ⓘ Əliabbas Mütəllibzadə. Əliabbas Müznib Mütəllibzadə 1883- cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Ə. Müznibin Azərbaycan mətbuatında xibməti xüsusi yer tutur. Babəyi-əm ..

                                     

ⓘ Əliabbas Mütəllibzadə

Əliabbas Müznib Mütəllibzadə 1883- cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. Ə. Müznibin Azərbaycan mətbuatında xibməti xüsusi yer tutur. "Babəyi-əmir", "Zənbur", "Şəhabi- saqi" satirik jurnallarının redaktoru olmuşdur. Elə bu səbəbdən də polis tərəfindən təqib olunurdu. Bir müddət Sibirə sürgün edilmişdi.

                                     

1. Yaradıcılığı

Ə. Müznib tərcüməcilik ilə də məşqul olurdu. 1910- cu ildə "Min bir gecə" nağıllarıdan tərcümə etdiyi bir parcanı "Əlifleyla"adı ilə çap etdirmişdir. "Ürək yanğısı" və "Tikan kolu" əsərləri oxuvularının çox sevdiyi kitablardındır. Uzun illər ərzində topladığı el aşıqlarının, xalq söz sənətkarlarının əsərlərini 1926- cı ildə "Aşıq Pəri və müasirləri adlı kitabda çap etdirmişdir.