəlal Məmmədovun atası. 1882-ci ildə İrəvanda anadan olmuş, İrəvan Müəllimlər S ..

                                     

ⓘ Mirzə Cabbar Məmmədzadə

Cabbar Məhəmmədzadə - Mirzə Abbas Məhəmmədzadənin oğlu, Cəlal Məmmədovun atası.

1882-ci ildə İrəvanda anadan olmuş, İrəvan Müəllimlər Seminariyasnı 1902-ci ildə bitirmiş, dörd il Nehrəmdə, Qəmərlidə, İmanşalı kəndində müəllim işləyən, sonralar müəllimlər seminariyasında Azərbaycan dili müəllimi kimi şöhrətlənmişdir Cabbar Məhəmmədzadə daşnakların hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq İrəvan gimnaziyası və müəllimlər seminariyası bağlandığından Naxçıvana gedir. Buradakı ali ibtidai məktəbdə rus, türk və Azərbaycan dillərindən dərs deyir. Naxçıvanda iki illik fəaliyyəti dövründə tərtib etdiyi üç kitabı - "Sаmouçitеl tyurkskоqо yаzıkа dlə russkiх", "Sаmouçitеl russkоqо əzıkа dlə tyurоk", "Sаmouçitеl russkоqо əzıkа dlə pеrsоv" - nəşr etdirir. 1920-ci ildə Bakıya gəlir, Bakı Dövlət Universitetində, Az.Pİ-də, Kooperativ İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətə başlayır, 1920-ci illərdə tək və müştərək Azərbaycan və rus dillərində ibtidai və orta məktəblər üçün iyirmiyədək dərsliyin tərtibçi-müəllifi olur. Azərbaycan Kooperativ İnstitutunda kafedra müdiri, dosent vəzifəsinə seçilir, dissertasiya müdafiə edir 1932, pedaqoji elmlər doktoru elmi dərəcəsi adını alır.