ⓘ Kərim bəy Sultanov 1881-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1909-cu ildə tibb fakültəsini bitirmişdi. Birinci dünya müharibəsində iştirak etmişdi. Hərbi ..

                                     

ⓘ Kərim bəy Sultanov

Kərim bəy Sultanov 1881-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1909-cu ildə tibb fakültəsini bitirmişdi. Birinci dünya müharibəsində iştirak etmişdi. Hərbi lazaretin böyük həkimi vəzifəsində quluq etmişdi.

Kərim bəy Sultanov elmi yaradıcılıqla məşğul olurdu. "Gigiyena" monoqrafiyasının 1913 və bir çox kitabların müəllifidir.

                                     

1. Əsərləri

  • Sultanov Kərim bəy. Hifzüsəhhət: Camaat arasında çox intişar tapan bəzi misri və qeyri-misri azarlar barəsində müxtəsərcə məlumat. /K.B. Sultanov B., 1915 24 s.