ⓘ İncəsənət - İncəsənət, AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, və Ədəbiyyat ordeni, Fransa, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ..

İncəsənət

İncəsənət - insan hisslərinin təsvir edən vasitədir. Həmçinin istənilən fəaliyyət sahəsində insanın göstərdiyi yüksək bacarıq, məharət də nəzərdə tutulur. İncəsənət mədəniyyətin tərkib hissəsi olan ictimai şüur növüdür. Bəşəriyyətin mənəvi mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və praktik mənəvi qavramanın spesifik növüdür. Gerçəkliyin bədii əksi kimi görmə obrazlarında təsviri incəsənət, memarlıq, səs obrazlarında musiqi, sözdə ədəbiyyat, həmçinin incəsənətin müəyyən növlərində sintez ilə teatr, kino müəyyən olunur. İncəsənət dinləyici və ya tamaşaçıya informasiyanın qrafika, musiqi, rəqs və ya ...

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan elmi təşkilat. Direktor - Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ərtegin Əbdül Vahab oğlu Salamzadə.

"İncəsənət və Ədəbiyyat" ordeni (Fransa)

Ədəbiyyat və İncəsənət ordeni - Fransa mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisə mükafatı.Tez-tez mükafatın adının tərcüməsi İncəsənət və ədəbiyyat ordeni kimi istifadə olunur

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi - Azərbaycanın ən böyük incəsənət muzeyidir və muzeydə on yeddi mindən çox eksponat saxlanılır. 1936-cı ildə əsası qoyulmuş muzey, 1943-cü ildən realist teatr-dekorasiya sənətinin yaradıcılarından biri Rüstəm Mustafayevin adını daşıyır. Hal-hazırda muzey, Bakıda XIX əsrdə inşa edilmiş iki yanaşı tarixi binada - De Burun sarayı və Mariinski Qadın Gimnaziyası binasında yerləşir. Muzeydə Qədim Şərq və Azərbaycan, Rusiya və Qərbi Avropa incəsənətinin müxtəlif dövrlərini əhatə edən incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Muzey kolleksiyasında olan dəyərli sənət n ...

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi - 2011-ci ildə Aida Mahmudova tərəfindən təsis edilmişdir. YARAT öz fəaliyyətini daimi sərgi, təhsil tədbirləri və festival proqramları vasitəsilə həyata keçirir. YARAT yerli və beynəlxalq incəsənət şəbəkələri, o cümlədən fondlar, qalereyalar və muzeylər arasında mübadiləni asanlaşdırır.

Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyi

Gürcüstan İncəsənət Muzeyi yaxud Gözəl Sənətlər Muzeyi - Gürcüstanın ən əhəmiyyətli muzeylərindən biridir. Tiflisdə Lado Qudiaşvili küçəsində, 1 -də yerləşir. Təxminən 140.000 ədəd Gürcüstana, Şərqə, Rusiyaya və Avropaya aid eksponat qorunub saхlanılır.

                                     

İncəsənət Muzeyi (San-Paul)

San Paulu İncəsənət muzeyi - Braziliyanın və Latın Amerikasının ən məşhur muzeylərindən biri. 1947-ci ildə açılan və sahəsi 10 000 m² olan muzey San-Pauluda yerləşir. Təkcə 2009-cu ildə muzeyə 679 106 nəfər baş çəkmişdir.

                                     

Naxçıvan İncəsənət Kolleci

Kollecdə fortepiano, simli alətlər, nəfəs və zərb alətləri, xalq çalğı alətləri, musiqi nəzəriyyəsi, nəqqaşlıq və heytəltaraşlıq şöbələri fəaliyyət göstərir. Kollec Naxçıvan Muxtar Respublikasının musiqi məktəbləri və mədəniyyət müəssisləri üçün musiqi kadrları, incəsənət işçiləri hazırlayır. Əyani və qiyabi şöbələri var.

                                     

Akvarel

Akvarel - Canlı meymun texnikasıdır. Su ilə birgə istifadə olunan akvarel boyaları incə piqmentli rənglər əmələ gətirməklə müxtəlif rəngkarlıq məqsədləri ilə, adətən kağız üzərində rəsmlər çəkmək üçün istifadə olunur.

                                     

İnstallyasiya

İnstallyasiya - müasir incəsənət forması. Müxtəlif elementlərdən quraşdırılaraq vahid fəza bədiilliyi təsəvvürü verir. İnstallyasiyanın əsasını Marsel Dyuşan və sürrealistlər qoyub.

                                     

Komik

Komik, komediyaçı və ya gülüş ustası - insanları mimika, hərəkətlərlə və danışıqla güldürən şəxslərdir. O bunu müxtəlif zarafatlarla, komik hallar və "axmaqlıqlarla" əldə edir. Buna oxşar olan yumorist anlayışı da mövcuddur. İkincisi daha çox ədəbiyyat janrına və yumoristik esselərə aid eidlir. Komediyaçı isə bundan fərqli olaraq kino janrına, filmlərə, televiziyaya və dramaturgiyaya aiddir.

                                     

Magnum opus

Magnum opus - yazıçının, rəssamın və ya bəstəkarın ən yaxşı, ən iddialı əsəri belə adlandırılır. Əlkimyada fəaliyyətin ən son nöqtəsi, yekunu-fəlsəfə daşının və həyat eliksirinin hazırlanması da bu anlayışla adlandırılır.

                                     

Polixrom

Polixrom - müxtəlif rənglərdə bəzəkli memarlıq elementləri, heykəltəraşlıq və s. istifadə olunan dekorasiyasıdır. Termin bir çox rəngdə müəyyən heykəltraşlıq, keramika və memarlıq üslublarını təsvir etmək üçün istifadə olunur.

                                     

Sənətşünaslıq

Sənətşünaslıq - incəsənəti və bədii mədəniyyəti, onların həyata münasibətini, bədii əsərlərin forma və məzmununu tam şəkildə öyrənən elmlər toplusu. Sənətşünaslıq həmçinin incəsənət nəzəriyyəsini və bədii tənqidi də öyrənir.